<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Kastamonu Üniversitesi Ahşap Oyun Ve Oyuncak Tasarım Yarışması

Kastamonu Üniversitesi Ahşap Oyun Ve Oyuncak Tasarım Yarışması

Kastamonu Üniversitesi Ahşap Oyun Ve Oyuncak Tasarım Yarışması

Kastamonu Üniversitesi Ahşap Oyun Ve Oyuncak Tasarım Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya 14 Yaş Ve Üzeri Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Genç Katılımcı Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 7 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Serbest Katılımcı Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Amaç
“Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi bünyesinde Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından gerçekleştirilen“Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması” ile çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek, el-göz koordinasyonu ve kas gelişimine uygun, eğitim ortamlarını destekleyici, eğlenerek öğrenmeye teşvik eden oyun ve oyuncakların doğal, sağlığa uygun, sürdürülebilir, çevre dostu ahşap malzemelerden tasarlanıp üretilmesi, ahşap oyun ve oyuncak çeşitliliğinin arttırılması ve kullanımlarının benimsenerek yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Ads

Kapsam

Ulusal ahşap oyun ve oyuncak tasarım yarışması kapsamında 3 yaş üzeri çocukların kullanımına yönelik ahşap oyun ve oyuncakların tasarımı ve üretimi amaçlanmıştır. Yarışmacı adaylarından, okul öncesi gelişim döneminden başlayarak çocukların zihinsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyecek, hayal gücünü ve kabiliyetlerini ortaya çıkaran, planlama, işbirliği yapma, müzakere etme, paylaşımcı olma, takdir edilme ve ödüllendirilme ile ilgili sabırlı olma duygusunu geliştiren, aile içi ilişkileri güçlendiren, öğrenmesini kolaylaştıran ve çok yönlü ele almaya imkan tanıyan ahşap oyun ve oyuncaklar geliştirmeleri beklenmektedir.

Yarışma Katılım Şartları
Genel Şartlar

• Yarışmaya 14 yaş üzeri herkes katılabilir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Sunulan tasarımların daha önce hiçbir yarışmada yer almamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir.
• Yarışmaya bireysel veya ekip halinde (en fazla 3 kişi) katılım sağlanabilir. Bireysel veya ekip halinde başvuran yarışmacıların danışmanları varsa başvuru sırasında danışman bilgileri verilmelidir. Ekip başvurularını ekip adına 1 (bir) kişi yapar.
• Her katılımcı en fazla iki ( 2 ) tasarım önerisiyle yarışmaya katılabilir.
• Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık teşkil eden tasarımlar yarışma dışı bırakılırlar.
• Düzenleyici kurul, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları, yarışmayı düzenleyen organizasyon kuruluşunun personeli ile birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.
• İtiraz, ihtilaflı durumlarda ve burada belirtilmeyen hususlarda seçici kurulun alacağı kararlar geçerlidir.
• Üçüncü kişilerce hak iddia edilmesi durumunda yasal sorumluluk yarışmacıya aittir.

Yarışmacılar yaş gruplarına göre Genç ve Serbest olmak üzere iki farklı kategoride yarışmaya katılabilirler.

Genç Katılımcı Kategorisi

• Bu kategoriye 14-29 yaş aralığında olan herkes başvurabilir.
• 18 yaşın altındaki yarışmacılar, veli veya vasilerin yazılı izni ile başvuru yapabilir. İlgili izin belgesi başvuru dosyasına eklenmelidir. Veli veya vasilerin izin belgesi olmadan yarışmaya katılım sağlanamaz.

Serbest Katılımcı Kategorisi

• Bu kategoriye 30 yaş ve üzeri olan herkes başvurabilir.

Teknik Şartlar
• Ana malzeme olarak ahşap ve ahşap esaslı ürünler kullanılmalıdır.
• Yarışmacılar tasarladıkları oyun ve oyuncaklara bir isim verilerek katılması gerekmektedir. Verilecek isim, oyun veya oyuncağın ana fikrini yansıtmalıdır.
• Tasarlanan oyun veya oyuncağın ana malzemesi dışında kullanılması zorunlu olan malzemeler (plastik, metal ve fiber malzemeler, bağlantı elemanları vb.) minimal düzeyde kullanılmalıdır.
• Su bazlı ve kursun içermeyen boya ve vernikler kullanılmalıdır.
• Tasarlanan oyun veya oyuncaklar kullanıcıya herhangi bir zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Tasarımlar, yukarıda belirtilen kurallara uygun olmak şartıyla, elle veya bilgisayar ortamında çizilmelidir.

Başvuru Esasları
Başvurular, Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama merkezi resmi web sitesi ( https://ahsap.kastamonu.edu.tr/index.php/tr) üzerinden yapılacaktır.

Başvuru aşamasında istenen belgeler;
1. Başvuru formu
2. Taahhütname
3. KVKK belgesi
4. Veli ve vasili izin belgesi (18 yaş altı yarışmacılar için)
5. Tasarım tanıtım raporu (A3)
6. Tasarım tanıtım videosu

Yarışmacılar istenilen bu belgeleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar sistem üzerinden yüklemesi gerekmektedir.

Yarışma Takvimi

Yarışma SüreciTarihAçıklama
  1. AŞAMA

31 Ağustos 2022

Son Başvuru Tarihi
(Tasarım tanıtım raporu ve videosu ile)

5 Eylül 2022

Seçici Kurul Ön Değerlendirmesi (online)

8 Eylül 2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
  1. AŞAMA

3 Ekim 2022

Prototip teslim tarihi

4 Ekim 2022

Seçici Kurul Nihai Değerlendirme

4 Ekim 2022

Kazananların İlanı ve Ödül Töreni

Yarışma Süreci
Ulusal ahşap oyun-oyuncak yarışması iki aşamalı bir yarışmadır.
1. aşamada yarışmacıların hazırlamış oldukları ahşap oyun ve oyuncak tasarımlarının seçici kurula sunulması ve ön değerlendirme aşaması yer almaktadır. 2. aşama ise seçili kurul tarafından ön değerlendirme aşamalarında başarılı olmuş tasarımların prototiplerinin üretilmesini kapsamaktadır. Son halini almış prototip tasarımların seçili kurul tarafından nihai değerlendirmesi yapılarak birinciler seçilecektir.

Tasarım Tanıtım Raporu-Videosu

Tanıtım raporu

Tasarımların ön değerlendirmeye girmesi için tanıtım raporunda belirtilen tasarım projenizi sunmanız gerekmektedir. Her tasarım projesi A3 ölçülerinde en az 1 (bir) ve en fazla iki (2) sayfalık beyaz zemin üzerinde tasarlanıp https://ahsap.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/web sayfası üzerinden online olarak teslim edilecektir. Proje tanıtım raporunda, tasarımın adı, RUMUZ, tasarımı anlatan görünüşler, ölçüler ve tasarım açıklaması detaylı bir şekilde verilmelidir. Tasarım açıklama kısmı, değerlendirme kriterleri dikkate alınarak tasarlanan oyun veya oyuncağın yapımında kullanılacak malzeme bilgisini, kullanım amacını, tasarım gerekçesini, kullanıcı yaş grubunu ve kullanım kılavuzunu içermelidir. Tasarım açıklaması Times New Roman yazım karakteri kullanılarak 12 punto ve tek satır aralığı ile 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
Yarışmacılar, tasarım raporunda her sayfasının sağ üst köşesine RUMUZ yazmalıdır. RUMUZ 3 harf ve birbirinden farklı 5 rakamdan (toplam 8 haneli bir rumuz) oluşmalıdır (Ör: AKU12345). Yarışmaya birden fazla proje ile katılanlar, her tasarım için ayrı bir rumuz vermelidir. Tasarım raporu maksimum 3 MB dosya boyutunda PDF, JPG veya PNG formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Tanıtım videosu

Yarışmacılar A3 formatında hazırladıkları tasarım raporu ile birlikte tasarım tanıtım videosu da hazırlaması gerekmektedir. Tasarım tanıtım videosu, tasarım raporu içerisinde belirtilen açıklamalar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Tanıtım videosunun toplam süresi ise en az 1.5 dakika, en fazla 3 dakika olmalıdır. Çekim esnasında kameranız gerekmedikçe hareket etmemeli ve sabit olmalıdır. Yüksek kalitede ses ve görüntü ile kayıt yapılmasına dikkat edilmelidir.

Tasarım tanıtım raporu ve tasarım videosu aynı dosya ismi ile şu şekilde yazılmalıdır;
• Tasarım tanıtım raporu için dosya adı; Rumuz_tanıtım raporu
• Tasarım tanıtım videosu için dosya adı; Rumuz_tanıtım videosu

NOT: Tasarım tanıtım raporunda ve videosunda yarışmacıya ait bilgiler kesinlikle yer almamalıdır.

Ön Değerlendirme
Yarışmacılar, tasarım tanıtım raporunu ve videosunu yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinde teslim etmekle yükümlüdürler. Tanıtım raporuna ve videosuna göre seçici kurul tarafından bir ön eleme gerçekleştirilecektir. Ön değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya geçen tasarımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır. Seçici kurul tarafından ön değerlendirmeyi geçen en iyi tasarımların sayısı arttırılıp azaltılabilir.

Değerlendirme Kriterleri
Başvuru esaslarına uygun, eksiksiz şekilde tarafımıza iletilen tasarımlar aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak ön elemeye tabi tutulacaktır.

A

Estetik Yönünden Değerlendirme

30 PUAN

Form

5 Puan

Biçim

5 Puan

Renk uyumu

10 Puan

Malzeme uygunluğu

10 puan

B

Fonksiyonellik Yönünden Değerlendirme

30 puan

Kullanışlılık

10 puan

Amaca uygunluk

10 puan

Üretilebilirlik

10 puan

C

Özgünlük

20 puan

D

Güvenlik

10 puan

E

Tasarım Tanıtım Raporu ve Videosu

10 puan

Toplam Puan

100 puan

Nihai Değerlendirme Raporu

Nihai değerlendirme aşamasında yarışmacılar prototip ürünün ve üretim sürecinin detaylı anlatımını içeren bir poster hazırlamaları zorunludur.Yarışmacılar, poster boyut ve içeriği ile ilgili şablona yarışmanın web sitesinden ulaşılabilecektir.

Yarışmacılar, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi sergi salonunda prototipini ürettikleri ürünleri sergileyecek ve sergilenen tasarımlar seçici kurul tarafından nihai olarak değerlendirilerek ödül alacak oyun ve oyuncaklar seçilecektir.

Sonuçların Açıklanması: Sonuçlar Ödül Töreni sırasında açıklanacaktır.

Ödül Töreni ve Yeri: Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi

Bilgi Edinme
Adres: Kastamonu Üniversitesi Teknokent Binası Kat 1- Oda no: 116 (Teknoloji Transfer Ofisi) Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi No: 15/11 PK:37150 Kuzeykent / KASTAMONU/ TÜRKİYE
İletişim :0(366) 280 13 78- 0(366) 280 10 18
E-Posta : akaum@kastamonu.edu.tr
Web : https://ahsap.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ