<style>.lazy{display:none}</style>Kızılcahamam Yöremizi Farketme Zamanı Fotoğraf Yarışması
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Kızılcahamam Yöremizi Farketme Zamanı Fotoğraf Yarışması

Kızılcahamam Yöremizi Farketme Zamanı Fotoğraf Yarışması

Kızılcahamam Yöremizi Farketme Zamanı Fotoğraf Yarışması

Kızılcahamam Yöremizi Farketme Zamanı Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı. Yarışma Kızılcahamam Kaymakamlğı, Kızılcahamam Belediyesi Ve Esyav Tarafından Düzenlenmiştir.

Kategori Ve Bölüm
Yarışma belirtilen konu çerçevesinde tek bir kategoride, Sayısal (Dijital) Renkli olarak düzenlenecektir. Bunun dışında siyah-beyaz ya da doğal olmayan farklı renklere dönüştürülmüş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Katılım Koşulları

a. Katılım ücretsizdir.

b. Fotoğrafların Kızılcahamam sınırları içinde çekilmiş olmaları gerekmektedir. Fotoğrafta bunu ispatlayacak bir iz bulunmalıdır; aksi durumdaki eserler yarışmaya dahil edilmez, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Ads

c. Yarışmaya bölge ya da il kısıtlaması olmaksızın, T.C. vatandaşı ve son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir. Yarışmaya seçici kurul, organizasyon komitesi üyeleri, TFSF temsilcileri ile onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.

d. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesinde, anlatım biçiminde özgürdür.

e. Daha önce ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayımlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.

f. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılmışsa katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

g. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.

h. Kesme (yeniden çerçeveleme/crop’lama), renk, kontrast, ışık düzeltmeleri gibi basit müdahaleler, abartılmamak koşuluyla yapılabilir. Bu konuda jürinin takdiri esastır. Jüri ileri düzeyde müdahale olduğuna karar verirse, bu durum kural ihlali sayılır.

i. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar, ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

j. Düzenleyici kurum fotoğrafın RAW formatını, bu yoksa orijinal ve hiçbir müdahale yapılmamış formunu katılımcıdan isteyebilir.

Genel Kurallar

a. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımlar geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

b. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

c. Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

d. Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, Yarışma İlkeleri gereğince, kural ihlali gerekçeli raporu ile ismi duyurulur yaptırımlar uygulanır.

e. Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

f. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Yapıtların İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi

a. Aday fotoğraflar, www.kızılcahamam.bel.tr/yarisma adresinden yüklenecektir.

b. Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

c. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif başka hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

d. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgileri yer almamalıdır.

e. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 9-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

f. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

g. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

h. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. k. İsimlendirme:

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır. (Türkiye için “TR”.)
2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. (Örneğin “Emel Büyük” isimli katılımcı için emelb veya bemel gibi.)
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır. (Sayısal Renkli (Dijital Colour> DC.)
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir. ( _ )
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Emel Büyük isimli katılımcının 1 no’lu “Tarihi Teras” ve 2 no’lu “Meydan Mısırcısı” adlı eserinin isimlendirmesi “TRemelbDC1_tarihi_teras” ve “TRemelbDC2_meydan_misircisi” gibi olmalıdır.
l. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için ESYAV sorumlu olmayacaktır.

Telif (Kullanım) Hakları

a. Yarışmada ödül alan ve dereceye giren tüm eserlerin yayın, telif, kullanım, sergileme hakkı ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, fotoğrafçıyla birlikte süresiz olarak eser sahibi ile Kızılcahamam Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler Kızılcahamam Belediyesi arşivinde saklanacaktır. Fotoğrafçı eser(ler)inin kullanımı için peşinen izin/muvafakatname vermiş sayılır. Yarışma sonunda ödül alan ve dereceye giren eserler, bütün telif haklarıyla Kızılcahamam Belediyesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür.

b. Katılımcı, ödül verilen ve/veya sergilenmeye layık görülen fotoğraf(lar)ının isminin belirtilmesi suretiyle, ESYAV, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi’nin belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde sergilenmesi veya yarışmadan sonra aynı konuda yayımlanacak kataloğu da içeren eserde ve yarışmanın tanıtımı amacıyla oluşturulabilecek her çeşit çalışmada yer alması durumunda ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.

c. Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler www.kizilcahamam.bel.tr – ESYAV’ın kurumsal sitesi www.esyav.com ayrıca ödül alan fotoğraflar ESYAV, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi’ne ait sayfalarda yer alacaktır.

d. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

e. Ödül alan ve sergilemeye seçilen fotoğraflar haricinde, çeşitli mecralarda gerekli görüldüğünde kullanılmak üzere, seçilen fotoğrafların sahiplerine tamamen ESYAV, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi’nin inisiyatifinde olmak üzere ve fotoğraf sahiplerinin yazılı muvafakati/izni alınmak suretiyle fotoğraf başına en fazla 50 TL telif ücreti ödenecektir. Katılımcı, telif ücretine itiraz hakkından peşinen vazgeçtiğini ve artırım talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

f. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışma kurulu, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

g. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

h. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

i. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ