<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Junioshow Bebek Ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması

Junioshow Bebek Ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması

Junioshow Bebek Ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması

6. Junioshow Bebek Ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması BTSO Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası Ve BEKSİAD Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici Ve İş Adamları Derneği Tarafından Düzenlenmektedir.

Yarışmaya Üniversitelerin Tekstil, Giyim, Tekstil/Giysi Tasarımı Ve Moda İle İlgili Ön Lisans Ve Lisans Yada Yüksek Lisans Programlarında Öğrenci Olan Yada Adı Geçen Bölümlerden En Son 12 Ay İçinde Mezun Olmuş Olanlar Katılabilir.

Yarışmanın Adı Ve Türü:

Junıoshow Bebek Ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması

Yarışma Ödülleri (Her Bir Kategoride)

Ads

Nakit Ödüller (İlk Üç Finalist)
Birincilik Ödülü 45 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 30 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Yurtdışı Tasarım Eğitimi Bursuna Başvurma İmkânı**

Eğitim Ödülleri:
Bebek-Çocuk Giyim Sektörüne Dair Online Söyleşi
LC Waikiki Akademi Eğitimleri
Yarışma Mentörü ile Pafta Hazırlama Eğitimi

Jüri Özel Ödülü
Çizim Tableti

Yurdışı Tasarım Eğitimi Bursu

JunioShow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması’nda dereceye giren (ilk 3) yarışmacılar; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onaylaması halinde yurtdışı eğitim hakkı kazanır. Yurtdışı Tasarım Eğitimi Bursu; öğrenim bedelinin tamamı ile Bakanlıkça belirlenen aylık yaşam gideri desteğini kapsamaktadır. Söz konusu tebliğin ilgili bölümü aşağıda sunulmuştur.

“5973 Sayılı Kararın 26’ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurtdışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler, mevzuatta yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurtdışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben mevzuatta yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen iş birliği kuruluşuna başvururlar. İlgili iş birliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi mevzuatta yer alan belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 1 (bir) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.”

Ayrıca yurtdışı eğitim hakkı kazanan yarışmacının yurtdışı eğitime başlayabilmesi için, Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde talep edilen yabancı dil yeterlilik belgesinin, yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, BTSO tarafından belirlenecek konulara ilişkin ücretsiz olarak sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.

Yarışmanın Amacı

1. Bebek ve çocuk giyim alanında katma değeri yüksek tasarımların geliştirilmesine destek vermek,
2. Sektörün uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak,
3. Tasarımcıların ilgisini bu alana çekmek ve onları sektörle buluşturmak,
4. Bebek ve çocuk giyim sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
5. Sektöre yenilikçi ürünler kazandırmak,
6. 2024 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşecek altyapıyı oluşturmaktır.

Yarışmaya Başvuru Koşulları
• T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olmak

• 01.01.1994 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak

• Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerdeki;

• Fakültelerin; tekstil ve giyim ile ilgili sanat-tasarım bölümlerinde halen öğrenimi devam eden lisans öğrencileri ya da lisans mezunları(*),

• Meslek yüksekokullarının; tekstil ve giyim ile ilgili sanat-tasarım bölümlerinde halen öğrenimi devam eden önlisans öğrencileri ya da ön lisans mezunları(*),

• Enstitülerin; tekstil ve giyim ile ilgili sanat-tasarım bölümlerinde halen öğrenimi devam eden yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlilik öğrencileri ya da yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlilik mezunları (*)

(*) Mezunlar için özel şart: Son 12 ay içinde mezun olmuş ve moda tasarım-tekstil alanında profesyonel meslek hayatına başlamamış olmak. Moda tasarım-tekstil alanında profesyonel meslek hayatına başlamış adayların yarışma başvuruları kabul edilmeyecektir. Adayların evraklarını sisteme yükleyerek başvurusunu tamamladığı tarihte moda tasarım-tekstil alanında çalışmıyor olması gerekmektedir.

• İş birliği kuruluşları tarafından daha önce düzenlenen yarışmalarda ilk 3 dereceye girmemiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Yurtdışı Tasarım Bursu almaya hak kazanmamış olmak. (Katılımcıların, yarışmanın final eleme tarihine kadar, diğer iş birliği kuruluşlar tarafından düzenlenen başka bir yarışmada ilk 3 dereceye girmesi durumunda, bu bilgiyi Yarışma Sekretaryasına bildirmek zorundadır.)

• Yarışmaya özgün bir proje ile başvurmak. (Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa BTSO tarafından ödülü geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.)

• BTSO personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin yakınları ile çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, BTSO tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.

Yarışmanın Teması

Gerçek Üstü Hayal Et, Sorumlu Üret

6. JunioShow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması’nın bu yılki teması olan “Gerçeküstü Hayal Et, Sorumlu Üret” genç tasarımcı adaylarını, çocuklar için mevcut gerçeğin ötesinde daha iyi bir dünyanın hayalini kurmaya davet ediyor.

Yapay zekanın ortaya çıkışı, gerçek ile yapay olan arasındaki sınırları bulanıklaştırarak; klasiklikten uzaklaşmış, sürprizlerle dolu, estetik ve entelektüel ilhama dayalı bir gerçeküstü anlatı yaratmayı mümkün kılıyor.

Umut, mutluluk ve heyecan gibi duyguların öne çıktığı bu başlıkta parlak renklerin, eğlenceli desenlerin ve sanatsal uygulamaların yer alması ön görülüyor.

Tüm bunlarla birlikte dünyanın sınırlı kaynaklarına dikkat çeken “Gerçeküstü Hayal Et, Sorumlu Üret” temasında, tasarımlarda sürdürülebilirlik temelli, sorumlu üretim ilkelerinin göz önünde bulundurulması bekleniyor.

Yarışma Başvuru Ve Eleme Aşamaları

1. Aşama: Başvuru Süreci
Yarışma başvuruları, yarışmanın web sitesi www.junioshowyarismasi.com adresindeki “Online Başvuru” bölümünden yapılacaktır. Başvuru sırasında aday tarafından verilen e-mail adresine rumuz gönderilecektir. Sistem tarafından verilen rumuz, hazırlanacak tüm paftaların sol üst köşesinde yer almalıdır.
Proje sahiplerinin başvuru sırasında aşağıda yer alan tüm belgeleri, sisteme PDF formatında taratarak yüklemeleri gerekmektedir.
Yarışma Başvurusu İçin Beklenen Belge ve Dokümanlar;

1. Teknik Belgeler
• Tasarım Yarışması Fotoğraflı & Islak İmzalı Taahhütname/Başvuru Formu (Şartname ekinde yer alan EK1)
• Islak İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu le İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu (Şartname ekinde yer alan EK2)
• Fotoğraflı Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• Öğrenci ise; Okuduğu okuldan alınan güncel tarihli, ıslak imzalı, kaşeli öğrenci belgesi (E-devlet çıkışlı resmi öğrenci belgesi de kabul edilecektir)
• Mezun ise; Diploması/mezun belgesi (E-devlet çıkışlı resmi diploma/mezun belgesi de kabul edilecektir) ve SGK A4 hizmet belgesi dökümü (E-devlet çıkışlı belge kabul edilecektir)
• Teknik belgelerin toplam boyutu maksimum 5 MB olmalıdır.

2. Hikâye Paftası
Yarışma teması ile ilişkili olarak yarışmacı tarafından seçilecek alt tema başlığının ve içeriğinin anlatıldığı bir kavramsal metni de içeren çocuk koleksiyonu için hazırlanan hikâye paftası beklenmektedir. Sistem tarafından verilen rumuz, paftası sol üst köşesinde yer almalı ve hiçbir şekilde kimlik bilgilerine yer verilmemelidir.
Hikâye paftası 50*70cm boyutlarında, bir sayfadan oluşmalıdır. Kavramsal metin kısa ve net olmalıdır.
Hikâye paftası çözünürlüğü 100 DPI olmalı ve büyüklüğü 50 MB’ı geçmemelidir.
Yarışmacıların, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmacılar, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

2. Aşama: İlk Eğitim Süreci (Online)
Yarışmaya başvuran herkes ilk eğitim sürecine katılmaya hak kazanır. İlk eğitim sürecinde yarışmacılar aşağıdaki eğitimlere katılacaklardır.
• Bebek-Çocuk Giyim Sektörü Söyleşisi
• LC Waikiki Akademi İlk Eğitim Dönemi (Tüm eğitimler online gerçekleşecektir.)

1. LC Waikiki Akademi Genel Bilgilendirme Eğitimi
LC Waikiki Akademi Eğitimlerinin amacı ve eğitim süreci hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

2. Temel malzeme bilgisi (Lif -Elyaf)
Yarışmacıların, elyaf türlerini, sınıflandırılması, iplik oluşum aşamalarını ve iplik özellikleri hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.

3. Temel Malzeme Bilgisi (Kumaş)
Yarışmacıların, temel dokuma kumaşları hakkında bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

4. Design Thinking

5. Tasarım Süreçleri
Yarışmacıların, tasarım süreçleri ve koleksiyon hazırlama ve süreçteki paydaşlar hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

6. Moda-Trend Kavramları ve Kaynakları
Yarışmacıların, moda kavramı, tarihsel sürecindeki devinirimi, moda tanımları ve Trend kavramı hakkında fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir.

7. Sürdürülebilirlik-Ego Sistemden Eko Sisteme Geçiş
Yarışmacıların, sürdürülebilirlik ve eko sistem düzeni hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

3. Aşama: Birinci Eleme
Birinci eleme aşamasında mentörün koordinatörlüğünde jüri üyelerince, yarışmacının çocuk koleksiyonu için web sitesine yüklediği hikâye paftası aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucu yarışmaya devam edecek 20 öğrenci belirlenir. Birinci eleme jürileri yarışma mentörü ve tasarımcılardan oluşacaktır.

Değerlendirme Kriterleri:
• Temaya uygunlukları,
• Seçilen alt tema başlığının özgünlüğü,
• Kavramsal metnin niteliği,
• Pafta üzerindeki anlatım ve sunum yeterlilikleri,
• Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri.

4. Aşama: İkinci Eğitim Süreci
Birinci eleme sonucu belirlenen toplam 20 yarışmacı aşağıdaki süreçlere katılmaya hak kazanacaktır.
• LC Waikiki Akademi İkinci Eğitim Dönemi (Tüm eğitimler online gerçekleşecektir.)

1. Duygusal Dayanıklılık Eğitimi
Eğitim, kişilerin kendi duygularını tanımalarını ve anlamalarını sağlayarak, olumlu duygu geliştirmek ve duygu kontrolünü sağlamaktır.

2. İletişimin Sihirli Gücü Eğitimi
Yarışmacıların, insanların sergilediği farklı tutumları derinlemesine anlamaları ve profesyonel iletişimi sürdürmelerine yardımcı olacak becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

3. Duygusal Dayanıklılık Workshop
Eğitim ile kişilerin kendi duygularını tanımalarını ve anlamalarını sağlayarak, olumlu duygu geliştirmek ve duygu kontrolünü sağlamaları amaçlanmaktadır.

4. Dijital Gelecek “Metaverse”
Moda dünyasında kullanılan dijital yöntemler ve metaverse hakkındaki sohbet ile yarışmacıların dijital geleceğe bakış açılarını şekillendirmek amaçlanmaktadır.
• Yarışma Mentörü ile Online Bilgilendirme Toplantısı
Yarışma mentörü ile yarışma süreçleri ve proje paftası hazırlamaya dair online toplantı yapılacaktır.

5. Aşama: Tasarım Süreci
Yarışmacıların, başvuru aşamasında sisteme yükledikleri çocuk ürünleri için hazırlanan hikaye paftasına ek olarak bebek ürünleri için tasarımlarını proje paftalarına ekleyeceklerdir.

Proje Paftası İçeriği
Yarışmacılar, 50*70cm boyutlarında, yatay olarak; 1 adet hikaye paftası, 2 adet teknik çizim ve 2 adet ürün paftası olmak üzere toplamda 5 adet pafta hazırlamalı ve tek bir pdf halinde proje paftası olarak sisteme yüklemelidir. Proje paftasının çözünürlüğü 100 DPI olmalı, ve büyüklüğü 50 MB’ı geçmemelidir.
• Hikaye Paftası (1 sayfa):
Koleksiyona ait açıklama bilgilerinin bulunduğu maksimum 50 kelimeden oluşan bir metin ve koleksiyona ait esin kaynaklarının (görsel veya metin), malzeme, kumaş ve aksesuarlar için araştırma, kavramsal yaklaşım, koleksiyon ismi gibi bilgilerin yer aldığı 50*70cm boyutunda yatay olarak bir adet tema paftası (Mood Board) hazırlanmalıdır.
• Teknik Çizim Paftası (2 Sayfa):
Koleksiyona ait giysilerin ön ve arka görünümlerini içeren illüstrasyon, ürünleri anlatan teknik çizim, tasarımda kullanılan kumaş veya kumaşlardan örnekler (taratılarak eklenebilir), kullanılacak malzeme ve aksesuarları vb. belirten örnekler ve gereken açıklamalar 50*70cm boyutunda yatay olarak hazırlanmış teknik çizim paftasında yer almalıdır.
• Ürün Paftası (2 Sayfa):
Tasarımların bebek ve çocuk üzerine giydirilmiş şekilde farklı açılardan görsellerini içeren paftadır. Ürünlerin var ise, kullanım kolaylığı sağlayan işlevsel önerileri de 50*70 boyutundaki yatay olarak hazırlanmış ürün paftasında yer almalıdır.

6. Aşama: İkinci Eleme
İkinci eleme aşamasında, BTSO’nun belirlediği yetkililer tarafından, yarışmacının yüklediği proje paftası aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve ikinci eleme sonucunda 10 yarışmacı belirlenecektir.

Değerlendirme Kriterleri:
• Tasarımcının yaratıcılık düzeyi,
• Tasarımın özgünlüğü ve yeniliği,
• Ürün tasarımının uygulama tekniklerinin geliştirilebilir olması ve uygulanabilirliği,
• Ürün tasarımında malzeme seçimi ve malzeme tasarım uyumu,
• Ürün tasarımlarının katma değer yaratma ve pazar oluşturabilme düzeyleri,
• Ürünün katma değerini artırıcı, teknik özelliklerini geliştirici ve fonksiyonel olma özelliği,
• İhraç edilebilir ve günlük hayatta giyilebilir olma özelliği,
• Ürün tasarımlarının koleksiyon oluşturabilme düzeyi.

7. Aşama: Yarışma Mentörü İle Paftaları Tekrar Değerlendirme
10 finalistin paftaları yeniden gözden geçirilecek ve final eleme için paftalara son halleri verilecektir.

8. Aşama: Online Final Eleme
Final eleme aşamasında, BTSO’nun belirlediği yetkililer tarafından, yarışmacının proje paftası, yarışmacının kendi sunumu eşliğinde aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecektir. Her bir yarışmacının sunum süresi 5 dakikadır. Final eleme jürisi, ödül almaya hak kazanacak ilk 5 finalist belirleyecektir.

Değerlendirme Kriterleri:
• Tasarımcının yaratıcılık düzeyi,
• Tasarımın özgünlüğü ve yeniliği,
• Ürün tasarımının uygulama tekniklerinin geliştirilebilir olması ve uygulanabilirliği,
• Ürün tasarımında malzeme seçimi ve malzeme tasarım uyumu,
• Ürün tasarımlarının katma değer yaratma ve pazar oluşturabilme düzeyleri,
• Ürünün katma değerini artırıcı, teknik özelliklerini geliştirici ve fonksiyonel olma özelliği,
• İhraç edilebilir ve günlük hayatta giyilebilir olma özelliği,
• Ürün tasarımlarının koleksiyon oluşturabilme düzeyi.
• Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli
Kazananların isimleri yarışma internet sitesinde duyurulacak, dereceleri ödül töreninde açıklanacaktır.

Yarışma Takvimi
Başvuru Süreci: 5 Nisan-15 Mayıs 2024 (15:00)
İlk Eğitim Süreci: 27-31 Mayıs 2024
Birinci Eleme: 31 Mayıs-10 Haziran 2024 / 13.00
İkinci Eğitim Süreci: 8-12 Temmuz 2024
İkinci Eleme: 5-9 Ağustos 2024 / 13.00
Final Eğitim Süreci: 12-16 Ağustos 2024
Online Final Eleme: Eylül 2024
Ödül Töreni: Kasım 2024

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ