<style>.lazy{display:none}</style>

Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Sınav Tarihleri E-Sınav

Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Sınav Tarihleri E-Sınav

Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Sınav Tarihleri E-Sınav 2024

Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Sınav Tarihleri E-Sınav Kılavuzu. Kalfalık, Ustalık Belgesi Ve Usta Öğreticilik Sınavları Nasıl Yapılıyor,  E-Sınav Başvuru Koşulları, E-sınavın Uygulanması, Sınavda Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekli, Sınava İtiraz Nasıl Yapılır.

Teorik Ve Pratik Olarak 2 Aşamalı Olarak Yapılan Sınavlar 34 Alan Ve 184 Dalda Yapılıyor.

Mesleki Eğitim Merkezi Bölümleri Kayıt Şartları İçin Tıklayın.

2024 E-Sınav Kılavuzu

Genel Açıklamalar
Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavı, “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre, 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”nda belirtilen alan ve dallarda belge başvurusu yapan adaylara yönelik yapılan teorik sınavları kapsar.

Ads

Usta Öğreticilik Sınavları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10.06.2020 tarihli ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen İş Pedagojisi Kurs Programına göre açılan İş Pedagojisi Kursu sınavlarını kapsar.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları;

• e-Sınav başvuruları, adaylar tarafından MEM müdürlükleri üzerinden yapılabilecektir.

• Başvuruların MEM müdürlüklerince kabul edilmesi neticesinde adaylar, kendilerine ait T.C. kimlik numarası ile e-Sınav ücretini yatıracaklardır.

• Başvurusu onaylanan ve e-Sınav ücretini yatıran adaylar için en yakın sınav tarihi ve saati, e-Sınav randevu sisteminde tanımlanacaktır.

• Adaylar, e-Sınav ücretini yatırdıktan sonra MEM müdürlüklerinden e-Sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

• e-Sınav giriş belgesinde adayın e-Sınav randevusu ile kimlik bilgileri, sınava gireceği e-Sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır.

• e-Sınavda, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

• Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları, e-Sınav salonu bulunan merkezlerde, e-Sınav randevu sisteminde belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır. Adaylar, kayıtlı oldukları ve başvurularının onaylandığı MEM müdürlüklerinin bulunduğu ilde e-Sınava katılacaklardır.

• Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Genel Müdürlük tarafından e-Sınav salonu açılan merkezlerde, “e-MESEM” üzerinden onaylanan başvurular dikkate alınarak belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır.

• Adayların Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavlarına katılabilmeleri için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak MEM müdürlükleri tarafından e-MESEM sisteminde tanımlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.

• MEM müdürlüklerince sisteme yüklenen adaylara ait fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması zorunludur.

• Adaylar mazereti nedeniyle e-Sınava girememiş olsalar dâhi sınav hakkını kullanmış sayılır.

• Kalfalık ve ustalık e-Sınavları, alan/dalların alan ortak dersleri ile dal derslerindeki öğrenme kazanımlarından, usta öğreticilik e-Sınavı ise İş Pedagojisi Kurs Programında yer alan öğrenme kazanımlarından çoktan seçmeli olarak hazırlanacak toplam 50 soru üzerinden tek oturumda yapılır.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Belge Türü – Soru Sayısı – Grup – Süre

Belge
Türü
Soru
Sayısı
Sınav
Merkezleri
Sınav
Tarihi,
Saati ve
Süresi
Cevap
Seçenek
Sayısı
Kalfalık
Her grup için
50
81 il e-Sınav
Merkezleri

Sistem tarafından

belirlenecek günde,

saat 10.00-20.30

arasında

oluşturulan randevu
saatlerinde,

tek oturum olarak
gerçekleştirilecektir.
Oturum süresi: 45 dk.

4 (Dört)
Ustalık
Her grup için
50
Sistem tarafından
belirlenecek günde,
saat 10.00-20.30
arasında oluşturulan
randevu saatlerinde,
tek oturum olarak
gerçekleştirilecektir.
Oturum süresi: 45 dk.
4 (Dört)
Usta
Öğreticilik
50
Sistem tarafından
belirlenecek günde,
saat 10.00-20.30
arasında oluşturulan
randevu saatlerinde,
tek oturum olarak
gerçekleştirilecektir.
Oturum süresi: 45 dk.
4 (Dört)

E-Sınav Başvuru Şartları

a. “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre yapılan başvurunun MEM müdürlükleri tarafından kabul edilmiş olması

b. Usta öğretici adayları için iş pedagojisi kursunun tamamlanmış olması

c. Adayın e ücretini yatırmış olması

ç. Adayın bilgilerinin e-MESEM üzerinden onaylanmış olması

d. e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden randevu tanımlanmış olması

e. e-Sınav başvurusu yapılacak dönem için daha önce aynı dönemde e-Sınava katılmamış olması

f. Adayın tutuklu ve hükümlülük hâlinin bulunmaması

E-Sınav Başvuru Ücreti Ve Banka İşlemleri
Adaylar, her sınav dönemi için ayrı olmak üzere KDV dâhil 600 (altı yüz) TL e-Sınav ücretini sınavın adını seçerek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası AŞ’nin; ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri aracılığı ile yatıracaklardır. Ayrıca https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile ödeme yapabilecektir.

Hatalı olan ya da adayın kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, adayın başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk adaya ait olacaktır. e-Sınav randevusu oluşturulan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların da bu konuyla ilgili başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru İşlemleri
Adaylar, e-Sınav başvurularını kayıtlı oldukları MEM müdürlükleri aracılığı ile yapacaklardır.

Başvurusu MEM müdürlüklerince onaylanan adaylar için, e-Sınav Randevu Sisteminde en yakın sınav tarihi ve saati belirlenecektir. Adayın, randevu sistemi tarafından belirlenen e-Sınav tarih ve saatinde sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde aday sınav hakkını kullanmış sayılır. Ancak e-Sınav başvurusunda bulunup sınav randevusu alan aday, mazeretini belgelendirmek kaydıyla sınava gireceği e-Sınav merkezinin bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurarak e-Sınav randevu tarihinden 24 (yirmi dört) saat öncesine kadar randevusunu değiştirebilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde sınav randevusu değiştirme şartları Genel Müdürlük tarafından yeniden belirlenebilir.

e-Sınav uygulamasının Türkçe yapılması esastır, yabancı uyruklu adaylar için tercüman görevlendirilmesi yapılmayacaktır.

E-Sınav Giriş Belgesi
Adaylar, e-Sınav ücretini yatırdıktan sonra başvuru yaptıkları MEM müdürlüklerinden e-Sınav giriş belgelerini onaylı olarak teslim alacaklardır.

e-Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup belgede adayın salon ve kimlik bilgileri bulunmaktadır. Salon bilgilerinde adayın sınava gireceği e-Sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alır.

Her e-Sınav için yeniden düzenlenen fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın başvurusunun yapıldığı MEM adı, MEM müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe ve “dikkat” bölümü yer almaktadır. Ayrıca adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

Adaylar, renkli veya siyah beyaz fotoğraflı e-Sınav giriş belgelerini sınava başlamadan önce salon görevlilerine ibraz ve teslim etmek zorundadırlar.

E-Sınav Uygulaması
a. e-Sınav uygulaması sistemde belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

b. Sınav görevlileri sınav başlamadan en geç 30 (otuz) dakika önce e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır. Sınav salonuna gelen görevliler görevli olduğu sınavın başlama saatinden 15 (on beş) dakika öncesine kadar sisteme giriş yapmak zorundadır. Sisteme hiç giriş yapmayan görevliler ile son 15 dakika içerisinde sisteme giriş yapan görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınav saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-Sınav salonunda hazır bulunacaktır.

ç. Adaylar; sınava gelirken fotoğraflı, mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabilecektir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip (çipli kimlik kartı) adayların sınav giriş belgesinde imza ve mühür/kaşe bulunma zorunluluğu yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı dışında diğer geçerli kimlik belgeleri ile sınava gelen adayların sınav giriş belgelerinde mühür/kaşe ve imza olmak zorundadır. Adaylar e-Sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim etmek zorundadırlar.

Geçerli Kimlik Belgesi

– Türk vatandaşları için T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı/kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
– KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı
– Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları için mavi kart
– Yabancı uyruklu adaylar (geçici koruma statüsünde bulunanlar hariç) geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport; ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belge
– Nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkod-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi

• Geçici koruma statüsünde bulunan (geçici koruma kimlik belgesine sahip) yabancı uyruklu adaylar yalnızca kimlik belgesinde belirtilen ikamet ilinde sınava girebilecektir.
• Evlilik, boşanma, mahkeme kararı vb. nedenlerle soyadı değişikliği olan adayların geçerli kimlik belgesinde yer alan kimlik numaraları kontrol edilir, giriş belgesindeki kimlik numarası ile aynı ise kimlik belgesi geçerli kabul edilir.

Yukarıda tanımlananlar haricinde başka hiçbir belge geçerli kimlik belgesi olarak sayılmayacaktır. Geçerli kimlik belgesi ve/veya geçerli sınav giriş belgesi yanında olmadan sınava gelen adaylar sınava alınmayacak ve e-Sınav Uygulama Modülünden ilgili seçenek ile adayın sınavı iptal edilecektir.

d. Adaylar; sınav binasına her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır.

Kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan aday sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan aday sınav salonuna alınmayacaktır.

e. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar, sınav salonundan çıkan aday olmadığı sürece sınava alınır ancak bu adaylara ek süre verilmez. Sınav salonundan aday çıkması hâlinde bu adaydan sonra gelen adaylar sınav salonuna alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten adaylar salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılırlar.

f. Aday, yerleştirildiği sınav bilgisayarı ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerinin kendisine ait olup olmadığını kontrol eder. Sınav bilgisayarındaki bilgiler kendisine ait değilse salon görevlilerini uyarır ve sınavı başlatmaz, sınavı başlattığı takdirde daha sonra kendi bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınava girse dahi sınavının iptal edileceğini kabul etmiş sayılır.

g. Adaylar sınav bilgisayarında yer alan “Kullanım Kılavuzunu Okudum ve Kimlik Bilgilerimin Doğruluğunu Onaylıyorum” işlemini yaptıktan sonra sınava başlayabileceklerdir.

ğ. Aday tüm işaretlemeleri sınav bilgisayar ekranına dokunarak veya fare ile yapacaktır.

h. Her sorunun 4 (dört) seçeneği olup bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

ı. Soru sayısı ve sınav süresi adayın kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır. Sınav süresinin takibinden adayın kendisinden sorumludur.

i. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten aday salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılır

j. Aday, isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavını bitirebilir. Bu durumda sistem adaydan 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren adayların sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.

k. Aday sınava gelmediyse salon görevlileri tarafından, salon aday yoklama listesindeki ilgili alana “Gelmedi” yazılacak ve adayın sınava katılım durumu sistem üzerinden “Aday Sınava Gelmedi” olarak işaretlenecektir. Adayın ibraz ettiği belgelerin geçersiz olması veya diğer nedenlerle görevliler tarafından sınava alınmaması durumunda ise salon yoklama listesindeki ilgili alana “Sınava Alınmadı” yazılacaktır. Ayrıca ibraz edilen geçersiz belgenin aslı veya bir örneği alınarak konuyla ilgili tutanak tutulacaktır.

l. Sınav bitiminden sonra;
-Salon görevlileri, adaylara salon aday yoklama listesini ve sorulara verdikleri cevapları gösteren cevap kâğıdını imzalatacaklardır.
-Adaylar sınav sonuçlarına, sınav merkezinde bulunan sonuç açıklama cihazından (kiosk) veya adayın girdiği sınav oturumu sonlandıktan sonra https://esinav.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
– Sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı yayımlanmayacaktır.

m. Sınav görevlileri sınav binasına her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır. Ancak sınav merkezlerinde yaşanabilecek teknik sorunlar ile idari sorunların anlık çözümünün sağlanması amacıyla Bakanlık Merkez Teşkilatında her sınav günü görevlendirilen merkez sınav görevlilerinin sınav merkezleri ile iletişiminin sağlanabilmesi için Bina Komisyon Başkanı/Bina Sorumlusu olarak görevlendirilen personel yalnızca belirtilen amaçlarla ve sınav salonu dışında kullanılması kaydıyla cep telefonu ile sınav binasına girebilecektir.

Yukarıda belirtilen yasak nesnelerle salona girdiği tespit edilen görevliler ile Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde yer alan hükümlere, MEBBİS kişisel bilgiler modülü “Sınav İşlemleri” ekranında yer alan “Tebellüğ Gerektiren Belgeler” başlığı altındaki “Tüm Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar”a, “e-Sınav Görevlendirme Belgesi”nde belirtilen hususlara aykırı davranan görevliler hakkında, sınavın işleyişine etki edip etmediğine bakılmaksızın sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinin 43 üncü maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Adayların Sınava Alınamayacağı Ve E-Sınavın Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Adayların Sınava Alınmayacağı Durumlar
a. Adayın bu kılavuzun 7’nci maddesinde belirtilen geçerli belgelerin ibraz etmemesi

b. Sınav başlamadan önce yapılan kontrolde adayın bu kılavuzun 7’nci maddesinde belirtilen ve sınav salonuna getirmesi yasak olan maddeler ile sınava geldiğinin tespit edilmesi
c) Geçici koruma statüsünde bulunan yabancı uyruklu adaylardan kimlik belgesinde ikamet ili sınava gireceği ilden farklı olan adaylar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.

Ayrıca, salon görevlilerince kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan aday sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

E-Sınavın Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde adayın sınava girmesi

b. Sınav öncesinde, esnasında veya sınav sonrasında yapılan incelemelerde adayın bu kılavuzun 7’nci maddesi (d) bendinde belirtilen geçerli belgeleri ibraz etmediğinin tespit edilmesi

c. Adayın salon yoklama listesine ve/veya cevap kâğıdına imza atmadan sınav salonundan çıkması, sınav evrakını ya da sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim etmemesi

ç. Sınav esnasında veya sınav sonrasında yapılan incelemelerde adayın e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve diğer bilgiler ile sınav giriş belgesindekilerin fotoğraf ve bilgilerin farklı olması ya da geçerli kimlik belgesindeki bilgilerle diğer alanlardaki bilgilerinde uyuşmazlık olması

d. Sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınav sonrasında adayın başka bir adaydan veya elektronik/basılı herhangi bir dokümandan ya da ses ve görüntü nakleden/kaydeden cihaz ve/veya düzenek kullanmak suretiyle kopya çeken veya kopya çekmeye yönelik eylemlerde bulunduğunun tespit edilmesi

e. Adayın kendisi yerine başka birisinin sınava girmesine katkı sağladığı veya bu yönde teşebbüste bulunduğunun sınav uygulamaları süresince ya da sınav sonrasında tespit edilmesi

f. Adayın, başka adayın bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınavı başlatması

g. Adayların, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleriyle salona girdiğinin tespit edilmesi

ğ. Adayın, e-Sınav uygulama cihazlarına ya da merkez demirbaşlarına zarar vermesi

h. Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin hazırladığı raporlarda/tutanaklarda ya da sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, adayın Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi

ı. Salon görevlileri; kopya çektiği veya kopya çekmeye yönelik eylemlerde bulunduğu tespit edilen adaylar ile kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan ya da başka bir adayın yerine sınava giren şahısların bilgilerini, sınav güvenliği ve sürecini aksatan diğer durumları sistemde yer alan sınav görev raporuna açıklayıcı şekilde yazacaklardır. Sınav görev raporunu, bulunması hâlinde diğer tutanaklar ve sınav evrakını, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere, aynı gün görevli olan bina komisyon başkanına teslim edeceklerdir.

i. Bu maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen fiilleri gerçekleştirdiği tespit edilen adayların sınavları 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-5 maddesinin ikinci fıkrasındaki “Bakanlık tarafından yapılan merkezî sınavlara ilişkin olarak birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır ve 6114 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki yetkiler Bakanlık, 7’nci maddesinin üçüncü fıkrası, 9’uncu maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları ile 10’uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki yetkiler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılır” hükmü gereğince iptal edilir ve bu adaylar sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hiçbir sınava 2 (iki) yıl süre ile başvuramaz ve giremez.

Değerlendirme
e-Sınav yazılımı, adaylara sorulan soruları, sorulara verilen cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını sistem veri tabanında muhafaza edecektir. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.

Adayların sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir. Değerlendirme, tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı hesaplamasında “[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]” formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her sorunun puan değeri eşit olup yanlış cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınmayacaktır.

Kalfalık ve ustalık sınavlarında; e-Sınava giren adaylar daha sonra MTEGM tarafından gerçekleştirilen beceri sınavına girer. Beceri sınavından en az 50 almak şartıyla e-Sınavın %40’ı ile beceri sınavının %60’ının puan değerleri toplamı 50 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılır.

Usta öğreticilik sınavında ise 50 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru cevap/cevaplar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

E-Sınav İtirazları

a. Adaylar, sınav sonucuna ve/veya sınav sorularına ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların sınav bitiminde https://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası AŞ’nin; ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden herhangi birine kendi T.C. kimlik numarası ile 15 Mart 2024 tarihine kadar KDV dâhil 30 (otuz) TL, 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Sınav uygulamalarına ilişkin itirazlar dilekçe yoluyla ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Adaylar, belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

b. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sınav sorularının ve sonuçlarının www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, adaylara iade edilecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların başvuru ya da sınav uygulamasına ilişkin itirazları dikkate alınmayacak olup ücret iadesi yapılmayacaktır.

ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi; adayların sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine, https://odeme.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilgili bölümler doldurularak başvurmalarını müteakip yapılan incelemeler sonucunda ödenecektir.
Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.
Adaylara bilgilendirmeler kısa mesaj ile yapılır. Bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM (cep telefonu) numarası girilmesi zorunludur.

d. Faks, posta ve e-posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasında, dekont tarihi ve başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler ya da faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

E-Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Adaylar sınav sonuçlarına, sınav merkezinde bulunan sonuç açıklama cihazından (kiosk) veya adayın girdiği sınav oturumu sonlandıktan sonra https://esinav.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabileceklerdir.

E-Sınavların Tekrarlanmasına Dair Esaslar
a. Adaylar sınavın yapılacağı binaya/salona geldiği hâlde e-Sınav öncesinde veya sınav esnasında yaşanan ve sınavın gerçekleştirilmesini kısmen ya da tamamen imkânsız kılan teknik (elektrik kesintisi, ağ bağlantısı sorunu, bilgisayarın çalışmaması, yazılım sorunları ile benzeri sorunlar) veya idari sorunlar (sınav olduğu hâlde e-Sınav merkezinin kapalı olması, salon görevlilerinin hiçbirinin görevine gelmemesi, sınav güvenliğini tehdit edebilecek durumların ortaya çıkması ve benzeri nedenler) nedeniyle sınava giremeyen veya sınava girdiği hâlde sınavını tamamlayamayan adayların durumları sınav görevlileri tarafından tutanak altına alınarak Genel Müdürlüğe bildirilir.

b. Genel salgın hastalık sebebiyle karantina altında bulunmasını gerektirecek durumda olan adayların sınav randevuları karantina süresi dikkate alınarak randevu sistemi tarafından ileri bir tarihe ertelenir. Randevu sistemi tarafından randevuları ertelenmeyen adaylar ise karantina süresini gösterir resmî belgeyi Genel Müdürlüğe göndermek üzere ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine iletir.

c. e-Sınav oturumlarının terör olayları, yangın, deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle yapılamayacağına dair valilik veya İçişleri Bakanlığı tarafından sınav iptali kararı alınması hâlinde bu durum valiliklerce Genel Müdürlüğe bildirilir.

(a), (b) ve (c) maddelerinde yer alan hususların bildirilmesi üzerine Genel Müdürlük tarafından gerekli incelemeler yapılır ve uygun görülen hâllerde adaylara yeni sınav randevusu verilebilir. Genel Müdürlükçe yeniden sınav randevusu verilen, ancak mazereti nedeniyle randevu tarihinde sınava girmeyen adaylara sınav tekrarı yapılmayacaktır.

Bu kılavuzda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri geçerlidir.

2024 E-Sınav Kılavuzu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 54 YORUM
 1. Erdoğan dedi ki:

  Hayırlı günler ben ustalık belgesi yüksek gerilim teknikleri sertifikasını alabilmek için, yaşadığım ildeki ustalık kalfalık ve çıraklık eğitimi veren kuruma başvuru yaptım 2 aşamalı olan sınavın 1. Aşamasındaki online yazılı sinvadan 82 puan alarak geçtim, sadece 2. Aşama olan uygulama sınavı kaldı, benim asıl sorum sudur başka bir ilde işe girmem durumunda uygulama sınavı için işe girdiğim başka bir ildeki ustalık kalfalık ve çıraklık egitimi veren kuruma dilekçe vererek o ildeki kurumun bünyesinde uygulama sınavına girme hakkım varmıdır, çünkü hakkım ölsün veya yansın istemiyorum, demek istediğim online yazili sınav başka bir ilde, uygulama sınavı başka bir ilde olucak bu mümkün müdür? Dilkece vererek uygulama sınavını başka bir ilde girmek istiyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Sınav Merkezleri Tanımlanma İşleminden Sonra Nakil İşlemi Yapılmıyor.

   Sınav Merkezi Tanımlama İşleminin
   Yapılması
   12 Kasım 2021
   İl Sınav Komisyonu Toplantısında Alınan Karar Doğrultusunda; Meslek
   Dalı Bazında Sınav Merkezi Olarak Belirlenen Okul/Kurumlara Aday
   Göndermek İçin E-Mesem Sisteminde “Sınav Merkezi Tanımlama”
   İşlemi En Geç Saat 14.00’ A Kadar Yapılacaktır.

   Not: Sınav Sürecinin Sağlıklı Yürütülebilmesi İçin 12 Kasım 2021
   Saat 14.00’ Dan Sonra “Ön Kayıttan Asıl Kayda Alma, Arşivden Aktife
   Alma, Nakil, Ders Muafiyeti, Kısıtlı Aday Ve Sınav Merkezi Tanımlama
   İşlemleri” Kesinlikle Yapılmayacaktır.

 2. Tugba dedi ki:

  1 Ağustos 2021 yani bugün e sınav sistemi ile usta öğreticilik sınavına girdim sınav puanı 50 yazıyor durumu yazan yerde -(tire) var geçtim mi kaldimmi Bilgi verir mısıniz
  Birde geçmiş isem usta öğretici iş pedagojisi belgesi alırken ne kadar ücret bankaya yatirmam gerekiyor bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkür ederim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   50 Geçer, Belge Ücreti Hakkında Bilgim Yok.

   1. Maysa dedi ki:

    Merhabalar ben kadin terziliği dalinda kalfalık e-sinavina girdim sinav durumu yazan yerde tire var 56 puan aldım gectimmi kaldımmı soyleye bilirmisiniz

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Kalfalık ve ustalık sınavlarında; e-sınava giren adaylar daha sonra MTEGM tarafından gerçekleştirilen beceri sınavına girer. Beceri sınavından en az 50 almak şartıyla, e-sınavın %40’ı ile beceri sınavının % 60’ının toplamı 50 ve üzeri olanlar başarılı sayılır.

 3. Nevzat dedi ki:

  Sebze meyve ustalık ve eğitici belgesi almak ıstiyorum

 4. İrve yazıvı dedi ki:

  İyi günler ben Aralık’ta sınava girdim sonuçlara ulaşamıyorum yardımcı olumusunuz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sınava girdiğiniz kurumun resmi internet sitesinden ilan edilir. kurumdan telefon ile bilgi alınabilir.

 5. Serpil dedi ki:

  Merhaba benim kursiyerlerim kalfalık sınavına girdiler .kalfalık belgesi aldıktan sonra ustalık belgesi için başvuru yapabiliyorlar mı .kurs saatleri ustalık için yeterli .siğortalı çalışma şartı aranıyor mu

 6. Nurullah dedi ki:

  Lise mezunuyum elektrik kalfalık yada ustalık belgesi almak istiyorum ne yapmam lazim bilgi verir misiniz

 7. Zafer dedi ki:

  Mrb. Kantincilik ustalık belgesi için beceri sınavına girecem. Burda hazırlanacak menüleri ve sarf malzemeleri sınav komisyonumu belirliyor, yoksa malzemeleri bizmi alıyoruz nasıl oluyor acaba teşekkürler.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sarf malzemeleri sınav komisyonu tarafından belirlenir, sarf malzemeleri ücreti sınava katılan öğrenciye tarafından karşılanır.

   1. Kasım Öztürk dedi ki:

    Beceri sınavı e sınavdan kaç gün sonra giriyoruz bilgi verirmisinz

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     kayıtlı olunan mesleki eğitim merkezinden bilgi alınız.

 8. Esra dedi ki:

  Eylül 2019 sınav tarihi ve baş vurusu hakkında bilgi varmı acaba

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sınav ağustos ayında yapılacak, artık yılda 6 kez her iki ayda bir yapılacak.
   Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, daha önce yılda üç kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının artık 2 ayda bir yapılacağını belirterek, bu sınavların elektronik olarak da düzenlenmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.
   http://www.meb.gov.tr/quotkalfalik-ve-ustalikquot-icin-elektronik-sinav-donemi/haber/17973/tr

 9. Seda yenigün dedi ki:

  Merhaba, farklı bir alanda lisans mezunuyum kantin işletmeciliği kalfalık belgesi almak için sınava gireceğim fakat sınavın içeriği hakkında bilgi edinemedim. İnternetten araştırmalarım sonucunda da bir bir sonuç elde edemedim. Yardımcı olabilir misiniz ?

 10. Deniz dedi ki:

  İyi günler ben kalfalık belgesine gireceğim de başvuru yaptığım mesleki eğitim merkezi sınav giriş belgesi için 100 tl isitiyor ve bunu zorunlu tutuyor. Bir ıban numarası verip bunu bankaya kendileri için yatırmamızı söylüyorlar.Bu yasak bir durum değil midir?Beni bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Den dedi ki:

   BİMER üzerinden şiyaket edin ses kaydını da ekleyin para isteme adının.
   Onlar okul aile birliği adına isteniyor bizim burada bedava. Belge için sonradan para istiyorlar. Birde sınava giriş evrakları için ders başı 2 ₺ istiyolar

 11. SELMA OKKALI dedi ki:

  2019 YILI AŞCILIK USTALIĞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR? 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK HALA GEÇERLİMİ YOKSA 1196 SAAT EĞİTİM ALMAK YETERLİMİ? YADA BAŞKA NELER VAR? USTALIK BELGESİ ALMA KOŞULLARI NELERDİR…? TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleklerinde 18 Yaş Sonrası 5 Yıl Çalıştıklarını SGK Hizmet Belgeleri İle Yada BAĞKUR Hizmet Belgesi İle Vergi Dairesinden Alınacak Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesi Olanlardan Kalfalık Belgesi Olmayanlar Sınavda Başarılı Olmak Koşuluyla Kalfalık Belgesi, Bir Sonraki Sınav Döneminde Ustalık Belgesi Alabilir. Kalfalık Belgesi Sahibi Olanlar Ustalık Belgesi Sınavına Alınırlar.
   Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimi Tamamlama Belgesi İle Başvurunlar Beceri Sınavı İle Ustalık Belgesi Alabilir.
   4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi Sahipleri, Yada Kurs Süresi Bu Belgeye Denk Gelen Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesi Sahipleri Beceri Sınavı İle Ustalık Belgesi Alabilir. 160 Saat Süreli Kurs Bitirme Belgeleri 1 Ay Çalışmışlıkla Eş Değerdir.
   MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri Kalfalık / Ustalık Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlik Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarından Fazla Olması Durumunda Yalnızca Eksik Öğrenme Kazanımlarından Kalfalık / Ustalık Belgesi Fark Ve Beceri Sınavı İle Belge Alabilir.
   https://www.guncel-egitim.org/kalfalik-ve-ustalik-belgesi-nasil-alinir/

 12. lale dedi ki:

  bu tarihlerdeki aşçılık kalflık sınavın tam tarihi ne zaman ismimi nerden takip edebilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Sınavlar Şubat Ve Haziran Dönemlerinde Yapılıyor.

   Ustalık / Kalfalık 2019 Sınav Takvimi

   Şubat Dönemi Sınav Takvimi

   Süreç Adı

   Tarih Aralığı

   Süre

   Adaylardan Başvuruların Alınması

   30.09.2018 – 06.01.2019

   98 Gün

   Sınav Programının Hazırlanması

   07.01.2019 – 17.01.2019

   10 Gün

   Adayların Sınav Giriş Belgelerini Alması

   18.01.2019 – 26.01.2019

   8 Gün

   Sınavların Yapılması

   28.01.2019 – 10.02.2019

   13 Gün

   Sınav Sonuçlarının İlanı

   11.02.2019 – 15.02.2019

   5 Gün Sonra

   Haziran Dönemi Sınav Takvimi

   Süreç Adı

   Tarih Aralığı

   Süre

   Adaylardan Başvuruların Alınması

   17.02.2019 – 19.05.2019

   91 Gün

   Sınav Programının Hazırlanması

   20.05.2019 – 30.05.2019

   10 Gün

   Adayların Sınav Giriş Belgelerini Alması

   31.05.2019 – 16.06.2019

   16 Gün

   Sınavların Yapılması

   18.06.2019 – 30.06.2019

   12 Gün

   Sınav Sonuçlarının İlanı

   01.07.2019 – 05.07.2019

   5 Gün Sonra

   1. Veysi uçman dedi ki:

    Kasım için ne zaman kayıtlar başlıyor

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Önceki Öğrenmelerin Tanınması Kapsamında Yapılmakta Olan Belgelendirme Başvuruları, Adaylar Tarafından MEM Müdürlüklerine Yapılır.
     Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Başvurularının MEM Müdürlüklerine Sınav Döneminin Başlangıcından En Az Bir Ay Öncesine Kadar Yapılması Gerekmektedir.
     Adaylar, Tekrar Sınava Girebilmek İçin Yeni Sınav Döneminden En Az Bir Ay Önce Dilekçe İle MEM Müdürlüklerine Başvurmak Zorundadır.
     Sınavlar Her İki Ayda Bir Yapılıyor.
     Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınav Dönemleri: Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık

 13. Rana dedi ki:

  Daha öncede size mail atmıştım .sizlerden Bilgi almak için bir çok kişi sizlere soru soruyor ve yol göstermenizi istiyor. Ben sorunuma kesin çözümbulamadım İstanbul’da Şişlide ikamet ediyorum ve bir çok mesleki eğitim merkezine başvuruda bulundum ustalık sınavına girmek için fakat bizi geri çeviriyorlar .biz 15 kişilik bir grup oluşturduk cilt bakımı ustalık sınavına girmek istiyoruz.sizinde bize göstermiş olduğunuz yol doğrultusunda ilerledik fakat mesleki eğitim merkezleri ısrarla Ocak şubat aylarını bekleyin diyor. Maden bu yönetmelik uygulanmayacak neden yürürlülüğe koyulmuş.gerçek anlamda bana yardımcı olmanızı istiyorum.sizlerin tam olarak görevi nedir?bana yardımcı olabilecekmisiniZ ben bu sınav hakkımı kullanmak istiyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2 Ekim 2017 Tarihli Yönerge İle Denklik İşlemleri Şubat Ve Haziran Aylarında Yapılıyor. Ancak Bir Meslek Dalında Sınava Girecek Aday Sayısı En Az 10 Olması Durumunda Değer Aylarda Yapılabilir.

   Sınav Dönemleri Ve Ölçme Değerlendirme Yerleri
   Madde 10- (1) Kalfalık Ve Ustalık Sınavları, Her Yıl Şubat Ve Haziran Aylarında, İl
   Millî Eğitim Müdürlüklerince İl Merkezi Ve İlçelerde Belirlenen Okul/Kurum Veya İşletmelerde Gerçekleştirilir. Ancak Bir Meslek Dalında İl Genelinde Sınava Girecek Aday Sayısının En Az 10 Olması Durumunda Diğer Aylarda Da Sınav Yapılabilir.
   Milli Eğitim Bakanlığı
   Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik Ve Ölçme
   Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin
   Yönerge için linki ziyaret ediniz. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1872.pdf

 14. Orhan dedi ki:

  Merhaba haziran doneminde firincilik ustalik sinavini kazandim eylul donemine pastacilik ustalik ibelgesi icin denklik yaptirabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Ustalık belgesine sahip olup aynı alanda farklı bir daldan ustalık sınavına katılmak için Ek-1 Form ile başvuru yapanlar, fark derslerinin teorik sınavları ile ustalık beceri sınavına alınırlar.

 15. Özge dedi ki:

  Subat 2019 ustalık başvuru tarihi ne zaman ve bu sınavların belirli tarih sınırlaması var mı yani duyduğum kadarıyla 2019 son sınav yılıymıs. Bunun aslı nedir bilgi alabilir miyim ?
  Teşekkürler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   denklik sınavları şubat ve haziran aylarında yapılır. sınav tarihinden en az 1 ay önce başvurulmalıdır.

 16. Cemil dedi ki:

  Slm bir konu hakkinda yardim istiyorum 3 yildir bayan kuaforuyum kendi dukkanim var bagkurumu duzenli oduyorum ustalik belgesi icin 2 yil kursa gitmem gerekiyormus ustalik belgemi hizli almam icin ne gerekiyor tsk

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   5 yıl çalışmışlık belgeleyerek sınav ile alınabilir. buradaki https://www.guncel-egitim.org/ustalik-belgesi-ne-ise-yarar-kimler-alabilir/ yazıyı okuyun.

 17. Kazim dedi ki:

  Haziranda snav giricez arkadaşlar hangi dèrslerden olucak snav

 18. Kazim dedi ki:

  Slm ahcilik meslek dalı yazılı pragrami bilen varmı arkadaşlar

 19. RANA GÜNGÖR dedi ki:

  İYİ GÜNLER BEN USTALIK BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRDIM.BAZI İLLERDE ŞUBAT HAZİRAN VE EYLÜL AYLARINDA USTALIK SINAVLARI YAPILIRKEN.İSTANBUL GENELİNDE ŞUBAT VE HAZİRAN OLARAK YAPILIYOR.ZAMANIM KISITLI YURT DIŞINA ÇIKMAM GEREKİYOR BU NEDENLE ALACAĞIM BİLGİLER BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ.YAPTIĞIM ARAŞTIRMALARDA YAYINLANAN MEVZUATTA *BİR MESLEK DALINDA İL GENELİNDE SINAVA GİRECEK ADAY SAYISININ EN AZ 10 OLMASI DURUMUNDA DİĞER AYLARDA DA SINAV YAPILABİLİR *DİYOR.BİZ KUAFÖRLÜK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN 11 KİŞİLİK BİR GRUBUZ VE ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIZ.LÜTFEN BANA BUNU AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ANLATABİLİRMİSİNİZ .NEREYE BAŞVURMAMIZ GEREKLİ BİZİ HEP GERİ ÇEVİRİYORLAR.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Sınav dönemleri ve ölçme değerlendirme yerleri
   MADDE 10) Kalfalık ve ustalık sınavları, her yıl şubat ve haziran aylarında, il milli eğitim müdürlüklerince il merkezi ve ilçelerde belirlenen okul/kurum veya işletmelerde gerçekleştirilir. Ancak bir meslek dalında il genelinde sınava girecek aday sayısının en az 10 olması durumunda diğer aylarda da sınav yapılabilir.
   mesleki eğitim merkezlerine, il mili eğitim müdürlüklerine başvurulabilir.

 20. Isa dedi ki:

  Haziran ayindaki ustalik belgesi icin son basvuru tarihi ne zaman acabaa

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2018 kalfalık ve ustalık sınavları 12-30 haziran tarihleri arasında yapılacak. belge işlemleri 1 ay sürdüğü için en az 1 ay önce başvurulması gereklidir.

 21. mehmet dedi ki:

  mrb guzellık salonu sahıbıyım 5.5 yıldan bıraz fazla bu meslekle ilgili bagkur sigortam var.kalfalık ve ustalık belgem yok.çalışan personlimin var.Bunları almak için ne yapmalıyım.sınavlara başvuru sonrası direk mi giriyoruz yoksa kurs mu olacak.Tşekkürler.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   5 yılık çalıştığını belgeleyenler (SGK – BAĞKUR) sınavla kalfalık belgesi olmayanlar önce kalfalık belgesi sınavına, kalfalık belgesi sınavında başarılı olması durumunda bir sonraki dönemde ustalık sınavına katılabilir.

  2. Tuğba dedi ki:

   Ustalık Ve kalfalık belgesi verilir 05467943629

   1. Harun dedi ki:

    Selam hangi meslekle alakalı acaba

   2. Gülçin dedi ki:

    Kalfalık belgemi aldim ustalık belgesi almam gerekiyor fakat 1 sene eğitim almam gerekiyormus bilmiyorum nasıl olcak.siz nasıl veriyorsunuz yani işlemler farklı mı burdan açıklasanız sevinirim

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     ustalık belgesini mesleki eğitim merkezleri vermektedir. ustalık belgesi denklik yolu ile yada eğitime katılarak alınabilir. denklik yolu ile ustalık belgesi nasıl alınır yazımızı okuyun. https://www.guncel-egitim.org/kalfalik-ve-ustalik-belgesi-nasil-alinir/

   3. kamil dedi ki:

    bana kantin iişletme kalfalık belgesi lazım yardımcı olurmusunuz

 22. mustafa dedi ki:

  slm arkadaşlar 2700 gün sigortalıyım lahmacun ustasıyım kalfalık almıştım ustalık almam için ne gerekli

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   5 yıl sigortalı çalışmışlık ile ustalık sınavına girilir.

   1. ÖZAYDIN dedi ki:

    Bu sinav icin 150 lira ucret istediler bu yasal mi ücreti odemeden sinava almiyorlar ne yapabilirim

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Sınavda Kullanılacak Malzemeler Aday Tarafından Karşılanır.
     Sarf Malzemeler Ve Miktarı Bir Aday İçin Beceri Sınav Komisyonunca Belirlenecektir.
     Sarf Malzemeler Aday Tarafından Karşılanacaktır.

BİR YORUM YAZ