<style>.lazy{display:none}</style>İzmir Belediyesi SMYRNA Heykeli Yarışması Başvurusu
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İzmir Belediyesi SMYRNA Heykeli Yarışması

İzmir Belediyesi SMYRNA Heykeli Yarışması

İzmir Belediyesi SMYRNA Heykeli Yarışması

İzmir Belediyesi SMYRNA Heykeli Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma İki Aşamalı Olarak Düzenlenecek.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
1 Adet Teşvik Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Tema
Kentlilerin yaşadıkları bölgeyle ilgili tarih bilgisine hakim olması, kentlilik bilincini oluşturan sac ayaklarından biridir. Smyrna da yaklaşık 8.000 yıllık bir geçmişi olan İzmir’in isminin kökeni olması bakımından İzmirlilerce bilinmesi gerekli kavramlardandır. Yapılacak heykelin, tarihî Smyrna kavramını günümüz toplumuna ifade edecek ve onların sahiplenmesini kolaylaştıracak unsurlar içermesi beklenmektedir. (Tema hakkındaki diğer detaylar için izmirworkshop.org adresindeki Smyrna Heykeli Tema bölümüne bakılabilir.)

Amaç:
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir Smyrna Meydanı’na yerleştirilmesi düşünülen Smyrna Heykeli’nin elde edilmesi beklenmektedir.

Yarışma Şekli:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Heykeli yarışması iki aşamalı ulusal düzeyde bir yarışma olacaktır. Yarışmaya katılacak sanatçılar, ilk aşamada projeye ait fikirlerini desen ya da mevcut çizim programlarını kullanarak, info@izmir.bel.tr adresine dijital olarak göndereceklerdir. Kurul, seçilen 3 eser sahibinden bu eserlerin maketini yapmasını isteyecek ve bu eserler içinden birini uygulanacak eser olarak belirleyecektir. Seçilmeye değer eser bulunamaması veya gelen proje azlığı sebebi ile idarenin maket isteğinden vazgeçme hakkı saklıdır. Bu durumda idare yalnızca uygulayacağı eserden maket isteme hakkına sahiptir.

Ads

Yarışma Şartnamesi:

1- Konu: İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Heykeli Yarışması, 2021

2- Malzeme: Dış ortam şartlarına dayanıklı, polyester dışında her türlü malzemenin kullanımı serbesttir.

3- Uygulanacak Heykelin Yeri: Heykelin konuşlandırılacağı alanın görselleri http://www.izmirworkshop.org/ adresinde bulunmaktadır. (Yer görülmesi tavsiye edilir)

4- Katılım Koşulları:

• Sanatçılar yarışmaya iki aşamalı olarak katılacaktır. İlk aşamada desen veya bilgisayar destekli çizim programları kullanılarak hazırlanmış projelerini dijital olarak info@izmir.bel.tr adresine göndereceklerdir. İkinci aşama ise maket uygulaması şeklinde olacaktır.

• Yarışmaya güzel sanatlar eğitimi veren kurumların mezunları katılabilir.

• Yarışmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve yakınları katılamaz.

• Yarışmaya seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.

• Yarışma sonucu Seçici Kurul herhangi bir eseri uygulamama hakkına sahiptir.

• Yarışmacılardan istenilen gönderiler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5- İlk Aşama: Yarışmaya katılacak sanatçılar her bir dosyada ad ve soyadları olacak şekilde;

• Desen veya bilgisayar destekli programlarla hazırlanmış projelerini jpg formatında 300 dpi çözünürlükte,

• Daha önceki heykel çalışmalarını içeren en az 5 adet farklı eski çalışma görselini jpg formatında 300 dpi çözünürlükte,

• Bir Word sayfasını geçmeyen özgeçmişlerini,

• Projelerine ait teknik rapor, açıklama raporu ve varsa heykelin kaidesine ait teknik detayı Word dosyası olarak,

• Esere ait tüm unsurları içeren (kaide yapımı, yerine montaj dahil) maliyet raporunu Word dosyası şeklinde eksiksiz olarak 30.04.2021 tarihine kadar info@izmir.bel.tr adresine dijital olarak gönderilmesi gerekmektedir.

• İlk aşamaya gönderilen projelere aşağıdaki şekilde ödül verilecektir.

Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
1 Adet Teşvik Ödülü 3 Bin Türk Lirası

6- Maket Aşaması: İlk aşamada seçilen 3 eser maket olarak istenecektir.

• Maketler varsa kaidesiyle beraber 1/10 ölçeğinde olacaktır

• Maketler dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde kargolanacaktır. (Elden teslim önerilir)

• Maketlerin teslimi sırasında zarar görmesinden İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

• Seçici kurul tarafından değerlendirilen maketlerin geri alınması sanatçının sorumluluğundadır.

• Yarışmanın sonucunun açıklanmasından itibaren 10 gün içerisinde alınmayan maketlerden İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

• Maketler en geç 12. 06. 2021 tarihine kadar elden ya da kargo yoluyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Şair Eşref Bulvarı No: 50 Kat 3 Kültürpark Hizmet Binası 35250 Konak-İZMİR adresine ulaştırılmalıdır.

7- Uygulama: Uygulamaya değer görülen proje ve eser sahibiyle ortak bir uygulama tarihi belirlenecek ve işle ilgili detaylar karşılıklı olarak konuşulacaktır.

Yarışma Takvimi
İlk Aşama Son Teslim Süresi: 30 Nisan 2021
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 7 Mayıs 2021
Maket İsteme: 7 Mayıs 2021
Maketin Son Teslim Tarihi: 12 Haziran 2021
Sonuçların İlanı: 16 Haziran 2021

Smyrna Heykeli

Smyrna Kelimesinin Kökeni
İzmir kelimesinin kökeni Smyrna kelimesine dayanmaktadır. Bu kelime, Anadolu’da hüküm sürmüş çeşitli dillerdeki aksan farklılaşmalarından dolayı form değiştirmiş ve Zmirna, Smirne, Simire,Semire, Lesmire, Lesmirr, Ksimire, Siniros, Mirina, Samorna, Simira, Zmirna, Zimirra, İsmire, Yezmir gibi şekillerde söylenmiştir. Eski İyon lehçesinde, isimlerin başına ”i” belirleme sözcüğü getirilerek, kentin adını” İzmirni” olarak söylemiştir. Bu gün kullanılan İzmir sözcüğü işte bu kökten gelmektedir.

Kavramsal Alt Yapı
Söylencelere Smyrna ismi, M.Ö.15.Yüzyılda Doğu Karadeniz’in Miskyra kenti civarından gelen Hititlerin dini görevleri de olan kadın savaşçıdan almışlardır. Ayrıca antik çağlarda yaşamış İskitlerin kadın askerlerine de bu şekilde seslenildiği söylenir. Sonuç olarak Smyrna kelimesi Anadolu’nun kadim halklarının ortak mirasının bir sonucudur. Smyrna, kadın savaşçılardan oluşan bir grubun lideridir ve o dönemdeki İzmir’i yönetmektedirler. Yine Tarih yazıcıları bu türden kadın savaşçıları Amazon olarak nitelemişlerdir. Amazonlar, inanışa göre yalnızca bir mitos, uydurulmuş bir efsane değildir. Amazonlar, Fatsa ya da Ordu’dan Karadeniz’e dökülen Thermedon ırmağının yakınlarında yaşayan savaşçı kadınlardır. Başkentleri Themiskyra kentiydi.
Amazonlar, Anadolu yarımadasında büyük bir öneme sahipti. Hem tarihçiler hem de mitos yazarları İzmir’in, Efes’in, Sinop’un ve daha pek çok kıyı kentinin Amazonlar tarafından kurulduğunu söylerler. Platon ve Sokrates Anadolu’da yaşayan bu çok kuvvetli ve cesur kadınların sık sık Antik Yunan kentlerine akın ettiklerinden bahseder. Amazonlar çok iyi ok, yay, kargı, mızrak, iki ağızlı balta kullanabilen, çok iyi derecede at kullanabilen binicilerdir.

Nasıl bir heykel beklenebilir?
Heykelin neye benzeyeceğine dair beklentiler iki yönden ele alınabilir:

1- Kentlilerin yaşadıkları bölgeyle ilgili tarih bilgisine hakim olması, kentlilik bilincini oluşturan sac ayaklarından biridir. Smyrna da yaklaşık 8.000 yıllık bir geçmişi olan İzmir’in isminin kökeni olması bakımından İzmirlilerce bilinmesi gerekli kavramlardandır. Yapılacak heykel tarihi Smyrna kavramını günümüz toplumuna ifade edecek ve onların sahiplenmesini kolaylaştıracak unsurlar içermelidir. Bu bakımdan ilk akla gelen heykel figürü bir Amazon savaşçı kadın tasviridir. Bu tasvir Antik dönemlerde çok çeşitli heykellere form olmanın yanı sıra Roma döneminde birkaç kez yarışmasının dahi yapıldığı söylenmektedir.

2- İzmir isminin Türkçe olmayan bir kelimeden bozularak bugüne geldiği yukarıda bahsedilmişti. Günümüz toplumundaki tarih bilincindeki tek yönlülük, kelimelerin kökeninden dolayı ona yüklenen milliyetçi, siyasi veya hamasi roller, şehrin ismi gibi tüm kentlilerin sahip çıkması ve benimsemesi beklenen bir kavramı dahi yaptığı çağrışıma, o kelimenin geldiği dile sahip ülke yada ülkelerle yakın tarihte yaşanan kötü ilişkilere bakarak değerlendirmeye sebep olmaktadır. Bu bakımdan, Smyrna’yı sadece bir Amazon savaşçı olarak görmenin yanında, Smyrna’dan İzmir’e dönüşüm sürecinde kelimenin geçirdiği evrime ve değişimlere de nazire yaparcasına; kentteki hüküm sürmüş medeniyetleri/kültürleri ortak bir paydada betimleyen bir “İzmir”i görmek de pekâlâ mümkündür. Nihayetinde, bu açıdan bakıldığında Smyrna aslında bir “İzmirli” heykeli olarak da vücut bulabilir.

Yarışma Alanı Ve Yakın Çevresinin Planı İçin Tıklayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ