28.10.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İMİB Doğal Taş Tasarım Yarışması

İMİB Doğal Taş Tasarım Yarışması

İMİB Doğal Taş Tasarım Yarışması

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 10. İMİB Doğal Taş Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışma Öğrenci Kategorisi, Profesyonel Kategorisi Ve Natura Dergisi Çağdaş Projelerde Doğal Taş Seçkisi Kategorilerinde Yapılacak.

Yarışma Ödülleri

Profesyonel Kategori Ödülleri
Birincilik Ödülü 30 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 15 Bin Türk Lirası

T.C Öğrenci Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Amacı
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen 10. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın amacı;

Sponsorlu

• Türk doğal taş kalitesini ve zenginliğini tasarım ile buluşturarak Türkiye’de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,

• Doğal taş sektöründe tasarımın değer ve önemini vurgulamak, doğal taş kullanımını teşvik etmek, yaratıcı fikirleri desteklemek, yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak,

• 650 farklı renk ve desen ile 150 farklı çeşitliliğine sahip Türk doğal taşlarının mimarlar ve tasarımcılar tarafından daha yakından tanınmasını ve projelerinde kullanılmasını sağlamak,

• İhraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal/uluslararası pazarda ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak,

• Öğrenci ve Profesyonel düzeydeki tasarımcılar, mimarlar ve iç mimarlar ile sektörü buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma T.C. Öğrenci Kategorisi, Profesyonel Kategori ve Natura Dergisi Çağdaş Projelerde Doğal Taş Seçkisi olmak üzere üç ana kategoriden oluşmaktadır.

T.C. Öğrenci Kategorisi:
i. 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olmak
ii. Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin, endüstriyel tasarım bölümleri ile mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinde lisans veya ön lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır.

Profesyonel Kategori:
i. 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olmak
ii. Yarışmanın profesyonel kategorisi üniversitelerin, endüstriyel tasarım bölümleri ile mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinde lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olan veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans ve doktora öğrencisi, mezunu olan herkese açıktır.

Açıklamalar:

• Yarışmaya “Öğrenci” ve “Profesyonel” kategorilerde grup olarak katılmak mümkündür. Gruplar en fazla 10 kişiden oluşabilir.

• Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.

• Yarışmanın “Öğrenci” kategorisinde grup olarak katılacak yarışmacılardan her birinin başvuru tarihinde lisans veya ön lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.

• Yarışmanın “Profesyonel” kategorisinde grup olarak katılacak yarışmacılardan tümünün profesyonel kategori şartlarının tamamını sağlaması gerekmektedir.

• Tüm kategorilerde projelerin özgün olmaları esastır. Jürinin, tasarımın özgün olmadığına dair oluşan izlenimi projelerin elenmesine neden olabilir. Ayrıca yarışmaya gönderilen tasarımın/projenin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

Natura Dergisi Çağdaş Projelerde Doğal Taş Seçkisi
Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması kapsamına bu yıl ilk kez dâhil edilen ve Türk doğal taşlarının çağdaş mimarlık ve iç mimarlık projelerinde kullanımının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen “Natura Dergisi Çağdaş Projelerde Doğal Taş Seçkisi” Türk doğal taşlarının nitelikli şekilde kullanıldığı, uygulanmış mimari ve iç mimari projeleri kayıt altına almayı ve sergilemeyi amaçlıyor.
Seçkiye alınacak olan projelerin, yerli ya da yabancı tasarımcılar tarafından Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde son bir yılda tasarlanıp uygulanmış olması ve proje kapsamında Türk doğal taşlarına kaplama malzemesi veya taşıyıcı malzeme olarak yer verilmiş olması gerekiyor.

Seçkiye Katılım Koşulları:

• Seçki yerli ya da yabancı mimarların ve iç mimarların Türkiye’de veya yurtdışında uygulanmış proje önerilerine açıktır.

• Seçkiye başvuracak olan projelerin 1 Ocak 2020 – 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanmış olması beklenmektedir.

• Yalnızca projelerin tasarımcıları veya müellifleri tarafından gerçekleştirilecek başvurular değerlendirmeye kabul edilecektir.

• Aday projelerin başvuru koşullarına uygunluğu konusunda proje müelliflerinin beyanı esas kabul edilecek ve sorumluluğu proje müellifine ait olacaktır. Yarışma Yönetimi veya Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde bu konuda resmi makamlardan belge veya onay talebinde bulunabilir.

• Seçkiye, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, koruma/ restorasyon, geçici strüktürler ve yerleştirme alanlarında üretilmiş projelerin başvuruları kabul edilecek, değerlendirmeler yapı tipolojisi veya kategorisi göz önüne alınmadan yapılacaktır.

• Adaylar seçkiye birden fazla projeyle başvuru yapabilir.

• Seçki kapsamına alınan projelerin sayısı Seçici Kurul’un kararına bağlı olarak her yıl değişebilir.

• Seçkiye giren projeler yarışma sonunda alfabetik sıralama ile yayınlanacak, müelliflerine ödül töreninde plaket takdim edilecek ve bir sergi organizasyonu ile sunulabilecektir.

• Sergide yer alacak projelerin paftaları yarışma organizasyonunun belirteceği formatta proje sahipleri tarafından hazırlanacak ve dijital olarak yarışma yönetimine sunulacaktır. Sergi paftalarının baskı ve yerleştirme işleri yarışma organizasyonunun inisiyatifindedir.

Seçki Başvuru Materyalleri:
Yarışmacılar seçki başvurularını aşağıdaki başvuru materyalleriyle birlikte gerçekleştireceklerdir.

• Proje Raporu: Adaylar projelerinin temel tasarım fikirlerini, projenin ait olduğu yer ve bağlamı, kullanılan doğal taş malzemelerin türlerini ve seçim nedenlerini aktaran minimum 150 kelimelik bir proje raporu ile sunmalıdır.

• Proje Künyesi: Adaylar başvuru projelerinin tasarım ekibi, proje yeri, proje tamamlanma tarihi, yapı türü, toplam inşaat alanı, işveren, yüklenici, danışmanlar vb açıklayıcı bilgileri künye formatında sunmalıdır.

• Doğal Taş Künyesi: Adaylar proje tasarımlarında kullandıkları her bir doğal taş malzeme seçiminin detaylarını künye formatında beyan etmekle yükümlüdür. İlgili doğal taş künyesi her bir doğal taş çeşidi ve kullanım alanı için aşağıdaki bilgileri barındırmalıdır:

-Doğal Taş Çeşidi (Örnek: Mermer, traverten, Elazığ Vişne, andezit, kireçtaşı vb)
-Ocak Bilgisi (Örnek: Afyon, Elazığ, Urla vb)
-Mahal Bilgisi (Örnek: Mutfak zemini, dış cephe kaplaması, şömine vb)

•Görsel Malzemeler: Adaylar başvuru yaptıkları projeyi en iyi şekilde anlatacak minimum 10 adet veya daha fazla yüksek çözünürlükte fotoğrafı jürinin değerlendirmesine sunmalıdır. Fotoğraflar 300 dpi çözünürlükte, jpg ve minimum 2000 pixel eninde (veya daha büyük) olmalıdır. Başvuru görselleri arasında, projede doğal taş kullanımının künye detaylarıyla beyan edildiği her bir proje mahaline ilişkin en az 1 adet yüksek çözünürlükte fotoğraf bulunmalıdır.

TC Öğrenci Ve Profesyonel Kategoriler İçin Yarışma Teması:
Taşın Halleri: Birim-Eklem-Kütle
Yarışmacılardan, Özgül Niteliklerini Göz önünde tutan bir bakış açısıyla doğal taş malzemeyi kullanarak yapısal birimler tasarlamaları, bu birimleri taşın doğasına uygun nitelikte birbirlerine eklemlendirerek anlamlı bir kütle oluşturmaları, birimden kütleye uzanan bu tasarım kurgusunu kendi fikirlerine uygun olarak seçtikleri bir yer ve/veya bağlam içinde konumlandırmaları ve bir proje önerisi olarak sunmaları beklenmektedir.

A. Profesyonel Kategori:
Yarışmacılar proje önerilerini maksimum 4 adet A2 boyutunda pafta üzerinde sunmalıdır.

Paftalar Üzerinde Yer Alması Gereken Unsurlar:
1. Proje Raporu: Yarışmacılar tasarımlarının temelini oluşturan fikirleri; projeyi kurguladıkları yer ve/veya bağlamı; kullanılan doğal taş malzemenin seçim nedenleri, türü ve niteliklerini; üretim/inşa yöntemlerini; kullanıma yönelik öngörüleri ve esasları minimum 150 kelimelik bir proje raporu ile jürinin değerlendirmesine sunmalıdır.

2. Ölçekli Teknik Çizimler: Yarışmacılar aşağıda belirtilen ölçeklerde plan, kesit, görünüş, sistem detayları ve nokta detaylarına yönelik teknik çizimleri hazırlamakla ve sunum paftası üzerinde teslim etmekle yükümlüdür. Her bir ölçek grubundan en az bir teknik çizim hazırlanması zorunludur.
a. 1/500 ölçekte plan ve görünüşler
b. 1/200 ölçekte plan, kesit ve görünüşler
c. 1/50, 1/20, 1/5, 1/2 ölçeklerde detay çizimleri

3. Malzeme Spesifikasyon Tablosu: Yarışmacılar proje tasarımlarında kullanmayı öngördükleri malzemelerle ilgili bir spesifikasyon tablosu hazırlamakla ve ilgili tablo içeriğinde, projede kullanılan malzemelerin yüzey alanı bilgileri, birim ve kütle ağırlık verileri, kırılganlık katsayıları, malzeme kaynak bilgileri gibi verileri beyan etmekle yükümlüdür.

4. Görsel Malzemeler: Yarışmacılar tasarım fikirlerini sunabilmek için üç boyutlu görselleştirme, el çizimleri ve eskizler, model ya da prototip fotoğrafları, diyagramlar, illüstrasyonlar gibi görsel malzemeler kullanmalıdırlar.

T.C. Öğrenci Kategorisi:
Yarışmacılar proje önerilerini maksimum 2 adet A2 boyutunda pafta üzerinde sunmalıdırlar.

Paftalar Üzerinde Yer Alması Gereken Unsurlar:
1. Proje Raporu: Yarışmacılar tasarımlarının temelini oluşturan fikirleri; projeyi kurguladıkları yer ve/veya bağlamı; kullanılan doğal taş malzemenin seçim nedenleri, türü ve niteliklerini; üretim/inşa yöntemlerini; kullanıma yönelik öngörüleri ve esasları minimum 150 kelimelik bir proje raporu ile jürinin değerlendirmesine sunmalıdır.

2. Ölçekli Teknik Çizimler: Yarışmacılar aşağıda belirtilen ölçeklerde plan, kesit, görünüş gibi teknik çizimleri hazırlamakla ve sunum paftası üzerinde teslim etmekle yükümlüdür. Her bir ölçek grubundan en az bir teknik çizim hazırlanması zorunludur.
a. 1/500 ölçekte plan ve görünüşler
b. 1/200 ölçekte plan, kesit ve görünüşler

3. Malzeme Spesifikasyon Tablosu: Yarışmacılar proje tasarımlarında kullanmayı öngördükleri doğal taş malzemenin çeşidini ve kaynak bilgilerini beyan etmekle yükümlüdür.

4. Görsel Malzemeler: Yarışmacılar tasarım fikirlerini sunabilmek için üç boyutlu görselleştirme, el çizimleri ve eskizler, model ya da prototip fotoğrafları, diyagramlar, illüstrasyonlar gibi görsel malzemeler kullanmalıdırlar.

Yarışma Başvurusu
Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt yapılmaksızın alınmaktadır.
Başvuru sırasında herhangi bir basılı belge ya da basılı pafta teslimi gerekmemektedir. Tüm yarışma dokümanları dijital olarak iletilecektir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Genel Değerlendirme Kriterleri
Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;
Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması
İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.
İhracat Potansiyeli: Endüstriyel tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması
İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün dili).
Gerçekleştirilebilirlik: Başvuran mimari ve tasarım projelerinin inşa edilmeye ve üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi.
Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.
Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında).
Teknik Yeterlilik: Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması.
Kullanılan Doğal Taş: Başvuru projelerinde kullanılan doğal taş seçimlerinin tasarıma uygunluğu
Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

Açıklamalar:

Tasarımlarda Türk doğal taşlarının kullanılması zorunludur. Tasarımlar yapılırken kullanılan doğal taşın teknik özelliklerine, yapılan tasarım için uygunluğuna ve söz konusu ürünün seçilen doğal taş ile endüstriyel olarak üretilebilir olmasına dikkat edilmelidir.

Doğal taşlar, doğadan çıkarıldıktan sonra ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleridir. İhracatımızda önemli yeri olan, ihracat iştigal alanımıza giren ve tasarımlarda kullanılmasını beklediğimiz doğal taşlar; mermer, traverten, granit, oniks, kayağan taşı, kireçtaşı, andezit ve bazalttır. Bunlar dışında ana malzeme olarak ametist, akuvamarin, kaplan gözü, turmalin ve kehribar gibi değerli – yarı değerli taşların kullanıldığı projelerin başvurusu kabul edilmeyecektir.
Detaylı Bilgi ve görsel malzeme www.turkishstones.org sitesinden elde edilebilir.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi 17 Eylül 2021
Jüri Değerlendirme Toplantısı Ekim 2021
Ödül Töreni Kasım 2021

Yarışma Raportörlüğü
CANSU DÜZ
E-mail: cansu. duz@immib. org.tr
Tel: 0212 454 02 26
Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, 34197 Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul (A Blok 6. Kat, Maden Şubesi)

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ