<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

KTMMOB Mimarlar Odası Mekan Anlatımı Metin Yarışması

KTMMOB Mimarlar Odası Mekan Anlatımı Metin Yarışması

KTMMOB Mimarlar Odası Mekan Anlatımı Metin Yarışması

KTMMOB Mimarlar Odası Mekan Anlatımı Metin Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma Başvurusu E-Posta Yolu İle Alınacak.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 9 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Özel Ödül (2020 Yılı Yarışma Birincisi Çelen Mirata Birkan Adına) 2 Bin Türk Lirası
-Yarışma Birincisi, Bir Sonraki “Mekân Anlatımı Metin Yarışmasında, Asli Jüri Üyesi Olma Hakkını Elde Edecektir.

Yarışmanın Amacı
Mimarlık ve edebiyat, birinin özünde görsel, diğerininkinde ise metinsel olduğu düşünülürse, bu iki disiplin arasında ilk bakışta ilgi kurmak kolay olmayabilir. Lakin, şimdilerde sessizce bizimle yaşayan veya bir şekilde zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek için tek başvurabileceğimiz yer, yazılı kaynaklardır. Günümüzde var olmayan kentler ve yapılar, o zamanlarda yazılmış her türlü edebiyat ürünü (günlükler, seyahatnameler, biyografiler, denemeler, resmî belgeler, mektuplar vs.) sayesinde mimarlık tarihi ve kültürüne kazandırılmıştır.

Günümüzde de aslında böylesi kaynaklara çokça ihtiyaç duymaktayız. Biz de, Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyeleri olarak, akademik tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere dikkat çekmek istedik.

Bu düşünceyle ortaya çıkan yarışma ile KTMMOB Mimarlar Odası ve MİMARCA dergisi aracılığı ile mimarlık ve edebiyat alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ads

Yarışma Kapsamı
Yarışma, ilgili bölümlerden mezun, KTMMOB ve TMMOB’ye bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkese açık olarak düzenlenmektedir.

Yarışma Konusu
Katılımcılardan, bir mekânı ele alarak, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir metin yazması beklenmektedir. Bu mekân; farklı ölçeklerde, dünyanın herhangi bir yerinde var olabileceği gibi, bir hayal ürünü de olabilir.

Metinlerde:
– bir mekânın tasviri,
– kullanıcı-mekân ilişkisi,
– mekânsal dönüşümler,
– toplumsal değişim-dönüşümlerin mekâna ve / veya mekânsal değişimlerin topluma nasıl etki ettiği,
gibi konulardan birine veya birkaçına değinilmesi beklenmektedir.

Mimari bir mekânın, metin içerisinde temsil ediliş şekli ve yorumlanışı; mimarlık disiplininin edebiyat içerisinde kendine nasıl yer edindiği ve yazılan eserin ana temsiliyet aracı olarak mimarlığın yazıya neler kattığı, değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır.

Edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi üzerinden, yazmaya hevesli olanları, mimarlık / edebiyat ara kesitine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya KKTC veya TC vatandaşı olup, KTMMOB ve TMMOB’ye bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkes katılabilir. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz. Yarışma, öğrencilere açık olmadığından, TMMOB’de öğrenci üyeliği bulunanların da katılımı kabul edilmemektedir.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Gönderilen düz metinler öykü, deneme gibi farklı yazı türlerinde de olabilir. Tüm gönderilen metinler tür ayırmaksızın tek bir kategori altında değerlendirmeye tabii tutulacaktır.

4. Her katılımcı sadece 1 (bir) yazı ile katılabilir ve her eserin sadece bir yazarının olması şartı aranır.

5. Yarışmaya katılan eserlerin yazı dili Türkçedir. Yazı dilinde Türkçe kelimelerin kullanılmasına özen gösterilmeli, özgün terimler ise yazının sonunda açıklanmalıdır. Metnin gönderilen hâli, yazarı tarafından gözden geçirilmiş son hâli olarak algılanacak ve bu hâlinde yazım yanlışları ve anlatım bozuklukları olmaması, noktalama işaretlerinde hata yapılmaması veya hatanın en az seviyede olması aranacaktır.

6. Metnin uzunluğu en fazla 2000 kelime olmalı ve mutlaka yazıya uygun bir başlık eklenmelidir.

7. Yazılar, bilgisayarda A4 boyutunda ve dikey, yazım kurallarına uygun, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, bir satır aralığında yazılmalı ve Word (docx, doc) dosya formatında gönderilmelidir. El yazısıyla yazılan eserler ve pdf vb. formatlarda gönderilen metinler değerlendirilmeye kabul edilmeyecektir.

8. Metin içerisinde fotoğraf, resim, kara kalem çalışması ve çeşitli çizimler kullanılabilir. Bunlarla ilgili bir sınırlama yoktur. Sadece yazı dışında kullanılan her türlü görsel için referans gösterilmesi, tarih belirtilmesi ve bunların yazının haricinde de JPEG/ JPG dosya formatında gönderilmesi gerekmektedir.

9. Yazılan yazılarda dipnot kullanılmamalıdır. Metin içerisinde alıntı yapılmışsa, bunlar metnin sonunda KAYNAKLAR kısmında ve soyadı sırasına göre belirtilmelidir. Kaynaklar, metin uzunluğu sınırına dahildir. Ancak, belirtilmelidir ki, çok fazla kaynağa dayandırılarak; “akademik” sayılabilecek nitelikte düzenlenmiş metinler elenebilir.

10. Daha önce yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz. Aksine davranış, kural ihlali sayılır.

11. Metin dosyası, doc / docx formatında; eksiksiz doldurulan başvuru formu dosyası ve Telif Hakkı ve Etik Sorumluluk beyanı, metin dosyasından ayrı olarak, PDF veya doc / docx formatında gönderilmedilir. Ayrıca, yarışmacı, JPEG/ JPG formatında bir adet vesikalık fotoğrafını da gönderisine eklemelidir. Tüm gönderiler, tek bir e-posta içerisinde iletilmelidir.

12. Yarışmaya gönderilen eserlerin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Yerli ve yabancı hiçbir yazıyla bariz benzerlikler taşımamalıdır. Yapıt

kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Eserlerin üzerinde katılımcının isim, imza ve iletişim vb. bilgileri bulunmamalı; sadece, sayfanın sağ üstünde KKTC/ TC kimlik numarasının ilk beş karakteri yer almalıdır. Kimlik numarasının ilk beş karakteri, eser sahibinin rumuzu yerine geçecektir. Kişisel bilgiler, başvuru formunda eksiksiz doldurulup aynı e-posta içerisinde gönderilmelidir. Eğer metin birden fazla sayfadan oluşuyorsa, sadece ilk sayfanın sağ üst köşesine rumuz yazılmalıdır. Metnin herhangi bir yerinde, rumuz dışında eserin sahibini belli edecek bir işaret bulunan çalışmalar jüri kararı ile ve tutanağa geçmek şartıyla yarışmadan çıkartılır.

13. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği metinlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya yayımlanmaya değer bulunan katılımcılardan; bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılan, kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcılardan ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

14. Yarışma Düzenleme Komitesi, şartnamedeki maddelerde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

15. Katılımcıların tümü, bu şartları kabul etmiş sayılır.

Değerlendirme
Yazılar, en geç 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar, eksiksiz doldurulan başvuru formu, telif hakkı beyanı ve etik sorumluluk beyanı ile birlikte, e-posta yoluyla KTMMOB Mimarlar Odasının mimarcayarisma@mimarlarodasi.org adresine gönderilecektir. Son teslim tarihinden sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme, oluşturulan seçici kurul tarafından, belirtilen tarihe kadar yapılarak dereceye giren eserler seçilecektir. Seçici Kurul, uygun görürse mansiyon ödülü / ödülleri de verebilir. Dereceye giren ve yayımlanmaya hak kazanan eserler, KTMMOB Mimarlar Odası tarafından bir seçki kitabı olarak yayımlanacaktır. Değerlendirme dışında kalan eserlerden bazıları, uygun görüldüğü takdirde MİMARCA dergisinde yayınlanmak üzere yayın kurulu arşivinde tutulacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışma İlan Tarihi: 3 Ekim 2022, Dünya Mimarlık Günü
Son Katılım Tarihi: 13 Şubat 2023
Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 14 Şubat – 8 Mayıs 2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 9 Mayıs 2023
Ödül Töreni*: 5 Haziran 2023, Dünya Çevre Günü
*Törenle ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.
Sonuçlar KTMMOB – Mimarlar Odasının internet sitesinden ve sosyal medya sayfalarından duyurulacaktır. Dereceye girenlere ayrıca telefonla / e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

Düzenleyen Kurum
KTMMOB Mimarlar Odası Nuri Efendi Sokak, No: 3 Arabahmet Mahallesi LEFKOŞA, KKTC
İletişim: 90 (392) 229 2105- 06
mimarlarodasi.org
mimarcayarisma@mimarlarodasi.org
instagram: moyayinkurulu

Yarışma Sekreteryası: Yarışma ile ilgili tüm sorular için, yarışma süresi boyunca raportöre e-posta yoluyla ulaşılabilinir.

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ