<style>.lazy{display:none}</style>İstanbul Gelişim Üniversitesi Yunusça Yaşamak Kısa Öykü Yarışması
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yunusça Yaşamak Kısa Öykü Yarışması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yunusça Yaşamak Kısa Öykü Yarışması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yunusça Yaşamak Kısa Öykü Yarışması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yunusça Yaşamak Kısa Öykü Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü Bin Türk Lirası
İlk 10’a Giren Yarışmacılara Birer Adet Kitap

Yarışmanın Konusu
Yunus Emre, şiirlerinde en duru Türkçeyi kullanarak dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm çağlara, tüm insanlığa seslenmiştir. İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından, vefatının 700. yıl dönümünde Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin öğretilerinden “hoşgörü, sabır, sevgi ve özveri” temaları ekseninde yazılacak bütün kısa öyküler yarışma kapsamında kabul edilecektir.

Yazım Kuralları
• Yarışmanın dili Türkçedir.

• Yarışmaya katılan eserler daha önce yayımlanmamış, herhangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olmalıdır. Eserlerin daha önce herhangi bir yayın grubuna gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda, eserler ödül kazanmış olsalar bile dereceleri iptal edilecektir ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Ads

• Yarışmaya katılan eserlerin Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uygun şekilde, A4 kâğıt ebatında, Times New Roman yazı tipi, 10 punto ve tek satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2 cm boşluk olacak ve 4 sayfayı aşmayacak şekilde yazılarak Word ve/veya PDF formatında hazırlanarak dijital ortamda, belirlenen tarihler arasında belirlenen e-posta adresine iletilmeleri gerekmektedir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Eserde yazarının kişisel bilgileri yer almaz. Eser üzerinde (sayfa düzeninin sol üst köşesinde yer alacak şekilde) RUMUZ kullanılacaktır.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında hazırlanan eserlerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan katılımcılar sorumlu olacaktır.

Yarışma Kuralları

1. Yarışmanın dili Türkçedir.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Yarışmaya okul kimlik belgesini ibraz etmek kaydıyla orta öğretim kurumlarının 12. Sınıf öğrencileri katılabilir. 18 yaşından küçük öğrenciler için veli izni gerekmektedir.

4. Yarışmaya katılan eserler daha önce yayımlanmamış, herhangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olmalıdır. Eserlerin daha önce herhangi bir yayın grubuna gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda, eserler ödül kazanmış olsalar bile dereceleri iptal edilecektir ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

5. Yarışmaya katılan eserlerin Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uygun şekilde, A4 kâğıt ebatında, Times New Roman yazı tipi, 10 punto ve tek satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2 cm boşluk olacak ve 4 sayfayı aşmayacak şekilde yazılarak Word ve/veya PDF formatında hazırlanarak dijital ortamda, belirlenen tarihler arasında belirlenen e-posta adresine iletilmeleri gerekmektedir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Eserde yazarının kişisel bilgileri yer almaz. Eser üzerinde (sayfa düzeninin sol üst köşesinde yer alacak şekilde) RUMUZ kullanılacaktır. 7. Eserler seçici kurul tarafından değerlendirilir.

7. İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri (Seçici Kurul) ve yakınları yarışmaya katılamazlar.

8. Üniversite temsilcileri, jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları ve / veya akrabaları yarışmaya katılamazlar.

9. Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında hazırlanan eserlerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan katılımcılar sorumlu olacaktır.

10. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

11. Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Üniversite sorumlu değildir.

12. Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Üniversiteye aittir.

13. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

14. Üniversite, yarışmaya katılan tüm eserlerin görsellerini, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

15. Eserlerin basılı veya dijital kitap ortamında yayımlanması durumunda katılımcılar bu eser üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler. Yarışmaya katılan eserler, herhangi bir hak iddia edilmeksizin Üniversite tarafından süresiz ve bedelsiz olarak kullanılabilecektir.

16. Katılımcılar, eserlerin Üniversitenin sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında Üniversite tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcılar, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti ya da bir başka hak talebinde bulunamaz.

17. Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu; üçüncü şahısların eserler üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Üniversitesinin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve ederi kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Üniversitesinin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda ve yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili Üniversitesi hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir. 19. Yarışmaya katılan kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eserlerinin, fotoğraflarının ve kimlik bilgilerinin dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda izin vermektedir.

18. Yarışmayı düzenleyen Üniversite, yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

19. Başvuru sahipleri, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Değerlendirme sonrasında olsa dahi şartlara uymadığı tespit edilen eserlerden ödül geri alınır.

Yarışmaya kimler katılabilir? Okul kimliklerini ibraz etmek kaydıyla orta öğretim kurumlarının 12. sınıf öğrencileri

İletişim adresi:
Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Yarışma Hakkında
Vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yunus Emre’yi anma yılı olarak belirlenmiştir. Buna istinaden Cumhurbaşkanlığımızın 31380 nolu genelgesi ile 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “21. Yüzyılda Yunusça Yaşamak: Hoşgörü, Özveri, Sabır, Sevgi” başlıklı kısa öykü yarışması düzenlenmesine karar verilmiştir.

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin öğretilerinden “hoşgörü, sabır, özveri ve sevgi” temaları ekseninde yazılacak bütün kısa öyküler yarışma kapsamında kabul edilecektir.

Bu yarışma ile; öğrencilerin, tüm dünyanın yaşamını değiştiren Küresel Salgın sürecinde Yunus Emre’yi rehber edinerek yaşamak nasıl bir fark yaratırdı diye düşünmelerine vesile olmak istedik.

Edebi tür olarak “kısa öykü”yü seçtik. Çağdaş edebiyatta öne çıkan kısa öykü; sözcükleri sayıca ekonomik, anlamca zengin kullanmayı gerektirir. Yunus Emre’nin şair olarak öne çıkan bir diğer yönü “Sehl-i mümteni” olarak adlandırılan; kolay görünen, ancak benzeri söylenmeye kalkılınca zor olduğu anlaşılan, özlü söz söyleme sanatındaki ustalığıdır. Kısa öykü yazma tecrübesi; Yunus Emre’yi bu bağlamda da anlamaya vesile olacaktır.

Yarışma, okul kimlikleriyle başvuru yapan ortaöğretim kurumlarının 12. sınıf öğrencilerine açık olacaktır.

Yarışma Takvimi
Öykülerin Son Gönderim Tarihi: 30.09.2021

Sonuçların Açıklanması: 30.11.2021

Ödül Töreni: 11.12.2021

Web Sitesi: http://kisaoykuyarismasi.gelisim.edu.tr
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ