16.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İzmir Belediyesi Başka Bir Tarım Mümkün Karikatür Yarışması

İzmir Belediyesi Başka Bir Tarım Mümkün Karikatür Yarışması

İzmir Belediyesi Başka Bir Tarım Mümkün Karikatür Yarışması

İzmir Belediyesi Başka Bir Tarım Mümkün Karikatür Yarışması Düzenliyor. Ulusal Karikatür Yarışması İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarafından “BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN” Konusunda İkincisi Düzenlenmiştir.

Yarışma Ödülleri
Yetişkinler Birincilik Ödülü 12 Bin Türk Lirası
Yetişkinler İkincilik Ödülü 9 Bin Türk Lirası
Yetişkinler Üçüncülük Ödülü 6 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 3 Bin Türk Lirası
3 Adet Genç Teşvik Ödülü (13-17 Yaş) 2 Bin Türk Lirası

Amaç
Belediyemiz tarafından ilkini 2022 yılında yaptığımız “Başka Bir Tarım Mümkün” temalı karikatür yarışmasının ikincisi 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz ‘’Başka Bir Tarım Mümkün’’ vizyonunun iki basamağı İklim Değişikliği ile Kuralık ve Yoksullukla Mücadeledir. Bu mücadele kapsamında en büyük desteğimiz ve paydaşımız Kooperatiflerdir.
Girdi maliyetlerinin yüksek olması küçük ölçekli üreticilerimizi zor durumda bırakmakta, geçinebilmek için tarım dışı çareler aramaya zorlamaktadır. Bu gibi ekonomik krizlerin yanında pandemi, sel, deprem gibi yaşadığımız doğal afetler bizlere gösterdi ki; en doğru çıkış yolu örgütlü olabilmek dolayısıyla doğru temeller üzerinde kurulan kooperatif yapılanmalarıdır.

Öte yandan; küresel tarım tekellerinin her geçen gün büyümesi, üreticilerimizin omuzlarına taşıyabileceklerinden büyük bir yük getirmektedir. Bu sebeplerle, küçük ölçekli üreticilerimizi toprağından ve üretimden kopararak kente göçe zorlamaktadır. Oysa bu topraklar binlerce yıldır süregelen bir ‘imece’ ruhunun anavatanıdır ve bu ruhla oluşmuş kooperatifçilik bizlerin geleneğidir.

İlimiz, pek çok konuda olduğu gibi Yerel ve Kırsal Kalkınma çalışmalarının en doğru yolu olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri yapılanmasında da ilk sırada yer almaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak; üreticinin uygun maliyetlerle ve pazarlama sıkıntısı olmadan üretmesini sağlamak, üretirken ihtiyacı olan mal ve ekipmanı sağlayarak, ürün tasarım sürecinde yanında olarak, havza bazlı ürün planlamaları yaparak ve pazarlama konularında çareler üreterek, Kooperatifçiliği ve Kooperatiflerimizi desteklemekteyiz.

Ads

Yaşadığımız ve ürettiğimiz doğamızı doğru tarım uygulamalarımızla koruyor, sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına hep birlikte çare buluyoruz. Şehrimizin ekonomik refahının artması ve tabana yayılmasını dolayısıyla üretilen hizmet ve gelirden herkesin adil pay almasını amaçlıyoruz.
İkincisini gerçekleştirmeyi amaçladığımız ‘’Başka Bir Tarım Mümkün’’ Karikatür Yarışmamızın bu yıl ki teması ‘’Köylünün Örgütlü Gücü Kooperatif’’dir.
Yarışmaya katılacak karikatürcülerimizin, eserleriyle tarımsal üretim faaliyetlerinde örgütlenmenin gücü olan Kooperatifleşme konusunda çizgileri ile çok şey söylemeye davet ediyoruz.

Konu başlıkları;
a) Tarladan Sofraya Olan Üretim Yolculuğunda Kooperatifler,

b) İklim Değişikliği ve Kuraklık Konusunda Kooperatifler,

c) Yoksullukla Mücadele Konusunda Kooperatifler,(Ekonomik Hayat, Dayanışma)

d) Çevre Bilinci Konusunda Kooperatifler,

e) Sosyal Hayat ve Kooperatifler,

f) Kırdan Kente Göçü Engellemede Kooperatifler,

g) Kadın Ve Genç Nüfusun Kooperatifleşmedeki Yeri (Demokrasi İçin)

h) Tarımsal Üretimde Kadının Yeri,

i) Kooperatif Ortaklıklarında ve Yönetimlerde Kadın Ortaklıklar (Cinsiyet Eşitliği),

j) ‘‘Başka Bir Tarım Mümkün’’ Uygulamasında Kooperatifler,

k) Köylerdeki Kooperatifçilik, Küçük Üreticilerin ve Aile İşletmelerinin Örgütlenmesi,

l) Toprak Bereketini Artırarak Kentte Yaşayan İnsanların Sağlıklı Gıdaya Ulaşması ve Kooperatifler

m) Atalık, Yerel Tohumlar ve Yerel Hayvan Irklarının Konusunda Kooperatifler,

n) Etik, Sürdürülebilir ve Sorumlu Kooperatifçilik,

o) Tarımda Kooperatifleşme İhtiyacı ve Somut Uygulama Örnekleri,

p) Kooperatifleşme, Dayanışma ve Birlik İnancı,

q) Güzel Yarınlar İçin Kooperatifçilik (Gelecek İçin Kooperatifçilik)

Yarışmanın Konusu:
“Yarışmanın konusu; “Köylünün Örgütlü Gücü Kooperatif” konseptinde olacaktır.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Yarışma tür ve şekil itibariyle; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

Katılım:
• Yarışma ulusal ölçekte olup herkese açık olacaktır.
• Yarışmaya en fazla 5 karikatürle katılınabilecektir.
• Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir ancak başka hiç bir (Ulusal-Uluslararası) yarışmada ödül almamış olacaktır. Kurala uymayan yarışmacılardan tespit edilenler elenecek ve verilen ödül geri alınacaktır.

Yarışmaya Katılım Şekli
Yarışmaya sadece internet üzerinden verilen karikaturizbb@gmail.com mail adresine katılım yoluyla olacaktır.

Katılım Formatı
Karikatürler en fazla A3 boyutunda (42cm x 29,7cm) 300 Dpi, jpg, RGB formatında herhangi bir sıkıştırma programı kullanmadan karikaturizbb@gmail.com adresine gönderilecektir.

Karikatür Gönderim Adresi
Yarışma sonuçları basın ve internet yoluyla duyurulacaktır. Ayrıca www.izmir.bel.tr adresinde yayınlanacaktır.

Genel Koşullar

1. Katılımcılar T.C. vatandaşı olacaktır.

2. 18 yaşından küçük yarışmacılar; yasal velilerinin yarışma şartlarını (EK-1) kabul ettiğine dair kısmını işaretleyecektir. Karikatürlerini verilen mail adresine yollarken kağıdın fotoğrafını çekip karikatürlerle beraber göndereceklerdir. Form doldurulmadan gönderilen karikatürler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4. Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserler iptal edilerek, eser yarışmadan diskalifiye edilecektir. Benzer (similer) olduğu tespit edilen karikatürler elenecektir. Her türlü olası tartışmalar, çalıntı ve benzer iddiaların sorumlusu, karikatür gönderen olacaktır.

5. Yarışmaya katılan eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak olan tanıtım materyallerinde (broşür, sergi, bilboard, durak raket, takvim, tv, afiş vb.) eser sahibinin ismi kullanılarak yayınlanabilecektir. Eser sahibi yayınlanan eserlerle ile ilgili olarak hiç bir koşulda telif talep edemez ve yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

6. Yarışma sonuçlandıktan sonra Dünyada ve Türkiye’de yaşanan COVID-19 sürecinde istenmeyen, sağlıksız ve riskli sonuçlar ortaya çıkması durumunda ödül töreni yapılıp yapılmayacağı kesin değildir. Bu durum ödül kazananlara önceden bildirilir ve daha sonra herhangi bir hak iddia edilemez. Ödül kazananların para ödülleri Banka havalesi IBAN no ile kendilerine gönderilecektir.

7. Ödül töreni yapılırsa, yarışmada “Yetişkinler” kategorisinde kazananların (1, 2, 3 ve mansiyonlar) tek kişilik ulaşım (otobüs ile şehirler arası ve şehir içi transferleri) yemek ve 1 günlük konaklama masrafları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Yetişkinler kategorisinde ödül kazanan yarışmacıların beraberinde getirmek istedikleri kişilerin her türlü masrafları ise kendilerine ait olacaktır. İdare tarafından, “Teşvik Ödülü” kazanan yarışmacıların kendileriyle beraber 1 ebeveyninde (otobüs ile şehirler arası ve şehir içi transferleri 1 günlük konaklama, yemek vb.) karşılanacaktır.

8. Yarışmanın seçici kurulunda görev yapan jüri üyelerininde (ulaşım, konaklama, yemek vb.) sağlanacaktır.

9. Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler, çeşitli şehirlerde, festivallerde sergilenecektir. Eserlerden bir albüm yapılması halinde albümde yer alan karikatürlerin sahiplerine bu albümden 1‘er tane gönderilecektir.

10. Yarışmaya, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri (asil – yedek) ile 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları, çalışanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamaz.

11. Yarışmaya katılanlar karikaturizbb@gmail.com adresine karikatür göndererek şartname maddeleri kabul etmiş sayılır.

12. İzmir Büyükşehir Belediyesi gerek görülmesi durumunda bu şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışma Takvimi:
Eser, son gönderim tarihi, 31 Mayıs 2023 dür.
Eser, değerlendirme tarihi, 5 Haziran 2023 dür.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ