<style>.lazy{display:none}</style>
18.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaşını Doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
6 Adet Başarı Ödülü 15 Bin Türk Lirası
6 Adet Mansiyon Ödülü 7.500 Türk Lirası
Bir Adet Tapduk Emre Özel Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Ödül Sahiplerine Ayrıcı Başarı Belgesi Verilecek.

Yarışmanın Amacı
Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması ile;

1. Şiirlerinde insan ve doğa sevgisi ile hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işleyen ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenen büyük mutasavvıf-velî Yunus Emre’nin anılması ve lâyıkıyla anlaşılmasına katkıda bulunmak,

2. Yûnus Emre’nin asırlar ötesinden günümüze ulaştırdığı değerler ve ilgili kavramların Yarışma vesîlesiyle yeniden gündeme getirilmesi,

Ads

3. Müzik kültürü açısından repertuara -hiçbir sınırlama olmaksızın- her tarz, tür ve biçimde (formda) yeni ve nitelikli eserler kazandırmak,

4. Yûnus Emre ve Türkçe Yılı” olarak anılması kararlaştırılan 2021 yılında, Yûnus Emre eserlerinin bestelenmesini teşvik ederek bu alanda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar
1. Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması’na; Yarışma’nın son başvuru günü itibariyle 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir.

2. Seçici Kurul Üyeleri, bunların birinci derece kan ve sıhrî hısımları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Yarışma konuları ile ilgili yönetici kadrolarda bulunan veya Yarışma’da bizzat görev alan personel Yarışma’ya katılamazlar.

3. Başvuru sahipleri, Yarışma’ya diledikleri kadar eserle katılabilirler.

Yarışma’ya Katılacak Eserlerde Aranacak Nitelikler
1. Başvuru eseri, Yarışma’nın amacına uygun olmalıdır.

2. Başvuru eseri, yeni ve özgün olmalı; yerli veya yabancı, bilinen eserlerle bariz benzerlikler taşımamalıdır. Düzenlemeler/aranjmanlar ile Yarışma’ya başvurulamaz.

3. Başvuru eserlerinin güfteleri, Yûnus Emre’nin şiirlerinden seçilmelidir.

4. Başvuru eserleriyle ilgili doğmuş/doğabilecek tüm haklara ilişkin hukuki sorumluluklar başvuru sahiplerine aittir.

5. Başvuru sahipleri tarz, tür, biçim (form) seçiminde özgürdür; -hiçbir sınırlama olmaksızın- her tarz, tür ve biçimde eserle Yarışma’ya katılabilirler.

6. Başvuru eserleri, daha önce veya eş zamanlı olarak yurt içinde ve yurt dışında hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, CD, DVD, MP3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmî hiçbir radyo ve TV yayın kuruluşunda veya herhangi bir analog/dijital ortamda daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Başvuru eserleri, Yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamazlar. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faiziyle) ve başarı katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

7. Başvuru eserinin, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan yarışmalara ve/veya denetlenmek üzere repertuar kurullarına gönderildiğinin tespiti halinde, hangi aşamada olursa olsun başvuru eseri, Yarışma dışında bırakılacaktır.

Eser Teslimi
1. Başvuru eserlerinin notaları;
a) Nota yazısı ve usul bölünmelerinde geçerli klâsik ve uluslararası standartlar gözetilerek,
b) Finale veya Sibelius gibi bir nota yazım programıyla elektronik ortamda yazıldıktan sonra dijital ortama aktarılarak

elektronik posta yolu ile gönderilecektir. E-posta ekine ayrıca eserin güfte ve bestesini bir arada ihtiva eden bir icra kaydı da eklenecektir.

2. Başvuru sahipleri, her bir başvuru eseri için ayrı ayrı en az 5 harften oluşan bir rumuz kullanmalıdır.

3. Nota ve/veya metin üzerinde başvuru sahibinin adını veya kim olduğunu belirtecek bir yazı veya işaret bulunmamalıdır. Yazı veya işaret bulunan başvurular Yarışma dışı bırakılacaktır.

4. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler guzel.sanatlar@ktb.gov.tr adresine e-posta yolu ile gönderilecektir. Elden veya diğer kargo-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru yapılırken elektronik postanın konu kısmına sadece “Yûnus Emre Şiirleri Beste Yarışması” yazılacaktır.

6. Nota, başvuru belgeleri ve ses kayıtları, boyutunun büyük olması hâlinde “WeTransfer” programı ile e-postaya yönlendirilebilirler.

7. Başvurular 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

8. Bakanlık, lüzum görmesi hâlinde, önceden ilan etmek kaydıyla, başvuru süresini uzatabilir.

Diğer Hükümler
1. Değerlendirme sonucunda, yalnız ödül alan ve repertuara alınabilir nitelikte görülen başvuru eserlerine ait kimlik zarfları açılır. Diğer zarf ve dökümanlar talep edildiği takdirde, sonuçların açıklanmasını takip eden iki ay içinde sahiplerine alındı makbuzu karşılığı iâde edilir. Talep edilmeyenler süre bitiminden sonra bir komisyon mârifeti ile imhâ edilir.

2. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hâllerde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzûâtı hükümleri uygulanır.
Not: Ek-1 Besteci Eser Katılım Dilekçesi ve Ek-2 Muvâfakatnâme Belgeleri www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinden temin edilecektir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ