20.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İzmir Belediyesi Rüştü Şardağ Beste Yarışması

İzmir Belediyesi Rüştü Şardağ Beste Yarışması

İzmir Belediyesi Rüştü Şardağ Beste Yarışması

İzmir Belediyesi Rüştü Şardağ Beste Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaşını Doldurmuş Tüm Besteciler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Adı
1. Rüştü Şardağ Beste Yarışması

Konu
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘1. Rüştü Şardağ Beste Yarışması” gerçekleştirilecektir. Yarışma ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecektir.

Amaç
Türk siyasetçi, yazar, besteci ve şair Rüştü Şardağ’ın ürettiği kültür ve sanat eserlerinin korunması, yaygınlaştırılması ve ülkemizin kültürel sanatsal değerlerine sahip çıkılması, Klasik Türk Müziği geleneği içinde müziğimize yeni eserler kazandırmak amacıyla Rüştü Şardağ Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiştir.

Sponsorlu

Kapsam
Yarışma on sekiz yaşını doldurmuş tüm bestecilerin katılımına açıktır.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri ile ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nden yararlanılarak düzenlenmiştir.

Yarışmayı Düzenleyen İdare Ve İletişim Bilgileri
Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü Mehmet Ali Akman Mah. Mithatpaşa Cad. No: 1087, Güzelyalı-Konak/İzmir
Telefon: 0232 2939562
İnternet Adresi: www.kultursanat.izmir.bel.tr
Elektronik Posta Adresi: iletisim@aassm.org.tr

Katılım Koşulları

1. Yarışma 18 yaş üzeri olan ulusal ve uluslararası tüm bestecilerin katılımına açıktır.

2. Yarışmacılar sadece bir (1) eser ile katılabilir.

3. Eserlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

4. Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, TRT ya da başka yayın kurumlarının repertuarına girmemiş ; CD, Video, DVD gibi hiçbir üründe yer almamış olmalıdır.

5. Eserler yarışma sonlanıp ödüller belli oluncaya kadar hiçbir yerde yayınlanamaz.

6. Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez.

7. Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden eser sahibi sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten eser sahibine rücu eder.

8. Ödül kazanan eserlerin herhangi bir orkestrada seslendirilmesi sırasında, programda eser isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.

9. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

• Seçici kurul üyeleri, raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.

• Seçici kurul üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.

10. Bu koşullara uymayanlar; yarışmaya katılmış olsalar dahi besteleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Bestelerde Aranacak Şartlar

1. Eserler makam, usul, form yönlerinden musiki kültürümüzle uyumlu olmalıdır.

2. Güftelerde dil, üslup, içerik olarak estetik kaygı gözetilecektir. Türkçe dil kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.

3. Besteler, herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir mecrada yayınlanmamış, alenileşmemiş ve hiçbir yarışmanın finalinde yer almamış olmalıdır. İnternette yapılan taramalarda herhangi bir mecrada yayınlandığı veya yarışmalarda kullanıldığı tespit edilen eser diskalifiye edilir.

4. Besteciler sözlerin kendilerine ait olmaması durumunda söz yazarı ile aralarında yapmaları gereken noter tasdikli antlaşmadan kendileri sorumludur. İdare bu konuda sorumluluk taşımamaktadır.

5. Başvuru belgeleri, en geç 04.02.2022 saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

6. Eserlerin süresi en fazla 5 dakika olmalıdır.

7. Yabancı dillerde bestelenmiş müzik eserlerine söz yazılarak hazırlanan ve popüler müzikle bağdaşan eserlere benzer kopya, uyarlama türü eserler, yarışma amaçlarına aykırı sayılır.

8. Besteciler, bu şartname hükümlerine göre söz yazarları, aranjörlerini ve emeği geçebilecek diğer sanatçıları belirlemekte yetkili ve özgürdürler.

Beste Teslimi

1. Yarışmacılar eserleri için üç harf ve üç rakamdan oluşan altı karakterli bir rumuz belirleyeceklerdir (HAY021 gibi) . Başvuru için bir büyük, bir de küçük zarf olacaktır.
– Üzerinde rumuz yazılı bulunan büyük zarfın içinde, yarışacak olan eserin notası, eserin güftesi yedişer adet fotokopi olarak bulunacaktır.
– Üzerinde rumuz yazılı bulunan büyük zarfın içinde, yarışacak olan eserin, tek enstrüman ve tek bir vokal ile seslendirilmiş, bilgisayar nota programında hazırlanmış doküman çıktısı ve USB’ye aktarılmış kaydı bulunacaktır.
– Üzerinde rumuz yazılı küçük zarfın içinde açık kimlik, adres, iletişim bilgileri ve Ek 1’de yer alan muvaffakatname imzalı olarak yer alacaktır. Üstüne el yazısı ile rumuz yazılarak kapatılmış olan küçük zarf (bilgi zarfı), notalar ve ses kaydı ile birlikte büyük zarfın içine konularak kapatılacaktır.

2. Aşağıda belirtilen maddelere uymayan eserler, seçici kurul kararıyla tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmaya kabul edilmez.

3. Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

4. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz taşıyan zarfların üzerinde gönderici bilgileri yer almamalıdır. Daha sonra büyük zarfı içine alacak tek bir ambalaj daha yapılacak ve üzerine sadece yarışma adı ve posta için gerekli bilgiler yazılacaktır.

5. Gönderi Yarışma Raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecek ya da gönderilecektir. Gönderinin kargoda hasar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacılar, kargo ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.

Beste Yarışması Ön Seçimi

1. Eserler seçici kurul tarafından, bu şartnamenin hükümlerine uygunluk ile form, özgünlük, ustalık, kendi içinde üslup tutarlılığı, yaratıcılık, teknik düzey ve müzikal yapı açılarından değerlendirilir.

2. Seçici kurul üyeleri, finale kalmaya ve seslendirilmeye değer gördüğü 8 eseri belirler.

3. Finale kalmaya değer görülen eserlerin bestecileri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilir.

4. Seçici kurul, değerlendirmeye uygun eser olmadığına karar verirse, konuyla ilgili görüşlerini ve yarışmanın ertelenmesini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na sunabilir.

Final

1. Yarışma konserindeki değerlendirme seçici kurulun oylarıyla belirlenecektir.

2. İlk elemeden sonra, final gecesi 8 eser yarışacak ve finale kalan 8 eseri tek bir yorumcu seslendirecektir.

3. Birden çok esere eşit sayıda puan çıkarsa, birincilik ödülünü alacak eseri belirleme hakkı seçici kurula aittir. Ödül, iki eser arasında bölüştürülemez.

4. Ödül bir tutanakla saptanır, seçici kurul ve raportörler tarafından imzalanır, aynı gece İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanır. Bu karar kesindir, değiştirilemez.

Yarışma Takvimi
● Beste Yarışmasının ilanı 20.12.2021
● Beste Yarışması teslim için son gün 04.02.2022
● Finale kalan 8 eserin ilanı 22.02.2022
● Final konseri, kazananın ilan edilmesi ve ödül töreni 21.03.2022

Yarışma Sonucunun İlan Şekli
Seçici kurul beste yarışmasında ön eleme çalışmaları sonucunda hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bu raporda belirtilen yarışma sonuçları internet sitesinde yayınlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra finale kalan eserleri geçici veya kalıcı olarak yayınlama ve tanıtma hakkına sahip olacak ve bilgi verme haklarını saklı tutacaktır.

Final Konseri Ve Ödül Töreni
21.03.2022’de AASSM’de gerçekleştirilecektir.

Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli Ve Yeri
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce seçici kurulun hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ