<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Isparta Belediyesi Sonbahar Kış Fotoğraf Yarışması

Isparta Belediyesi Sonbahar Kış Fotoğraf Yarışması

Isparta Belediyesi Sonbahar Kış Fotoğraf Yarışması

Isparta Belediyesi Sonbahar Kış Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışma Sayısal (Dijital) Kategoride Ve Renkli Veya Siyah-Beyaz Fotoğraf Olmak Üzere Tek Bölümlüdür. Yarışmaya Amatör Ve Profesyonel Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 1.000 Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 500 Türk Lirası
Sergilenme Ödülü 250 Türk Lirası
Satın Alma (Gerek Görülürse) 250 Türk Lirası

Yarışmanın Adı:
“Isparta Sonbahar-Kış ” Fotoğraf Yarışması”

Amaç:
Göller Bölgesinin en güzel kentlerinden biri olan Isparta’nın her mevsimi ayrı güzellikte yaşanmaktadır. Isparta’nın her mevsim doğal güzelliklerinin, belgesel tespitini yaparak kente dair nitelikli ve sanatsal bir görsel bellek oluşturmak; ilimizin tanıtımına katkı sağlamak; yarışma yoluyla üretilen eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak; farklı şehirlerden gelecek fotoğraf dostlarını buluşturmak, kaynaştırmak ve bu sayede fotoğraf sanatının tanıtılmasına, yaygınlaşmasına katkıda bulunmak; yerel halkta fotoğraf sanatına ilgi / farkındalık oluşturmak ve fotoğraf yarışması sonucunda seçilen eserleri Isparta Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırmaktır.
Başka bir deyişle; Fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmak, Isparta ilinin değişimi ve sahip olduğu tüm güzelliklerini fotoğraf sanatçılarının bakış açısıyla gözler önüne sermektir.

Yarışmanın Organizasyonu:
Isparta Belediyesinin Fotoğraf Yarışması “Isparta’da Sonbahar- Kış” adıyla düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Isparta Belediyesi ile Isparta Sanat ve Fotoğraf Derneği ISFODER gerçekleştirilecektir.

Ads

Yarışma Kategori/Bölümleri
Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları

• Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Seçici Kurul Üyeleri, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Kurum çalışanları, Yarışma Sekreterleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları ile Düzenleme Kurulu’nca organizasyonda görevlendirilecek kişiler katılamazlar. Yarışma bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaş üzeri tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

• Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Her bir katılımcı yarışmaya sonbahar ve kış fotoğraflarından oluşan en fazla 5 (Beş) adet fotoğraf ile katılabilecektir.

• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

• Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insanız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Aksine davrananlar yarışmadan diskalifiye edilecektir.

• Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, Isparta Belediyesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.

• Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik yarışmayı düzenleyen kurum ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

• Kural ihlali yapan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Yalnızca ödül gurubunda boş bırakılan ödül sıralaması kaydırma yapmak suretiyle yeniden belirlenir. Fakat yarışma sonrası satın alma yapılacağı için sergileme sıralamasında değişlik ve ilave yapılmayacaktır.

• Yarışmaya eser gönderen katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktırlar.

• Isparta Belediyesi; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir. Isparta Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

• Yarışma sonuçları yarisma32@gmail.com web adresi sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi :

• Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile işaretlenecektir

• Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası verilmeli, rakam ve hafler arasında alt çizgi (_) kullanılmalıdır. Rumuz_ fotoğraf numarası_fotoğraf ismi (Örnek: malti_1_gokcayda_sonbahar, malti_2_ayazmanada_kis …) gibi.

• Her bir fotoğraf dosyasının ismi en fazla 20 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 72 ile 300 dpi arası çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 5 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

• Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

• Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

• Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Isparta Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

• Seçici Kurul maddelerde belirtilen şartlara uymayan fotoğrafları açıklama yapmadan yarışma dışı bırakabilir. Açıklanan maddelerde belirtilen durumlar hususunda, seçilecek fotoğraflara itirazlar olması halinde Seçici Kurul’un kanaati esastır.

Diğer Hususlar

• Düzenleme Kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında revizyonlar yapabilir ve yine elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunlardan dolayı Fotoğraf Yarışmasının ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, program akışı revizyonları ve erteleme gibi durumlarda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

• Yarışma sonuçları Isparta Belediyesi web sitesinden, “Isparta’da Sonbahar-Kış Fotoğraf Yarışması” facebook sayfasından duyurulacaktır. Ödül alan eserler sosyal medya (Facebook, instagram, twitter) hesaplarında yayınlanacaktır.

• Yarışma sonucunda ödül ve sergileme alan eserlerden oluşan bir sergi açılabilecek ve organizasyonun belirleyeceği ileri bir tarihte sergi açılışı ve ödül töreni birlikte yapılabilecektir. Sergi açılışı yapılması halinde ve ödül töreni programı katılımcılara beyan ettikleri iletişim bilgileri ve sosyal medya aracılığıyla duyurulacaktır.

• Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek, sistemden silinecektir.

• Şartnamede belirtilen ödül, sergileme ve satın alma bedelleri yarışma sonuçları açıklandıktan en geç 2 (İki) ay sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve Jüri üyelerinin kararları geçerlidir. Katılımcılar yarışmaya katılmakla bu maddeleri ve çıkabilecek kararları kabul etmiş sayılırlar.

• Katılımcılar; “Isparta’da Sonbahar-Kış Fotoğraf Yarışmasına ” eser göndererek yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi ve Programı
• Yarışmanın Başlama Tarihi : 15 Aralık 2020
• Son Katılım Tarihi : 2 Nisan 2021
• Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 10-11 Nisan 2021
• Sonuç Bildirim Tarihi : 15 Nisan 2021
• Ödül Töreni Isparta Belediyesinin sosyal medya hesapları ve web sitesi adreslerinden duyurulacaktır.

Eserlerin Gönderilmesi :
fotoyarisma32@gmail.com adresine fotoğraflarla birlikte katılım formu da doldurulup gönderilecektir… Transfer sayfaları ( www.wetrensfer.com gibi) veya direkt gönderilir. Konu kısmına mutlaka yarışma adı ve gönderen kişin ası eklenmelidir.

-Tek seferde olacağı gibi dosyaların büyük olması halinde konu kısmına sıra numarası da belirtilerek birden fazla ileti ile de gönderilebilir.

Değerlendirme:

Seçici kurul yarışmaya gönderilen eserleri Isparta ilinin tanıtımı açısından dikkate alarak, şehrin kültürel, doğal, tarihi özelliklerini ve sosyal yaşamı vurgulama yönüyle ele alacak aynı zamanda bu eserleri sanatsal ve estetik yaklaşımla değerlendirecektir. Bu nedenle; seçici kurul değerlendirmeye aldığı eserlerde mekan vurgusu, yaratıcı bakış açısı, doğallıktan uzaklaşılmaması (aşırı yapay kurgu vb. içermeyen),fotoğrafın teknik ve estetik yönlerini barındırması gibi nitelikleri arayacaktır.
Daha detaylı bilgi için: 0 246 211 6142 (Özlem YÜRÜKER)
Whatsapp : 0 535 105 1 105

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ