<style>.lazy{display:none}</style>İstiklalden İstikbale Şehrimiz Kartpostal Resimleme Yarışması
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İstiklalden İstikbale Şehrimiz Kartpostal Resimleme Yarışması

İstiklalden İstikbale Şehrimiz Kartpostal Resimleme Yarışması

İstiklalden İstikbale Şehrimiz Kartpostal Resimleme Yarışması

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklalden İstikbale Şehrimiz Kartpostal Resimleme Yarışması Düzenliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un Himayelerinde Düzenlenen Yarışmaya Türkiye’de İkamet Eden Resmi Ve Özel İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Katılabilir.

Yarışmanın Amacı
İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yılı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP’un himayelerinde Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerimizde eğitim gören öğrencilerimiz arasında “İSTİKLALDEN İSTİKBALE ŞEHRİMİZ” konulu kartpostal resimleme yarışması düzenlenmiştir.

Bu kartpostallar sayesinde ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, millet olmamızın vazgeçilmez gereği olan İstiklal Marşı’mızı her yerde söyleyebilme özgürlüğünü ve coşkusunu öğrencilerimizin tasarımları üzerinden dile getirebilmek yarışmanın amacını oluşturmaktadır.

Öğrencilerimiz tarafından tasarlanan kartpostalların yarışmaya katılan öğrencilerimizin öğrenim gördüğü okullar tarafından diğer illerden kardeş okul olarak belirlenecek okullara posta ile gönderilmesi birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun pekişmesine
katkı sağlayacaktır.

Yarışmanın Konusu
Ülkemizin her ilinde, her vatandaşı ile kurtuluş mücadelesi verilen bu topraklarda, İstiklal Marşı’mızın on kıtası; her biri gazi, kahraman ve şanlı olan illerimizin Kurtuluş Savaşı’mızdaki mücadelelerini yansıtan görüntüler eşliğinde kartpostallarda ayrı ayrı resmedilmişti. O dönem hazırlanan bu kartpostallar, içerikleri bakımından iletildikleri kimselere bu ülkenin bağımsızlığı için nasıl bir mücadele verildiğini kartpostalın arkasına herhangi bir şey yazmaya gerek kalmadan üzerindeki İstiklal Marşı kıtası ile anlatıyordu. Bu bağlamda yarışmanın konusu, illerimizin Millî Mücadele yıllarında verdikleri destansı mücadelenin İstiklal Marşı’mızın dizeleriyle bütünleştirilerek kartpostallarda resmedilmesidir.

Ads

Yarışmanın Duyurusu
Yarışma duyurusu www.tekirdag.meb.gov.tr kurumsal adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır.

Yarışma Koşulları
1. Yapılan çalışmalar; İstiklal Marşı’mızın yazılmasına sebep olan, şehirlerimizde yaşanmış ve Türk milletinin kahramanlıklarını anlatan olayların veya öğrencilerimizin hayalinde canlandırdıkları bir sahnenin İstiklal Marşı’mızın kıtalarıyla özdeşleştirilerek resmedilmesi şeklinde olacaktır.

2. Yarışma; T.C. vatandaşı olan ve Türkiye’de ikamet eden, resmî/özel ilkokul, ortaokul ve liselerimizde öğrenim gören tüm öğrencilerimizin katılımına açıktır.

3. Yarışmaya sadece bireysel başvuru kabul edilecektir.

4. Yarışmaya Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğünün seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz.

5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

6. Her katılımcı yarışmaya en fazla 2 eserle katılabilir.

7. Çalışmalarda kullanılacak resim kâğıtları, ilkokullarda 25 x 35 ortaokul ve liselerde 35 x 50 ölçülerinden büyük olmayacaktır.

8. Çalışmalar istenilen renk ve teknikte yapılabilir.

9. Çalışmalar, bilgisayar ortamına aktarılırken yüksek çözünürlüklü bir cihaz (telefon veya fotoğraf makinesi) ile fotoğraflanacaktır.

10. Resim üzerinde katılımcıya ait isim, işaret veya yazı bulunmamalıdır. Çalışmaların özgünlüğü internet ortamında taranarak kontrol edilecektir.

11. Resim kâğıdına yapıp daha sonra fotoğrafladığınız eserler GOOGLE FORM’lar üzerinden gerekli alanlar doldurulup fotoğraf yüklenerek aşağıdaki link üzerindeki forma gönderilecektir. https://forms.gle/JkvquAyNbT1epmut8

12. Kopya olduğu anlaşılan eserler, seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul tarafından herhangi bir eser, herhangi bir ödüle layık görülebileceği gibi eserin herhangi bir kaynaktan kopyalanması veya başkasına ait olması durumunda verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve sonrasında Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yaptığı tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer ödül verilmişse, ödülü iade edecektir. Bu iptal durumu, ödül almış ve/veya alamamış diğer yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

13. Eserlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde ya da herhangi bir başka nedenle yarışma tekrarlanabilir veya Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü, son teslim tarihi olan 28 Mayıs 2021 günü saat 17.00’den önce herhangi bir mazeret göstermeksizin yarışmayı iptal edebilir.

14. Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan eserler ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında üçüncü kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

15. Yarışmada seçilen eserlerin tüm hakları Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

16. Yarışma sonunda seçilen eserler herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinliklerde ve sergilerde kullanılabilecektir. Her türlü basılı ve dijital materyal üzerinde kullanılabilecek, gerektiğinde sergilenebilecek veya bir katalog olarak basılabilecektir.

17. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

18. Yarışma sonunda sergilenmeye değer görülecek eserlerden oluşan bir online sergi düzenlenecektir. Sergide yer alan eserlerin sahiplerine katılım belgesi verilecektir.

19. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir.

20. Yarışma sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden 5 (Beş) iş günü içinde itiraz edilmesi halinde itirazlar seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Yarışmaya katılanlar yarışma sonuçlarını kabul etmiş sayıldığından yargı yolu kapalı olacaktır.

21. Engelli bireylerin yarışmaya katılımları ile ilgili katılım aşamasındaki gerekli tedbirlerin mahallinde okullarında alınması sağlanacaktır. Engelli bireylerin ödül kazanması halinde törenlerde ve sergileme törenlerinde gerekli tedbirler müdürlüğümüz tarafından alınacaktır.

Çalışmaların Gönderilmesi
Fotoğraflanan eserler, 28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar aşağıda adresi verilen linke gönderilecektir.

https://forms.gle/JkvquAyNbT1epmut8

Birden fazla eserle katılacak olanlar, çalışmalarını aynı form üzerinden iki defa göndermelidirler. Formun gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklar, hatalar ve ulaşmayan formlar konusunda Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü sorumlu değildir.

Yarışmada dereceye giren eserler ve sergilenmeye değer görülen eserlerin orijinal hâlleri sonuçların açıklanma tarihi olan 11 Haziran 2021 gününü takip eden bir hafta içinde posta yoluyla 100. Yıl Mahallesi, İnci Sokak No: 15 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresine gönderilecektir. Gönderilmeyen eserler ödüllendirme kapsamı dışında tutulacaktır.

Çalışmaların Değerlendirilmesi
Gönderilen eserler, oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eserler yarışmayı kazanacaktır.

Resmin konuya uygunluğu=20 puan
Resimsel Yaratıcılık=20 puan
Resimsel Özgünlük=20 puan
Duygu ve düşünceyi aktarabilmesi=20 puan
Kullandığı Teknik Başarısı=20 puan
Toplam 100 puan

Sonuçların Açıklanması
Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 11 Haziran 2021 tarihinde Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü resmî internet sitesi www.tekirdag.meb.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

Ödüller

Yarışma sonucunda üç kategoride ilk üç resim belirlenecek ve ödüllendirilecektir. Her kategorideki her bir eser için ödül verilecektir.

Ayrıca kazanan eser sahipleri Başarı Belgesi, sergilenmeye değer bulunan eserlerin sahipleri de Katılım Belgesi ile ödüllendirilecektir.

Ödül töreni tarihi, pandemi koşullarının seyri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve ayrıca ilan edilecektir.

İlkokullar Kategorisi:
Birinciye: Notebook
İkinciye: Netbook
Üçüncüye : Tablet

Ortaokullar Kategorisi:
Birinciye: Notebook
İkinciye: Netbook
Üçüncüye : Tablet

Liseler Kategorisi:
Birinciye: Notebook
İkinciye: Netbook
Üçüncüye : Tablet

Yarışma Bütçesi
Yarışma TBMM Başkanı sayın Mustafa ŞENTOP himayelerinde yapılacağından ödüllerin finansmanı TBMM Başkanlığınca karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi
Karpostal Resimleme Yarışması Takvimine Aşağıdaki Şekilde Güncelleme Yapılmıştır.
Yarışma İçin Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2021
Eserlerin Değerlendirilmesi: 1 Kasım 2021 – 14 Kasım 2021
Sonuçların Açıklanması: 15 Kasım 2021
Sergi Etkinlikleri Ve Ödül Töreni: Aralık 2021

Yarışma Başvuru Aralığı: 12 Mart 2021 – 28 Mayıs 2021
Son Teslim Tarihi: 28 Mayıs 2021 Saat 17:00’ye kadar
Sonuçların İlan Tarihi: 11 Haziran 2021
Ödül töreni tarihi, pandemi koşullarının seyri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve ayrıca ilan edilecektir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum
Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AYRINTILI BİLGİ : www.tekirdag.meb.gov.tr

Eserlerin Teslim Edileceği Adres
Fotoğrafı çekilen eserler aşağıda yer alan gönderme linki üzerindeki gerekli alanlar doldurularak yollanacaktır. Gönderim yapabilmek
için mutlaka bir gmail hesabınız olması veya tanıdığınız birinin gmail hesabını kullanmanız gerekmektedir.
Gönderme Linki : https://forms.gle/JkvquAyNbT1epmut8

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ