<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İzmir Belediyesi Şehir Tiyatroları Logo Tasarım Yarışması

İzmir Belediyesi Şehir Tiyatroları Logo Tasarım Yarışması

İzmir Belediyesi Şehir Tiyatroları Logo Tasarım Yarışması

İzmir Belediyesi Şehir Tiyatroları Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Üniversitelerin Tasarım İli İlgili Bölümleri İle Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Öğrencileri Katılabilir.

Ödül:
Şehir Tiyatrolarının Logosu Olarak Belirlenecek Çalışma İçin Toplam 15 Bin Türk Lirası (Onbeşbin Türk Lirası) Ödül Verilecektir.

Yarışmanın Konusu ve Amacı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının, sanatın, özellikle de tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin, sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunma misyonuna uygun, kurumsal kimliğini yansıtacak, basılı ve görsel materyallerinde kullanılacak bir logo oluşturulması.

Katılım Koşulları
a. Yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında Üniversitelerin Tasarım ile ilgili bölümleri ile Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulları Tasarım bölümü öğrencilerinin veya mezunlarının katılımına açıktır.

b. Adaylar en fazla 3 (üç) adet çalışma ile katılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakkı saklı olmak ve yarışmaya konu ödül eşit şekilde dağıtılmak üzere, yalnızca bir temsilci belirlenecek, diğer ortak çalışma sahipleri ayrıca başvuru yapmayacaktır.

Ads

c. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması, daha önce yarışmalara katılmamış, hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

d. Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

e. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

f. Yarışmanın sonucunda seçici kurulun ödüle layık göreceği eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı başka bir yarışmaya katıldığı; yarışma sonucunun ilan tarihinden önce yayınlandığı veya eserin başkasına ait olduğunun tespiti halinde, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir talep hakkı doğurmaz.

g. Yarışmacılar, Seçici Kurulun kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

Gerekli Tasarım Koşulları
a. Yarışmacılar kurumun uzun ve kısa adının okunduğu iki versiyon sunacaktır. Uzun versiyonlu logo “İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları” olarak, kısa versiyonlu logo “İzBBŞT” olarak okunmalıdır.

b. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları logosu görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır, sade ve kurumsal faaliyet alanlarımızla ilişkili ve özgün olmalıdır. Kurumun imajı ve kimliğine uygun tarzda, profesyonel bir logonun gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanacak logo, yazıtipi, renk uyumu, içerik ve estetik açıdan bir bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

c. Logoların renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

d. Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık ve yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirecektir.

e. Fotoğraf içeren veya elle yapılan tasarımlar yarışmaya kabul edilmez.

f. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

Gönderim Koşulları
a. Katılım sadece elektronik ortamda, sehirtiyatrolari@izmir.bel.tr adresine yapılacaktır. Görsel, yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi CMYK jpeg ve vektörel çalışma dosyası ile birlikte) hazırlanmış olmalıdır.

b. Katılımcılar çalışmalarını ve özgeçmiş bilgilerini (adı-soyadı, mesleği, e-posta adresi, posta adresi, yaşadığı il, telefon numarası) ayrı ayrı dosyalar halinde ve belirleyecekleri rumuz ile adlandırarak göndermelidir. Ayrıca katılımcılar özgeçmiş bilgileriyle birlikte tasarladığı logoya ait bir hikâye de göndermelidir.

c. Her bir logo tasarım çalışması, A4 kâğıt ölçülerinde çalışma alanın üst orta kısımda 15×15 cm alanda ve en uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde renkli olarak yerleştirilecektir. Ayrıca bu uygulamaların alt bölümünde logo tasarımının %20’ye küçültülmüş siyah beyaz örneği de bulunmalıdır.

d. Yukarıdaki teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Süreci
Seçici kurul, başvurular arasından, Şehir Tiyatrolarını en iyi ifade eden logoyu, özgünlük, yaratıcılık ve yarışma amaçlarına uygunluk gibi kriterleri dikkate alarak birinci olarak belirleyecektir.

Yarışmaya Başvuru ve Yarışmanın Sonucunun Açıklanması Süreci
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 30 Aralık 2020’dir.

• Yarışma sonuçları Belediyemiz internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Kullanım Koşulları ve Yasal Haklar
a. Katılımcı, birinci seçilen ve/veya İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üst Yönetimi tarafından kullanılması kararlaştırılan tasarımının İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımlarını çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

b. Bu şekilde kullanılan tasarım için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tasarım için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcı, ödül alan tasarımı kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili, rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. Yarışma sonunda birinci seçilen tasarım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları logosu olarak belirlenecek ve kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, kurumu temsil edecek her türlü basılı materyalde, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri ve açık hava materyali üzerinde de kullanılabilecektir.

d. Katılımcı formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üst Yönetimi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

e. Seçilen tasarımların İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ihtiyacını karşılamaması halinde seçilen esere ödül tutarları mutlaka ödenir.

f. Bu yarışma, ulusal grafik tasarım yarışmalarının standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından da onanmıştır.

İletişim ve Yarışma Sekretaryası
Adres: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı
Kültürpark Hizmet Binası Mimar Sinan Mah. Şair Eşref Bulvarı No:50 Konak/İZMİR
Tel : 0232 293 37 22 – 0232 293 95 94
İnternet sitesi: kultursanat.izmir.bel.tr
E-posta: sehirtiyatrolari@izmir.bel.tr

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ