<style>.lazy{display:none}</style>
21.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması

İzmit Seninle Güzelleşiyor, İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
3 Adet Eşdeğer Ödül 30 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 15 Bin Türk Lirası

“İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş̧ bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü̈ kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi sınırları içerisindeki Fethiye Caddesi’nin bütünü ve İstiklal Caddesi’nin Fethiye Caddesi ile ilişkili kısmıdır. Yarışma sınırları halihazırda verilmiştir. Yarışmanın konusu, yarışma alanı olarak belirlenen yayalaştırılmış iki caddenin, çağdaş kentsel yaşam koşulları doğrultusunda yeni fikirlere, kentin sanat ve tasarımla buluşmasına, mekânsal kalitesi yüksek kentsel kamusal açık mekan üretilmesine imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Ads

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
• TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar veya TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı veya TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı üyelerinden, meslekten men cezalısı durumunda olmayan üyesini ekipte bulundurmak. Ekip temsilcisi bu üç disiplinden herhangi birisinden olabilir.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Yarışma bedeli “Fethiye Caddesi Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır.
Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya
kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri
yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmacılardan İstenenler
• Çizimler
• Üst Ölçekli Şemalar
• Alanın kent ile olan ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel strateji ve fikirleri gösteren, ölçek ve anlatım dilini yarışmacıların belirleyeceği şemalardır.
• 1/1000 Ölçekli Vaziyet Planı (Alanın yakın çevresi ile olan ilişkilerinin anlatılacağı plandır. 1/500 ölçekli planda tanımlanan alanın dışında kalan kentsel mekana ilişkin tahayyül edilen senaryolar bu ölçekte aktarılabilir.
• 1/500 Ölçekli Plan (Alanı tanımlayan yapıların zemin kat konturları ile ifade edildiği tüm yarışma alanını gösterir zemin kat planıdır. Yapılara ait tüm girişler gösterilecektir.)
• 1/500 Ölçekli Aydınlatma Planı (Yarışma alanının geceleri nasıl aydınlatılacağının ifade edildiği çizimdir.)
• 1/50 Ölçekli Detay Çizimleri (Kadrajı şartname eklerinde verilen 2 ayrı noktaya ait plan ve kesit olarak hazırlanacak detay çizimleridir.)
• Alt Ölçekli Anlatımlar (Projede yer alan malzeme seçimleri, noktasal detay çözümleri, kent mobilyaları ve elemanlarına ait serbest anlatımlardır.)
• 3 Boyutlu Görseller
• Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli
Paftalar A1 boyutunda olmalıdır. Sergilemeye uygun, sert bir zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecek paftalar yatay olarak kullanılacaktır. Pafta sayısı en fazla 4 adettir. Bütün paftalarda paftanın sağ alt köşesinde asılma şemasındaki yeri gösterilecektir. Tüm paftaların A3’e küçültülmüş formatta 1
kopya teslimi yapılacaktır. Pafta yerleşimi aşağıdaki gibi yapılacaktır.
• Proje Raporları. Proje raporu 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde pafta üzerinde ve A3 dosyanın ilk sayfasında verilecektir.
• Dijital Teslim

Yarışmacı tarafından baskı olarak teslimi yapılan tüm çizim ve raporların dijital kopyaları bir adet USB ya da CD ortamında ayrıca teslim edilecektir. Sunum paftaları dijital kopyaları en az 150 DPI çözünürlükte hazırlanmış JPEG veya PDF formatında verilmelidir. Teslim edilecek dijital dokümanların
ölçü ve çözünürlük ayarlarının sonradan değiştirilmemesi ve gönderileceği ölçü ve çözünürlükte hazırlanması tavsiye edilir.

Yer Görme
Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

Yarışma Takvimi
• Yarışmanın İlanı: 27 Ocak 2020, Pazartesi
• Son Soru Sorma Tarihi: 14 Şubat 2020, Cuma
• Soruların Yanıtlarının İlanı: 17 Şubat 2020, Pazartesi
• Projelerin Son Teslim Tarihi: 31 Mart 2020, Salı
• Projelerin Postayla Teslim Alımı için Son Tarih: 2 Nisan 2020, Perşembe
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 4 Nisan 2020, Cumartesi
• Kolokyum ve Ödül Töreni: 11 Nisan 2020, Cumartesi, 14:00

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ