<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İşkur Akademik Çalışma Programı Bursu

İşkur Akademik Çalışma Programı Bursu

İşkur Akademik Çalışma Programı Bursu

Türkiye İş Kurumu İşkur Akademik Çalışma Programı Bursu Başvuruları Başladı. Akademik Çalışma Programı kapsamında her bir başarılı çalışma için lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlanacaktır.
Başarılı adaylara verilecek destekler karşılıksız olacak ve destek sahiplerine herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir.

Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Burs Başvuru Koşulları

Lisans öğrencileri Başvuru Koşulları
• Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak

Ads

• 3,30 veya 83,66 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak

• Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak

• Program başvuru döneminde, üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak

• Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

• Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak şartları aranmaktadır.

• Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

• Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.

• Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

Diğer Burs Veren Kurumlar
Necat Nasıroğlu Eğitim Ve Kültür Vakfı
NSK Group
Uludağlar Gayrimenkul
TİSK MCV Yarının Sağlıkçıları Bursu

Yüksek lisans Başvuru Koşulları
• Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak

• 3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak

• Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak

• Tez aşamasında olmak ya da ders aşamasında olmakla birlikte tez önerisini hazırlamış olmak

• Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 7.500 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

• Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak

• Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.

• Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

• Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.

• Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

Doktora Öğrencileri Başvuru Koşulları
• Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak,

• 3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak

• Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak

• Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak ve tez çalışmasını gerçekleştiriyor olmak

• Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 10.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

• Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak

• Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.

• Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

• Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.

• Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

Akademik Çalışma Alanları
• İşgücü arz ve talebi alanında; işgücü ve istihdamın yapısı, işgücü arzı, işgücü talebi, beşeri sermaye, işgücü verimliliği, emeklilik ve emeklilik politikaları, sosyal güvenlik politikaları, sosyal politika

• Ücretler ve işgücü maliyetleri alanında; ücret seviyesi ve yapısı, ücret farklılaşması, ücret dışı işgücü maliyetleri

• İşgücü piyasası ile ilgili ekonometrik modeller, genel denge ve dengesizlik alanında; model oluşturma ve tahminleme, büyük veri seti ile modelleme ve tahminleme, girdi-çıktı tabloları ve analizi, hesaplanabilir ve diğer uygulamalı genel denge modelleri

• Belirli işgücü piyasaları alanında; monopson ve bölünmüş işgücü piyasaları, tarımsal işgücü piyasası, kamu sektörü işgücü piyasası, kayıt dışı işgücü piyasası

• Endüstri ilişkileri, sendikalar ve toplu sözleşme alanında; sendikaların yapısı ve etkisi, anlaşmazlık çözüm mekanizmaları, toplu sözleşme, endüstri ilişkileri

• İşgücü hareketliliği, işsizlik ve açık iş alanında; coğrafi işgücü hareketliliği, nesiller arası hareketlilik, işgücü devri, işsizlik modeli ve süresi, iş arama modeli, işsizlik sigortası

• Ulusal ve uluslararası işgücü standartları alanında; çalışma koşulları, işgücü kompozisyonu, çalışanların hakları

• Demografi alanında; demografik trend, aile yapısı, aile ve çalışma hayatının uyumlaştırılması

• Mesleki rehberlik, iş ve meslek danışmanlığı, kariyer danışmanlığı

• İstihdam politikalarının analizi ve değerlendirmesi

Değerlendirme
Akademik Çalışma Programına başvuran lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesinde; adayların genel akademik not ortalaması, hazırlanan akademik çalışma ve yabancı dil puanı dikkate alınacaktır. Yapılan başvuruların incelenmesi sonucu olumlu olarak değerlendirilen çalışmaların başarı puanı;

• Genel akademik not ortalamasının %60’ı

• Akademik çalışma için verilecek puanın %30’u

• Yabancı dil sınav puanının %10’u esas alınarak hesaplanacaktır.
Akademik çalışma için verilecek puan, aday tarafından yapılacak akademik çalışmanın ve çalışmaya dair sunumun değerlendirilmesi sonucu belirlenecektir. Hesaplanacak başarı puanı üzerinden yapılacak sıralamaya göre kazanan adaylar belirlenecektir. Aynı başarı puanına sahip adaylardan lisans/yüksek lisans/doktora öğrenimi sırasında program kapsamında akademik çalışma alanlarında ders almış olanlara öncelik verilecektir. Bu kapsamda, daha fazla ders almış aday, daha başarılı kabul edilecektir. Eğer adaylar ilgili alanda ders almamışlarsa sırasıyla; genel akademik not ortalamasına, başvuru sırasında hazırlanan akademik çalışma puanına ve yabancı dil bilgisine bakılacaktır.

Son Başvuru Tarihi 14 Nisan 2021.

Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ