<style>.lazy{display:none}</style>
18.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Öğrenci Fikir Proje Yarışması

Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Öğrenci Fikir Proje Yarışması

Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Öğrenci Fikir Proje Yarışması

Yaşayan Kentler Platformu Ulusal Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Öğrenci Fikir Proje Yarışması Başvuruları Başladı.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 2.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 1.500 Türk Lirası
3 Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü 1.000’er Türk Lirası

Yarışmanın Konusu
Yaşayan Kentler Platformu’nun öncelikli çalışma konularından biri olan, “Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Projeleri”ni oluşturma başlığı kapsamında; bulunduğu coğrafyanın doğal, tarihsel, kültürel ve ekonomik değerlerini koruyarak kalkınan, Kır-Kent Birlikteliği Modelinin oluşturulması amacıyla, Yaşayan Kentler Platformu “KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” nı açmıştır.

Temel İlkeler / Beklentiler
Öncelikle, yarışmanın başlığı olan “Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler” kavramına uygun olarak ve yarışmanın amacı ile de bütünleşir biçimde seçilen çalışma alanında bir kırsal kalkınma stratejisi ve buna dayalı bir model önerisi istenmekte, bu kapsamda da üretilecek fikirlerin, “müdahale” ya da “karakter alan” tanımlamalarına da yer veren, yol gösterici nitelikte uygulanabilir bir çalışma olması beklenmektedir. Kır-kent birlikteliğini gözetmek koşulu ile yer seçimi konusunda serbest olan yarışmacılardan;

• Ekonomik ve sosyal canlılık sağlanması, faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yeni istihdam ve üretim alanlarının oluşturulması (Ekolojik ve kadim üretim süreçleri gözetilerek)

Ads

• Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,

• Kırsalın kültür ve kimliğinin korunması ve görünürlüğünün arttırılması,

• Yalnızca fiziki mekânların kalitesini geliştirmekle sınırlı kalmayan, kırsalın geleceğine yön verebilecek stratejik önerileri içeren, müdahale araçlarını geliştirilen bir kavramsal çerçevenin kurgulanması,

• Yerel mimari dokuya saygılı, koruma-kullanma dengesini sağlayan öneri ve kararların oluşturulması,

• Yerel aktörlerin aktif katılımını öngören, dezavantajlı gruplara saygılı mekansal tasarımların ve uygulama önerilerinin oluşturulması beklenmektedir.

Yarışmacılardan İstenenler
Tanımlanan amaç bağlamında,

• Yarışma alanının seçim kriterlerini de içeren kavramsal çerçeve, alanı betimleyen, yakın çevre ilişkilerini yorumlayan analizler, öneri strateji ve modeli destekleyen şemalar,

• Üst ölçekli yaklaşım planı, (ekolojik koruma kararları, kullanım kararları, dolaşım kurgusu, yerleşim kararları ve diğer müdahaleleri bütüncül bir biçimde anlatacak şekilde ölçek yarışmacılara bırakılmıştır.)

• Proje alanına ilişkin peyzaj yaklaşımlarını, programsal-yönetsel senaryoları ve mekansal kurguyu, tarifleyen serbest ölçekli gösterimler,

• Alan bütünü ve yapısal önerilere ilişkin üç boyutlu görseller, (isteğe bağlı)

• Proje yaklaşımını anlatan ve 2 dakikayı geçmeyen video-grafik proje sunumu (teknik yarışmacıya bırakılmıştır),

• Açıklama Raporu: Alan seçimi, kavramsal yaklaşım, analiz, strateji, senaryo, model ve yöntemi içeren, yatay A3 formatında senaryo ve hedeflere dair anlatımlar (Diyagram, şema ve görsel anlatımlarla desteklenmiş). İstenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Katılımcıların mimarlık, şehir planlama, bölge planlama, peyzaj mimarlığı, ziraat (tarım), sosyoloji, ekonomi vb. bölümlerinde 3. veya 4. sınıf lisans eğitimlerine devam etmeleri gerekmektedir. Yarışmaya katılacak ekiplerin, farklı uzmanlık alanlarının bilgisini birleştiren bütüncül bir perspektifle konuyu ele alan bir çalışma yöntemini izlemesi tercih edilmektedir. Yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur.

Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne
katılmamak,

Platform tarafından belirlenen tarihe kadar isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine
getirmesi yeterlidir),

Yarışmayı açan Platformda, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Kimlik Belgesi Zarfı
Yarışmacılar, projelerin yüklendiği klasör içine
proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması Kimlik Zarfı” ismi olan bir klasör içine şunları koyacaktır:

• Ekip üyesinin adı – soyadı, öğrencisi olduğu lisans veya lisansüstü program bilgilerini bildirir “Ekip Listesi” (Bu liste imzalanmayacaktır),

• Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Katılım Tutanağı’nın, tüm ekip üyeleri tarafından imzalandıktan sonra taranmış dijital kopyası,

• İletişim adresi, e-posta ve telefonlarının yer aldığı liste.

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinde kayıtlı öğrenci olduğunu gösteren belge. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını isteyenler, hazırladıkları kimlik bilgisi klasörlerine” AÇILABİLİR” ibaresini yazacaklardır. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik bilgisi klasörleri derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.

Yarışma Takvimi
Yarışma İlanı: 0 5/08/2020
Sorular İçin Son Tarih: 16/09/2020 (saat: 23.59 GMT +3)
Cevapların İlanı: 23/09/2020
Proje Teslim Son Tarih ve Saati: 06/11/2020 (saat: 23.59 GMT +3)
Jüri Değerlendirme Tarihi: 20/11/2020
Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 27/11/2020
Kolokyum ve Sergi Açılış Tarihi: 05/12/2020

Sorular 16.09.2020 tarihi saat 23.59 (GMT +3) ’a kadar yasayankentler@gmail.com adresine mail ile gönderilecektir. Cevaplar 23.09.2020 tarihinde
Yaşayan Kentler Platformu’nun web sitesinde ( w w w . y a s a y a n k e n t l e r p l a t f o r m u . c o m ) yayınlanacaktır.

Tasarımların Teslim Yeri Ve Şartları
Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde “Son Teslim Tarihi” (06.11.2020, saat 23:59 (GMT +3)) olarak belirtilen zamanda aşağıdaki gibi teslim edilecektir:

• Proje ve ekleri dijital olarak Platform e-posta adresine gönderilecektir.

• Yarışmacılar kimlik zarflarını dijital olarak yarışma e-posta adresine göndereceklerdir.

• İçerisinde tasarımlara ilişkin istenenler ve kimlik zarfının yer alacağı dijital teslim klasörü proje rumuzu ile aynı ismi taşıyacaktır.

• “Yarışmacılardan İstenenler” başlığı altında tanımlanan özelliklerde hazırlanan tüm içerikler, 300 dpi çözünürlükte, PDF formadında olacaktır.

• Paftalarda yer alan tüm görseller ayrı ayrı 300 dpi çözünürlükte ve tiff formatında, tüm metinler ve açıklama raporunda yer alan metinler ise Word formatında dijital olarak gönderilmelidir.

• Paftaların dosya isimleri proje rumuzu ile aynı adı taşıyacak ve devamında pafta sıra numarası yer alacaktır.

Rumuz Kullanım Esasları
Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Rumuz paftanın üst ve sağ kenarlarından 10’ar mm içeride 10*50 mm’lik bir kutu içerisinde 6 mm yüksekliğinde rakamlar ile verilmelidir. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz, dijital olarak gönderilecek tüm paftalarda, raporların kapak sayfalarında, klasörün , alt klasörlerin ve kimlik zarflarında bulunacaktır.

Platformun İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum: Yaşayan Kentler Platformu
E-Posta: yasayankentler@gmail.com
Web: www.yasayankentlerplatformu.com

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ