17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

KAHEV Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Bursu 2022-2023

KAHEV Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Bursu 2022-2023

KAHEV Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Bursu Başvurusu

KAHEV Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Bursu Referans Sistemi İle Verilmektedir. Burs Başvurusu Doğrudan Öğrenci Tarafından Alınmamaktadır.
Öğrencilere Referans Olabilecek Kişiler Kadın Doktor Yada Kadın Diş Hekimleri’dir.

2022-2023 Döneminde Burs Yılda 10 Ay Süre İle Eylül Ve Haziran Aylarında Ödenmektedir. Burs Aylık Tıp Fakülteleri Ve Diş Hekimliği İçin 900 TL, Diğer 4 Yıllık Lisans Bölümleri İçin 700 TL, Lise İçin 500 TL, İlköğretim İçin 500 TL Olarak Ödenecek.

Kahev Bursiyer Kriterleri

• KAHEV referans sitemi ile burs sağlayan bir vakıftır. Referanssız öğrenci başvurusu alınmamaktadır. Referans olabilecek kişiler vakıf üyesi kadın tıp doktorları ya da kadın diş hekimleridir. Referansın öğrenciyle birebir iletişim halinde olması gerekmektedir. Referans olabilmek için KAHEV’e üye olmak gerekmektedir. Her üye aynı eğitim-öğretim dönemi içinde 3 bursiyer için referans olabilir. Sonraki yıllarda, her yıl 1 referans olma hakkı olup, toplam referans olduğu öğrenci sayısı 5’i geçmemelidir. Emanetiniz Emanetimizdir ve Vefa bursiyerleri bu sayıya dahil değildir.

• Bursiyer adayının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye’de veya KKTC’de bir devlet okulunda öğrenci olması gerekmektedir. Özel okullar için sadece öğrencinin %100 burslu olması durumunda başvuru kabul edilmektedir. Bu başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip oylama yapılarak karara bağlanır. Özel okullarda %100 burslu eğitim görenler için verilecek burs desteği kendi öğrenim grubu için belirlenmiş limitlerin üzerinde olamaz.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

• Öğrencilere Eylül ve Haziran ayları da dahil olmak üzere 10 ay süreyle düzenli burs sağlanmaktadır. Aylık burs miktarları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

• Başvuru yapacak öğrencinin ebeveynlerinin toplam aylık gelirinin 2 asgari ücret toplamının altında olması gerekmektedir. Ebeveynlerin tüm gelirlerinin toplamından sadece aylık kira ya da konut kredisi ödemeleri düşülerek hesap yapılmaktadır (Kira ve kredi ödeme miktarları her şehir için o şehrin ortalama rakamları ve aylık kira/kredi miktarının ailenin toplam aylık gelirine oranı göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir). Bunun dışındaki kişisel krediler ya da borçlar gelir hesabında dikkate alınmamaktadır.

• Öğrencinin KYK ya da ilköğretim-liseler için Devlet Bursu dışında aldığı burslar varsa Yönetim Kurulunca yıllık olarak belirlenen rakamı geçmiyor olmalıdır. Bu rakamı geçen burslar hane gelirine dahil edilir. Öğrencinin KYK yurdunda ikamet etmesi ya da özel yurt/evde kalıyorsa payına düşen aylık ücret Yönetim Kurulunca yıllık olarak belirlenen rakamlar içinde olmalıdır. Öğrencinin kaldığı özel yurt ticari işletme olmalıdır. Cemiyet, cemaat ve başka vakıf yurdunda kalan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeyecektir.

• Öğrencinin ve ailesinin herhangi bir örgüt-tarikat-cemaat ile bağlantısı olmamalıdır.

• Aynı aileden sadece 1 öğrenci için burs sağlanmaktadır.

• Başvuru yapan öğrencinin ebeveynlerinin üzerinde sadece bir ev bulunabilir. İkinci evi olamaz. Ebeveynlerin üzerine bir adet binek araç, bir adet iş aracı dışında araç bulunamaz. Yine ebeveynin üzerindeki arsa ve tarla benzeri mal varlıkları için mutlaka ilgili belediyeden değer tespit belgesi alınacak, değer tespit belgelerine göre yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir.

• Ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybetmiş olan öğrenciler, kız öğrenciler, ebeveynleri boşanmış olan, anne/baba velayetinde diğer ebeveynin maddi destek vermediği öğrenciler ve gelecekte kendi ayakları üzerinde durup hayatını kazanabileceği bölümlerde okuyan öğrencilere; ayrıca kendisinin ve ailesinin mal beyanında herhangi bir mal mülk kaydı olmayan öğrencilere öncelik tanınacaktır.

• Boşanmış ebeveynlerde; yeni eşlerinin gelir durumları veya öğrencinin velayetin olmadığı ebeveynin gelir durumu öğrencinin burs değerlendirmesinde hesaba katılmayacaktır. Boşanma durumunda sadece velayetin olmadığı ebeveynden gelen nafaka miktarı genel gelire dahil edilecektir.

• Öğrencilerden her yıl eğitim öğretim dönemi başlangıcında Ağustos-Eylül-Ekim aylarında yeni burs başvurusu için gerekli belgeler ve burs devamı için gerekli belgeler istenir. Yeni belge değerlendirmelerinde vakıf kriterleri dışında bir durum olması durumunda burs sonlandırılır.

• Bursiyerlerin sınıfta kalması durumunda; ilk sınıfta kalışlarında referans ve takımının (bursu veren bağışçıların) isteği ve sınıfta kalmasına sebep olan belgelenmiş bir mazeretinin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, tekrarını okuyacağı sene boyunca alacağı bursun %50’sinin kesilerek öğrenciye gönderilir. Aynı öğrencinin bir kere daha sınıfta kalması halinde bursu kesilir.

• Burs başvurusu sırasında beyan edilen bilgiler ve belgelerle ilgili bir değişiklik olması durumunda (ailenin gelir durumu ve mal varlıklarında oluşan değişiklikler) 1 ay içinde referansa ve KAHEV yönetimine ilgili evraklar yenilenerek güncel bilgi verilmesi gerekmektedir. Aksi halde burs sonlandırılır.

• Referans öğrenciyle burs başvurusu öncesinde ve burs aldığı süre boyunca düzenli iletişim halinde olmalı öğrencinin durumunu takip etmelidir.

• Yüksek lisans öğrencilerine burs sağlanmamaktadır.

• KAHEV web sitesinde ilan edilen Burs Başvuru Evrakları, başvuru sırasında eksiksiz olarak gönderilmelidir. Eksik evrak ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

• Hekimlerin 1. ve 2. derece yakınları ile ilgili yapılacak burs başvurularında, başvuru yapan referans hekim, bursiyer için oluşturulan burs takımında bulunmak zorundadır.

• İstenen belgelerde yer alan ve başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda tüm başvurular KAHEV Burs İhtiyaç Skalası ile değerlendirilmektedir. İlgili burs döneminde kaç bursiyer kabul edileceğine Yönetim Kurulu dönem başında karar vermektedir.

Diğer Burslar

Üstün Başarı Bursu
1. KAHEV Üstün Başarı Bursu pozitif bilimler, sosyal bilimler, sanat ve spor alanlarında öne çıkan başarılarıyla ülke ve dünya çapında akademik olarak üst seviyelerde yer alan üniversitelere, başvurunun yapıldığı eğitim dönemi için, dönemin başında Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda burslu kabul almış öğrencilere destek olmak için sağlanmaktadır.

2. Başvuru yapacak öğrencilerin KAHEV Bursiyer Kriterleri’ne uygun olmaları gerekmektedir.

3. KAHEV Üstün Başarı Bursu’na başvuracak öğrencilerden normal burs başvurusu için verilecek belgelere ek olarak CV, kabul aldığı üniversiteden resmi belge, devam ettiği ya da bitirdiği okuldaki öğretim üyelerinden ve kabul aldığı okuldaki öğretim üyesinden referans mektubu ve çalışacağı alanda yapacağı bilimsel çalışmalar, geleceğe dair hedeflerini içeren bir niyet mektubu istenecektir.

4. KAHEV Üstün Başarı Bursu 1 yıl süreyle, Türk Lirası olarak verilmektedir.

5. Yılda en fazla 5 öğrenciye üstün başarı bursu verilir.

6. Her eğitim öğretim yılı için verilecek Üstün Başarı Bursu miktarları, Yönetim Kurulu kararınca belirlenir.

VEFA Bursu – Vefat Eden Doktorların Çocuklarına Burs Bağlanması
1. Doktor-Diş Hekimi anne ya da babasını kaybetmiş öğrenciler ihtiyaç olması halinde tüm eğitim hayatları boyunca KAHEV tarafından desteklenir.

2. Vefat eden doktor ve diş hekimlerinin çocuklarına verilecek burslarda, burs miktarı normal bursiyerlere gönderilen bursun 2(iki) katına kadar olabilir. Yurtiçinde ve devlet okulunda okuması şartı aranmaz.

3. Merhum ya da merhumenin KAHEV bağışçısı ve/veya üyesi olma şartının aranmaz.

4. İhtiyacın tespiti halinde birden fazla çocuğuna burs verilebilir.

5. Vefat eden doktorların çocuklarının referansı KAHEV üyesi olmalıdır.

Emanetiniz Emanetimizdir Bursu – Covid Sebebiyle Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanlarının Çocuklarına Burs Bağlanması
1. Covid 19 Pandemisi sebebiyle hayatını kaybeden ve aktif sağlık çalışanlarının çocukları ihtiyaç olması halinde tüm eğitim hayatları boyunca KAHEV tarafından desteklenir.

2. Emanetiniz Emanetimizdir bursiyerlerine verilecek burslarda, burs miktarı normal bursiyerlere gönderilen bursun 2(iki) katına kadar olabilir. Yurtiçinde ve devlet okulunda okuması şartı aranmaz.

3. Öğrenciler TEV ile imzalanan protokol kapsamında hem KAHEV hem TEV bursiyeri olur.

4. Emanetiniz Emanetimizdir bursiyerlerinin referanslarında KAHEV üyesi olma şartı aranmaz.

Spor Bursu
1. Milli, ulusal ve uluslar arası düzeyde müsabakalara katılacak sporculara, müsabakalara kadar olan spor eğitimini desteklemek amacıyla spor bursu verilir.

2. Bu burs başvurusu için normal eğitim bursu başvurusu için verilecek evraklara ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir:
-Katılacağı müsabakaların tarihi, yeri ve müsabakanın detayı ile ilgili resmi belgeler

Olağanüstü Haller
Tüm ülkeyi etkileyen olağanüstü hallerde (Depremler, Seller, Afetler vs.) afetlerden direkt olarak etkilenen eğitim çağındaki çocuklar için Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu’nca belirlenecek koşullarda burs alabilmeleri için özel burslar oluşturulabilir.

Burs Veren Diğer Vakıflar İçin Tıklayın.

2022-203 Yılı İçin Belirlenen Eğitim Bursu Bursiyer Kriterleri
1. 2022-23 eğitim öğretim yılı için aylık burs miktarları; tıp fakülteleri ve diş hekimliği için 900 TL, diğer 4 yıllık lisans bölümleri için 700 TL, lise ve ilköğretim için 500 TL olarak belirlenmiştir.

2. 2022-23 eğitim öğretim yılı için tek seferlik eğitim desteği / dershane başvurusu alınmayacaktır.

3. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde burs başvuru yapacak öğrenciler için hane geliri (Ebeveyn gelirleri – Kira/Ev kredisi) 11.000,00 TL’nin altında olması gerekmektedir.

4. Öğrencinin KYK ya da ilköğretim-liseler için Devlet Bursu dışında aldığı burslar varsa aylık 750 TL’yi geçmiyor olmalıdır. 750 TL’yi geçen burslar hane gelirine dahil edilir.

5. Öğrencinin KYK yurdunda ikamet etmesi ya da özel yurt/evde kalıyorsa payına düşen aylık ücretin İstanbul için 3000 TL, Ankara ve İzmir için 2500 TL, diğer iller için 2000 TL’yi geçmiyor olması gerekmektedir.

6. 2022-23 eğitim öğretim döneminde yapılacak başvurulardan 200 öğrenciye takımlı eğitim bursu sağlanacaktır. Kabul edilecek öğrencilerin %40’ı Tıp Fakültesi-Diş Hekimliği öğrencisi, %25’i diğer bölümlerdeki üniversite öğrencileri, %5’i 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, %20’si lise öğrencileri, %10’u ilköğretim öğrencileri olacaktır.

7. Bu kriterlere uygun olmayan bursiyerlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Belgeleri
1) Başvuru formu (İndir)

2) KAHEV referans üye taahhütnamesi (İndir)

3) Öğrenci belgesi

4) Öğrencinin ıslak imzalı taahhütnamesi (İndir)
Öğrenci, 18 yaşından küçükse velisi tarafından imzalanacak.

5) Tüm aile bireylerini içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği
e-Devletten alınabilir.
Anne veya baba alırsa tüm aile bireyleri görünür.

6) Adli Sicil Kaydı
e-Devletten alınabilir.
18 yaş üstü tüm aile bireyleri için alınmalıdır.

7) Öğrencinin yurt belgesi veya kira sözleşmesi
Öğrenci yurtta kalıyorsa yurt belgesi gönderilmelidir.
Öğrenci kirada kalıyorsa kira sözleşmesi gönderilmelidir.

8)Aile evi kira sözleşmesi veya tapu
Öğrencinin aile evi kira ise kira sözleşmesi gönderilmelidir.
Öğrencinin aile evi kendilerinin ise tapu gönderilmelidir.
Akraba evinde kirasız vs. kalma gibi belgelenemeyen durumları belirtmek için referans üyemiz kendi el yazısıyla, imzalı ve kaşeli bir dilekçe yazabilir.

9) Anne, baba ve 18 yaş üstü öğrencinin e-devletten alınacak taşınır ve taşınmaz mal beyanları
• Taşınır mal beyanı, e-devlette Emniyet Müdürlüğü sayfasındaki Adıma Tescilli Araç Sorgulama ekranından alınabilir.
-Kişi isminin net olarak göründüğü ekran görüntüsü kabul edilir.
• Taşınmaz mal beyanı, e-devlette Tapu ve Kadastro sayfasındaki Tapu Bilgileri Sorgulama ekranından alınabilir.
-Kişi isminin net olarak göründüğü ekran görüntüsü kabul edilir.
-Eğer bağ, bahçe, tarla, arsa vb. var ise değer tespit belgesi (16. Madde) zorunludur.

10) Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi

11) Öğrencinin herhangi bir geliri olmadığına dair SGK’dan belge
e-Devletteki SGK Bilgileri sayfasından alınabilir.
Öğrenci 18 yaş altı ise bu belgeye gerek yoktur.

12) Ailenin ödediği ev kredisi varsa bankadan borç dökümü
Diğer krediler değerlendirmeye dahil değildir.

13) Anne ve baba ayrı ise belge

14) Ana ve baba son 3 aya ait maaş bordrosu ve e-devletten alınacak son 6 aya ait özet SGK 4a/4B/4C Dökümü

15) Serbest çalışanların gelir belgesi beyannamesi fotokopisi

16) Ailenin geliri tarım ise;
• Tarım Geliri
• Çiftçi ilçe tarım ziraat odası gelir durumu belgesi
• Kaç dönüm arazisi olduğuna dair belge

17) Mal beyanında taşınmaz mal olanlar için ilgili belediyeden alınacak değer tespit belgesi
• Taşınmaz mal beyanında (8. Madde) ev, arsa, bağ, bahçe vb. çıktıysa onlar için alınmalıdır.

Burs Başvurusu 15 Ağustos – 15 Eylül 2022 Tarihleri Arasında Alınacak.

Detaylar Ve Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM
 1. Mizgin dedi ki:

  Şanlıurfa Suruç ilçesinde bir köyde yaşıyorum 12. Sınıf öğrencisiyim tıp kazanmak istiyorum ama maddi açıdan desteğe ihtiyacım var kitap alamıyorum yardımcı olur musunuz?

 2. guldane dedi ki:

  ben diş hekimligi okuyorum lutfen bana referans olun maddı olarak masraflı bır bolum ve bursa ıhtıyacım var

 3. Seval dedi ki:

  Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisiyim. Maddi durumum çok kötü eğitim masraflarımı karşılayamıyorum. Derslerimde çok başarılıyım not ortalamam 84.56. Bana referans olur musunuz ?

 4. Sena dedi ki:

  Tıp öğrencisiyim 2. Sınıfa geçtim bende kadın doktor adayıyım lütfen yardımcı olun

 5. Mücahit dedi ki:

  Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Yardımcı olmak isteyen hocalarım iletişime geçer misiniz ?

 6. Şehriban dedi ki:

  Melek hekimler benim çocuklarımın da Bursa ihtiyacı var iki kızım bir oğlum var çok başarılı lar lütfen bizede yardımcı olun

BİR YORUM YAZ