27.11.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İTB 2018 İnstagram Fotoğraf Ve Video Yarışması

İTB 2018 İnstagram Fotoğraf Ve Video Yarışması

İTB 2018 İnstagram Fotoğraf Ve Video Yarışması

İzmir Ticaret Borsası İTB 2018 İnstagram Fotoğraf Ve Video Yarışması Başvuruları 2 Temmuz 2018 İle 30 Kasım 2018 Tarihleri Arasında Yapılacak. Yarışmaya 16 Yaş Ve Üzeri Kişiler Katılabilir.

Yarışma 4 Kategoride Yapılacak. Yarışma Sonuçları İzmir Ticaret Borsası Resmi Sitesinden Ve Sosyal Medya Hesaplarından İlan Edilecek.

Yarışma Ödülleri
Her Bir Kategori İçin Ödüller
Birinciye 5 Bin Türk Lirası
İkinciye 3 Bin Türk Lirası
Üçüncüye 2 Bin Türk Lirası
Jüri Tarafından Uygun Görülmesi Durumunda Her Kategoriden 1 Esere 1.000 Türk Lirası Mansiyon Ödülü
Sergilenen Fotoğraf Ve Videolara 250 Türk Lirası Sergi Katılım Ödülü

İTB 2018 İnstagram Fotoğraf Ve Video Yarışması Şartnamesi

1. Yarışma, 02 Temmuz – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında, İzmir Ticaret Borsası Instagram hesabı https://instagram.com/izmirticaretborsasi/ üzerinden gerçekleştirilecektir.
2. Yarışmaya zeytin, zeytinyağı ve pamuk ürünlerinde üretim, hasat ve işleme süreçlerine ilişkin fotoğraf ve videolarla katılım sağlanacaktır. Eserler;
1) Zeytin, zeytinyağı Fotoğraf
2) Zeytin, zeytinyağı Video
3) Pamuk Fotoğraf
4) Pamuk Video
olmak üzere 4 kategoride değerlendirmeye alınacaktır.

Ads

Katılım koşulları
1. Yarışmaya, 16 yaş ve üstü kişiler katılabilir.
2. Katılımcılar @izmirticaretborsasi Instagram hesabını takip etmek zorundadır.
3. Katılımcıların zeytin, zeytinyağı veya pamuk ürünlerini konu alan video veya fotoğrafı @izmirticaretborsasi etiketi ve #itbyarisma18 hashtagi ile Instagram hesabı üzerinden paylaşması gerekir.
4. Katılımcı, İzmir Ticaret Borsası’na, Instagram Direkt Mesaj (DM) bölümünden telefon ve eposta bilgilerini iletmekle yükümlüdür.
5. Katılımcıların, Instagram hesabına yükledikleri video veya fotoğrafları yarışma başlangıç tarihi itibari ile kendi Instagram hesabından yayınlaması gerekir. Daha önceden yayınlanmış eserler değerlendirilmeye alınmaz.
6. Katılımcıların, Instagram hesaplarında “Seçenekler” sekmesindeki hesap başlığı altında yer alan Gizli Hesap ayarı kapalı konumda olmalıdır. Gönderileri gizli olan kullanıcılar @izmirticaretborsasi etiketi ve #itbyarisma18 hashtagini kullanarak hesaplarından paylaşım yapsalar dahi, video ve fotoğrafları görünmeyeceği için yarışmaya katılmamış sayılırlar.
7. Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı ve/veya kolaj halindeki fotoğraflar kabul edilmez.
8. Çekilecek videonun orijinalliğini bozmadan, efekt ve filtre araçlarını kullanmadan video düzenleme programları kullanılabilir.
9. Yarışma boyunca, her katılımcı toplamda 6 adet video ve/veya fotoğraf göndererek yarışmaya katılabilir.
10. Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları video ve fotoğrafların orijinalini, başvuru tarihleri içerisinde dijital ortamda (eposta, wetransfer vb. kanalıyla) İTB eposta adresine (izmirticaretborsasi@gmail.com) ulaştırmayı taahhüt ederler.
Diğer hususlar
11. İzmir Ticaret Borsası, bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığı ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili yarışmacının kazandığı ödülü hiçbir uyarı yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar.
12. Katılımcı, eserin İzmir Ticaret Borsası’nın sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri) hesaplarının tamamı veya bir kısmında, İzmir Ticaret Borsası tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunamaz.
13. Katılımcılar, Instagram’a @izmirticaretborsasi etiketi ve #itbyarisma18 hashtagini kullanarak paylaştıkları video ve fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şöyle ki; katılımcı, üçüncü şahısların yarışmaya katılan eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; İzmir Ticaret Borsası’nın bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, İzmir Ticaret Borsası’nın tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.
14. Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.
15. İzmir Ticaret Borsası, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
16. Kazanılan ödül devredilemez ve değiştirilemez.
17. 18 yaşından küçük katılımcıların dereceye girmeleri halinde kazanacakları ödül, velilerinin veya yasal vasilerinin hesabına yatırılır. Bu gibi bir durumda, ödülün hesabına yatırılacağı kişinin, ödül kazananın velisi veya yasal vasisi olduğunu kanıtlayan bir belgenin ibrazı şarttır.
18. Yarışmaya Seçici Kurul, İzmir Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ile birinci derece yakınları katılamaz, katılsalar dahi ödül için hiçbir hak iddia edemezler.
19. İzmir Ticaret Borsası; yarışma ödüllerini, tarihini, yarışma kapsamını, yarışma kurgu ve yapısını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
20. Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgilisi bulunmamaktadır. Ancak Instagram’ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bununla birlikte Instagram platformuna erişim ve platformun kullanımında herhangi bir nedenden yaşanabilecek her türlü problem ve zarardan İzmir Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.
21. Yarışmaya katılan herkes yukarıda geçen tüm yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.

Seçim Kriterleri
22. Fotoğraf ve videolarda jürinin değerlendirmesi alınacak puana yüzde 80, eserlerin Instagram’daki beğeni sayısı ise yüzde 20 oranında etki edecektir.
23. Instagram Hikaye ve Instagram TV (IGTV) kısmından yapılan paylaşımlar dikkate ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
24. Video kategorisinde 60 saniyeden uzun videolar değerlendirmeye alınmaz.
25. Kurum ve seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir.
26. Jürinin ilan edilen kategorilerde değerlendirme yapabilmesi için, o kategori için en az 10 başvuru olması gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması
27. Ödül alan katılımcılar İzmir Ticaret Borsası resmi internet sayfası (www.itb.org.tr) ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir. Ödül alan ve eserleri sergilenmeye değer görülen katılımcılara Instagram profilleri üzerinden de doğrudan mesaj yoluyla ayrıca ulaşılacaktır.
28. Yarışmada ödül kazandığı açıklanan katılımcıların, açıklama tarihinden itibaren bir hafta içinde kendilerine iletilen Direkt Mesaja geri dönüş yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül, puan sıralamasında kendi eserinden sonra gelen esere verilecektir.

Seçici Kurulun temsilcisi olduğu kurum ve kuruluşlar
İzmir Ticaret Borsası
9 Eylül Üniversitesi GSF Fotoğrafçılık Bölümü
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
İzmir Gazeteciler Cemiyeti
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilciliği
İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD)
*İzmir Ticaret Borsası yarışma süresince jüri üyeleri değişiklik hakkını saklı tutar.

Yarışma Takvimi
Yarışma Başlangıç Tarihi : 02 Temmuz 2018
Yarışma Sonlanma Tarihi : 30 Kasım 2018
Jüri Toplantısı : Kesin tarih daha sonra açıklanacaktır.
Sonuçların duyurulması : Jüri toplantısının Ertesi Günü
Ödül Töreni : Kesin tarih daha sonra açıklanacaktır.

Ödül Kategorileri:
1) Zeytin, zeytinyağı Fotoğraf
2) Zeytin, zeytinyağı Video
3) Pamuk Fotoğraf
4) Pamuk Video

Kategorilerin her biri için verilecek ödül miktarları:
Birincilik Ödülü 5.000 TL
İkincilik Ödülü 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü 2.000 TL
Jüri değerlendirmesi esnasında birinci, ikinci ve üçüncülük alan eserlerin yanı sıra jüri tarafından uygun görülmesi halinde her kategoriden 1 esere mansiyon ödülü verilebilir. Bu gibi bir durumda verilecek mansiyon ödülü tutarı 1000 TL olacaktır.
Yarışmada sergileme alan fotoğraf ve video sahiplerine 250 TL sergi katılım ödülü verilecektir.

İletişim:
Adres İzmir Ticaret Borsası Gazi Bulv. N:2 Konak İZMİR
Telefon 0 232 481 1060
E-posta basinmedya@itb.org.tr

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ