<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İski Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması

İski Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması

İski Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması

İstanbul Belediyesi İski Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya 18 Yaşını Tamamlamış Üniversite Öğrencileri Katılabilir.

Başvuru Şekli: Online

Kimler Katılabilir: Ülke Geneli 18 Yaşının Tamamlamış Üniversite Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencileri Katılabilir.

İSKİ 2. Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması “Geleceğin İçin Su İle Barış”

Yarışma Adı
2. Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması

Ads

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası Artı Plaket
İkincilik Ödülü 80 Bin Türk Lirası Artı Plaket
Üçüncülük Ödülü 60 Bin Türk Lirası Artı Plaket

Yarışmanın Teması
Geleceğin için Su ile Barış

Yarışmanın Türü
Kısa Film Yarışması

Yarışmanın Amacı
İSKİ, suyun kullanımı ve çevreyi koruma adına taşıdığı sorumluluğuyla yaşamın kaynağı olan su kaynaklarının korunarak toplumsal barışa ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlaması amacıyla 2. Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması’nı ‘‘Geleceğin için Su ile Barış’’ teması ile düzenleme kararı almıştır.

Su; insanoğlu için taşıdığı yaşamsal öneminin yanında toplumların varlığı, güvenliği ve ekonomik gelişimleri açısından da büyük bir etkiye sahip doğal kaynaktır. İnsanlar yüzlerce yıl suların etrafında toplanıp şehirleri ve medeniyetleri bu şekilde inşa etmişlerdir. Uygarlığın ve beraber barış içinde yaşamanın temeli sayılan suya ülkelerin yeterli miktarda sahip olması, ekonomik ve siyasal barışın sürdürülebilir olmasını sağlar. Yetersiz su kaynakları toplumların yaşadığı coğrafyalarda tam tersi bir etki yaratarak suyu istikrarsızlığın kaynağı haline getirebilmektedir.

Kısa film yarışmamızın isminde yer alan su ve barış kavramlarına dikkat çekerek ülkelerin üzerinde iş birliği yaptığında suyun barış için önemli bir araca dönüşebileceğini sanatın etkili bir dalı olan kısa filmler ile anlatarak suyun verimli kullanımı ve adaletli paylaşılması gerektiğinin bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle
Jüri üyeleri ile birinci derece yakınları harici tüm üniversite öğrencileri.

Katılım Şartları
1. Yarışmaya ülkemizde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan (Türk ve yabancı uyruklu) tüm üniversite öğrencileri katılabilir.

2. Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip olarak yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşullara uygunluktan “Ekip Sözcüsü” sorumludur.

3. Katılımcının, başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.

4. Filmlerin süresi, jenerik hariç en çok 20 dakika olmalıdır.

5. Katılımcılar yarışmaya en fazla 1 filmle katılabilirler.

6. Eserler kesinlikle orijinal olmak zorundadır. Stok görüntü veya daha önce yayınlanmış 3. şahıslara ait görüntüler tespit edildiğinde yarışmacı elenecektir.

7. Filmler Türkçe seslendirmeli veya Türkçe alt yazılı olmalıdır.

8. Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya bir sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.

9. Eserlerde kaynak belirtilmeden alıntı yapılmamalıdır. Yapıldığı takdirde bildirilmesi zorunludur.

10. Yarışmaya 01 Ocak 2022’den sonra çekilmiş, Türkiye yapımı veya ortak yapım kurmaca, belgesel, canlandırma, deneysel ve animasyon türünde kısa metrajlı filmler katılabilir.

11. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.

12. Yarışma sonuçları www.suyunhafizasi.com internet adresinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılar, sonuç hakkında bilgilendirilecektir.

13. Katılımcı/katılımcılar, söz konusu eserin;
i) gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğunu,
ii) eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu,
iii) herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini,
iv) yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve lekelemediğini,
v) içeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

14. Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, İSKİ ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

15. Katılımcı/katılımcılar, başvuru formunu imzaladığında söz konusu kısa filmin İSKİ’ye ve bu yarışmaya destek veren kurumlara ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın süresiz kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de imzalayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İSKİ, başvuruda kullanılan filmlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm haklarına sahip olacaktır.

16. İSKİ’nin, katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eş değer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. İSKİ, eserin sunulması üzerine, bu eseri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/katılımcılar, bu eseri değerlendirme, test etme ve kabul etme ve ödüllendirip/ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin İSKİ’ye ait olduğunu kabul eder. Katılımcı, sunulan eserin aynısı ya da benzerinin, başka katılımcılar tarafından sunulabilir olabileceğini kabul etmektedir. Sunulan eserin, diğer sunulanlarla aynı ya da benzer olması durumunda, İSKİ’nin bu hususu açıklama veya katılımcıları bilgilendirme sorumluluğu yoktur.

17. Katılımcı şayet, sunulan eser; (a) yarışmaya katılım tarihinde kamunun bilgisi dâhilindeyse veya sonradan katılımcı/katılımcıların izni ve bilgisi dâhilinde bu duruma düşerse (b) katılımcı/katılımcıların yetkilendirilmesi nedeniyle veya gizlilik borcu söz konusu olmaksızın üçüncü kişiye açıklanmışsa, İSKİ’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.

18. Yarışma her tür teknikle yapılmış animasyon filmlerine açıktır.

19. Çekimleri telefon ile yapacak yarışmacılar 16:9 formatında (yatay) olarak çalışacaklardır.

20. Filmler en fazla 2 GB boyutunda olmalı; gösterim kopyaları DCP (flat ise 1998x1080px, scope ise 2048x858px) ya da video (Quicktime Uncompressed ya da H264 codec’li MP4) formatta hazırlanmalıdır.

21. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İSKİ sorumlu olmayacaktır.

22. Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.

23. Jürinin kararları kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.

24. Ödül Töreni 05 Haziran 2024 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü Yusuf Ziya ERDEM Konferans Salonunda yapılacaktır. Mücbir sebeplerden dolayı etkinliklerin ertelenmesi durumunda ödül töreninin yer ve saati www.suyunhafizasi.com adresinden duyurulacaktır.

Değerlendirme Koşulları
Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:
• Filmin özgün olması
• Verilen/verilecek olan mesajın içeriği
• Verilen/verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
• Tema ile uyumluluk
• Konunun anlatım dili ve kurgusu
• Anlatımın görsel-işitsel niteliği
• Yaratıcılık unsurlar

Başvuru Şekli
Başvurular “www.suyunhafizasi.com” adresinden, belirtilen süre içinde yapılacaktır. Bu site dışında kargo, elden teslim gibi yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yarışma Takvimi
Başvuru Süresi: 20 Şubat – 20 Mayıs 2024
Yarışma Sonucu: 01 Haziran 2024
Ödül Töreni: 05 Haziran 2024
İSKİ Genel Müdürlüğü Yusuf Ziya ERDEM Konferans Salonu

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ