<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Kocaeli Ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması

Kocaeli Ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması

Kocaeli Ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması

Kocaeli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü İle İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Kocaeli Ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya 18 Yaşını Doldurmuş Tüm Amatör Ve Profesyonel Fotoğrafçılar Katılabilir. Yarışma 2 Kategoride Yapılacak.

“İki Deniz Bir Şehir” Kocaeli Ve Deniz 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi
Yarışma Türü: Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Kapsamı: Türkiye Geneli
Kimler Katılabilir: 18 Yaşını Doldurmuş Herkes
Başvuru Şekli: Online

Yarışma Ödülleri

Tarihi Mekanlar Ve Kültür Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası, Plaket Ve Sertifika
İkincilik Ödülü 6.500 Türk Lirası, Plaket Ve Sertifika
Üçüncülük Ödülü 4.500 Türk Lirası, Plaket Ve Sertifika
3 Adet Mansiyon Ödülü 1.500 Türk Lirası, Plaket Ve Sertifika
En Fazla 10 Adet Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası Ve Sertifika

Ads

Deniz (Deniz İle İlgili Olarak; Liman, Ticaret, Turizm, Spor Ve Kültür) Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası, Plaket Ve Sertifika
İkincilik Ödülü 6.500 Türk Lirası, Plaket Ve Sertifika
Üçüncülük Ödülü 4.500 Türk Lirası, Plaket Ve Sertifika
3 Adet Mansiyon Ödülü 1.500 Türk Lirası, Plaket Ve Sertifika
En Fazla 10 Adet Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası Ve Sertifika

Ödül Ve Sergileme Dışında Düzenleyici Kurumlar Yarışmaya Gönderilen Fotoğraflardan En Az Sergileme Bedeli Karşılığı Satın Alabilir.

Yarışmanın Konusu ve Amacı
Kocaeli’nin doğal güzelliklerini ve denizin kente etkilerini fotoğraf sanatı ile belgelemek bu yarışmanın başlıca amacıdır. Yarışma, iki kategoride ele alınacak konulardan oluşmaktadır.
“Tarihi ve Kültürel Güzellikler” kategorisinde Kocaeli’nin tarihi mekânları, kültürel mekânları, doğal güzellikleri, toplumsal yaşamı ve kültürünü konu alan fotoğraflar ile “Deniz (Deniz ile ilgili olan; liman, ticaret, turizm, spor ve kültür)” kategorisinde Kocaeli’nin doğal güzelliklerinden deniz, toplumsal yaşam ile deniz, deniz fenerleri, limanları, balıkçılık, deniz turizmi, deniz ile ilgili sporlar bu kategoride değerlendirilmeye alınacaktır.

Yarışma Kategorileri
Yarışma; Dijital (sayısal) renkli fotoğraf bölümünde iki kategoride yapılacaktır.

a) Tarihi / Kültürel ve Doğal Güzellikler
Kocaeli’nin tarihine ilişkin restorasyon görmüş ya da doğal haliyle kalmış yapılar/eserler/dokular, Kocaeli’nin coğrafi işaretli ürünleri (Hereke Halısı, İzmit Simidi, İzmit Pişmaniyesi, Karamürsel Sepeti, Kandıra Bezi, Döşeme Bebeği vb.), kültürel çeşitliliğinin bir göstergesi olan zanaatkarlar ve sanatçılar ile üretimleri, Kocaeli’nde sosyal ve kültürel değerler açısından önem taşıyan mekanlar, aktiviteler, festivaller ve kişiler ile Kocaeli’ne dair geçmiş ve şimdiki zamanı anlatan yaşamdan kareler bu kategorinin konusudur.

b) Deniz (Deniz ile ilgili olan; Liman, Ticaret, Turizm, Spor ve Kültür)
Kocaeli ilini çevreleyen Marmara Denizi ve Karadeniz kıyısı üzerinde bulunan tarihi ve kültürel miras, deniz ticareti, toplumsal yaşam, doğal güzellikler, deniz taşıtları, deniz fenerleri, gemi inşa veya tersane, balıkçılık, deniz sporları ile denizi kapsayan fotoğraflar bu kategorinin konusunu oluşturmaktadır.

Yarışma Koşulları
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b) Yarışmaya gönderilen fotoğrafların KOCAELİ ili sınırları içerisinde veya bu sınırların içerisinde kalan alanların dışarıdan fotoğraflanarak elde edilmiş olması ve 01.01.2022 ile 11.11.2024 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında çekilmiş olması zorunludur.

c) Katılımcılar her kategoriye en fazla 4 adet sayısal renkli eserle, toplamda en fazla 8 fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

d) Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

e) Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka TFSF onaylı herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

f) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

g) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

h) Şartnamenin 8. maddesindeki koşulları karşılaması durumunda cep telefonuyla çekilen fotoğraflar da yarışmaya katılabilir.

i) İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.

j) Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

k) Katılımcılar, sergileme ve satın alma hariç, ödül grubundan en fazla bir ödül alma hakkına sahiptir. Ödül alan fotoğraflara ayrıca sergileme bedeli ödenmeyecek olup, ödül alan yarışmacının ödül dışında sergilenen diğer fotoğraflarına sergileme bedeli ödenecektir.

l) Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

m) Düzenleyici kurumlar, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

n) Bu yarışmaya, yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez. Gönderilen eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması gerekmektedir. Bu kurala uymayanlar TFSF tarafından ömür boyu men cezası alacaktır.

o) Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların ve mekânların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

p) Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

q) Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

r) TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

s) TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici ve TFSF sorumlu değildir.

t) Düzenleyici kurumlar, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Diğer Hususlar
a) Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920×1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b) Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), yarışma başvuru onay bedeli, seçici kurul üyeleri huzur hakkı ve TFSF Yarışma Temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen maddi ödüller, Ödül Töreninde elden teslim edilebileceği gibi, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin ödülü elden teslim almadığı veya kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

c) Yarışma ödülleri; yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine teslim edilecektir. Mücbir sebeplerle ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden durum duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.

d) Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak posta gönderimi sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

e) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

f) Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların Yüklenmesi
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf yükleme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e) Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-350 DPI çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın yüklenmesine izin vermeyecektir.

f) Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.

g) Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.

h) Üyelik ve katılım ile ilgili yardım için https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss linkine başvurulabilir. İletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır.

i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurumlar sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru (Yükleme) Tarihi: 11 Kasım 2024 23:00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 18 Kasım 2024
Sonuç Bildirim Tarihi: 22 Kasım 2024
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat: 2024 Aralık ayı içerisinde yapılacaktır.

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ