<style>.lazy{display:none}</style>Konya Belediyesi Yol Ve Yolculuk Fotoğraf Yarışması
02.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Konya Belediyesi Yol Ve Yolculuk Fotoğraf Yarışması

Konya Belediyesi Yol Ve Yolculuk Fotoğraf Yarışması

Konya Belediyesi Yol Ve Yolculuk Fotoğraf Yarışması

Konya Belediyesi Yol Ve Yolculuk Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaş Ve Üzeri Fotoğraf Meraklısı Herkes Katılabilir.

Yarışmanın Adı: “Yol Ve Yolculuk” Temalı Fotoğraf Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödül 1.000 Türk Lirası
En Fazla 42 Adet Sergilenme Ödülü 250 Türk Lirası
Konya Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Ödülü (İstediği Kadar) 250 Türk Lirası.

Yarışma Konusu
‘’Yol ve Yolculuk’’ teması ile ;

Her yıl 3-5 Mayıs tarihlerinde icra edilen Hazret-i Mevlâna ve ailesinin Konya’ya teşrif etkinlikleri çerçevesinde, bu yıl daha zengin içeriklerle çeşitli programlar yapılacaktır.
Hazret-i Mevlâna’nın babası Bahaeddin Veled ve ailesinin Belh’ten çıkıp uzun bir yolculukla Anadolu’ya gelmeleri ve son olarak Larende’den (Karaman) Türkiye Selçuklu Başşehri Konya’ya Sultan Alââddin Keykubad’ın davetiyle teşrifleri bağlamında ‘’Yol ve Yolculuk’’ temasıyla fotoğraf yarışması düzenlenecektir. Bu bağlamda;
• İnsanın mana yolculuğu
• İnsanın fiziki yolculuğu
• Mevsim değişiklikleriyle doğanın ve canlıların yolculuğu
• Farklı coğrafyalardaki insanların savaş,afet vb. mecburi yolculuğunu da anlatan (Mültecilerin yolculuğu) konularda yapılacaktır.

Ads

Yarışma Kategori-Bölümleri:

Yarışma; Sayısal (Dijital) kategoride

• Siyah-Beyaz ve/veya renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Genel Katılım Koşulları
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b) Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş ve üstü herkese açıktır. Konya Büyükşehir Belediyesi düzenleyici kurul üyeleri , temsilcileri ve Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
c) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli ve/veya sayısal siyah-beyaz eserle katılabilir.(Renkli ve/veya siyah-beyaz toplam 4 eser kabul edilecektir) Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
d) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
e) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
f) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
g) Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
k) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
l) Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
m) Kural ihlali yapan kişiler yarışmadan elenir, Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
n) Düzenleme Kurulu ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
o) Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği sayıda fotoğrafı belirlenen bedeli ödeyerek satın alabilir.
p) Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. E-kitap olarak web sayfasında yayınlanacak ve yarışmaya katılan herkese mail ile iletilecektir.
r) Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yarışma web sitesi üzerinden bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
s) Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sisteminde yedeklenir ve jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.
t) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç‟lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
u) Yarışma sonuçları web yolveyoculuk.konya.bel.tr ve www.konya.bel.tr sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://yolveyolculuk.konya.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek
c) Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin http://yolveyolculuk.konya.bel.tr/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemde belirtilen aktivasyon yöntemi takip edilerek olunabilecektir.
d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb ‘den az olmamalı, 4 Mb‟yi de geçmemelidir. Fotoğrafların kısa kenarı en az 2400 piksel çözünürlükte olmalıdır. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Şartları taşımayan fotoğraflar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
g) Her bir fotoğraf dosyasının ismi en fazla 25 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, Ġ, Ö, ġ, Ü, ç, ı, ğ, ö, Ģ, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde yolveyolculuk@konya.bel.tr adresinden veya 0332.352 81 11’den 8457 nolu telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Başvuruları 17 Şubat 2020 İle 3 Nisan 2020 Saat 23:00’a Kadar Alınacak.

Yarışma Sonuçları 17 Nisan 2020 Tarihinde Açıklanacak.
16.09.2020 Tarihinde Sonuçları Açıklanması Planlanan Yarışmamızın; Pandemi Tedbirleri Nedeniyle Jürisi Online Değerlendirme Kararı Almıştır. Bu Sebeple Sonuç Bildirim Tarihi 22.09.2020 Olarak Belirlenmiştir. Anlayışınız Ve Sabrınız İçin Teşekkür Ederiz.

Yarışma İletişim: Metin Adıgüzel
Telefon: 0332.352 81 11- Dahili: 8457
E-posta: yolveyolculuk@konya.bel.tr
Web: www.konya.bel.tr — http://yolveyolculuk.konya.bel.tr/

Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ