<style>.lazy{display:none}</style>Kadir Has Spor Hukuku Makale Yarışması Başvurusu
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Kadir Has Spor Hukuku Makale Yarışması

Kadir Has Spor Hukuku Makale Yarışması

Kadir Has Spor Hukuku Makale Yarışması

Kadir Has Spor Hukuku Makale Yarışması Başvuruları. Yarışma Konusu 2020-2021 Akademik Yılı Konu Başlığı “Covid-19 Sürecinde Spor Ve Hukuk” Olarak Belirlenmiştir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 3 Bin Tür Lirası Artı 2021/22 Spor Hukuku Ve Yönetimi Sertifika Programı’na Katılımda %100 Burs İmkanı
İkincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası Artı 2021/22 Spor Hukuku Ve Yönetimi Sertifika Programı’na Katılımda %100 Burs İmkanı
Üçüncülük Ödülü Bin Türk Lirası Artı 2021/22 Spor Hukuku Ve Yönetimi Sertifika Programı’na Katılımda %100 Burs İmkanı
Burs Hakkı Başkasına Devredilemez Ve Yalnızca 2021/22 Akademik Yılında Açılacak Spor Hukuku Ve Yönetimi Sertifika Programı’nda Kullanılabilir.

Yarışmanın Amacı
Yarışmanın amacı, ülkemizde etkisini her geçen gün artıran, hızlı ve değişken yapısının yanı sıra birçok farklı hukuk disiplini ile yakın ilişki içerisinde olan spor hukuku alanında daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etmek, spor hukukunu bilinir kılmak ve bu alanda yazılan yayınların sayısını artırmaktır.

Organizasyon Komitesinin Oluşumu
a. Yarışmanın organizasyonunu ve işleyişini Kadir Has Üniversitesi adına Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve Spor Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından seçilen Organizasyon Komitesi yürütecektir.

b. Yarışma jürisi, Organizasyon Komitesi tarafından alanında uzman kişiler arasından seçilecek ve makalelerin değerlendirilme aşamasının sonuçlanmasını takiben http://scm.khas.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

Ads

Katılım Şartları
a. Yarışmaya sadece tek yazarlı makaleler katılabilir.

b. Makalenin yazım dili Türkçe olmalıdır.

c. Yarışmaya gönderilen makale daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin içeriği özgün nitelik taşımalıdır.

d. Yarışmaya katılmaya hak kazanan makalelerin arasından uygun bulunan makaleler gerekli görülecek ek değerlendirmeler de göz önünde bulundurularak Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayınlanabilir ya da yazarın da onayı alınarak spor hukuku alanında yayın yapan akademik dergilere önerilebilir.

e. Organizasyon Komitesi, yarışmaya katılmak için gerekli şartları barındırmayan, eksik doküman ile başvuru yapan veya işbu şartnamedeki koşulları taşımayan makalelerin yarışmaya kabul edilmemesi veya kabulün ardından oluşacak koşullar gereği yarışmadan ihraç edilmesine karar verebilir.

f. Katılımcılar, işbu şartnamedeki tüm hükümleri baştan kabul etmiş sayılırlar.

g. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 18:00’dır.

Makalenin Şekil ve Yazım Şartları
a. Makale, A4 Microsoft Office Word sayfasına 25-50 sayfa arasında olacak şekilde yazılmalıdır.

b. Ana metnin tamamı ‘Times New Roman’ yazı tipinde, iki yana yaslı olarak, 12 punto büyüklüğünde ve 1.5 satır aralığında olmalıdır. Dipnotlar ise ‘Times New Roman’ yazı tipinde, iki yana yaslı olarak, 10 punto ve 1.0 satır aralığında olmalıdır.

c. Makalenin en başında Özet kısmı yer alacaktır. Türkçe ve İngilizce olarak iki metinden oluşacak bu kısım iki dil için de 200 kelimeyi geçmemeli ve genel metin şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca en fazla beş (5) adet olmak üzere anahtar kelime de eklenmelidir.

d. Ana sayfa boşlukları aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır.
i. Üst: 2 cm
ii. Alt: 2 cm
iii. Sağ: 2 cm
iv. Sol: 2 cm

e. Kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalı ve kullanılan kaynakların yazarlarının soyadı sıralamasına göre sıralanmış olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar ayrıca ana metinde bulunduğu sayfanın sonunda dipnot olarak da verilmelidir.

f. Yarışmacının adı veya kimlik bilgileri makalenin herhangi bir yerinde geçmemelidir. Bu bilgiler yalnızca başvuru sırasında doldurulacak olan başvuru formunda yer almalıdır.

Makalelerin Teslimi
a. Makale, A4 ebatlı kağıda, tek yüze bastırılmış ve sprilallenmiş şeklide, kapalı bir zarf içerisinde, altı (6) kopya olarak hazırlanacak ve dijital versiyonu .doc veya .docx formatında CD’ye kaydedilerek işbu şartnamenin 9. Maddesi’nde belirtilen iletişim adresine gönderilecektir. Elden teslim etme durumu söz konusu olursa, scm@khas.edu.tr adresine mail atılıp teslimi gerçekleştirmek için randevu alınmalıdır.

b. Yarışma başvuru dosyasında bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi yer alacaktır. İhtiyaç görülmesi halinde Organizasyon Komitesi yarışmacı ile iletişime geçerek farklı belgeler de talep edebilir.

c. Yarışma başvuru dosyasında https://scm.khas.edu.tr/ adresinde bulunan ‘Spor Hukuku Makale Yarışması’ menüsündeki ‘Başvuru Detayları’ web sayfasından indirilip doldurulacak olan ‘Yarışma Başvuru Formu’ da bulunmalıdır. Başvurunun kabulü için bu formun tamamının dijital ortamda eksiksiz olarak doldurulması ve ardından alınacak çıktının imzalanması ve başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

d. İlgili başvuru dosyası kargolanma usulüyle veya elden bize teslim edildiğinde, katılımcıya bir ‘teslim onay epostası’ atılacaktır. Ancak bu eposta yarışmacının yarışmaya kabul edildiğini göstermemekte, yalnızca dosyanın Organizasyon Komitesi’ne ulaştığı ve ilgili dosyanın yarışmaya katılım şartlarına uygunluk değerlendirilmesine dahil edileceğini ifade etmektedir. Dosyanının başarıyla teslimini takiben ilgili başvuru dosyası Organizasyon Komitesi tarafından incelenecek ve yarışma koşullarını taşıdığına karar verilirse dosyanın kabul edildiğine dair yarışmacıya ayrı bir eposta gönderilecektir.

Makalelerin Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
a. Makaleler, Yarışma Jürisi tarafından değerlendirilecektir.

b. Değerlendirme sonuçları, Organizasyon Komitesi tarafından https://scm.khas.edu.tr adresinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.

c. Dereceye giren makale sahiplerine ödülleri, şartlar el verdiği takdirde 2021 Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek törende takdim edilecektir. Tören tarihi ve yeri duyurulacaktır.

İletişim
Yarışma Koordinatörü: Emir Güney (Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü)
Tel: 0212 533 65 32 / 4934 Email: scm@khas.edu.tr

Gönderi Kargo adresi:
Emir Güney
Cibali Mahallesi Kadir Has Caddesi No:1
Spor Çalışmaları Merkezi Kadir Has Üniversitesi
Fatih, İstanbul
34083

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ