24.09.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Kayseri Şeker Fabrikası Burs Başvuruları 2023-2024

Kayseri Şeker Fabrikası Burs Başvuruları 2023-2024

Kayseri Şeker Fabrikası Burs Başvurusu Başladı

KAYŞEV Kayseri Şeker Fabrikası Burs Başvuruları Nasıl Yapılacak, KAYŞEV Bursu Kimlere Verilir, Geri Ödemesiz Eğitim Yardımı Başvuru Şartları.

Vakıf Kayseri Şeker Fabrikasının Ekim Sahası İçindeki İllerde Ve İlçelerde İkamet Eden Yüksek Öğrenim Ön Lisans, Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerine Burs Vermektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır
Burs Başvurusu Kurumun Resmi İnternet Sitesindeki Online Başvuru Formunun Doldurulmasıyla Alınır.

Burs Süresi Miktarı
Yılda 9 Ay Süre İle Ekim Ve Haziran Aylarında Verilmektedir. Miktar Belirtilmemiş.

İletişim Bilgileri: Osman Kavuncu Caddesi 7. Kilometre Kocasinan Kayseri
E-Posta: info@kaysev.org.tr

Ads

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

Başvuru Koşulları

Vakıftan burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ‘nin Ekim sahası içinde bulunan il ve ilçelerde ikamet etmek şartıyla birlikte, öğrenci anne ve/veya babasının aşağıdaki şartlardan birini taşıması lazım;
– Faaliyet alanımız içerisinde Aktif pancar ekimi yapıyor olmak,
-Sınırlı Sorumlu Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ortağı olmak,
-Sınırlı Sorumlu Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi çalışanı veya emeklisi olmak,
-Kayseri Şeker Fabrikası çalışanı veya emeklisi olmak,
-Kayseri Şeker Fabrikası iştirakleri çalışanı veya emeklisi olmak,
-Şehit veya Gazi yakını olmak (Anne, Baba veya Kardeş)

3.Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,

4.Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim, özel üniversite hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor olması,

5.Yüksek lisans ve doktorada tez süresi dahil iki yılı tamamlamamış olması,

6.Okumak için mali durumu yetersiz olması ve Vakıf’tan burslu kardeşinin bulunmaması,

7.Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,

8. Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,

9. Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfca elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması,
Gerekmektedir.

Başvuru Şekli Ve Yeri
1.Eğitim bursu başvuruları internet ortamında (www.kaysev.org.tr adresinden) yapılacaktır. Posta, faks, mail ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2.Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2) aynı zamanda değerlendirme kriterlerini de içerdiğinden, belgelendirilmesi istenen bilgiler belgeye dayalı olmak üzere, tüm bilgiler doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

3.Adaylar “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nu doldurmadan önce, EK:1 (Eğitim Bursu Başvuru Kriterleri Belgelendirme Çizelgesi)’ni inceleyecek, belgesini temin edemeyeceği bir kriteri “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nda işaretlemeyecektir.

4.Başvuru Formunda belgelendirilmesi istenen bilgiler kesinlikle belgelendirilecek, belgeler ise ilgili kurum, kuruluş ve makamlarca onaylı (mühürlü ve yetkili imzalı) veya e-devlet üzerinden resmi nitelik taşıyan belgeler olacaktır.

5.İnternet ortamında başvurusunu tamamlayan aday, doldurmuş olduğu “EK:2 Eğitim Bursu Başvuru Formu”nun mutlaka yazılı çıktısını alarak imzalayacak ve istenen belgelere ilave edilerek bir “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası” hazırlayacaktır.

6.Başvuru süresinin sona ermesini müteakip; Vakıf, internet ortamında alınan başvurulara göre bilgisayar ortamında elde edilen puan ve sıralamaya göre “Eğitim Bursu Aday Listesi”ni oluşturacak ve internet ortamında ilan edecektir. Vakıf, oluşturulan aday listedeki sonuç bilgilerini sistem üzerinden www.kaysev.org.tr adresinden her aday öğrenci kendi T.C. numarası ve başvuru yaptıktan sonra sistemin vermiş olduğu şifre ile girip sonucunu görebileceklerdir. Sistem üzerinde ismi açıklanan adaylar hazırlamış oldukları “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı elden veya posta ile ilan edilen süre içerisinde Vakıf adresine teslim edeceklerdir.

7.Aday listede ismi yer almayan öğrenciler “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı Vakıf adresine kesinlikle göndermeyecektir. Gönderilmesi halinde teslim alınmayacak, alınmış olsa dahi her hangi bir değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sonuçlarının İlanı

Burs başvuruları iki aşamada değerlendirilecektir.

a)Vakıf, İnternet ortamında yapılan burs başvurularının değerlendirmesini yapacak ve Ekim Ayı içerisinde, en yüksek puandan başlayarak daha düşük puana doğru yapılacak sıralama ile burs kontenjanı kadar aday liste oluşturacaktır. Vakıf, oluşturulan aday listedeki sonuç bilgilerini sistem üzerinden www.kaysev.org.tr adresinden her aday öğrenci kendi T.C. numarası ve başvuru yaptıktan sonra sistemin vermiş olduğu şifre ile girip sonucunu görebileceklerdir.

b)Vakıf, teslim edilen “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası” belgeleri ile adayın Eğitim Bursu Başvuru Formu bilgilerini karşılaştıracak, internet başvuru bilgileri ile dosya belgeleri uyuşan adayları aldıkları puana göre asil listeye dahil edecek ve sonucu www.kaysev.org.tr adresinden her aday öğrenci kendi T.C. numarası ve başvuru yaptıktan sonra sistemin vermiş olduğu şifre ile girip sonucu görebileceklerdir veya sms ile bilgilendirilecektir.

Burs Verilme Süresi Ve Yenileme
1.Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumun olmaması şartıyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince verilir. Eğitim süresine hazırlık sınıfları dahil edilir.
2.Ön lisans öğrencilerine azami iki yıl, lisans öğrencilerine azami dört yıl, (hazırlık sınıfı olan fakültelere artı hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıl) lisans öğrenim süresi dört yıldan daha fazla olanlar (Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik Fakülteleri gibi) için ise yüksek öğrenim kanunu ile belirlenen azami süre kadar, yüksek lisans öğrencilerine azami iki yıl, doktora programı öğrencilerine azami iki yıllık sürelerle verilebilecektir.
3.Vakıf, her yıl yeni öğrenim döneminde, burslu öğrencilerine yönelik internet (www.kaysev.org.tr) adresinden duyuru yaparak, yeni akademik takvim belli olduktan ve ders kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenen öğrencilerin başarı durumu ile disiplin durumunu gösteren ilgili makamdan onaylı; – Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript)
– Öğrenci Belgesi
– Belgenin birinde disiplin cezası alıp almadığının belirtilmesi veya onaylı disiplin cezası olmadığına dair belgesini (Disiplin durumu bilgisayar ortamında yazılmış olmalı) isteyecektir.
Burslu öğrenci, istenen belgeleri belirlenen süre dahilinde Vakıf adresine elden veya posta yolu ile teslim edecektir. Aksi takdirde, burs bağlanma şartlarını kaybetmiş sayılacak ve takip eden dönemde bursu yenilenmeyecektir.

Başvuru Tarihleri
2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde Burs Başvurusu  1 Eylül – 30 Eylül 2023 Tarihleri Arasında Alınacak.

KAYŞEV Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş Eğitim Ve Sağlık Vakfı Burs Başvuru Sonuçları Ekim Ayında Vakfın Sitesinden Açıklanacak. Posta, Mail, Elden Yada Faks İle Yapılacak Başvurular Değerlendirilmeye Alınmayacaktır.

Başvuru İçin Tıklayın.
Ek-1 Başvuru Kriterleri Belgelendirme Çizelgesi İçin Tıklayın.
Başvuru Detayları İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ