<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İmam Hatipli Olmak Kısa Film Yarışması

İmam Hatipli Olmak Kısa Film Yarışması

İmam Hatipli Olmak Kısa Film Yarışması

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İmam Hatipli Olmak Kısa Film Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya İmam Hatip Ortaokul Ve Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler Katılabilecek.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yarışma Türü: Kısa Film Yarışması
Yarışmanın Kapsamı: Afyonkarahisar İlindeki Öğrenciler
Kimler Katılabilir: Afyonkarahisar İli İçinde Bulunan Tüm İmam Hatip Ortaokulları Ve Liseleri Öğrencileri
Başvuru Şekli: Okullara Yapılacak

İSKİ Ulusal 2. Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması İçin Tıklayın.

Yarışma Ödülleri
Birinci Olan Okula 10 Bin Türk Lirası Değerinde Hediye Çeki
İkinci Olan Okula 7.500 Türk Lirası Değerinde Hediye Çeki
Üçüncü Olan Okula 5 Bin Türk Lirası Değerinde Hediye Çeki
Dördüncü Olan Okula 2.500 Türk Lirası Değerinde Hediye Çeki
Beşinci Olan Okula 2 Bin Türk Lirası Değerinde Hediye Çeki
Hediyeler Ödül Töreninde Okul Müdürlerimize Ve Sorumlu Öğretmenlere Teslim Edilecektir. Ödüllerin Kullanımı Öğrenci Ve Danışman Öğretmenlere Ait Olacaktır.

Yarışmanın Konusu
Afyonkarahisar ilimizde bulunan imam hatip ortaokullarının ve liselerinin kendi okullarını tanıtmak, yapılan faaliyetleri, kazanılan başarıları, okulun fiziki durumunu, ders ve müfredat bilgilerini, okulunun imkanlarını ve okuldan mezun olunduğunda gelecek yaşamlarını nasıl etkileyeceği konularında okullarımızın tanıtılmasını kapsamaktadır.

Ads

Bu kapsamda okullarımız kendi okullarını tanıtan bir kısa film hazırlamaları, okullarının önemi hakkında farkındalık kazanmaları ve toplumda imam hatipli olmak hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla kısa film yarışması düzenlenmiş olup yarışma teması olarak “İmam Hatipli Olmak” belirlenmiştir.

Amacı
İmam Hatipli Olmak temasını sinemanın etkileyici gücüyle buluşturarak öğrencilerimizin imam hatip okulları hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamak ve toplumda konu hakkında farkındalık oluşturulmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Kapsamı
Afyonkarahisar ili içinde bulunan tüm imam hatip ortaokulları ve liselerinde oluşturulacak ekipler.

Genel Katılım Koşulları
• Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma sürecinde ve sonucunda herhangi bir ticari amaç güdülmeyecektir.

• Yarışmaya katılım ve hazırlık sürecinde, eğitim öğretimi aksatmadan öğrencilerin ve öğretmenlerin ders dışı zamanlarda katılımlarına özen gösterilecektir.

• Yarışmaya her okul bünyesinde oluşturulacak ekipler katılabilirler. Okulların sadece birinci olan ekiplerin oluşturdukları eserler ile katılabilirler. Yarışma gönüllülük esasına dayalı olarak katılım sağlanacaktır.

• Hazırlanacak kısa filmlerde duyma engelli bireyler için alt yazı seçeneği kullanılabilir. Kullanılacak yazı formatının filmin alt kısmında görüntüyü engellemeyecek şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir.

• Seçici Kurul Üyeleri ve/veya birinci dereceden yakınları yarışma kapsamında oluşturulacak takımlara üye olamazlar, danışmanlık yapamazlar ve senaryo gönderemezler.

• Okulda öğrenime devam eden öğrencilerden en fazla 3 öğrenci ve 1 danışman öğretmenin görev alacağı ekip oluşturulmalıdır.

• Çekilecek kısa filmlerde öğrencilerine mutlaka rol verilmelidir. Öğrencilerin rol almadığı filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Buna ek olarak filmlerde eğitim kurumu yöneticilerine, öğretmenlere ve yardımcı personellere de rol verilebilir.

• Rol verilen öğrenci, personel, veli vb. kişilerden mutlaka izin belgesi alınacak. Alınan izin belgeleri başvuru yapan okulda muhafaza edilecektir.

• Okullarımız bu yarışma kapsamında yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapabilecektir.

• Yarışmaya katılacak her film için danışman öğretmen bulundurulmalıdır. Danışman öğretmenlerin projenin ruhuna uygun nitelik ve özellikte olmasına özen gösterilmelidir. Danışman öğretmen, yarışmaya katılacak filmlerin çekim sürecinde, iş ve işlemlerinde (öncesi ve sonrası dâhil ) eğitim öğretimin mana ve ruhuna uygun nitelikte süreci yürütmek durumundadır.

• Yarışma koşulları ilçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

• Yarışma “İmam Hatipli Olmak” temasını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda imam hatipli olmak temalı her türlü kurmaca filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.

• Yarışmanın herhangi bir aşamasında yer alacak öğrenciler için veli izin formu doldurulması zorunludur.

• İl Millî Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi koordinesinde düzenlenecek olan yarışmaya her takım yalnız bir eserle katılabilecektir. Yarışmaya katılan tüm takım üyelerinin taahhütnameyi imzalaması gerekmektedir.

• Senaryo; Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır.

• Filmler; “Klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel vb. formatlarda” hazırlanabilir.

• “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler tamamen Okul Müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

• Yarışma dili Türkçedir.

• Film süresi en fazla 15 (on beş ) dakikadır.

• Filmlerin çekim kalitesi/ çözünürlüğü en az 1920X 1080 piksel olmalıdır. Teslim edilecek filmler için video formatı AAC, AVCHD, MPEG-4, WMV, WMA, AVI, DivX, mov, ve XviD şeklinde olacaktır.

• Yarışmaya katılacak filmler, usb belleğe yüklenerek gönderilecektir. Usb bellek üzerine okul ismi silinmez kalem ile yazılacak ve sadece kısa filmi içerecektir.

• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Teslim edilen usb bellekte ortaya çıkabilecek arızalardan İl Millî Eğitim Müdürlüğü sorumlu değildir. Tüm sorumluluk okul idaresindedir.

• Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

• Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını destekleyen, genel ahlak kurallarına uymayan, siyasî amaçlara hizmet eden, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

• Yarışmada dereceye giren takımların ödüllerin dağıtımı hakkında takvime göre bilgi verilecektir.

Eserlerin Yayınlanması Ve Telif Hakkı

• Filmlerin yayınlanması ve telif hakları İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir. Filmler Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi youtube kanalında yayınlanacaktır.

• Katılımcılar yarışma şartnamesi ve başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.

• Yarışmaya katılan eserler Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi arşivinde muhafaza edilecektir. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Millî Eğitim Bakanlığı ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu değildir.

Katılımcılardan İstenilenler
• Takım üyelerinin hepsi taahhütnameyi (Tablo 3) imzalayacaktır.

• Takım üyesi öğrencilerin velilerince veli izin formu (Tablo 4) doldurularak imzalanacaktır.

• Katılımcı Okul Müdürlükleri tarafından filmler usb bellek ile gönderilecektir.

• Usb bellek ile birlikte Tablo 1,3 ve 4’teki formlar Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesine elden teslim edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri
Senaryoda Özgünlük: 10 Puan
Filmin Yarışma Temasını İfade Edebilme Gücü: 20 Puan
Filmde Duygu Ve Etkileyicilik: 20 Puan
Filmin Çekim Tekniği Ve Kalitesi: 10 Puan
Anlatım Dili Ve Kurgu: 5 Puan
Süre Kullanımı: 5 Puan
Filmin Adının Uygunluğu: 5 Puan
Filmin Yayınlandığı Youtube Kanalında Beğeni Sayısı: 25 Puan
Toplam: 100 Puan

Yarışma Sonuç Duyurusu
Yarışma sonuçları https://afyon.meb.gov.tr/ adresinden ve resmi yazı ile duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi
Eserlerin Okul Müdürlükleri tarafından Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesine teslim edilmesi için son tarih: 26 Nisan 2024
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 27 Nisan 2024 – 10 Mayıs 2024
Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi: 16 Mayıs 2024
Dereceye Giren Eserlere İtiraz Süreci: 17 Mayıs 2024 – 19 Mayıs 2024
Ödül Töreni: 29 Mayıs 2024

Ödül Töreni
Ödül töreninin tarihi 29 Mayıs 2024’te yapılacak olup yeri katılımcılara resmî yazı ile bildirilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ