<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında Şiir Yarışması

Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında Şiir Yarışması

Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında Şiir Yarışması

Jandarma Genel Komutanlığı Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında Şiir Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Geneli Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Katılabilir.

Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında konulu Ortaokul Ve Lise Öğrencilerine Yönelik Şiir Yarışması

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Jandarma Genel Komutanlığı
Yarışma Türü: Şiir Yarışması
Yarışmanın Kapsamı: Türkiye Geneli
Kimler Katılabilir: Ortaokul Ve Lise Öğrencileri
Başvuru Şekli: Okul Müdürlükleri

Yarışma Konusu
Ülkemizdeki huzur ve güvenliğin sağlanması ve gerektiğinde yurt savunmasındaki aldığı ve alacağı görevlerde canını vermeye hazır olan fedakar personeli ile kurulduğu 1839 yılından bugüne kadar geçen 185 yılda vatanına ve ulusuna başarıyla hizmet eden Jandarma Genel Komutanlığımızın görev ve etkinliklerine dikkat çekmek maksadıyla ülke çapında “Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında” konulu şiir yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yarışma Amacı
Jandarma Genel Komutanlığının, bu sene gerçekleştirilecek 185. Yıl Dönümü kutlamaları münasebetiyle düzenlenen şiir yarışması ile çocuklarımızın ve gençlerimizin, 185 yıldır görev yapan
Kanun Ordusu Jandarma hakkındaki düşüncelerini kaleme almaları ve Jandarmanın kuruluş yıl dönümünde farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Ads

Hedef Kitle
Yarışmanın hedef kitlesi; Türkiye geneli, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel tüm eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan ortaokul (5, 6, 7, 8) ve lise (hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf) öğrencileridir.

Ödüller Ve Ödül Töreni
• Dereceye giren eserler https://www.jandarma.gov.tr/ adresinden ve Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.

• Değerlendirmeler sonucunda, Türkiye geneli ortaokul kategorisinden ilk 3 (üç) ve lise kategorisinden ilk 3 (üç) eser seçilerek toplam 6 (altı) öğrenciye, öğrenim gördükleri okullara ve bu öğrencilerin danışman öğretmenlerine sürpriz ödüller verilecektir.

• Değerlendirmeler sonucunda kendi illerinde birinci seçilen öğrencilere de sürpriz ödüller verilecektir.

• Ödül töreni dereceye giren eser sahibinin ikamet ettiği İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilecektir.

• Ödül törenine katılması muhtemel özel gereksinimli bireylerin ulaşımı için ilgili İl Jandarma Komutanlıklarınca planlama yapılacaktır.

• Her kategoriden 20’şer adet olmak üzere toplam 40 eser ise yayımlanma eseri olarak belirlenecek olup Jandarma Genel Komutanlığınca kitap, dergi, e-kitap, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. alanlarda yayımlanabilecektir.

• Türkiye geneli ve il geneli dereceye giren bütün eser sahiplerine katılım sertifikası verilecektir. Katılım sertifikaları öğrencilerin okullarına gönderilecektir.

Kurallar Ve Katılım Şartları
• Yarışma ulusal düzeyde düzenlenmektedir.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

• Her öğrenci yarışmaya en fazla 1 (bir) adet şiir ile katılabilir.

• Eserler, yarışmacı tarafından A4 ebadında beyaz kâğıda el yazısıyla ve bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak şekilde yazılacaktır. (İki nüsha da başvuru sürecinde teslim edilecektir.)

• El yazısıyla hazırlanan eserlerde, A4 kâğıdın ön yüzünde eser yer almalı, arka yüzüne ise herhangi bir şey yazılmamalıdır.

• El yazısı ile teslim edilen eserlerde, eser; kıvrılmadan, katlanmadan, iki karton arasına düzgün yerleştirilmiş bir şekilde teslim edilmelidir. Karton üzerinde sadece kartona yapıştırılmış zarf bulunmalı ve yazı, çizgi, resim vb. başka herhangi bir şey bulunmamalıdır.

• Bilgisayar ortamında hazırlanan eserler, Word formatında olmalıdır.

• Eser 150 kelimeyi geçmeyecektir.

• Yarışmaya gönderilecek eserlerde şiir tekniği serbesttir.

• Eser metinleri, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

• Yarışma için gönderilen eserler “Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında’’ temasına uygun olmalıdır.

• Seçici Kurulda görev alan kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

• Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılım sağlamamış ya da ödül almamış, eserin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve herhangi bir basılı yayında yer almamış olacaktır.

• Eserlerin üzerinde/ön yüzünde katılımcının ismi, imzası, ifadesi ya da ibaresi bulunmamalıdır. Sadece arka yüzüne öğrencinin Adı Soyadı – Okul Adı – Sınıfı – Veli/Vasi İletişim Numarası – Danışman Öğretmen Bilgileri – Açık Adres bilgileri yazılmalıdır. (Ya da uygun şekilde arka alana eklenmelidir.)

• Öğrenciler, eserlerini belirtilen şartlara uygun şekilde hazırladıktan sonra Tablo-1’de belirtilen takvim içerisinde Ek-2, Ek-3, Ek-4 (Ekler eserlerle birlikte dosyalanacaktır.) ile birlikte öğrenim gördükleri eğitim kurumu müdürlüklerine teslim ederek yarışmaya katılabilirler.

Değerlendirme Ve Seçici Kurul

• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eserleri seçmek için birer komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.

• Genel şartları ve katılım şartlarını taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Genel şartları ve katılım şartlarını taşıyan eserler Tablo – 2’deki ölçütler doğrultusunda Tablo- 1’deki yarışma takvimine uygun olarak değerlendirilerek puan verilecektir.

• Yarışma kapsamında okullar tarafından okul birincisi seçilen eser İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe birincisi seçilen eser İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından il çapında dereceye giren eser Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne kargo yoluyla gönderilecektir. (Adres: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi – Millî Eğitim Bakanlığı Gümüşdere Kampüsü – Gümüşdere Mah. Yavuz Sultan Selim Blv. No:7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası A Blok 1. Kat – Keçiören / Ankara)

• Jandarma Genel Komutanlığı ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne katılımcıların bireysel olarak gönderdiği, okul müdürlükleri tarafından gönderilen ve/veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.

• Nihai Değerlendirme Kurulunda; Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan alan uzmanı akademisyenler, Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü temsilcileri yer alacaktır.

Kargo Gönderi Adresi Ve İletişim Bilgileri
İl Millî Eğitim Müdürlükleri, il birincisi olarak seçilen eserleri en geç 17.05.2024 tarihine kadar “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi – Millî Eğitim Bakanlığı Gümüşdere Kampüsü – Gümüşdere Mah. Yavuz Sultan Selim Blv. No:7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası A Blok 1. Kat – Keçiören / Ankara” adresine ulaşmış olacak şekilde gönderecektir. Bu tarihten sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin Değerlendirme Ölçütleri
Türkçeyi Doğru Kullanma, Yazım Ve Noktalama: 25 Puan
Etkileyicilik: 25 Puan
Başlık Ve Konunun Temaya Uygunluğu: 25 Puan
Özgünlük: 25 Puan
Toplam: 100

Sonuçların Açıklanması
Yarışma sonuçları, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sosyal medya hesaplarında ve kurumsal internet sitelerinde ilan edilecektir. Ancak dereceye giren öğrenciler, ödül töreni öncesinde sonuçlarla ilgili bilgilendirilerek törene davet edilecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyurusunun Yapılması: 03.04.2024
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 24.04.2024
Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 26.04.2024
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 03.05.2024
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Gönderilen Eserlerin MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Ulaşması İçin Son Tarih (Bu tarihten sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.): 17.05.2024
Nihai Değerlendirme Tarihi: 20.05.2024
Dereceye Girenlerin Açıklanması: 27.05.2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ