20.07.2018 - Sitemize Hoşgeldiniz

Konya Belediyesi 2017-2018 Eğitim Yardımı

Konya Belediyesi 2017-2018 Eğitim Yardımı

Konya Belediyesi 2017-2018 Eğitim Yardımı

Konya Belediyesi 2017-2018 Eğitim Yardımı İlkokul, Orta Okul Ve Lise Öğrencilerine Verilmektedir. Konya Belediyesi 2017-2018 Eğitim Döneminde Başvurular 20 Ekim 2017 Tarihine Kadar Alınacak.

Konya Belediyesi 2017-2018 Eğitim Yardımı Duyurusu

A – Eğitim Desteği Kategorileri
1. Öksüz (Anne Vefat),Yetim (Baba Vefat) Olan Öğrenciler,
2- Şehit Veya Gazi Çocuğu Olan Öğrenciler,
3- %40 Ve Üzeri Engelli Raporu Olan Öğrenciler,
4- Anne Babası Mahkeme Kararıyla Ayrı(Boşanmış) Olan Öğrenciler,
5- 8.Sınıf Teog Sınavına Göre Türkiye Geneli % 0,1 Dilimde Olan Öğrencilere (Geçen Yıllarda Sbs Ve Oks’de İlk 1000’e Giren Eğitim Desteği Alan/Almayan Öğrenciler Dahil)

B – Eğitim Desteği Başvuru Şartları
1- 2017 – 2018 Eğitim Yılında; Yetim, Öksüz, Şehit Veya Gazi Çocuğu, Anne-Baba Mahkeme Kararıyla Ayrı Olan, %40 Ve Üzeri Engelli Raporuna Sahip Olan Öğrencilere ,8.Sınıf Teog Sınavına Göre Türkiye Geneli % 0,1 Dilimde Olan Öğrencilere (Geçen Yıllarda Sbs Ve Oks’de İlk 1000’e Giren Eğitim Desteği Alan/Almayan Öğrenciler Dahil)
A) İl İçi: Konya Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Bulunan Toplam 31 İlçe Ve Mahallelerde Örgün Eğitim Veren T.C. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Ve Özel İlkokul, Ortaokul Ve Lisede Eğitime Devam Eden Veya Kayıtlı Öğrenciler.
B) İl Dışı: Aileleri Konya Büyükşehir Belediyesi İl Sınırları İçinde İkamet Eden Ve 8.Sınıf Teog Sınavına Göre Türkiye Geneli % 0,1 Dilimde Olan Öğrencilere (Geçen Yıllarda Sbs Ve Oks’de İlk 1000’e Giren Eğitim Desteği Alan/Almayan Öğrenciler Dahil)

*Yukarıdaki Eğitim Desteği Başvuru Şartlarını Birisini Taşıyan;
A-Okula Devam Eden,
B-Ağır Engeli Nedeniyle Okula Devam Edemeyen, Evde Eğitim Verilen ’’Okulumuzda Kayıtlı Olup Devamsız Öğrencimizdir’’ Yazılı Öğrenci Belgesi Alabilen Ağır Engelli Raporuna Sahip Öğrenciler,
Ancak Okuldan Uzaklaştırma Veya Yüz Kızartıcı Bir Suçtan Ceza Almış Öğrenciler Başvuramaz.
“Eğitim Desteği Başvuru Şartlarından Birisini“ Taşımayan Öğrenciler Müracaat Edemez.

C- Müracaatta Dikkat Edilecek Hususlar
1- Yanlış, Hatalı, Eksik, Gerçeğe Aykırı Beyan Bulunanlar Eğitim Desteği Alamaz.
2- Bu Müracaatla Vereceğimiz Eğitim Desteği 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı İçin Geçerlidir.
3- Geçtiğimiz Dönemlerde Eğitim Desteği Verdiğimiz Öğrenciler Bu Dönemde De Alabilmeleri İçin İlan Edilen Tarihlerde İstenilen Güncel Belgelerle Yeniden Müracaatlarını Yapacaklardır. Gerekirse İstenilen Tüm Belgeleri Yeniden Vereceklerdir. Uygun Görülen Ek Belgeler De Talep Edilebilir.
4- Shçek (Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumunda), Meram Sevgi Evlerinde Ve Kim-Sev Yetiştirme Yurdunda İkamet Eden Ancak Sadece Eğitim Desteği Kriterlerinden Birine Sahip Öğrenciler Başvurabilir. 18 Yaşından Gün Almamış Öğrencilerin Kayıtları İlgili Kurumdaki Resmî Olarak Yetkilendirilmiş Kişiler Tarafından Yaptırılır Ve Bankamatik Kart Ve Şifreleri Ancak Bu Yetkili Kişilere Teslim Edilir.

Sponsorlu Bağlantılar

D- Eğitim Desteğine İlişkin Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
1- Öğrencilerin “Eğitim Desteği” Almak İstemediklerine Dair Dilekçe Vermeleri Veya Sözlü Beyanları Halinde Bu Taleplerine İstinaden Eğitim Desteği Kesilir. Kendi İsteği İle Eğitim Desteği Almaktan Vazgeçenlere Tekrar Aynı Eğitim –Öğretim Yılı İçinde Tekrar Talep Etmeleri Halinde “Eğitim Desteği” Verilmez.
2- Eğitim Desteği Başvuru Şartlarını Birisini Taşıyan Ancak “Açık Öğretim, Çıraklık Eğitim Merkezi, Ana Sınıfı, İş Eğitim Merkezi, Sadece Özel Rehabilitasyona Devam Eden Ve %40 Ve Üzeri Engelli Olup Yatılı Devlet Yurdunda Kalan” Öğrencilere “Eğitim Desteği” Alamaz.

3- Eğitim Desteğinin İptal Veya Pasif Edilmesi Hususunda;
A- Eğitim Desteğinin Verilmeye Başlandığı Tarihten İtibaren Ardışık Üç Ay İçinde Merkez (Selçuklu – Meram – Karatay) İlçelerde Okullarına Devam Eden Öğrencilerimizin Velayet Sahiplerinden Bankamatik Kartını Almayan Ve Paralarını Kurumumuz Tarafından Açılan Vakıfbank Hesabından Çekmeyenlerin “Eğitim Destek”leri İptal Edilir.
B- Merkez İlçe Dışındaki (Selçuklu – Karatay – Meram Hariç) Okullarına Devam Eden Öğrencilerimizin Eğitim Desteğinin Verilmeye Başlandığı Tarihten İtibaren Ardışık Dört Ay İçinde Velayet Sahibi Adına PTT Hesabına Yatırılan Paralarını Çekmeyenlerin “Eğitim Destek”leri İptal Edilir.
Eğitim Desteği Komisyonunun İptal Kararı Veya Eğitim Desteği Verilemeyecek Herhangi Bir Sebepten Pasif Edilen Öğrencilerimiz, Takip Eden Aylarda Öğrencinin Velayet Sahibi “Eğitim Desteği” Tekrar Talep Ederse “Yeni Kayıt” Olarak Değerlendirilir Ve Gerekli Belgeleri Yeniden Güncel Olarak Teslim Etmek Durumundadır.
4- Alınan Belgeler Geri Verilmez.
5- Eğitim Desteği Üzerindeki Tasarruf Sadece “Eğitim Desteği” Uygun Görülen Öğrenci Tarafından Kullanılabilir. Başkasına Devredilemez.

6- 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Eğitim Desteği Kategorilerinden Birisini Şartları Tutan Öğrenciler Başvurularını;

A- Merkez (Selçuklu – Meram – Karatay) İlçelerde Okullarına Devam Eden Öğrencilerimizin Resmî Velayet Sahipleri Bizzat Yapacak Ve Evraklarını Aşağıda Adresi Belirtilen Eğitime Destek Büromuza Teslim Edecekler Ve Başvuru Anında İnceleme Ve Onay İşlemi Yapılacaktır. Büromuza Fax Kargo Veya Posta Yolu İle Başvuru Yapılamaz Ve Gönderilen Evraklardan Sorumluluk Kabul Edilmez.

B- Merkez İlçe Dışındaki (Selçuklu – Karatay – Meram Hariç) Okullarına Devam Eden Öğrencilerimiz İse Resmî Velayet Sahipleri Tarafından Okul Yetkililerine İstenilen Belgelerle Başvurularını Yapacaklardır. Başvuruda Gerekli Belgeleri Okul Yetkilileri Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığına Resmi Yazışma İle Gönderecekler Ve Tarafımızdan İnceleme Ve Onay İşlemi Yapılacaktır.
7- Veliler Beyan Ettikleri Bütün Bilgilerin Doğruluğundan Sorumludurlar. Yanlış Bilgi Verildiği, Öğrencinin Okul Yönetiminden Okuldan Uzaklaştırma Cezası Aldığı Veya Okulla İlişkisinin Kesildiği, Sabıka Kaydı Tespit Edildiği, Evrakların Teslimatı Ve Ödemeler Sırasında Öğrencinin Görevlilere Karşı Gayri Ahlaki Bir Davranışta Bulunduğu Ve Bunun Zabıta Kaydı İle Tevsik Edildiği Hallerde, Öğrencilerin 2017 – 2018 Eğitim Desteği Sonuçlarına İlişkin Kendisi İle İlgili Uygun Görülen Durumlar Geçersiz Sayılır.
8- Eğitim Desteği Verilmeye Başlayan Öğrencilerden Yıl İçerisinde Konya’dan Diğer İllere Nakil Olanlar, Okuldan Uzaklaştırma, Yüz Kızartıcı Suç İşleyen, Yıl Donduran Öğrenciler, Okul, Adres Ve İletişim Bilgilerinin Değişiklik Durumlarını Tarafımıza Bildirmek Zorundadırlar. Durumlarını Bildirmeyenlerin İdaremizce Tespiti Halinde “Eğitim Desteği” Kesilir.
9- Genel Müracaat Bitiş Tarihinden Sonra Eğitim-Öğretim Dönemi İçinde Kriterlere Uygun Öğrenciler “Eğitim Desteği Komisyonu” Tarafından Belirlenen Tarihe Kadar Eğitim Desteğine Kayıtları Kabul Edilir. Sadece Kayıt Tarihini Takip Eden Aylarda “Eğitim Desteği” Verilir. Geriye Dönük Ödeme Yapılmaz.

E- Eğitim Desteği Verilemeyecek Öğrenciler:
1- Büyükşehir Belediyesinin Hizmet Verdiği Konya İl Sınırı Dışındaki İlkokul, Ortaokul Ve Lise Okullarına Devam Eden Öğrencilere,
2- Mezun Olan Ve Herhangi Bir Nedenle Okulla İlişiği Kesilen Öğrencilere;
3- Yabancı Uyruklu Öğrencilere,
4- Kayıt Donduran Öğrencilere, “Eğitim Desteği” Verilmez.

F- Geçen Yıldan Eğitim Desteği Alan Öğrencilerden Güncelleme İçin İstenilen Belgeler:
A) Geçen Yıldan Eğitim Desteği Alan;
Yetim, Öksüz, Şehit Veya Gazi Çocuğu Olan Öğrencilerden, Anne-Baba Mahkeme Kararıyla Ayrı Olan Öğrencilerden,%40 Ve Üzeri Engelli Raporuna Sahip Olan Öğrencilerden, 8.Sınıf TEOG Sınavı Sonucuna Göre Başarı Sırası “Türkiye Geneli ” %0,1’lik Dilimde Olan Öğrenciler İçin Sadece Yeni Onaylanmış “Yeni Öğrenci Belgesi” İle Aşağıda Adresi Belirtilen “EĞİTİME DESTEK BÜROSUNA” Getirerek Güncelleme Yapacaklardır.
B) %40 Ve Üzeri Engelli Rapora Sahip Olan Öğrencilerden ,Rapor Süresi Bitmiş Olan Öğrenciler “Yeni Öğrenci Belgesi” Ve “Öğrencinin %40 Ve Üzeri Engelli Oranını Ve Süresini Belirten Heyet Onaylı Yeni Hastane Raporunun Fotokopisi İle Aşağıda Adresi Belirtilen “EĞİTİME DESTEK BÜROSUNA” Getirerek Güncelleme Yapacaklardır.
Rapor Süresi “SÜREKLİ” Olan Öğrenciler İse Sadece “Yeni Öğrenci Belgesi” Getirmeleri Yeterlidir.

Eğitim Desteği İçin Yeni Kayıt Durumunda Olan Öğrencilerden İstenilen Belgeler:
Yetim, Öksüz Ve Şehit Çocuğu Olan Öğrenciler İçin:
1- Öğrenci Belgesi,
2- Öğrenci Adına Açıklamalı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
3- Öğrencinin T.C. Kimlik Fotokopisi 1 Adet,
4- Velayet Sahibinin T.C. Kimlik Fotokopisi 1adet,
5- Anne Baba Her İkisi De Vefatlar İçin Resmi Vasilik Mahkeme Kararı Fotokopisi Veya Resmi Vasinin Diğer Kişilere Verdiği Noter Vekâletname Belgesi Fotokopisi.

Anne Babası Mahkeme Kararıyla Ayrı Olan Öğrenciler İçin:
1- Öğrenci Belgesi
2- Öğrenci Adına Alınmış Nüfus Kayıt Örneği Veya, Velayetlerinin Kendine Ait Olduğunu Ve Nafaka Bağlandığını Beyan Eden Onaylı Mahkeme Kararı Fotokopisi,
3- Öğrencinin T.C. Kimlik Fotokopisi 1 Adet,
4- Velayet Sahibinin T.C. Kimlik Fotokopisi 1adet,

% 40 Ve Üzeri Engelli Raporuna Sahip Olan Öğrenciler İçin:
1- Öğrenci Belgesi,
2- Para Çekme İşlemini Yapacak, Velayet Sahibi Tc Kimlik Fotokopisi 1 Adet,
3- Öğrenci T.C. Kimlik Fotokopisi 1 Adet,
4- %40 Ve Üzeri Engelli Raporuna Sahip Olan Öğrenci İçin Heyet Onaylı Hastane Rapor Fotokopisi.

Gazi Çocuğu Olan Öğrenciler İçin:
1- Öğrenci Belgesi,
2- Gazi Velinin Gazi Kimlik Fotokopisi,
3- Para Çekme İşlemini Yapacak Velayet Sahibinin T.C. Kimlik Fotokopisi 1 Adet,
4- Öğrenci Tc Kimlik Fotokopisi 1 Adet.

TEOG 8.Sınıf Sınavı Sonucuna Göre Başarı Sırası “Türkiye Geneli ” %0,1’lik Dilimde Olan Öğrenciler İçin:
1- Öğrenci Belgesi,
2- Para Çekme İşlemini Yapacak Velayet Sahibinin T.C. Kimlik Fotokopisi 1 Adet,
3- Öğrenci T.C. Kimlik Fotokopisi 1 Adet,
4- 8.Sınıf Teog Sınav Sonuç Belgesi (Türkiye Geneli ” %0,1’lik Dilimde Olan Öğrenciler İçin) İnternet Çıktısı

H-Başvuru Tarihi, Yerleri Ve Şekli:
Dönem Başı Müracaat Başlangıç Ve Bitiş Tarihi: 25 Eylül – 20 Ekim 2017
Eğitim Desteği Yıl İçi Kayıtları: Genel Müracaat Bitiş Tarihinden Sonraki Aylarda Da “Eğitim Desteği Komisyonu” Verdiği Karar İle 18 Mayıs 2018 Tarihine Kadar Güncelleme Ve Yeni Kayıt Başvuru Yapılır.
Başvuru İlan ve Duyurular : http://www.konya.bel.tr
E-posta: egitimyardimi@konya.bel.tr

— Önemli Uyarı—
Merkez (Selçuklu – Meram – Karatay) İlçelerde Okullarına Devam Eden Öğrencilerimizin Başvuru Ve Belge Teslim Yeri Ve Şekli:
1-İnternet Adresinden(www.konya.bel.tr) Ön-Kayıt Başvurusu Yapılır,
2-İstenilen Evraklar:

Eğitime Destek Bürosu
Şükran Mah. Emir Seyfettin Sok. No.4 Meram-Konya (Alaeddin Komek Kurs Merkezi Zemin Kat)
İrtibat Tel: 0 332 353 94 92
Adresine Bizzat Velayet Sahibi Tarafında Elden Teslim Edilir.

Merkez İlçe Dışındaki (Selçuklu – Karatay – Meram Hariç) Okullarına Devam Eden Öğrencilerimizin Başvuru Ve Belge Teslim Yeri Ve Şekli:
1-İnternet adresinden(www.konya.bel.tr) ön-kayıt başvurusu yapılır,
2-İstenilen evraklar teslim yeri
Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destek Bürosu
Şükran Mahallesi Emirseyfettin Sokak No:4 Meram / Konya (Alaaddin Komek Kurs Merkezi Zemin Kat )

Velayet Sahibi Bizzat Kendisi Öğrencinin Devam Ettiği Okul Yetkilisine İlgili Belgelerle Başvuracak Ve Okul Yetkilisi Resmî Yazışma İle Yukarıdaki Adrese PTT Ya Da Kargo İle Gönderecektir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ