16.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması Başvurusu Başladı. Ödüllü Yarışma 2 Kategoride Yapılacak, Başvurular  Online Olarak Alınacak.

Yarışma Ödülleri

Metal Ve Plastik Kategorilerinde İlk 3 Dereceye Giren Proje Sahibi Tasarımcılar Ödüllendirilecektir.

Metal – Plastik Kategorileri Ödülleri
Birincilik Ödülü 60 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 45 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 25 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 4 Bin Türk Lirası

Her bir kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödülü ile ödüllendirilecektir.

Ads

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 2 ay içerisinde taraflara ödenecektir.
**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.
***Ödül ödemeleri gelir vergisinden muaftır.

Uluslararası Yarışmalara ve Fuarlara / Tasarım Haftalarına Katılım Ödülü

Yarışmamızda dereceye giren tasarımcıların 16 Haziran 2024 tarihine kadar ödüllü projeleri ile katıldıkları “Uluslararası Tasarım Ödüllerinin” katılım masrafları, ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 500 Euro’ya kadar desteklenecektir. Yarışmanın kazanılması durumunda Ödül Töreni’ne katılım için 1000 Euro’ya kadar konaklama, ulaşım ve vize masrafları Birliğimizce karşılanacaktır. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.

Birinci olan yarışmacılar İMMİB tarafından uygun görülmesi durumunda yarışma temasına uygun ilgili etkinliklere(uluslararası fuar, tasarım haftaları, vb.), masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere götürülebilecektir.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

Yarışmada sadece birinci olan tasarımcıların yurt dışı eğitim kurumlarından kabul almaları durumunda eğitimlerinin bir yılı aşağıdaki koşullar çerçevesinde desteklenecektir.

31927 sayılı “İhracat Destekleri Hakkında Karar” a istinaden işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış kişinin yurt dışındaki eğitim giderleri ile aylık 20.000 TL’ yi aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamaların tamamı 1 yıl süre ile desteklenir. Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım / Moda Tasarımı ile ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olan tasarımcıların yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri desteklenecektir.

Tasarım Tescili Ödülü

Her bir kategoride dereceye giren tasarımcıların ödül kazandıkları projelerinin tescil, faydalı model veya patent masrafları, ilgili ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 2000 TL’ye kadar desteklenecektir. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.

Organizasyon
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları Sırası İle;

• İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),
• İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),

Tarafından Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ve T.C. Ticaret Bakanlığı Desteği İle Düzenlenmektedir.

Amaçlar

Yarışmalar;

• Metal ve Plastik ürünler sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek,
• Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma değeri yüksek, özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,
• Genç tasarımcılar ile sektörü buluşturmak,
• Türkiye’ de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,
• 2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek, amacıyla senede bir kez gerçekleştirilmektedir.
İlki 2005 yılında düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, 2023 yılında on dokuzuncu kez gerçekleştirilecektir.

Kimler Katılabilir

A) Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya – T.C. vatandaşı olmayan kişiler için – T.C. üniversitelerinin B fıkrasında sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci yada ilgili bölümlerinden mezun olmaktır.

B) Yarışmaya 35 yaşını doldurmamış, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümlerine kayıtlı lisans öğrencileri ve mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunları veya ETMK üyeleri başvurabilir. (Görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir) (Yarışmaya başvurduğu tarihte otuz beş yaşını doldurmuş ve otuz altı yaşından gün alan kişiler başvuru yapamayacaktır.)

C) Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
Yarışmanın grup kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin B maddesindeki şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca diğer grup üyelerinin, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık ve mühendislik fakültesi bölümleri lisans mezunu veya öğrencisi veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu; veya ETMK üyesi olması gerekmektedir.

D) 2021 ve 2022 yıllarında düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmamızda dereceye girerek birincilik, ödülü kazanan tasarımcılar 2023 yılı yarışmalarına katılamazlar. Aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir.

E) İMMİB Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki Birliklerce düzenlenen yarışmalarda dereceye girerek ödül kazanan tasarımcıların, aynı yıl içerisinde Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki diğer birliklerin düzenlediği yarışmalarda da dereceye girmesi durumunda yarışmacılara yalnızca en yüksek para ödülüne ait ödeme yapılacaktır.

Kategoriler

Özellikle son yıllarda ülkemizde yaşanan doğal afetler ve sonuçları da göz önünde bulundurularak 2023 yılında 19. Defa düzenlenecek olan İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarında kategorilerimizin ortak teması “Afet ve Acil Durum” olarak belirlenmiştir.

Tema kapsamında önlenemeyen afetlere yönelik hızlı müdahaleyi sağlayacak gerek profesyonel kişi ve kurumların kullanımına uygun, gerekse afetzedeler tarafından kullanılabilecek her türlü ürün, teçhizat yanı sıra doğal afetin hemen ardından hızla kullanılabilecek/dağıtımı yapılabilecek, yaşam destek modülleri/sistemleri, yaşamı sürdürme amaçlı temel insani ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünler/konseptler tasarlanması beklenmektedir. (Beslenme, barınma, korunma, tuvalet ve hijyen ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler, çocuklara özel ürünler, evcil hayvanlara özel ürünler, koruma ve kurtarma ürünleri…)

Deprem, sel, yangın ve benzeri pek çok afet durumunda, afetin kendisi kadar takip eden saatler de hayatta kalanlar ve mağdurlar için oldukça kritik bir zaman dilimidir. Yeterli koruma ve barınma eksikliği, hayatta kalmak için temel insan ihtiyaçlarına erişememe, altyapı ve hizmetlerin yok olması ile birleştiğinde, afet sonrası yapılacak müdahalenin hızı, hayatta kalma veya ölüm arasındaki belirleyici faktör olacaktır. Bu nedenle yarışma teması hem afet öncesinde ve esnasında kullanılabilecek ürünleri, hem de afet sonrasında ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin tamamını kapsamaktadır.

Yarışmamız “Afet ve Acil Durum” temasında;

• Metalden Mamul Ürünler Kategorisi
• Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi
Olmak üzere toplam 2 ayrı kategoride katılıma açıktır.

Takvim

Duyuru Tarihi: Ağustos 2023
Son Başvuru Tarihi: 3 Kasım 2023
1.Seçici Kurul Toplantısı: 11 Kasım 2023
2.Seçici Kurul Toplantısı: 9 Aralık 2023
Ödül Töreni: Aralık 2023-Ocak 2024

*Ödül Töreni ve Seçici Kurul güncel tarihleri web sitesi üzerinden ilan edilecektir.
*Yarışma sonuçları www.tasarim.immib.org.tr adresinden ilan edilecektir.
*IMMIB gerekli gördüğü takdirde şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Katılım Koşulları
1.Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2.Katılımcılar her bir kategoride bireysel veya grup üyesi en fazla 1 proje ile katılabilirler. (Bir katılımcı en fazla 2 kategoride 1’er eserle, yani toplamda 2 eserle katılabilir)

3. Katılımcılar aynı proje ile birden fazla kategoride katılım gösteremezler.

4. Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilir.

5. Öğrenciler Üniversitelerinde geliştirdikleri projeleri ile yarışmaya katılabilirler. Öğretim elemanları ile birlikte geliştirilen projelerde grup katılım gösterilmesi gerekmektedir.

6. Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak 2023 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’ in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.

7. Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

8. İMMİB personeli yarışmaya hiç bir kategoride katılamaz. Seçici kurul asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz.

9. Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ