<style>.lazy{display:none}</style>İskenderun’da Yaşam Fotoğraf Yarışması Başvuruları
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İskenderun’da Yaşam Fotoğraf Yarışması

İskenderun’da Yaşam Fotoğraf Yarışması

İskenderun’da Yaşam Fotoğraf Yarışması

İskenderun Belediyesi İskenderun’da Yaşam Fotoğraf Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 7 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
30 Adet Sergilenme Ödülü 250 Türk Lirası

Yarışmanın Adı:
İskenderun’da Yaşam ve 5 Temmuz Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Amacı:
a)Yarışmanın Konusu, İskenderun’da Yaşam ve 5 Temmuz
b)Yarışmanın Amacı, İskenderun’un tanıtılmasına katkı sağlamak, ilçemizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak, şehir dokusu ve şehirde sosyal yaşam gibi unsurların fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınmasına olanak sağlayarak şehrimizin görsel arşivini destekleyerek geleceğe miras bırakmak ve aynı zamanda fotoğraf sanatına ilgi duyan fotoğraf severleri şehrimizde buluşturmak

Yarışma Organizasyonu: Yarışma, İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir.

Ads

Yarışma Bölümleri: Yarışma, dijital (sayısal) Renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

Koşullar:
1-Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışmaya sadece (02-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında), Hatay/İskenderun sınırları içinde çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

3- Yarışmamız; seçici kurulun birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır. (Seçici kurul üyeleri ve 1. Dereceden yakınları katılamazlar)

4- Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle katılabilir.

5- Yarışmaya sadece, 02 Temmuz 2021 Cuma günü Saat:08.00 ile 09 Temmuz 2021 Cuma Saat:17.00 arasında İskenderun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıt masasında ‘Katılım Başvuru Formu’ doldurularak yapılabilecektir.

6- Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.Fotoğrafların, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

7- Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle sorumludur. Katılımcılar kayıttan önce bellek kartlarını boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. Katılımcıların kayıt süresince kullanacakları hafıza kartlarının marka ve seri numaraları okunabilir olmalıdır. Kayıt sırasında kayıt sorumlusu tarafından katılımcının fotoğraf makinesi ile çekim yapılacak ve çekim numarası kayıt formuna işlenecektir. Kayıt sırasında T.C. Nüfus Cüzdanı veya Pasaport bulunması gereklidir.

8- Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve bellek kartların seri numarası alınır.

9- Fotoğraf büyük baskılara uygun şekilde, kısa kenarı en az 2400 piksel ve 300 dpi çözünürlüğünde 12 sıkıştırma kalitesinde ve jpeg + raw formatında teslim edilmelidir. Exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

11- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ile ve HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur.İnsanlı veya İnsansız hava araçlarının(drone) vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. İnsanlı veya İnsansız hava araçlarının(drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

11- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

12- Katılımcı, teslim ettiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

13- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

14- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

15- Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar İskenderun Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan İskenderun Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.

16- Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

17- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına İskenderun Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

18- Yarışmaya, kayıt olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

19- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda İskenderun Belediyesi ve Jüri kararları geçerlidir.

21- Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

22- Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, yetkilidir.

23- Başkasına ait kurgu-mekan düzenlemesinden kaçak-izinsiz üretilen fotoğraflar, şikayet üzerine seçici kurulun değerlendirmesine bırakılır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara bir hak kazandırmaz.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
1-Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 047).

2- Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir (Örnek; 047_1_fotoğraf_adı, 047_2_fotoğraf_adı, …).

3- Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.

4- Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

5- Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

6- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları gerekir.

7- Fotoğraf teslimi 09 Temmuz 2021 saat 17.00’da kesinlikle sona erecektir.

Yarışma Takvimi:
Programı Kayıt Başlangıç: 02 Temmuz 2021 Cuma saat 08:00
Son Fotoğraf Teslimi: 09 Temmuz 2021 Cuma saat 17:00
Jüri Değerlendirme Tarihi: 10 Temmuz 2021
Sonuç Bildirimi, Sergi ve Ödül Töreni: 15.07.2021 (Sergi-Ödül Yeri: İskenderun Belediyesi Kültür Müdürlüğü)
Yarışma Sekretaryası ve İletişim: 0 326 613 49 86
Kayıt Yeri ve Teslim Masası Yeri/Çalışma Saatleri: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü/Sabah 08:00 – Akşam 17:00

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Duyurusu:
• Yarışma sonuçları basın yoluyla ve “www.iskenderun.bel.tr”, adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve sergileme alan katılımcılara telefon ve maille bildirilip ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. • Törene katılamayan ödül sahiplerinin şartnamede belirtilen ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına İskenderun Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
• Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, “Seçici Kurul” un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

Detaylar İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ