<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İlyas Yılgör Uluslararası Fotoğraf Yarışması

İlyas Yılgör Uluslararası Fotoğraf Yarışması

İlyas Yılgör Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Hulki Muradi Fotoğraf Sanat İlyas Yılgör Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Tüm Dünyadaki Amatör Ve Profesyonel Fotoğrafçılar Katılabilir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Hulki Muradi Fotoğraf Sanat
Yarışma Türü: Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Kapsamı: Dünya Geneli
Kimler Katılabilir: Herkes
Başvuru Şekli: Online

Yarışma Adı
İlyas Yılgör 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Ödüller-Sergileme

Her bölüm için;
1 x FIAP Altın Madalya-100 USD ve 2 FIAP mansiyon;
1 x Camera Obscura Altın-100 USD ve 12 diploma;
6 x IAAP Ribbon

Ads

İlave olarak;
1 x Seçici Kurul Özel Ödülü-Madalya ve 100 USD
1 x İlyas Yılgör Özel Ödülü-Madalya ve 100 USD
1 x Mersin Özel Ödülü-Madalya
1x FIAP En İyi Fotoğrafçı/FIAP Best Author (Açık Mavi Rozet) (Tüm bölümlerde toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir);
– Diplomalar e-sertifika olarak katılımcının e-mail adresine gönderilecektir.
– Tüm ödül alanların ödülleri (diplomalar hariç) adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde HULKİ MURADİ Fotoğraf & Sanat ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır.

Organizasyon
“İlyas Yılgör 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Hulki Muradi Fotoğraf Sanat tarafından düzenlenecek ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori-Bölümleri
Fotoğraf Yarışması; sayısal (dijital) olmak üzere 3 (ÜÇ) bölümden oluşmuştur:
a) Sayısal: Yaşam (Renkli)
b) Sayısal: Portre (Siyah-Beyaz)
c) Baskı: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)
Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP’ ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.

Tanımlar
FIAP Siyah-Beyaz “Monochrome” Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine dahil edilir.

Yarışma Katılım Koşulları
a) Bu Yarışmada Yapay Zekâ İle Oluşturulan Fotoğraflara İzin Verilmez! Gönderilen eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması gerektiği hatırlatılır. Bu kurala uymayanlar FIAP ve TFSF tarafından ömür boyu cezalandırılacaktır!

b) Her katılımcı aynı kategori içinde birden fazla ödül alamaz.

c) Yarışma; Seçici Kurul üyeleri, Salon Başkanı ile birinci dereceden yakınları dışında, dünyadaki amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

d) Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP Kırmızı Listesi’nde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF ve FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

e) Yarışmanın her kategori/bölümüne yarışmacılar en fazla 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategori/bölüme gönderilemez.

f) Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

g) Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

h) Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

i) Yarışmacı TFSF ve FIAP onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

j) Katılımcıların, yarışma sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

k) Düzenleyici kurum; ödül ve kabul alan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

l) Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Diğer Hususlar
a. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b. Baskı fotoğraflar, jüri önüne karışık bir sırayla ve düzgünce aydınlatılmış bir ortamda sunulacaktır.

c. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

d. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

e. Katılımcılar; https://theiaap.com//e/ilyas/ web adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin Gönderilmesi / Yüklenmesi

Sayısal Bölüm İçin:

a) Yarışma sayısal bölüm için online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b) Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için https://theiaap.com//e/ilyas/ sitesine girerek veya https://tfsfonayliyarismalar.org/ sitesindeki yönlendirmeler yoluyla üye olmak zorundadırlar.

c) Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.

“Özellikle 040/2023 FIAP belgesindeki << FIAP Onayı için gereken şartlar ve uygulamalar >> ve 038/2023 FIAP belgesindeki << FIAP şartlarına karşı gelmenin cezaları ve FIAP kırmızı listesi >> bölümlerini okuduğumu ve açıkça kabul ettiğimi onaylıyorum.<< FIAP onaylı uluslararası fotoğraf yarışmalarının düzenlenmesi >> ile ilgili 040/2023 FIAP Belgesinin II.2 ve II.3 paragraflarındaki FIAP onaylı yarışmalara katılma şartları, FIAP kurallarına karşı gelmenin cezaları ve kırmızı liste konularının bilincindeyim.”

d) İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde hulkimuradi@yahoo.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşayanlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.

e) Tüm bölümlerde fotoğraflar; jpg/JPEG formatında ve fotoğraf boyutu en az 1 Mb, en fazla 4 Mb olacak biçimde hazırlanmalıdır. Fotoğraflar için herhangi bir piksel kısıtlaması yoktur.

f) Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )kullanılabilir.

g) Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak https://theiaap.com//e/ilyas/ web adresleri kullanılarak yüklenecektir.

h) Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunlardan TFSF sorumlu olmayacaktır.

i) Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb. bilgiler yer almamalıdır.

Baskı Bölümü İçin:
a) Baskı için gönderilen fotoğraflar online olarak yarışma sistemine de yüklenmelidir. Yüklenmeyen fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

b) Baskılar herhangi bir yüzeye yapıştırılmamış olarak gönderecektir. Maksimum baskı boyutu uzun kenar için 30cm veya 12″ olacaktır.

c) Fotoğraf kağıdına baskılar kabul edilecektir.

d) Gönderilen her baskının arka yüzüne, katılımcının adı/soyadı, ülkesi ve fotoğrafın adı yazılmalıdır.

e) Baskılar 26.09.2024 tarihine kadar aşağıdaki adrese ulaştırılmalıdır.

f) Baskılar, yarışmanın tamamlanmasını takiben 90 gün içerisinde imha edilecektir. Baskılarının geri gönderilmesini talep eden katılımcıların sonuçların açıklanmasından sonraki 15 gün içerisinde hulkimuradi@yahoo.com adresine bildirmesi gerekecektir. Bu durumda Türkiye için alıcı ödemeli olarak gönderilecektir.

Baskılar şu adrese gönderilmelidir:
Hulki Muradi
Hulki Muradi Fotoğraf Sanat
Menteş Mahallesi 9.1 Cadde Elit Konakları Sitesi No:5/A Yenişehir Mersin Türkiye
Tel: +090 532 411 47 83

Katılım Ücreti
a) Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur ve 3 bölüm için 13€ ödenmesi gerekmektedir. Türkiye’den katılım için 3 bölüm ücreti 350TL’dir.

b) Yarışma ücreti PayPal ve Banka havalesi ile aşağıdaki adreslere ödenebilir.
PAYPAL: canytellis@gmail.com
Türkiye’den katılımlar için Banka Hesabı;
ESAT YILGÖR
TÜRK EKONOMİ BANKASI MERSİN ÇAMLIBEL ŞUBESİ
TR26 0003 2000 0000 00 40941310
c) Yarışmaya grup olarak katılabilinir. 10 ve daha üzeri kişiden oluşan gruplara %10 indirim yapılacaktır.
d) Ücret ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Kapanış Tarihi: 22 Eylül 2024/ 23.59 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi: 27 Eylül 2024
Sonuç Bildirim Tarihi: 05 Ekim 2024
Gösteri Tarihi: Ekim 2024, Kasım 2024 Hulki Muradi Fotoğraf Sanat
Ödül/Baskı Gönderim Tarihi: Kasım 2024 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.
– Yarışma sonucu https://theiaap.com//e/ilyas/ve TFSF’ nin http://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
-Yarışma sonrasında, ödül alan fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Aralık 2024’den itibaren ve https://theiaap.com//e/ilyas/ internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ