<style>.lazy{display:none}</style>Kayseri Valiliği Kültür Yolu Ulusal Fotoğraf Yarışması
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Kayseri Valiliği Kültür Yolu Ulusal Fotoğraf Yarışması

Kayseri Valiliği Kültür Yolu Ulusal Fotoğraf Yarışması

Kayseri Valiliği Kültür Yolu Ulusal Fotoğraf Yarışması

Kayseri Valiliği Kültür Yolu Ulusal Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya 18 Yaş Ve Üzeri Herkes Katılabilir.

Yarışmanın Adı
Kayseri Valiliği Kültür Yolu ve Soğanlı Vadisi, Hürmetçi Yılkı Atları Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası Artı TFSF Altın Madalya
İkincilik Ödülü 12 Bin Türk Lirası Artı TFSF Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası Artı TFSF Bronz Madalya
Kayseri Valiliği Özel Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Oran Özel Ödülü 3 Bin Türk Lirası
En Fazla 30 Adet Sergilenme Ödülü 1.000 Türk Lirası
Ödül Ve Sergileme Dışında Düzenleyici Kurum Yarışmaya Gönderilen Fotoğraflardan En Az Sergileme Bedeli Karşılığı Satın Alabilir.

Yarışmanın Amacı ve Konusu:
Seçilecek fotoğraflar ile arşivi zenginleştirmek ve günümüzü yarına taşıyabilmek.
Kadim şehir Kayseri’nin kültür yolu üzerindeki tarihi mekanların ve Soğanlı Vadisi, Hürmetçi Sazlığı doğal yaşam mandalar ve yılkı atları fotoğrafları çekilerek fotoğrafçı gözüyle Kayseri’nin tanıtımını yapmak.

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Kayseri Valiliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) (bundan sonra DÜZENLEYİCİ KURUM olarak anılacaktır) tarafından Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (SURETİALEM) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.
Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.

Ads

Yarışma Kategorileri:
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek kategoridedir. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışma; Yarışma sekretaryası, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

c. Her katılımcı en fazla 5 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

d. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Kayseri sınırları içerisinde, kayıt masasına başvuru formu teslim edildikten sonra 27 Temmuz 2023 saat 10.00 ile 30 Temmuz 2023 saat 12.00 arasında çekilmiş olması zorunludur. Kaydolmadan önce çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

e. Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve makinenin seri numarası alınır. Katılımcının T.C. kimlik kartı bulunması gereklidir. Fotoğraf Maratonu, her yarışmacı için kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır. Bu fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Bir makine / drone bir kişi adına kayıt yaptırılabilir, aynı makine / drone ile ikinci bir kişinin başvurusu kabul edilmeyecektir. Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kaydettirilmesi gerekmektedir. Katılımcılar kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını fotoğraf maratonu boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.

f. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

g. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
h. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.

i. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

j. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

k. Katılımcı, yarışma için teslim ettiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

l. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

m. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

n. TFSF yarışma temsilcisine teslim edilen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

o. Düzenleyici; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

p. Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

q. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. r. Katılımcılar doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadırlar. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan katılımcılar bizzat kendileri sorumludur.

s. Katılımcılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb unsurların saptanması halinde katılımcı yarışma dışı bırakılır.

t. Fotoğrafçılar Maratonuna katılım için gelecek olan kişiler, konaklamalarını ulaşım ve yemek gibi giderlerini kendileri karşılayacaktır.

Diğer Hususlar:
a. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920×1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b. Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), yarışma başvuru onay bedeli, seçici kurul üyeleri huzur hakkı ve TFSF Yarışma Temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen maddi ödüller, Ödül Töreninde elden teslim edilebileceği gibi, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin ödülü elden teslim almadığı veya kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

c. Yarışma ödülleri; yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine teslim edilecektir. Mücbir sebeplerle ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden durum duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.

d. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

e. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

f. Katılımcılar; başvuru formunu teslim ederek yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışma başvuru formunu kayıt masasına teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi Ve Teslim Edilmesi
a. Fotoğraflar, şartnamede belirtilen kayıt masasına katılımcının rumuzu belirtilerek katılımcı tarafından bizzat teslim edilmelidir.
b. Fotoğrafların teslimi 30 Temmuz 2023 Pazar Saat:12.00 de kesinlikle sona erecektir.
c. Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır. Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir (Örnek; 038_1, 038_2, …).
d. Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo vb bilgiler bulunmamalıdır. e. Yarışmaya katılacak fotoğraflar 72-350 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalıdır.
f. Fotoğrafların teslim veya gönderim aşamasında oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu ve TFSF sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Kayıt Yeri ve Kayıt Masası: Kayseri Kalesi İçi
Kayıt Gün ve Saatleri: 27-28-29 Temmuz 2023 10.00-18.00 – 30 Temmuz 2023 10.00-12.00
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 10.00
Son Teslim Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar Saat: 12.00
Seçici Kurul Toplantı Tarihi ve Saati: 30 Temmuz 2023 Pazar saat:18.00
Sonuç Bildirim Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat: Düzenleyici Kurum tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Detaylar İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ