<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Kadem Şehir Ve Kadın Fotoğraf Yarışması

Kadem Şehir Ve Kadın Fotoğraf Yarışması

Kadem Şehir Ve Kadın Fotoğraf Yarışması

Kadın Ve Demokrasi Derneği Kadem Şehir Ve Kadın Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaşının Doldurmuş Tüm Amatör Ve Profesyonel Fotoğrafçılar Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
10 Adet Jüri Özel Ödülü 500 Türk Lirası
Sergilenme Ve Kullanım Bedeli 100 Türk Lirası

Yarışma Adı
“Şehir Ve Kadın” Konulu Fotoğraf Yarışması

Konu Ve Amaç
Yarışmanın konusu; “Hayatın İçinden Kadın” ana başlığı altında “Şehir ve Kadın” teması olarak belirlenmiştir. Amaç; Şehrimizde yaşayan kadınların toplumsal yaşamındaki yeri, kent ve kırsal kesimde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kadının toplumsal kimliği üzerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması; şehrimizdeki kadınların günlük yaşamından kesitleri konu almaktadır.

Katılım Şartları
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Ads

• Yarışmaya; Seçici Kurul, KADEM Balıkesir Temsilcisi ve birinci derece akrabaları dışında konuya ilgi duyan, başvurunun son günü 18 yaşını doldurmuş olan, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.

• Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraf (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak olan fotoğrafın, yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram vb.) hesaplarında paylaşılmamış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

• Ödül alan (derece ve jüri özel ödülü) , sergilemeye değer bulunan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

• Katılımcı, yarışma için e-mail yoluyla fotoğrafların gönderdiği tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf, kendisine ait olmadığı halde kendisine aitmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

• Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

• Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu kadem.org.tr, KADEM Balıkesir Temsilciliği facebook.com/kadembalikesir ve twitter.com/kadembalikesir sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.

• Katılımcı, fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.

• Yarışma “Dijital Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi Monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir Yarışma dijital ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.

• Her katılımcı yarışmaya en fazla 4 adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir.

• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

• Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilemez.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

• Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

• Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

• Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak Balıkesir Kent Konseyi tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların; Balıkesir Kent Konseyi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve KADEM Balıkesir Temsilciliği (KADEM) tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.

• Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan 5 (beş) gün içinde teslim edilmesini isteyebilir.

• Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, “Son Katılım Tarihi”nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.

• Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda seçici kurul ve düzenleyici kurum kararları esastır.

• Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

• Katılımcılar KADEM Sanat web sitesinde bulunan yarışma sayfasındaki formu eksiksiz doldurarak başvuru yapabilirler.

Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi
• Yarışma online (çevrimiçi) göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim, e-posta vb) kabul edilmeyecektir.

• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi kademsanat.com adresinden fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

• Katılımcılar, şartname sayfasındaki yönergeye uygun biçimde formu eksiksiz doldurarak fotoğraflarla birlikte yükleyecektir.

• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaret bulunmayacaktır.

• Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve katılım formu ile birlikte tek seferde yükleyiniz.

• Fotoğrafınızın ne anlatmak istediğini 2-3 cümle ile ifade edip, fotoğrafın nerede çekildiğini ekleyin.

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

• Olası sorunların çözümüne yönelik olarak balikesir@kademsanat.com adresinden iletişime geçilebilir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katıldığı anlamına gelmez.

• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Balıkesir Kent Konseyi ve KADEM Balıkesir Temsilciliği sorumlu olmayacaktır.

• Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.

Yarışma Sekreteryası
Berna Bora Oruç
Atatürk Mahallesi, Eski Bandırma Caddesi, No:7/C-7/D Karesi/Balıkesir Telefon: 02662441643 – 05352035559 – 0 5340158524

Diğer Hükümler
• Uyuşmazlıkların çözümünde, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Kadem Temsilciliği dijital ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; Balıkesir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
• Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Yarışmayı Düzenleyen Kurumların Bilgileri
Kadem Balıkesir Temsilciliği
Adres: Atatürk Mahallesi Eski Bandırma Cad. No:7/C-7/D Karesi/Balıkesir
Telefon: (0266) 244 16 43

Balıkesir Kent Konseyi
Adres: Atatürk, Eski, Kepsut Cd. No:71/A, 10100 Karesi/Balıkesir
Telefon: (0266) 532 10 11

Balıkesir Üniversitesi
Adres: Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi Üzeri 17. km, Bigadiç Caddesi, 10145 Balıkesir
Telefon: (0266) 612 14 00

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Adres: Yeni Mahalle Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi No:77, 10200 Bandırma/Balıkesir
Telefon: (0266) 717 01 17

Yarışma Takvimi
25/06/2021 – Yarışma Başlangıç Tarihi
10/09/2021 – Son Katılım Tarihi
24/09/2021 – 10/09/2021 – Değerlendirme Toplantısı
Ekimin ilk haftası – Ödül Töreni

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ