16.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım Fotoğraf Yarışması

Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım Fotoğraf Yarışması

Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım Fotoğraf Yarışması

Konya Belediyesi Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Amatör Ve Profesyonel 18 Yaş Ve Üzeri Herkes Katılabilir.

Yarışmanın Adı
“Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım” temalı fotoğraf yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 12.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
En Fazla 36 Adet Sergilenme Ödülü 1.000 Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Satın Alma Ödülü 1.000 Türk Lirası

Yarışmanın Organizasyonu
Konya Büyükşehir Belediyesi

Yarışmanın Konusu
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya il sınırları içerisinde sürdürülebilir ulaşım (toplu ulaşım tramvay araçları, toplu ulaşım otobüs araçları, bisikletli ulaşım, e-skuter ile ulaşım, yürüme ve yayalaştırma bölgeleri) kapsamına giren ulaşım modlarının fotoğraflanmasını beklemektedir.

Ads

Sürdürülebilirlik, hem dünyada hem de ülkemizde önemi giderek artan kavramların başında gelmektedir. Sahip olduğumuz kaynakları tüketmeden gelecek nesillere aktarmak olarak da ifade edilen bu kavramın altında ulaşım oldukça önemli bir konuma sahiptir. Sürdürülebilir ulaşım modlarının kullanımının artması şehirlerin hem bugününe hem de yarınına katkı sağlamaktadır. Bu sebeple “Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım” temasıyla bir fotoğraf yarışmasının düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Yarışma kapsamı Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezine ve merkez haricindeki diğer ilçelere hizmet sağlayan toplu ulaşım otobüsleri, Konya Büyükşehir Belediyesi tramvay araçları ve bisiklet tramvayı, bisikletli ulaşım, bisiklet parkları, bisiklet ile ilgili diğer konu ve uygulamalar, elektrikli skuter ile ulaşım, yaya ulaşımı ve araç trafiğine kapalı yayalaştırma bölgeleri (Bedesten, Kazım Karabekir Caddesi vb…), toplu ulaşım otobüs ve tramvay yolcuları ve toplu ulaşım otobüs ve tramvay durakları gibi sürdürülebilir ulaşım kapsamında ifade edilen başlıkları içermektedir.
Sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanımı, bireysel otomobil kullanımına göre topluma pek çok fayda sağlamaktadır. Yakıt tüketiminin azaltılması ile ekonomiye, emisyon salınımının azaltılması ile çevre ve iklim değişikliğine, hareketli yaşamı teşvik etmesi ile sağlığa ve ayrıca trafik kazalarının ve trafik tıkanıklığının azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

“Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım” temalı fotoğraf yarışması ile sürdürülebilir ulaşım araçlarının bireysel otomobil kullanımına karşı taşıdığı önemin, özellikle toplu ulaşım araçlarının toplumun her kesimini kapsayıcı olması ve dezavantajlı grupların erişimine uygun olmasının, şehrin yeşil alan ve peyzaj zenginliğinin fotoğraflarda işlenmesi beklenmektedir. Bununla birlikte yarışma, Konya’da sürdürülebilir ulaşıma dair tüm konuları kapsamaktadır.

Amaç
Fotoğraf sanatı aracılığı ile ekonomik, çevreci, sağlıklı ve trafik tıkanıklığı oluşturmayan sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmektir. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak, kent içi ulaşımda sürdürülebilir ulaşım kullanım oranını arttırmak ve şehrimizde mevcut olan sürdürülebilir ulaşım kullanım kültürünü daha ileri bir seviyeye taşımaktır. Ayrıca bizden sonraki nesillere daha temiz, daha yaşanılabilir ve daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilir ulaşımın kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Yarışma Kategori – Bölümleri
Yarışma; Sayısal (Dijital) kategoride
Renkli veya Siyah/Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Genel Katılım Koşulları
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b) Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş ve üstü herkese açıktır. Konya Büyükşehir Belediyesi düzenleyici kurul üyeleri, temsilcileri ve Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

c) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya sayısal siyah-beyaz eserle katılabilir. (Renkli ve/veya siyah-beyaz toplam 4 eser kabul edilecektir)

d) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, yarışma sonucu sergileme almış ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise bu yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

e) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları gibi belgesel niteliğini bozmayacak şekilde kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

f) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

g) Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu (çerçeve) olmamalıdır.

h) Yarışmacı kendine ait fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. Yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi gösteren, değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

i) Fotoğrafın içeriğinde yer alan markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

j) Kural ihlali yapan kişiler yarışmadan elenir, katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül geri alınır ve yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

k) Düzenleme Kurulu isterse ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

l) Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan belirtildiği sayıda fotoğrafı belirlenen bedeli ödeyerek satın alabilir.

m) Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. E- kitap olarak web sayfasında yayınlanacak ve yarışmaya katılan herkese mail ile iletilecektir.

n) Düzenleme Kurulu;
• Uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.
• İptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
• Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden bir hafta öncesine kadar yarışma web sitesi üzerinden bilgilendirmek koşuluyla yetkilidir.

o) Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sisteminde yedeklenir ve jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.

ö) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda/salonlarda; ultra HD 4K 3840×2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç bir veya daha fazla LCD TV/monitörde sunulacaktır.

p) Herhangi bir sebeple jüri üyeleri belirlenen jüri tarihinde bir araya gelerek bir salonda toplanamaz ise değerlendirmeyi elektronik ortamda (online) puanlama sistemiyle yapabilecektir.

r) Yarışma sonuçları ulasim.konya.bel.tr/ / ve www.konya.bel.tr web sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları
a) Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.

b) Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Konya Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

c) Sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan telif haklarını Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir, (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır), kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

d) Konya Büyükşehir Belediyesi; yarışmada ödül alan ve satın aldığı fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

e) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

f) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihinden itibaren 1 (Bir) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

g) Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Konya Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

h) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin www.konya.bel.tr web adresi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ve bağlı bulunulan daire başkanlıklarının Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanabilecektir.

i) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu yetkilidir.

j) Katılımcılar; Konya Büyükşehir Belediyesi ulasim.konya.bel.tr/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan şahsen sorumlu olduklarını kabul etmiş, yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yine bu kapsamda herhangi bir bedel talep etmeksizin ödül alan, sergileme/satın alma yapılan tüm fotoğraflarının kullanım ve telif haklarını devretmiş ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışmalarında kullanılmasına izin verdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, ulasim.konya.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek yükleme yapılacaktır.

c) Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ulasim.konya.bel.tr/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemde belirtilen aktivasyon yöntemi takip edilerek olunabilecektir.

d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz (çerçevesiz) ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb ‘den az olmamalı, 4 Mb‟yi de geçmemelidir. Fotoğrafların kısa kenarı en az 2400 piksel çözünürlükte olmalıdır. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Şartları taşımayan fotoğraflar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

g) Her bir fotoğraf dosyasının ismi en fazla 25 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ġ, Ö, ġ, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, Ģ, ş,ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde halit.dundar@konya.bel.tr adresinden veya 0 332 205 42 78 nolu telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

i) Yarışma takvimi ve şartlarının herhangi bir sebeple değişikliğine karar verme ve duyurma yetkisi yarışma organizasyon birimindedir. Bu kapsamda herhangi bir değişiklik hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler yarışma web sayfası olan ulasim.konya.bel.tr/ adresi üzerinden duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Başlangıç Tarihi: 21 Haziran 2023
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 25 Ağustos 2023 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 01 Eylül 2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 08 Eylül 2023
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 16-22 Eylül 2023 Avrupa Hareketlilik Haftası (Ödül töreni yeri, tarihi ve saati daha sonra duyurulacaktır.)

Yarışma İletişim
Halit Dündar – 0.332 205 42 78
E-posta: halit.dundar@konya.bel.tr
Web: konya.bel.tr — ulasim.konya.bel.tr

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ