<style>.lazy{display:none}</style>LGS Liselere Geçiş Sistemi Nasıl?
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

LGS Liselere Geçiş Sistemi Nasıl?

LGS Liselere Geçiş Sistemi Nasıl?

LGS Liselere Geçiş Sistemi Nasıl?

LGS Liselere Geçiş Sistemi Nasıl? Liseye Geçiş Neye Göre Yapılır, Ortaokuldan Liseye Geçiş Nasıl Yapılacak, Merkezi Yerleştirme Ve Yerel Yerleştirme Sistemi Nedir, LGS Sınavı Derslere Göre Ortalama Doğru Cevap Sayıları.

Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav, Sınavla Öğrenci Alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları İle Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programlarına Öğrenci Seçmek Amacıyla Uygulanmaktadır.

Merkezi Sınavın Geliştirilmesi Sürecinde 8. Sınıf Öğretim Programları Dikkate Alınmaktadır. Öğrenciler, Sabah 09.30’da Başlayan Birinci Oturumda Sözel Bölümde, 11.30’da Başlayan İkinci Oturumda Sayısal Bölümde Yer Alan Alt Testleri Cevaplandırmaktadır.

LGS Sınavı Alt Testlere Göre Doğru Cevap Sayısı İstatistikleri

Sözel Bölüm

Ads

Türkçe
Soru Sayısı: 20
Doğru Cevap Sayısı Ortalaması: 9,22
Standart Sapma: 4,61

T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
Soru Sayısı: 10
Doğru Cevap Sayısı Ortalaması: 5,54
Standart Sapma: 2,59

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
Soru Sayısı: 10
Doğru Cevap Sayısı Ortalaması: 6,45
Standart Sapma: 2,68

Yabancı Dil
Soru Sayısı: 10
Doğru Cevap Sayısı Ortalaması: 4,59
Standart Sapma: 3,34

Sayısal Bölüm

Matematik
Soru Sayısı: 20
Doğru Cevap Sayısı Ortalaması: 4,74
Standart Sapma: 4,26

Fen Bilimleri
Soru Sayısı: 20
Doğru Cevap Sayısı Ortalaması: 9,50
Standart Sapma: 5,02

Liselere Yerleştirme Nasıl Yapılır

Üst Düzey Liselere Yerleştirme
Merkezi Sınav İle Yerleştirme

Diğer Liseler
Adrese Dayalı Yerleştirme Sistemi

Sınav İle Öğrenci Alan Liseler
Fen Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
Proje Okulları

Sınav Ve Yerleştirme Takvimi

Başvuru Tarihleri: Çoğunlukla Nisan Ayı
Sınav Tarihi: Haziran Ayı
Sınav Sonuçlarının Açıklanması: Haziran Ayı
Lise Tercih İşlemleri: Temmuz Ayı

Soru Sayısı Ve Sınav Süresi

Sınav Süresi: 155 Dakika
Birinci Oturum (Sözel Alan) Süresi: 75 Dakika
İkinci Oturum (Sayısal Alan) Süresi: 80 Dakika
Soru Sayısı: 90 Soru

Hangi Alanlar Kaç Soru Sorulacak

Birinci Oturum (Sözel Alan) Soru Sayısı: 50 Soru
Türkçe: 20 Soru
T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük: 10 Soru
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi: 10 Soru
Yabancı Dil: 10 Soru
Toplam: 50 Soru

İkinci Oturum (Sayısal Alan) Soru Sayısı: 40 Soru
Matematik: 20 Soru
Fen Bilimleri: 20 Soru

Testlerin Katsayıları
Türkçe: 4
Matematik: 4
Fen Ve Teknoloji: 4
İnkılap Tarihi: 1
Din Kültürü: 1
Yabancı Dil: 1

Sınav Soruları Nasıl Olacak
Sınav Soruları Çoktan Seçmeli Test Şeklinde Yapılacak. 3 Yanlış Cevap 1 Doğru Cevabı Götürecek.

Sınav Süresi Ve Başlama Saati

Sözel Bölüm Sınavı

Dersler
Türkçe
İnkılap Tarihi
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
Yabancı Dil
Toplam 50 Soru, Sınav Süresi 75 Dakika.
Sınavın Başlama Saati: 09:30

Sayısal Bölüm

Dersler
Matematik
Fen Ve Teknoloji
Toplam 40 Soru, Sınav Süresi 80 Dakika.
Sınavın Başlama Saati 11:30

Liseye Geçiş Sınavı Zorunlu mu?
Sınava İsteyen Öğrenciler Girecek. Sınav Zorunlu Değildir.

Sınav İle Öğrenci Alan Liselere Tercih İşlemleri Nasıl Yapılır
Sınav İle Öğrenci Alan Okullardan En Fazla 10 Okul Tercih Edilecek.

Herhangi Bir Okula Yerleşememe Durumunda;
Sınavsız Öğrenci Alan Okullardan Birine Tercihlerine Göre Yerleştirilecek.

Yerel Yerleştirme Nasıl Olacak
Okulların Türü, Okulların Kontenjanı, Okulların Bulundukları Yere Göre Ortaöğretim Kayıt Alanları Oluşturulacak.

Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak
Tercih İşlemlerinde Öğrencilerin Karşısına
1) Yerel Yerleştirme
2) Merkezi Yerleştirme
3) Pansiyonlu Okullara Yerleştirme

Ekranı Olmak Üzere 3 Tercih Ekranı Çıkacaktır. Yerel Yerleştirme Tercihi Yapmak Zorunlu Olup, Yerel Yerleştirme Yapmayan Öğrencilere Diğer Tercih Ekranları Açılmayacak.

Merkezi Yerleştirme Nedir?
Merkezi Yerleştirme, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları İle Meslekî Ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programlarına Tercihler Doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı Üstünlüğüne Göre Yapılan Yerleştirmedir.

Merkezi Yerleştirmede Kaç Okul Tercih Edilebilir
Merkezi Sınava Giren Öğrenciler, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar İçin Tercihlerini Yaparak Kayıt İşlemini Tamamladıktan Sonra, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar İçin Açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar Ekranından En Fazla 10 (On) Okul Tercihinde Bulunabilirler.

Yerel Yerleştirme Nedir?
Yerel Yerleştirme, Okulların Türü, Okulların Kontenjanı, Ortaöğretim Kayıt Alanı İle Öğrencilerin İkamet Adresleri, Okul Başarı Puanları Ve Devam-Devamsızlık Gibi Kriterler Göz Önünde Bulundurularak Yapılan Yerleştirme İşlemidir.

Yerel Yerleştirmede Kaç Okul Tercihi Yapılabilir?
Yerel Yerleştirme Tercihlerinden İlk 3 (Üç) Okulu Kayıt Alanından Seçmek Şartıyla Öğrenciler En Fazla 5 (Beş) Okul Tercihinde Bulunabileceklerdir. Yapılan Tercihlerde; Aynı Okul Türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) En Fazla 3 (Üç) Okul Seçilebilecektir.

Yerel Yerleştirme Nasıl Yapılır

Yerel Yerleştirmede Kriterler Nelerdir

1) Öğrencinin İkamet Ettiği Adresi
2) Ortaöğretim Başarı Puanı
3) 8. Sınıf Özürsüz Devamsızlık
4) Yıl Sonu Başarı Puanı Üstünlüğü (Sırasıyla 8, 7 Ve 6. Sınıf)

Yerel Yerleştirmede Öncelik Kimlerdedir

1) Öğrenciler, İkamet Adresine Göre Bulunduğu Kayıt Alanından Okul Tercih Etmeleri Durumunda, Aynı Okulu Tercih Eden Komşu Kayıt Alanındaki Öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki Öğrenciler De Diğer Kayıt Alanlarındaki Öğrencilerden Öncelikli Yerleştirilecektir.

2) Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı Yüksek Olan Öğrenciler Öncelikli Olarak Yerleştirilecektir.

3) Yerleştirmede, 8’inci Sınıfta Okula Özürsüz Devamsızlık Yapılan Gün Sayısı Az Olan Öğrenciler Öncelikli Olarak Yerleştirilecektir.

Merkezi Yerleştirme Nasıl Yapılacak

Merkezi Yerleştirmede Kriterler

1) Sınav Puanı
2) Ortaöğretim Başarı Puanı
3) Yıl Sonu Başarı Puanı Üstünlüğü (Sırasıyla 8, 7 Ve 6. Sınıf)
4) 8. Sınıf Özürsüz Devamsızlık
5) Tercih Önceliği
6) Öğrencinin Yaşı (Küçük Olana)

Öncelikle Sınav Puanına Bakılacak Eşitlik Olması Durumunda Sırasıyla Diğer Kriterlere Bakılacak.

Belirli Okullarda Yığılma Olursa?
1) Öğrencinin İkamet Adresi
2) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
3) 8. Sınıf Özürsüz Devamsızlık
4) Yıl Sonu Başarı Puanı Üstünlüğü (Sırasıyla 8, 7 Ve 6. Sınıf)

Özel Okullara Yerleştirme Nasıl Yapılacak
• Özel Okullar İsterlerse Kendi Sınavlarını Yapabilecek.
• İsteyen Özel Okullar Merkezi Sınava Göre Öğrenci Alabilecek.

Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerine Yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılacak
Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerine Başvuru Ve Yerleştirme İşlemleri Haziran – Temmuz Aylarında Yapılacak.

Öğrencilerin Yetenek Sınavı (% 70) Ve OBP (Öğretim Başarı Puanı % 30) Kriterlerine Yerleştirme Yapılacak.

Hangi Lise Tercih Edilmeli
• Lise Aşamasında Bir Meslek Öğrenmek İsteyip Mezuniyetin Ardından Direkt İş Hayatına Atılmak İsteyen Öğrencilerin İlgi Alanına Göre Bir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesine Yönelmesi Uygun İken, Üniversite Öğrenimini Hedefleyen Öğrencilerin İlgi Ve Yeteneklerine Göre;

• Sayısal Ağırlıklı Eğitim İçin: Fen Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Sayısal Alanları, Fen Lisesi Programı Uygulayan İmam Hatip Liselerini,

• Sözel Ağırlıklı Eğitim İçin: Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Sözel Alanları, Sosyal Bilimler Programı Uygulayan İmam Hatip Liselerini,

• Eşit Ağırlıklı Eğitim İçin: Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Eşit Ağırlık Alanları, İmam Hatip Liselerini,

• Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim İçin: Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Yabancı Dil Alanları, İmam Hatip Liselerini Tercih Etmeleri Daha Uygun Olacaktır.

Lise Tercihleri Nereden Yapılır
Tercih İşlemi Öğrenci Ve Velisi Tarafından https://e-okul.meb.gov.tr İnternet Adresinden Veya Herhangi Bir Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerinden Yapılabilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ