<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Konya Belediyesi Mefahir-İ Ecdad Beste Yarışması

Konya Belediyesi Mefahir-İ Ecdad Beste Yarışması

Konya Belediyesi Mefahir-İ Ecdad Beste Yarışması

Konya Belediyesi Mefahir-İ Ecdad Beste Yarışması düzenliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Payitahtı Konya “Mefâhir-İ Ecdâd” Beste Yarışması Yiğitlik- Kahramanlık Türküsü Fetih Ve Mehter Marşı.

Yarışma Ödülleri

Yiğitlik Kahramanlık Türküsü Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
12 Adet Mansiyon Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Fetih Ve Mehter Marşı Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
12 Adet Mansiyon Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Konu: Konya, Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış köklü bir şehirdir. Selçukluların devlet merkezi olan Konya’da devlet ve asker müziği (nevbe-mehter) gelişmiş, Anadolu’da bu alandaki en köklü belgeler ve bilgiler Türkiye Selçukluları’ndan kalmıştır. Konya’da Mevlevilik dolayısıyla gelişen Mevlevi müziği ile makam müziği ve formlarının yanı sıra, halk müziği de asırlar boyunca gelişmeye devam etmiştir. Ülkemizin en köklü Bando ve Mehter Heyetine sahip Konya Büyükşehir Belediyesi, daha önce de farklı alanlarda müzik kültürümüze hizmet eden çalışmalara imza atmıştır. Yiğitlik-Kahramanlık Türküsü ve Mehter Marşı Beste Yarışması ile bu alanlardaki birikime doğrudan eser kazandırmayı hedeflemektedir.

Ads

Amaç: Bu yarışmanın amacı;
1) Türk Müziği Repertuarını iki ayrı başlıkta verilen biçim ve türleri ile geliştirmek,
2) Bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,
3) Yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.
4) Milletimizin son dönemde birlik ve bütünlüğünü kavramasında öne çıkan milli ve manevi değerleri müzik yoluyla gelecek nesillere aktaracak eserlerin ortaya çıkmasına hizmet etmektir.
5) Türk müziği içinde ayrıca ve önemle bugüne kadar aktarılan kahramanlık türküleri ve marşlarının, askeri ve hakanî müziğin toplumsal gündeme gelmesini ve bu alanda yeni çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Genel Şartlar
1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.
2. Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ile yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
3. Yarışma iki ayrı dalda yapılacak ve ödüllendirilecektir. Bunlar:
A. Yiğitlik ve Kahramanlık Türküsü
B. Fetih ve Mehter Marşı
4. Bir kişi, her iki alan için 3’er olmak üzere en fazla 6 eserle yarışmaya katılabilir.
5. Birden fazla kişinin ortak eserlerle yarışmaya katılması mümkündür.

Eserlerde Aranacak Nitelikler

Yarışmaya gönderilecek eserler:
a) Yukarıdaki iki alandan hangisi ve hangi biçimde olursa olsun eserler, Türkiye’nin bu alanlardaki müzik mirası ile irtibat kurarak bu mirası geleceğe taşıyabilecek bir özellik sergilemelidir.
b) Yarışma bu iki alandaki biçimlere açık olmakla birlikte eserlerin süresi 7 dakikayı geçmemelidir.
c) Kompozisyon yönünden, söz, ezgi, ritim bütünlüğü taşımalıdır.
d) Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. Eserlerde Türkçe, kurallarına uygun biçimde kullanılmalı ve doğru prozodi ile söylenecek biçimde yazılmış olmalıdır. Özellikle Fetih ve Mehter Marşı ile ilgili eserlerdeki özel kavram ve deyimler geleneğe uygun olmalıdır.
e) Bu bir Beste Yarışması’dır. Güfteler ayrıca değil, eser içinde değerlendirilecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin güfteleri, besteciye ya da başkasına ait olabilir. Besteci, başkasına ait bir güfte kullanmışsa bunu belirtmeli, güfte sahibinin ya da varisinin muvafakatini almış olmalıdır. Güfte için ayrıca telif ödenmez.
f) Sonradan güfte sahibi ile besteci arasında doğacak sorunlardan Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacağı gibi, yarışmaya başvuran ve ödül kazanan besteci ve tutumuyla ilgili haklarını saklı tutar.
g) Eserlerin sözleri, insan onuruna uygun, siyasal içerikten uzak, milli birliğe ve ülke bütünlüğüne hizmet edici ve sanatlı olmalıdır.
h) Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, CD, DVD, MP3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir radyo ve TV yayın kuruluşunda, sosyal paylaşım sitesinde veya internet ortamında daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Bu yukarıdaki şartlar bestenin müzikal kısmı için geçerlidir.
i) Eserlerin yerli veya yabancı bilinen eserlerle bariz benzerlikleri bulunmamalıdır.
j) Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce de hiçbir yerde yayınlanamaz.

Eser Teslimi
1. Yarışmaya her besteci, iki ayrı dalın her birinden 3’er olmak üzere en fazla 6 eserle katılabilir.
2. Eserlerin notaları 9’ar nüsha halinde:
a) Bilgisayarla yazılmış olmalıdır. El yazısıyla yazılmış olanlar değerlendirmeye sokulmayacaktır.
b) Fotokopi ile çoğaltılmalıdır.
c) Kural dışı durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmeli, icra, hız ve ifade nüansları işaretlerle gösterilmelidir.
d) Eserin bütün güftesi, nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından farklılık gösteren bölümler, eserin altına ayrıca yazılmalıdır.
e) Eserin kaydını içeren bir CD’de diğer evraklarla beraber iletilmelidir. Söz konusu kaydın bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür.
f) Bu konuda uygulamanın ayrıntıları “mefahiriecdad@konya.bel.tr” e-mail adresinden ve 0332 352 8111/ 8428 telefonlu yarışma sekretaryasından öğrenilebilir.
3. Besteciler her eser için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.
4. Eserlerin güfteleri 3 nüsha halinde bilgisayar yardımı ile A4 dosya kâğıdına yazılmalı, üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunmalıdır.
6. Besteciler, her eser için, biri küçük “KİMLİK ZARFI”, diğeri büyük “EVRAK ZARFI” olmak üzere, 2 adet zarfı, yarışma için başvuru adresi olarak gösterilen yere posta yoluyla veya elden teslim etmelidirler.

I) Kimlik Zarfı:

a) Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacaktır.
b) Kimlik zarfı içinde;
– Bestecinin Adı-Soyadı,
– Telefon numarası,
– Mail adresi,
– Bestecinin bu Yarışma Şartnamesinin ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten şartname eki belge (EK: 1) imzalı olarak bulundurulmalıdır.

II) Evrak Zarfı:
a) Büyük zarf (Evrak Zarfı) üzerine rumuz yazılmalı, içinde, notalar, güfte ve kapalı olarak kimlik zarfı bulundurulmalıdır.
b) Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için istenilen dokümanlar ve zarflar ayrı ayrı düzenlenmelidir.
c) Posta ile müracaatlarda, nota ve/veya güfte üzerinde ve/veya zarflarda eser sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, söz konusu eser değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

7. Besteciler eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile 20.11.2020 tarihi mesai bitimine kadar;

“Konya Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Mevlana Kültür Merkezi
Karatay/Konya” adresine ulaştırmalıdır.
Posta ile yapılacak olan müracaatlarda da bu süre (20.11.2020 tarihinde adreste olacak şekilde) geçerlidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Volkan dedi ki:

    Ben sadece beste söz yazmak istiyorum

BİR YORUM YAZ