27.11.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Köksal Eğitim Vakfı Burs Başvuruları

Köksal Eğitim Vakfı Burs Başvuruları

Köksal Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

Köksal Eğitim Vakfı Bursları, KEV Burs Başvuruları Başvuru Formunun Doldurulup İstenilen Belgeler İle Birlikte Vakıf Adresine Elden Yada Posta/Kargo Yolu İle İletilmesiyle Yapılacak.

Köksal Eğitim Vakfı Bursu Başvuruları Vakfın Resmi Sitesi Üzerindeki Başvuru Formunun Doldurulup Çıktısının Alınması Ve İstenilen Belgeler İle Birlikte Vakfın Sekreteryasına Elden Yada Posta Yoluyla Teslim Edilir. Burs Tutarı Her Yıl Eylül Ayında Belirlenen Eğitim Kurumlarına Duyurulur. Burs Almaya Hak Kazananlar Eğitim Kurumlarına Bildirilip Ve Vakfın Resmi Sitesinden Duyurulur.

Güncel Öğrenci Bursu Duyuruları İçin Tıklayın.

İletişim Adresi: Filistin Caddesi No: 16 G.O.P. Ankara
Telefon Numarası: 0 312 446 67 14
Mail Adresi: kev [at]kev.org.tr

KEV Bursları Başvuru Koşulları
• T.C. vatandaşı olmak,

Ads

• Demokratik, laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,

• Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak,

• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

• Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak (KYK kredisi burs almanıza engel değildir),

• Uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,

• Müracaat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak,

• Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

İzmir Belediyesi Bursu Başvurusu Koşulları İçin Tıklayın.

Burs Hangi Durumlarda Kesilir
Burs alan öğrencilerin bursları aşağıda belirtilen maddeler gerçekleşir ise, Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile kesilebilir:

a) “Burs verilecek öğrencilerin nitelikleri” başlığında yer alan maddelere haiz olmadıkları sonradan anlaşılan öğrenciler,
b) Lisans eğitimi süresi içinde genel not ortalamasını 2.00’ın altına düşüren ve almış olduğu dersten 2 defa başarısız olan öğrenciler,
c) Vakfa bilgi vermeden, başka kurum ve kuruluştan burs alan öğrenciler,
d) Vakfa bilgi vermeden, okuduğu üniversite veya öğrenim dalını değiştiren öğrenciler,
e) Vakfın istediği belgeleri göndermeyen öğrenciler,
f) Lisans öğrenimi sırasında 1 yarıyıl için uzaklaştırma cezası verilen öğrenciler.
g) 1 yıllık eğitim süresi içerisinde vakfın olanak sağladığı etkinliklerden en az 2 tanesine katılım sağlamamak

KOLEV Koloğlu Holding Burs Başvurusu İçin Tıklayın.

Burs Başvurusu Sırasında Gerekli Belgeler
a.) KEV Burs Başvuru Formu (KVKK Açık Rıza Beyanı, Doğru Beyan Dilekçesi’nin imzalanarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.),
b.) 1 adet vesikalık fotoğraf,
c.) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
d.) Öğretim kurumundan güncel olarak alınmış, onaylı öğrenci belgesi (E-Devlet),
e.) Cumhuriyet Savcılığı’ndan güncel olarak alınmış sabıka kaydı belgesi (E-Devlet),
f.) Lisans eğitimine yeni başlayan adaylar: ÖSYM sonuç belgelerinin fotokopisi,
g.) Halen yüksekokul öğrenimi devam edenler: Mevcut eğitim kurumundan aldığı transcript örneği (Aldığı notlar, dersler ve genel not ortalamasının gösterildiği belgenin öğretim kurumundan onaylı bir örneği),
h.) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet),
i) Hane halkı gelir beyanı ( Aynı konutta yaşayan akrabalık bağı bulunan veya bulunmayan kişilerin toplam aylık gelir belgeleri, maaş bordroları, vergi levhası, 4A/4B/4C Hizmet Dökümleri belgelerine E- Devletten ulaşabilirsiniz.),
j) Serbest çalışan hane halkı için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (E-Devlet),
k) Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (E-Devlet),
l) Ailenin üzerine kayıtlı detaylı tapu dökümü ve araç belgesi, kaydı bulunmuyorsa kayıt olmadığına dair isimler görünecek şekilde sayfanın ekran görüntüsü (E-Devlet),
m) Aile kirada yaşıyorsa Kira Kontratı Örneği fotokopisi,

Bu bilgiler her öğrenci için ayrı bir dosyada toplanır. Bu toplanan başvurular arasından KEV Yönetim Kurulu’nca burs alması uygun görülen adaylar mülakata çağrılırlar.

İNCİVAK Cevdet İnci Eğitim Vakfı Bursu Detayları İçin Tıklayın.

Sadece Belirtilen Üniversitelerin Belirtilen Bölümlerindeki 1, 2, 3 Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Başvuruları Kabul Edilecek. Hazırlık Öğrencilerinin Başvuruları Kabul Edilmez.

Burs Verilen Üniversiteler Ve Bölümleri
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi
• Hacettepe Üniversitesi
• Ankara Üniversitesi
• Hacı Bayram Veli Üniversitesi
• Gazi Üniversitesi
• Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Burs Verilen Bölümler
Mühendislik Fakültesi
* Endüstri, Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, Çevre, Gıda, Jeoloji, Maden, Petrol ve Doğal Gaz, Yazılım, Yapay Zeka

Tıp Fakültesi
* Dahili ve Cerrahi Tıp Bölümleri

Hemşirelik Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Sahne Sanatları
*Bale, Opera, Tiyatro, Şan, Modern Dans

Konservatuvar
*Çalgı Eğitimi, Caz, Bestecilik, Piyano, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, Ses Eğitimi, Müzikoloji

Güzel Sanatlar Fakültesi
*Grafik, Heykel, Seramik ve Cam, Resim, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Duyurusu
Sonuçlar İlgili Eğitim Kurumlarına Yazılı Olarak; Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilere İse Telefon Veya E-Mail Yoluyla Bildirilir.

Bir Önceki Eğitim Öğretim Yılında Burs Alanlar
Bir Önceki Öğrenim Yılını Vakıf Bursu İle Bitiren Öğrencilere, “Bursların Kesilmesi” Başlığında Yer Alan Maddelere Aykırı Olmadığı Sürece Devam Hakkı Tanınır.

2022-2023 Dönemi Burs Başvuruları 3 Ekim 2022 İle 21 Ekim 2022 Tarihleri Arasında Alınacak.

Başvuru Formu İçin Tıklayın.
Web Sitesi: http://www.kev.org.tr

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ