<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

ISM Yenilikçi Ve Fark Yaratacak Fikrini Arıyor

ISM Yenilikçi Ve Fark Yaratacak Fikrini Arıyor

ISM Yenilikçi Ve Fark Yaratacak Fikrini Arıyor

ISM Yenilikçi Ve Fark Yaratacak Fikrini Arıyor Yarışması ISM Makine Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Tarafından Düzenlenmektedir.
Yarışmaya, Konaklama Ve Ağırlama Sektörü İçin Yenilikçi Fikir Ve Tasarımlarını Paylaşmak İsteyen Ve Oteller Tarafından İstihdam Edilmiş, 18 Yaşını Doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Ya Da Yabancı Uyruklu, Sözleşmeli Ya Da Kadrolu Tüm Çalışanlar, Dönemsel İşçiler Ve Üniversite Stajyerleri Başvurabilir. Son Başvuru Tarihi 25 Eylül 2019.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2.500 Türk Lirası

AMAÇ
Yarışmamız, konaklama ve ağırlama sektöründeki; YARATICI ve YENİLİKÇİ FİKİR ve TASARIMLARI üretmeye yönlendirirken, bireylerin girişimcilik bilincini arttırarak yeni iş fikirlerini teşvik etmeyi amaç edinmiştir. Bu amaca ek olarak, bireysel ve kurumsal fikir sahiplerinin ticari başarı potansiyeli yüksek iş fikirlerinin desteklenerek hayata geçirilmesine de olanak sağlayacaktır.

HEDEF:
Yarışmaya sunulan fikirlerin, konaklama ve ağırlama sektörü içerisinde, aşağıda belirtilmiş hedefleri karşılaması beklenmektedir; • Fark yaratan hizmet veya ürünle alışkanlıkları değiştirmesi, • Müşteriye ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırması, • Mevcut ürünleri, güncel ve geleceğin yenilikçi teknolojilerini kullanarak geliştirmesi, • Otel ve benzeri yapıların özel ve ortak yaşam (oda, restoran, bar, mutfak, açık ve kapalı eğlence alanları vb.) alanlarını daha kullanışlı ya da ilgi çekici hale getirmesi, • İşletmelere gelir sağlaması, • Tesislere olan güveni arttırması…

KATILIM ESAS VE KOŞULLARI :

Ads

MADDE 1: İşbu yarışma ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ tarafından düzenlenmektedir. Başvuru sahipleri bu katılım koşullarını okumakla ve onaylamakla yükümlüdür. Başvuru sahipleri, (“Yarışma”) başvurarak, işbu katılım koşulları metninde belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş olduklarını beyan etmektedirler.

MADDE 2: (1) Yarışmaya, konaklama ve ağırlama sektörü için yenilikçi fikir ve tasarımlarını paylaşmak isteyen ve oteller tarafından istihdam edilmiş, 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı uyruklu, sözleşmeli ya da kadrolu tüm çalışanlar, dönemsel işçiler ve üniversite stajyerleri başvurabilir. (2) Yarışmaya “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Madde 3” kapsamındaki suçlardan yargılanıp ceza almış veya halen yargılanmakta olan kişiler katılamaz.

MADDE 3: Kişiler yarışmaya bireysel katılabilecekleri gibi grup halinde de başvuru yapabilirler.

MADDE 4: Bir kişi birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.

MADDE 5: Fikir ve tasarımlar daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Aksi ispatlanması halinde katılım iptal edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir.

MADDE 6: Yarışmaya sunulan fikirlerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacılara ait olacaktır.

MADDE 7: Katılımcılar işbu katılım koşullarını kabul ederek; Yarışmaya başvurulan fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını; Yarışmaya sunulan fikrin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini; Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ ve ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını peşinen beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8: Yarışmaya www.fikirism.com web sitesi üzerinden kayıt olunması ve başvuruların da yine aynı şekilde bu web sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir. E-mail ya da posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

MADDE 9: İnci Holding/ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN.TİC.A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları ya da seçici kurul üyeleri ve bu kişilerin herhangi birinin ortağı veya birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz.

MADDE 10: ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ her zaman, önceden herhangi bir bildirim ve/veya ilan yapmaksızın yarışmayı tek taraflı olarak iptal edebilir, durdurabilir ve/veya yarışmanın koşullarını, tarihlerini, değerlendirme kriterlerini, ödüllerini ve seçici kurul üyelerini değiştirebilir. Yarışmanın ertelenmesi, iptali ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ’ye karşı herhangi bir hak iddia edilemez.

MADDE 11: Yarışmaya katılan tüm fikirler değerlendirme amacıyla sadece ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ’nin belirlediği seçici kurul ile paylaşılacaktır. Yarışmaya iletilen fikirler hâlihazırda ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ bünyesinde geliştiriliyor olabilir. Bu durumda katılımcılar ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ’den fikirlerinin kullanıldığına ilişkin hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz, dava konusu her türlü haklarından feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 12: Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez. Seçici Kurul kararları, (Mahkemeye taşınabilecek herhangi bir talep sınırlanmaksızın) nihai ve bağlayıcıdır.

MADDE 13: ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MADDE 14: Yarışmacılar, yarışmaya sunulan Fikrin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent Enstitüsü veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmamış olması gerekmekte olup bu husus başvuru şartı niteliğindedir. Aksi bir durum başvurunun iptal sebebidir.

MADDE 15: Katılımcıların basın yoluyla yayınlanan her türlü iletişim kanalında; sosyal medya platformlarında ( instagram, twitter, facebook vb. ) işbu yarışma hükümlerine ilişkin fikir ve haklarının kullanıldığına ilişkin olumlu yahut olumsuz hiçbir şekilde paylaşım yapmayacaktır. Aksi takdirde şirketin uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararlardan sorumlu olup kanundan doğan haklarımız tarafımızda saklıdır. İş bu maddeye aykırılık tespit edilmesi durumunda 20.000 TL cezai şart olarak ödenecektir.

YARIŞMA KATEGORİSİ:
Hizmet ve/veya Yeni Ürün Kategorisi: Konaklama ve ağırlama sektöründe başta otel ve benzeri yapılar olmak üzere gelişen ve değişen teknolojiler göz önünde bulundurulmaktadır. Dünya ve ülkemiz bazında fark yaratacak yenilikçi ve teknolojik ürünler ve/veya uygulama, yazılım, teknoloji çözümleri vb. fikirlerin değerlendirileceği kategoridir. Bu kategori altında yarışacak fikirlerin ve projelerin değerlendirme esasları “DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ” bölümünde belirtilmiştir.

KATILIM ŞEKLİ
a. Birinci Aşama: Yarışmacılar öncelikli olarak www.fikirism.com web sitesinde bulunan “Üyelik” kısmı altında yer alan bölümde başvuru hesaplarını oluşturmaları gerekmektedir. Bu bölümde belirtilen tüm YILDIZLI (*) alanlar eksiksiz doldurulmalıdır. Başvuru sırasında RUMUZ ve HESAP ŞİFRESİ sistem tarafından otomatik olarak oluşturularak, kullanıcının belirtmiş olduğu e-posta adresine gönderilecektir. Oluşturulan hesap doğrulama mesajı sonrasında aktif olacaktır. Hesap doğrulaması yapıldıktan sonra kullanıcı projesini ya da fikrini sisteme yükleyebilir. Yarışmacılar kişisel bilgilerini sisteme kaydettiklerinde (KATILIM KOŞULLARI/YARIŞMA ŞARTNAMESİNDE / YARIŞMA USUL VE ESASLARINDA) belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

b. İkinci Aşama: Yarışmacılar fikir ve projelerine ait yazı, sunum, fotoğraf ve çizimlerini son başvuru tarihinde gece yarısı 00:00 a kadar web sitesine yükleyebilirler. Yüklenecek olan sunum ve çizimler “.pdf” formatında, fotoğraflar da “.jpeg” formatında olmak zorundadır. Ayrıca sunum, çizim vb. dokümanların üzerinde yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya isim yer almamalıdır. Aksi durumlarda proje, yarışma kapsamından çıkartılacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1- Fikrin veya çözüm önerisinin aynı alanda daha önce uygulanmış diğer fikirler ile olan benzerliği var mı? 2- Sektöründe ve ilgili alanda net problem tanımlaması yapılmış mı? 3- Gözlem ve verilere dayalı bir gerekçe oluşturulmuş mu? 4- Çözüm önerisi ve B planı bulunmakta mı? 5- Fikrin veya çözüm önerisinin yenilik boyutu hangi seviyede? 6- Çözüm elde etmek için belirlenen yöntemin uygulanabilirliği nedir? 7- Fikir sahibi veya ekibin kapasitesi uygulama için yeterli mi? 8- Sektörde hitap edeceği alanda tahmini fayda/kazanım hesaplaması yapılmış mı? 9- Fikir / çözüm önerisine ait bütçe belirlenmiş mi? 10- Proje çevreye duyarlı mı? H ) DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Ön İnceleme; Çevrimiçi olarak alınan başvurular, ilk olarak ön incelemeye tabi tutulur, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan başvurular yarışmadan elenir. Seçici Kurul Değerlendirmesi; Ön incelemeyi geçen projeler, “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilir. İkinci aşamaya uygun başvuruların ne şekilde ve hangi sürece göre değerlendirileceğini “Seçici Kurul”, “Değerlendirme Kriterleri” çerçevesinde belirleyecektir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve gerek görülmesi halinde Mansiyon/Özel ödülleri verilir. Değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında beraberlik yaşanması halinde, seçici kurul üyeleri tarafından berabere kalan bütün başvurular oylanacaktır. Oyların eşit olması halinde, Kurul Başkanı kazananı belirleyecektir.

TAKVİM Otel Çalışanları Fikir Yarışması: a. Duyuru Tarihi: 02.09.2019 b. Son Başvuru Tarihi: 27.09.2019 c. İlk Seçici Kurul Toplantısı: 04.10.2019 d. Ödül Alan Projelerin Yayınlanması: 01.11.2019

ÖDÜLLER: Yarışmada ilk üç dereceye giren proje sahibi katılımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul’un uygun görmesi halinde özel ödül ya da mansiyon verilebilecektir. Verilecek olan ödüller nakit para şeklinde olacaktır. Seçici kurul ödüle layık proje bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.
a. Otel Çalışanları Hizmet ve/veya Yeni Ürün Yarışması: I. 1.’lik Ödülü: 10.000 TL II. 2.’lik Ödülü: 5.000 TL III. 3.’lük Ödülü: 2.500 TL Başvuruların, yarışma konusu ve amacına uygun olmaması halinde, jüri fikirlere ödül vermeme hakkını saklı tutar.

Seçici Kurul: I. Niyazi Şencan – ISM Minibar Genel Müdürü II. Muhammed Çil – ISM Minibar Fabrika Müdürü III. Cemil Uysalcı – ISM Minibar Satış Müdürü IV. Anıl Ferit Özay- ISM Minibar Ürün Müdürü V. Doç. Dr. Osman Çulha – Metalurji Ve Malzeme Mühendisi / Manisa Celal Bayar Üniversitesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adres: ISM Makine Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Keçiliköy OSB Mahallesi Anafartalar Caddesi No:1 45030 Yunusemre – Manisa / TÜRKİYE E-posta: yarisma@fikirism.com

Web: www.fikirism.com

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ