<style>.lazy{display:none}</style>İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması Başvuruları
04.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması

İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması

İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması

İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması Başvuruları Başladı. Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sınırları İçinde Yer Alan Ortaöğretim Kurumları Katılabilir.

1.Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC sınırları içinde yer alan tüm ortaöğretim kurumlarına açıktır.

2.Her okul elemelere, dilediği kadar farklı ekiple katılabilir. Eleman eksikliği nedeniyle sorun yaşanması halinde, yarışmada farklı liselerin öğrencileri bir araya gelerek bir ekip yaratabilir, birden fazla okul tek bir şarkıyla ortak temsil edilebilir. Bu tip ortak katılımlarda, tüm lise yönetimlerinin ayrı ayrı onayı gerekmektedir. Performans sırasında tüm liselerin adı anons edilecek ve ödül kazanma durumunda, ödülün niteliğine göre ödül, yarışmacı öğrenciler arasında paylaştırılırken, her liseye plaketleri ayrı ayrı iletilecektir. Ödül paylaşıma uygunluk göstermiyorsa, ekipte daha fazla sayıda öğrencisi olan okula, sayı eşitse kura yoluyla belirlenecek okula verilecektir.

3.Yarışmacılar adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır. Kayıtlı olduğu okulda dil sınıfı (veya benzeri) açılamadığı için başka okula devam eden öğrenciler, devam ettikleri okulun ekibinde yer alabilirler. Bu öğrencilerin durumu, devam ettikleri okulun idaresi tarafından yazılı olarak belgelenmelidir.

4.Yarışma duyuruları Şubat 2020’de başlayacak, tüm okullara resmi davet yazısı gidecektir.

Ads

5.Yarışma ile ilgili yapılacak çalışmaları içeren “Çalışma Takvimi”organizasyon tarafından düzenlenecek ve yarışmanın resmi internetsitesi üzerinden duyurulacaktır.

6.Yarışmanın resmi internet sitesi www.liselerarasimuzikyarismasi.com dur. Yarışma ile ilgili tüm bilgiler bu adresten takip edilebilir.

7.Yarışmanın elemeleri, okullar tarafından gönderilecek video performansları üstünden yapılacaktır. Ekipler yarışma şarkılarını tek bir kamera açısıyla, cepheden, tüm ekip tek tek görünecek şekilde, hiçbir kamera hareketi olmadan, cep telefonu dâhil, istedikleri her türlü teknik araçla çekebilir. Çekimlerde montaj-kurgu yapılamaz. Farklı videolar çekip, bileşimlerinden yeni bir video yaratılamaz. Performans kesintisiz olarak, 1 defada, tek bir açıdan çekilecek ve bu video organizasyona teslim edilecektir. Bu kurala uymayan okulların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

8.Video performansları bir USB’ye yüklenecek ve tüm evraklarla birlikte 17 Nisan 2020 tarihine kadar organizasyon merkezine iletilecektir.

9.Hazırlıklar sırasında eğitim ve öğretimin aksatılmamasına dikkat edilecektir.

10. Yarışmaya katılım gönüllülük esasıyla olduğundan, okullarla da mutabık kalındığı üzere, yarışmacı öğrenciler, ailelerinden aldıkları izin belgeleriyle, öğrencisi oldukları okulun müdürlerinin izniyle,öğretmenlerin gözetiminde finalde yarışma alanına geleceklerdir.

11. Müzik alanında profesyonel eğitim veren okullar (Güzel Sanatlar Liseleri)yarışmacı oldukları takdirde, eşitlik ilkelerini korumak amacı ile kendi aralarında ayrıca değerlendirilebilirler. Bu konuda nihai karar,profesyonel seçici kurul tarafından, finalde performanslar izlendikten sonra verilecektir.

12. Yarışma; icra, orkestra, kız solist, erkek solist, sahne performansı ve enstrüman dallarında yapılacaktır. Video başvurularında ön teknik jüri tarafından başarılı bulunan okullar, 06 Haziran 2020’de, İstanbul’daki büyük finalde sahnede yarışma hakkını elde edecektir.

13. Eserler, çok sesli müzik anlayışının ışığı altında hazırlanacaktır. Ülkemizde ve dünyada geçerli, çok sesli olmak kaydı ile, tüm müzik türleri (Rock,Pop, Türk Müziği, Jazz, Soul, Halk Müziği, R&B, Chill Out, Metal, Funky vs.) yarışmada yer alabilir. Hedef, hangi türde olursa olsun, yarışma şarkısının en iyi şekilde icra edilmesidir.

14. Yarışmada seslendirilecek şarkının, bilinen bir grubun ya da sanatçının,daha önce yayınlanmış, popüler bir şarkısı olması gerekmektedir.Seslendirilecek şarkı Türkçe ya da yabancı bir dilde olabilir. Dil kısıtlaması yoktur. Şarkı, sözlü olabileceği gibi, enstrümantal bir parça da seçilebilir.

15. Şarkı sözleri, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olamayacağı gibi, milli iradeyi zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen olamaz ve herhangi bir politik içerik taşıyamaz. Tüm şarkı sözleri ve etkinlikler,Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve ilkelerine uygun olacak ve Katılımcı okulların idarelerinin kontrolü ve onayıyla yarışmada yer alacaklardır.

16. Her eser için sahnede seslendirme süresinin maksimum 4 dakika olması önerilmektedir. Bu sürenin üstüne çıkan performanslardan, 100 puan üstünden yapılan jüri değerlendirmesinde, 15 puan düşülecektir.

17. Topluluklar 3 kişiden az ve 8 kişiden çok olmayacaktır.

18. Finale kalan ekipler, finalde, elemeler için gönderdikleri videoda seslendirdikleri şarkıyla ve aynı ekiple yarışacaklardır. Yarışma şarkısı değiştirilemez. Sahnede farklı bir şarkı seslendiren ya da elemanlarını değiştiren ekipler diskalifiye olacaktır.

19. Sahnede, önceden verdikleri bilgiler dışında başka şarkı, kostüm ve içerikle korsan gösteri yapan topluluklar yarışma dışı kalacakları gibi,gelişebilecek her türlü olay karşısında tek sorumluluk kendilerine ve dolayısıyla okullarına aittir. Organizasyon, kendi bilgisi dışında gerçekleşen bu tip olayların sorumluluğunu hiç bir şekilde paylaşmaz;ancak müdahale etme yetkisini kendinde saklı tutar.

20. Yarışmanın eleme ve finalindeki değerlendirmeyi, organizasyonun belirleyeceği, profesyonellerden oluşan, “Seçici Kurul” yapacaktır. Seçici Kurulun kararları kesindir ve değiştirilemez, bu kural katılımcı okullar tarafından kabul edilmiştir.

21. Öğrenciler, ailelerinden, yarışmaya katılabileceklerine ilişkin izin belgeleri alacaklardır.

22. Yarışmacı öğrencilerin kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden organizasyon sorumlu olmayacağı gibi,organizasyon, bu tip yanlış bildirimlerde bulunan yarışmacıları diskalifiye etme hakkına sahiptir.

23. Başvurularda eksiksiz olarak organizasyon merkezine iletilmesi gereken belgeler;
•Performans videosunun bulunduğu ve yarışmacı ekiplerin toplu olarak çekilmiş ,“jpeg” formatında bir resminin ve her yarışmacının“jpeg” formatında vesikalık resminin (İsimler belirtilerek) yer aldığı USB
•Başvuru formu (Öğrenci ve Veli ıslak imzaları eksiksiz olarak)
•Okul yönetimince imzalanmış (Islak imza) ve her sayfasıonaylanmış (paraflanmış) şartname
•Fotoğraflı öğrenci belgeleri
•Islak imzalı Veli izin belgeleri ( Ek-1 )
•Yarışmada icra edilecek şarkının, bilgisayarda yazılmış şarkı sözleri

24. Organizasyon, yarışmaya katılan ekiplerin görüntü, ses ve fotoğraflarını,hiç bir izne tabi olmadan, her türlü mecrada yayınlama, kullanma ve paylaşma hakkına sahiptir.

25. Organizasyon, başvuru formları aracılığıyla iletilen datayı, hiçbir izne tabi olmadan kullanma ve paylaşma hakkına sahiptir.

26. Ses ve ışık düzeni organizasyon tarafından kurulacağı için, hiçbir topluluk, teknisyen, menajer, organizatör ve benzeri adlarla, öğrenci de olsa eleman getiremez.

27. Yarışma sırasında öğretmen ve eğitimciler, öğrencileriyle sahneye çıkamaz, eşitsizlik yaratacağından dolayı, kendileri ses kontrolü yapmayı talep edemezler.

28. Topluluklar, tüm enstrümanlarını kendileri getireceklerdir. Yarışmanın ses düzeni, davul ve enstrüman amplifikatörleri organizasyon tarafından temin edilecektir. Aynı ses düzeni bütün topluluklar tarafından kullanılacaktır.

29. Aşağıda listesi ve özellikleri bulunan teknik teçhizat, organizasyon tarafından temin edilecek ve tüm okulların kullanımına açık olacaktır.

Final Sahne Ekipmanları:
1 adet Marshall JCM 2000 TSL 601 Amfi
3 adet Marshall MG 100 DFX Amfi
Roland Juno D Synthesizer Klavye
Yamaha DGX 650 Dijital Piyano
Yamaha Portable Grand NP 30 Piyano
Meinl Konga Seti ve Meinl Bongo Seti
Yamaha Maple Custom Absolute
Davul Seti Tabure, Twin Pedal ve Ziller

30. “Soundcheck”, finalde, yarışmanın yapılacağı alanda, daha sonra açıklanacak tarih ve saatlerde gerçekleşecektir. Kendilerine bildirilen saatlerde sahnede yer almayan topluluklar “soundcheck” yapamayacaktır. “Soundcheck”, ses kontrolü olup, süresi kısıtlıdır; prova anlamı taşımamaktadır.

31. Soundcheck tarihleri ve saatleri yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

32. Finalde organizasyon tarafından belirlenen çıkış sırası kesindir ve değiştirilemez. Çıkış sırası konusunda özel talepleri olan okulların, bu taleplerini, yarışacakları tarihten en geç 2 hafta öncesinde organizasyona, nedenleri ile birlikte, yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Organizasyon, sıralama konusunda son kararı verme hakkını kendinde saklı tutar. Belirtilen sırada yarışmayan okul diskalifiye edilmiş sayılır.

33. Topluluklar, yarışma sırasında akord adı altında sahneyi kesinlikle işgal etmeyecekler ve zaman kaybına neden olmayacaklardır.

34. Ekiplerin sahne üstündeki gösterileri, sahne kıyafetleri Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarına ve ilkelerine, yönetmeliklere uygun olacaktır.

35. Yarışmada okullarını temsil edecek olan ekiplerin ve ekipte yer alan öğrencilerin, 2019-2020 öğretim yılında, liselerarası başka bir ulusal yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Lokal yapılan tüm yarışmalar bunun dışındadır.

36. Video eleme sonuçları 12 Mayıs 2020 günü resmi internet sitesinde açıklanacak, organizasyon merkezi, finale kalan okullarla telefon ve faks aracılığıyla irtibata geçerek, final için resmi davet mektubu gönderecektir.

37. Yarışmanın büyük finali, 06 Haziran 2020 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleşecektir.

38. Finalde yarışmaya hak kazanan, İstanbul dışındaki okulların ekiplerinin, İstanbul’a gidiş-dönüş yol masrafları ve İstanbul’daki konaklamaları, organizasyon tarafından karşılanacaktır.

39. İnternet üzerinden yapılacak olan video oylamasında, finale seyirci desteğiyle kalacak olan okulların belirlenmesinde, internet üstünden verilen oylar ve jüri oyları, birlikte değerlendirilecektir.
İnternet oylaması 29 Nisan 2020 Çarşamba başlayıp-28 Mayıs 2020 Perşembe bitecektir. Sonuçlar 29 Mayıs 2020 Cuma günü açıklanacaktır.

40. İnternet üstünden yapılan oylamada en yüksek oyu alan 25 okul ve jürinin belirlediği 5 okul, final vizesi almak için ”2. Şans” turuna çıkacaktır. Toplam 30 okul, İstanbul’da final gününden bir gün önce, 05 Haziran 2020 Cuma günü, ön jüri karşısına çıkıp performanslarını sergileyecektir. Aralarından seçilecek 5 ekip ertesi gün büyük finalde yarışma hakkını kazanacaktır. İnternet oylaması ile seçilen 25 okulun ve jürinin belirlediği diğer 5 okulun “2. Şans” turu için İstanbul’a gidiş-geliş ve konaklama masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.

41. Ödüller:

Yarışmanın “İcra” dalında 1. olan liseye bir prova stüdyosu kurulacaktır.
Ayrıca farklı dallarda dereceye giren okullara ve öğrencilere var olan
sponsorluklar doğrultusunda ödüller verilecektir.

42. Sponsor bir üniversite olduğu takdirde, üniversiteden karşılıksız eğitim bursu veya farklı bir ödül kazanan öğrenciler, üniversitenin her türlü tanıtım çalışmasında yer almayı taahhüt ederler. Bu şarta uymayan öğrencilerin ödülü iptal edilir.

43.Tüm dallarda, dereceye giren okullara “plaket”, finalist tüm öğrenci, öğretmen ve okullara “sertifika” verilecektir.

44. Soundcheck ve yarışma girişinde fotoğraflı kimlik gösterilmesi zorunludur.

45.Sadece yarışmacı öğrenciler ve kendilerinden sorumlu 2 öğretmen görevli kartı alacaktır.

46.Okullarını desteklemeye gelen öğrencilerin başında, okul idaresi tarafından görevlendirilmiş iki öğretmenin bulunması önerilmektedir. Bu öğretmenlerin isimlerinin, etkinlik gününden en az 3 gün önce, yazılı olarak, faksla organizasyona bildirilmesi gerekmektedir.

47.Yarışmada güvenlik, özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanacaktır.

48.Salon içi taşkınlık, uygunsuz davranış ve diğer yarışmacı okulların performansını etkileyecek çirkin tezahürat diskalifiye nedeni sayılacaktır. Bu konuyla ilgili olarak yarışmacılar ve okul temsilcileri gerekli uyarıları yapmakla sorumludur. Yarışma alanlarına girişte uyulması gereken kurallar, bir liste olarak yetkili öğretmenlere yarışma öncesinde teslim edilecektir. Alan içinde tehlike yaratabilecek her türlü delici, kesici, yanıcı, patlayıcı madde, güvenlik tarafından toplanacağından, seyircilerin bu konuda okulları tarafından uyarılması ve yarışma alanına bu kurallara uygun olarak gelmeleri gerekmektedir. Güvenlik nedeniyle alınan bu önlemlere tüm katılımcılar uymak zorundadır.

49.Kadroları, Halk Eğitim Merkez’inde olup, liselerde görevlendirilen müzik öğretmenleri, yarışmaya, görevlendirildikleri lisenin ekibinin öğretmeni olarak katılabilir.

50.Organizasyon, yarışma tarihi, yeri ve ödüllerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Güncel bilgiler www.liselerarasimuzikyarismasi.com adresinde ve BANABAK uygulamasında yayınlanacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Ahmet dedi ki:

    Çok güzel bi yarışma yarışmacı arkadaşlara başarılar

BİR YORUM YAZ