<style>.lazy{display:none}</style>İzmir Belediyesi 100 Yıl Marşı Şiir Ve Beste Yarışması
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İzmir Belediyesi 100 Yıl Marşı Şiir Ve Beste Yarışması

İzmir Belediyesi 100 Yıl Marşı Şiir Ve Beste Yarışması

İzmir Belediyesi 100 Yıl Marşı Şiir Ve Beste Yarışması

İzmir Belediyesi 100 Yıl Marşı Şiir Ve Beste Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaş Ve Üzeri Tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Katılabilir.

Yarışmanın Adı
100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

Konusu
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin Kuruluşu’nun 100. Yılına ithafen ulusal düzeyde gerçekleştirilecek “100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması”.

Amacı
Cumhuriyet’in kazanımlarına, insan hak ve özgürlüklerine gösterdiği saygıya; çağdaşlaşmayı ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı amaçlayan Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde uygar bir toplum haline gelişe dikkat çekmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiştir.

Kapsam
Yarışma T.C. vatandaşı ve 18 yaş üzeri olan herkesin katılımına açıktır.

Ads

Yarışmanın Türü Ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri ile ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nden yararlanılarak düzenlenen bu yarışma iki kategoride gerçekleşecek bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

Yarışma; şiir ve beste olmak üzere iki kademede gerçekleştirilecektir:
1. Şiir kategorisinde ödüle değer görülen 5 adet eser, ikinci kategoriye katılacak bestecilerce bestelenmeye değer görülebilir.
2. Beste kategorisinde yarışacak eserlerin sözleri, ödüle layık görülen 5 şiirden biri olabileceği gibi şartnamenin 6. ve 7. maddesindeki şartları sağlamak koşuluyla bestecinin kendi seçeceği başka bir şiir de olabilecektir.

Yarışmayı Düzenleyen İdare Ve İletişim Bilgileri
Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü
Mehmet Ali Akman Mah. Mithatpaşa Cad. No: 1087, Güzelyalı-Konak/İzmir
Tel: 0232 293 38 04
Faks: 0232 293 38 33
İnternet Adresi: www.kultursanat.izmir.bel.tr
Elektronik Posta Adresi: iletisim@aassm.org.tr

Şiir Yarışmasına Katılım Koşulları

1. Yarışma tüm şairlere açıktır.

2. Yarışmacılar sadece bir ( 1 ) eser ile katılabilir.

3. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak kapalı kimlik zarfında (madde 10.2.) belirtilmesi gerekmektedir.

4. Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden eser sahibi sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten o eserle yarışmaya katılan yarışmacı ya da yarışmacılara rücu eder.

5. Şiirlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

6. Şiir yarışmasında, bestelenmeye hak kazanan eserlerin seslendirme hakkı ile tüm mekanik ve dijital yapım hakları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.

7. Ödül kazanan şiirlerin herhangi mecrada paylaşılması sırasında şiir isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.

8. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:
● Seçici kurul üyeleri, raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
● Seçici kurul üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
● Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamazlar.
● Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.

9. Bu koşullara uymayanlar; yarışmaya katılmış olsalar dahi şiirleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Şiirlerde Aranacak Şartlar
1. Şiirler Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen yazılmış olmalı, hukuka, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasi içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı ve sanat değerinden yoksun olmamalıdır.

2. Şiirler Türkçe dil kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.

3. Yarışmaya katılacak şiirlerin hece ölçüsü kısıtlaması olmamakla birlikte yedi ( 7 ) heceli mısralar şeklinde düzenlenerek yazılması tavsiye edilir.

4. Şiirler, herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir mecrada yayınlanmamış, alenileşmemiş ve hiçbir yarışmanın finalinde yer almamış olmalıdır. İnternette yapılan taramalarda herhangi bir mecrada yayınlandığı veya yarışmalarda kullanıldığı tespit edilen eser diskalifiye edilir.

5. Başvuru belgeleri, en geç 1 Ekim 2021 günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

Beste Yarışmasına Katılım Koşulları
1. Yarışma T.C. vatandaşı ve 18 yaş üzeri olan herkesin katılımına açıktır.

2. Yarışmacılar sadece bir ( 1 ) eser ile katılabilir.

3. Yarışma tüm bestecilere açıktır.

4. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak kapalı kimlik zarfında (madde 11.2.) belirtilmesi gerekmektedir.

5. Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden eser sahibi sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten o eserle yarışmaya katılan yarışmacı ya da yarışmacılara rücu eder.

6. Eserlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

7. Beste yarışmasında finale kalan eserlerin seslendirme hakkı ile tüm mekanik ve dijital yapım hakları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.

8. Ödül kazanan eserlerin herhangi bir orkestrada seslendirilmesi sırasında, programda eser isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.

9. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

● Seçici kurul üyeleri, raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
● Seçici kurul üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
● Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamazlar.
● Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.

10. Bu koşullara uymayanlar; yarışmaya katılmış olsalar dahi besteleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Bestelerde Aranacak Şartlar
1. Yarışmaya gönderilen eserler; marş formunda, piyano eşlikli olarak tek sesli ya da çok sesli koro için bestelenmiş; söz ve müzik arasındaki uyum sağlanmış olacaktır.

2. Eserlerin sözleri (bestelenmiş şiir), “Şiirlerde Aranacak Şartlar (madde 7.)” başlığı altında belirtilenleri sağlamalıdır.

3. Eserlerin süresi en az 1, en fazla 4 dakika olmalıdır.

4. Yarışmaya katılacak bestelerin, tercihen, bütünüyle bir dokuzlu aralığı aşmayacak ses alanı içinde kalarak, diyatonik yapıda, müzik eğitimi olmayan büyük toplulukların da kolayca öğrenebilecekleri ve söyleyebilecekleri, kulakta kalıcı nitelikte olmaları tavsiye edilir.

5. Yabancı dillerde bestelenmiş müzik eserlerine söz yazılarak hazırlanan ve popüler müzikle bağdaşan eserlere benzer kopya, uyarlama türü eserler, yarışma amaçlarına aykırı sayılır.

6. Besteciler, bu şartname hükümlerine göre şairlerini (söz yazarları), aranjörlerini ve emeği geçebilecek diğer sanatçıları belirlemekte yetkili ve özgürdürler.

7. Başvuru belgeleri, en geç 1 Eylül 2022 günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

Şiir Teslimi:
1. Şairler, üzerinde rumuz yazılı büyük zarf içinde:
● 2 nüsha olarak marşın sözleri (üzerinde sadece rumuz yazılı)

2. Kapalı bir kimlik zarfı (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:
● Şairin biyografisi, adresleri, telefon numaraları ve varsa e-posta adresi
● Şartname ekinde bulunan muvafakatname, Ek 1 gönderilecektir.

3. Aşağıda belirtilen maddelere uymayan eserler, seçici kurul kararıyla tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmaya kabul edilmez.
● “Şiir Yarışmasına Katılım Koşulları” başlığı altında belirtilenlere uymayan eserler.
● “Şiirlerde Aranacak Şartlar” başlığı altında belirtilenlerden herhangi birinin eksik olduğu eserler.

4. Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

5. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz taşıyan zarfların üzerinde gönderici bilgileri yer almamalıdır. Daha sonra büyük zarfı (madde 10.1.) içine alacak tek bir ambalaj daha yapılacak ve üzerine sadece yarışma adı ve posta için gerekli bilgiler yazılacaktır.

6. Gönderi Yarışma Raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecek ya da gönderilecektir. Gönderinin kargoda hasar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacılar, kargo ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.

Beste Teslimi

1. Besteciler, üzerinde rumuz yazılı büyük zarf içinde:
● Marşın piyano eşlikli olarak bir solist tarafından söylenmiş mp3 formatında kaydı bulunan 2 adet CD
● Piyano eşlikli olarak yazılmış partitür (üzerinde sadece rumuz yazılı)
● 2 nüsha olarak marşın sözleri (üzerinde sadece rumuz yazılı)

2. Kapalı bir kimlik zarfı (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:
● Bestecinin biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını ve varsa e-posta adresini,
● Şair/söz yazarının biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını ve varsa e-posta adresini,
● Aranjör biyografisi

3. Kapalı marş kimliği (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:
● Marş künyesi (Marş adı – besteci – şair/sözyazarı – aranjör adları)

4. Kapalı zarf (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:
● Şartname ekinde bulunan muvafakatname, Ek 2
● Şair/söz yazarı ile aranjörün imzalı izin belgelerini göndereceklerdir.

5. Aşağıda belirtilen maddelere uymayan eserler, seçici kurul kararıyla tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmaya kabul edilmez.
● “Beste Yarışmasına Katılım Koşulları” başlığı altında belirtilenlere uymayan eserler.
● “Bestelerde Aranacak Şartlar” başlığı altında belirtilenlerden herhangi birinin eksik olduğu eserler.

6. Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

7. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz taşıyan zarfların üzerinde gönderici bilgileri yer almamalıdır. Daha sonra büyük zarfı (madde 11.1.) içine alacak tek bir ambalaj daha yapılacak ve üzerine sadece yarışma adı ve posta için gerekli bilgiler yazılacaktır.

8. Gönderi Yarışma Raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecek ya da gönderilecektir. Gönderinin kargoda hasar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacılar, kargo ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.

Yarışma Takvimi
● Şiir Yarışması teslim için son gün 01 Ekim 2021 Saat 17:00′ ye kadar
● Şiir Yarışması sonuçlarının açıklanması 29 Ekim 2021
● Ödüllü şiirler ile yarışmanın 2. etabının yeniden ilanı 29 Ekim 2021
● Beste Yarışması teslimi için son gün 01 Eylül 2022 Saat 17:00’ye kadar
● Finale kalan 10 eserin ilanı 03 Ekim 2022
● Final konseri, kazananın ilan edilmesi ve ödül töreni 29 Ekim 2022

Ödüller
Şiir Yarışması
Şiirleri bestelenmeye değer görülen 5 finalist şairin her biri için on bin (10.000) TL mansiyon ödülü verilecektir.

Beste Yarışması
Yarışmada, 1 Başarı Ödülü (birincilik) ve 9 Mansiyon Ödülü olmak üzere 10 adet ödül dağıtılacaktır.

Birinci seçilen eserin ödülü, bestecisi ve şairi için ayrı ayrı yüz bin (100.000) TL olmak üzere toplamda iki yüz bin (200.000) TL olacaktır. Şiir yarışması finaline kalan beş şiirden birinin şairi, beste yarışmasında birinci olursa alacağı ödül doksan bin (90.000) TL olacaktır
Her bir mansiyon ödülü ise eser sahibi besteci ve şair arasında eşit olarak paylaştırılacak şekilde toplam on bin (10.000) TL olarak belirlenmiştir.

Şiir yarışması finaline kalarak önceden mansiyon ödülü almış şairler, beste yarışması finaline de kalmaları durumunda ayrıca mansiyon ödülü alamazlar.

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesince net olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğüne banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ