17.09.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Konya Belediyesi Eğitim Yardımı Başvurusu Başladı

Konya Belediyesi Eğitim Yardımı Başvurusu Başladı

Konya Belediyesi Eğitim Yardımı Başvurusu 2021-2022

Konya Belediyesi Eğitim Yardımı İlkokul, Orta Okul Ve Lise Öğrencilerine Verilmektedir. Konya Belediyesi Burs Başvuruları Online Olarak Alınacak.

Eğitim Yardımı Veren Belediyeler İçin Tıklayın.

Konya Belediyesi Eğitim Yardımı Duyurusu

1) Eğitim Desteği Başvuru Şartları
• 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde kayıtlı eğitime devam eden öğrenci olmak,
• Konya il sınırları içinde ikamet etmek,
• İl dışında okuyan öğrenciler için; Aileleri Konya il sınırları içinde ikamet eden ve 2021 yılında yapılan 8. sınıf Liselere Geçiş Sınavına göre Türkiye genelinde %0,1 dilimde olmak,
• 2020-2021 Eğitim döneminde Liselere Geçiş Sınavına göre Türkiye geneli %0,1 dilimden eğitim desteği almış olmak,
• Eğitim Destek Kategorileri içinde olmak.

Güncel Burs Duyuruları İçin Tıklayın.

Sponsorlu

2) Eğitim Desteği Kategorileri
• Yetim (babası vefat etmiş) veya Öksüz (annesi vefat etmiş) olan öğrenciler,

• Şehit veya Gazi çocuğu olan öğrenciler,

• Hafif düzeyde ÖGV ve üzeri raporu (%40 ve Özel Gereksinimi Vardır) olan öğrenciler,

• Anne babası mahkeme kararıyla resmi ayrı(boşanmış) ihtiyaç sahibi olan öğrenciler,

• 8. sınıf Liselere Geçiş Sınavı’nda Türkiye geneli %0,1 dilimde olan öğrenciler.

3) Eğitim Desteği Müracaatların Yapılışı
Öğrenci ya da veliler www.konya.bel.tr web sitesinden çevrimiçi müracaatlarını yapabilecektir.

İstenilen Belgeler
2020-2021 Eğitim Dönemi Destek Verilen Öğrenciler İçin İstenilen Belgeler

Yetim,öksüz,şehit çocuğu,gazi çocuğu ve 2020-2021 eğitim dönemi 8. sınıf Liselere Geçiş Sınavında Türkiye genelinde
%0,1 dilim kategorilerinden eğitim desteği verilen öğrenciler;
1- Bilgilerini güncelleyecekler belge istenilmemektedir.

Hafif düzeyde ÖGV ve üzeri raporu ( %40 ve Özel Gereksinimi Vardır raporu) olan öğrenciler,
1- %40 ve üzeri Özel Gereksinimi hastane sağlık kurul rapor belgesi

Anne babası mahkeme kararıyla resmi ayrı(boşanmış) ihtiyaç sahibi olan öğrenciler,
1- Aile fertleri aylık gelir belgesi. (Vergi Beyannamesi Tahakkuk Belgesi, maaş veya ücret bordrosu vb.)(E Devletten barkotlu alınacak.),

2- Aile ikameti kira ise kira kontrat belgesi,

3- Öğrenci başarı durum belgesi taktir, teşekkür işaretlendi ise ilgili belgeler,(E-okuldan yada belgenin resmi)

4- Öğrenci devlet yurdunda kalıyor ise yurtta kaldığına dair belge.
Not : 2020 – 2021 Eğitim döneminde Eğitim Desteği verilen öğrencilerin vasi değişikliği söz konusu ise istenilen tüm belgeleri sodem@konya.bel.tr adresine
göndereceklerdir.

Yeni Kayıt Öğrencileri İçin İstenilen Belgeler

Yetim, Öksüz çocuğu olan öğrenciler için;
1- Öğrenci için açıklamalı Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği. (E Devletten alınacak)
2- Annesi ve babası, her ikisi de vefat edenler için mahkemeden alınan resmi vasilik kararı veya resmi vasinin diğer kişilere
noterden verdiği vekâletname.

Anne babası mahkeme kararıyla resmi ayrı olan öğrenciler için;
1- Öğrenci için açıklamalı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya velayetlerinin kendine ait olduğunu ve Nafaka bağlandığını beyan eden
onaylı mahkeme kararı. (E Devletten yada adliyeden belge),
2- Velayet sahibinin T.C. kimlik kartı,
3- Aile fertleri aylık gelir belgesi. (Vergi Beyannamesi Tahakkuk Belgesi, maaş veya ücret bordrosu vb.);
(E Devletten barkotlu alınacak.)
4- Öğrencinin resmi velayet sahibinin (Çalışmıyor, Çiftçi veya Asgari ücret altı çalışan), olarak kodlanması durumunda
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, (E Devletten alınabilir.)
5- Aile ikameti kira ise kira kontratı,
6- Öğrenci başarı durum belgesi taktir, teşekkür işaretlendi ise ilgili belgeler(E-okuldan yada belgenin resmi),
7- Öğrenci devlet yurdunda kalıyor ise yurtta kaldığına dair belge,

Hafif düzey ve üzeri Özel Gereksinime Vardır raporuna sahip olan öğrenciler için;
1- Hafif düzey ve üzeri onaylı ÖGV ( %40 ve üzeri Özel Gereksinimi Vardır) hastane sağlık kurul raporu.
2- Velayet sahibinin T.C. kimlik kartı
Hafif düzey ve üzeri Özel Gereksinimi Var olan öğrenci kayıtlarının değerlendirmesini; 30692 Sayılı Resmi gazetede
yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in 8/f maddesinde yer alan karara
göre değerlendirme yapılır.
( f) Kurula gelen bilgi, belge değerlendirilir ve gereği hâlinde çocuk da kurula davet edilerek Ek-3’te yer alan tabloya göre özel
gereksinim durumu rapora yazılır. Raporda engel oranı yazılmaz. Özel gereksinim düzeylerinin engel oranları ile ilgili mevzuatla
uyumunda Ek-3’te yer alan tablo kullanılır.)

Değerlendirme yapılan EK-3 belgesi

MEVZUATLA UYUM ARANDIĞINDA KULLANILACAK TABLO EK 3 
Özel Gereksinim KoduÖzel Gereksinim DüzeyiEngel Oranı (%)
1Özel gereksinimi vardır (ÖGV)20-39
2Hafif düzeyde ÖGV40-49
3Orta düzeyde ÖGV50-59
4İleri düzeyde ÖGV60-69
5Çok ileri düzeyde ÖGV70-79
6Belirgin özel gereksinimi vardır (BÖGV)80-89
7Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)90-99

Gazi çocuğu olan öğrenciler için;
1- Gazi kimlik belgesi,
2- Velayet sahibinin T.C. kimlik kartı.

Şehit çocuğu olan öğrenciler için;
1- Şehitlik belgesi yada şehitlik yakını belgesi,
2- Velayet sahibinin T.C. kimlik kartı.

8. Sınıf Liselere Geçiş Sınav sonucuna göre başarı sırası Türkiye genelinde %0,1’lik dilimde olan öğrenciler için;
1- 2021 yılı 8.sınıf Liselere Geçiş Sınavı sonuç belgesi
2- Velayet sahibinin T.C. kimlik kartı

Sisteme Belge Yükleme
1- Öğrencilerden istenilen belgeler www.konya.bel.tr web sitesinden müracaat yaparken sisteme yüklenilecektir.
Başvuru için istenilen belgelerin (PDF, JPG, PNG veya GİF) 2 MB’den büyük olmayacak şekilde yüklenmesi gerekmektedir.
2- Başvuru esnasında istenilen belgeleri yüklemeyen kayıtlar geçersiz sayılacaktır.

Dikkat Edilecek Hususlar
1- Yanlış, hatalı, eksik ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara Eğitim Desteği verilmez. Bu şekilde destek aldığı tespit edilenler olması
halinde ödenen destekler geri alınır.
2- Bu müracaatla ödenecek Eğitim Desteği 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için geçerlidir.
3- Geçtiğimiz dönemlerde Eğitim Desteği verilen öğrenciler bu dönemde de destek alabilmek için ilan edilen
tarihlerde www.konya.bel.tr adresinden bilgi ve belge güncellemesini yapmaları gerekmektedir.
4- SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda), Karatay Sevgi Evleri, Meram Sevgi Evleri ve Kim-Sev
Yetiştirme Yurdunda ikamet eden öğrencilerden sadece Eğitim Desteği kriterlerinden birine sahip öğrenciler başvurabilir.
18 yaşından gün almamış öğrencilerin kayıtları ilgili kurumdaki resmi olarak yetkilendirilmiş kişiler tarafından yaptırılır ve
bankamatik kart ve şifreleri ancak bu yetkili kişilere teslim edilir.
5- Eğitim Desteği alan öğrencilerden, Eğitim Desteği almak istemeyenler destek istemediklerine dair dilekçe vermeleri veya
sözlü beyanları halinde bu taleplerine istinaden Eğitim Desteği kesilir. Kendi isteği ile Eğitim Desteği almaktan vazgeçenlere
tekrar aynı Eğitim–Öğretim yılı içinde tekrar talep etmeleri halinde Eğitim Desteği verilmeyecektir.
6- 2020-2021 Eğitim döneminde Eğitim Desteği vermiş olduğumuz öğrencilerden yeni dönemde vasi değişikliği olanlar
sodem@konya.bel.tr adresine vasi değişiklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
1- Büyükşehir Belediyesinin hizmet verdiği Konya il sınırı dışındaki eğitim alan öğrencilere,(Ailesi Konya il sınırları içinde ikamet
edip 8. sınıf Liselere Geçiş Sınavına göre Türkiye genelinde %0,1 dilimde olan öğrenciler hariç)
2- Mezun olan ve herhangi bir nedenle okulla ilişiği kesilen öğrencilere,
3- Yabancı uyruklu öğrencilere,
4- Kayıt donduran veya okulla ilişiği herhangi bir şekilde kesilmiş öğrencilere,
5- Okuldan uzaklaştırma veya herhangi bir disiplin ceza almış öğrencilere,
6- Eğitim Desteği başvuru şartlarından en az birisini taşımayan öğrencilere,
7- Açık öğretim, Çıraklık Eğitim Merkezi, Ana Sınıfı, İş Eğitim Merkezi, Özel Rehabilitasyon, Kuran Kursu vb.
kurslarda eğitim gören, ve örgün eğitim öğrencisi olmayan öğrencilere,
8- Tüm başvuru sahipleri beyan ettikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Belgelerin teslimatı ve ödemeler sırasında
öğrenci ve velilerin görevlilere karşı gayriahlaki bir davranışta bulunması veya bu durumun herhangi bir şekilde tespit edildiği
hallerde; 2021–2022 Eğitim-Öğretim döneminde Eğitim Desteği verilmez.

İptal Ve İade Durumları
1- Eğitim Destek kartlarını teslim almayanların kartları iptal edilir, kartına yüklenilmiş olan miktarlar belediye hesabına geri dönüş yapar.
2- Eğitim Destek kartına ya da PTT üzerinden veli TC’lerine yatırılmış paralar ardışık üç ay içinde çekilmez ise belediye hesabına
geri dönüş yapar.
2- Sosyal Destekler Komisyonu iptal kararı aldığı veya herhangi bir sebeple eğitim desteği verilemeyen öğrencilerden, takip eden aylarda
öğrencinin velayet sahibi Eğitim Desteğini tekrar talep ederse yeni kayıt olarak değerlendirilir ve gerekli belgeleri yeniden güncel olarak
yüklemesi istenir.
3- Eğitim Desteği üzerindeki tasarruf hakkı sadece Eğitim Desteği verilmesi uygun görülen öğrenciye veya vasisine aittir.
Başkasına devredilmesi mümkün değildir. Aksi durumun tespiti halinde Eğitim Desteği iptal edilir.

Değerlendirme Ve Sonuç
1- Eğitim desteği verilen kategorilerde istenilen belgeler sisteme yüklenir.
2- Sisteme yüklenilen belgeler Sosyal Destekler Komisyonu tarafından değerlendirilir.
3- Sisteme kaydedilen bilgiler ile istenilen belgelerde eksiklik olmayan öğrencilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi içinde maksimum 8 ay süre
ile Eğitim Desteği ödemeleri yapılır.
4- Anne babası resmi ayrı olan öğrencilerin değerlendirmesinde Eğitim Desteği Aile Sosyal İnceleme Puan Cetveline göre değerlendirme yapılır.
5- Hafif düzeyde ÖGV ve üzeri raporu (%40 ve Özel Gereksinimi Vardır) olan öğrenciler değerlendirmeye alınır.
6- Yetim Öksüz, Şehit, Gazi çocuğu ve 2021 yılı 8. sınıf Liselere Geçiş Sınavına göre Türkiye genelinde %0,1 dilimde olan öğrenciler değerlendirmeye alınır.
7- Özel gereksinimi vardır (ÖGV) (%20-39) raporu olanlar değerlendirmeye alınmaz.
8- Bilgi belge tutarsız olanlar değerlendirmeye alınmaz.
9- Belgesi eksik olanlar değerlendirmeye alınmaz.
10- Örgün eğitim öğrencisi olmayanlar değerlendirmeye alınmaz.
11- İl dışı ikamet edenler değerlendirmeye alınmaz.
12- Değerlendirme sonuçları www.konya.bel.tr adresinden ilan edilir.
13- Eğitim gördüğü ilçesinde Vakıfbank şubesi bulunan öğrencilerinin ödemeleri kendi adlarına basılan Vakıfbank Eğitim Destek kartları ile yapılır.
Vakıfbank şubesi bulunmayan ilçelerdeki öğrencilerin ödemeleri veli TC’leri üzerinden PTT’ye yatırılır.
14- Eğitim Desteği ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırıldığında velilerin cep telefonlarına SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilir.

Başvuru Tarihi, Yerleri Ve Şekli
Müracaat Tarihi: 13 Eylül – 3 Ekim 2021
Eğitim Desteği Yıl İçi Kayıtlar: 3 Ekim 2021 Den Sonra Yapılan Başvurular Hakkındaki Karar Sosyal Destekler Komisyonu Takdirinde Olacaktır.
Sonuç Açıklama: 12 Ekim Den Sonra Web Sayfamızdan Açıklanacak Sms İle Veli İletişim Telefonlarına Bilgilendirme Mesajları Gönderilecek

Burs Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ