<style>.lazy{display:none}</style>Kalben Derneği Oyun Yazma Yarışması Başvuruları
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Kalben Derneği Oyun Yazma Yarışması

Kalben Derneği Oyun Yazma Yarışması

Kalben Derneği Oyun Yazma Yarışması

Kalben Derneği Oyun Yazma Yarışması Düzenliyor. Yarışma Herkese Açıktır. Uyruğu Ve Öğrenim Durumu Ne Olursa Olsun 18 Yaşın Üzerinde Olan Ve Şartname Koşullarına Uyan Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu

Kalben Derneği “Çocuklar İçin Tiyatro Eseri Yarışması”

Yarışmanın Amacı
KALBEN, Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği 2016 yılından bu yana devlet koruması altında yaşayan çocuk grubuyla çeşitli faaliyetler yapmak amacıyla kurulmuş bir STK’dır. 2021 yılında dezavantajlı çocuk grubuyla tiyatro sanatını birleştirmek için tiyatro yazma yarışması düzenlemektedir.

Bu yarışma ile KALBEN Derneği’nin kuruluş amacına uygun olarak “koruyucu aile ve evlat edinme, dezavantajların avantaja dönüştürülebilmesi, farklılıkların hayata renk katması, toplum ve aile içindeki her bireyin farklılıklarıyla güzel olduğu,” temaları ön plana çıkaran eserlerin çoğalması ve çocuklar için farkındalık sağlanması amaçlanmıştır. Yarışmada ödül alan eserlerin KALBEN Derneği tiyatro grubu tarafından oynanması planlanmaktadır.

Ads

Yarışmaya Katılım Şartları
1. Yarışma herkese açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.

2. KALBEN Derneği çalışanları, seçici kurul üyeleri, gönüllüleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya Katılacak Eserlerin Nitelikleri

1. Yarışma dili Türkçedir.

2. Eserin teması: Çirkin Ördek Yavrusu Eserler adı geçen masalın ana fikrini içeren, özgün, ancak masalın içeriğinden bağımsız olarak yazılmış olmalıdır.

3. Yarışma 9-12 yaş grubuna yönelik olarak tiyatro dalında açılmıştır.

4. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir tiyatro grubu ile oynanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.

5. Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden intihal bulundurmamalıdır.

6. Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.

7. Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.

8. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

9. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen dosyanın yazarı, aldığı ödülün nakdi değeri kadar bir tutarı %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

10. KALBEN Derneği, ödül almamış eserlerden birini de oynanmak üzere seçebilir. Ödül almadığı hâlde oynanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse yazarı, KALBEN Derneği’nin uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

11. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a) Dosyalar otuz (30) sayfadan fazla olmamalıdır.
b) Katılımcılar, yarışmaya gönderecekleri eseri yarisma@kalben.org.tr mail adresine Word veya PDF formatında iletmelidirler.
c) Eserler A4 sayfa boyutunda, normal kenar boşluklu olarak, 12 punto, Times New Roman karakterinde, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.
d) Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri esere bir rumuz vereceklerdir. Rumuz 5 karakteri geçmeyecek şekilde sayı ve harflerden oluşabilir. Eserin kayıtlı olduğu dosyada hiçbir şekilde yazarın ismi yer almamalıdır.
e) Yarışmacılar eserleriyle birlikte www.kalben.org.tr adresinden indirecekleri başvuru formunu doldurarak ve imzalayarak kendi eserleriyle birlikte yarisma@kalben.org.tr mail adresine gönderilecektir.

Eserlerin Teslimi
1. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname ile kısa özgeçmiş ve yazılan eser taranarak yarisma@kalben.org.tr adresine gönderir.

2. Eser, 31 Temmuz 2021 saat 17:00’ye kadar yarisma@kalben.org.tr mail adresine gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. Belirtilen tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin Değerlendirilmesi
1. Yarışmaya gönderilen eserler şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Katılımcıların kimliği ile ilgili herhangi bir hata olursa, eser değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen eserler seçici kurula gönderilir.

2. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılır.

3. Seçici kurul, ödüle değer eser bulamazsa, ödül verilmez.

4. Değerlendirme işlemleri 15 Eylül 2021 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

Sonuçların Açıklanması Ve Ödüller
1. Yarışma sonuçları Ekim ayının ilk haftası içinde duyurulacaktır.

2. Başvuran eserler arasında yapılacak sıralamada ilk üç dereceye giren eser sahipleri ödüllendirilecektir.

3. Yarışmanın ödülleri ve seçici kurul (H) maddesinde açıklanmıştır.

Eserlerin Yayımlanması
1. Yarışmaya katılan tüm eserlerin telif hakkı, yarışma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile KALBEN, Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği’ne ait olacaktır. Bu süre içinde eserini başka tiyatro grubuyla oynatmak isteyen eser sahiplerine oyunun tüm tanıtım ve duyurularında derneğimizin ismi ve logosu ile yarışmanın adının geçirilmesi şartıyla KALBEN Derneği tarafından, yazılı bir feragat belgesi verecektir. Bu şarta uyulmadığı tespit edildiği takdirde KALBEN Derneği söz konusu eserin oynanmasından doğan telif ücretini isteme hakkına sahiptir.

2. Ödül kazanan eserlerle ilgili olarak, KALBEN Derneği ve eser sahipleri arasında her iki tarafın da hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.

3. KALBEN Derneği, ödül alan oyunları sergilemek zorunda olmadığı gibi, ödül almayan oyunların arasından bazılarını yayımlamak isteyebilir. Bu durum, KALBEN Derneği ile eser sahipleri arasında görüşülecektir. Seçici kurulun bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Seçici kurulun kararı, KALBEN Derneği’nden bağımsızdır.

Yarışma Şartnamesi Ve Katılım Formu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ