<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İlkokul Ve Ortaokul Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası

İlkokul Ve Ortaokul Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası

İlkokul Ve Ortaokul Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası

Tüm Akıl Ve Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenliyor. Yarışma İlkokul Ve Ortaokul Kategorilerinde Yapılacak.

Amaç
Çocuklarımızın düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi amacıyla akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Kapsam
Bu Şartname; ilgili protokol kapsamında gerçekleştirilecek olan “Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’na ait katılım şartlarına, süreç boyunca izlenecek yola ait hükümleri kapsamaktadır.

Turnuva Katılım Şartları Ve Esasları
A- İllerde yapılacak olan il finalleri 4 Mart – 21 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İl finallerinin tarihleri TAZOF tarafından belirlenecektir. Okullarda ve ilçelerde yapılacak turnuvaların planlaması İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Okul, ilçe ve il turnuvalarında hakem görevlendirmeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

B- Her il, gerçekleştirdiği turnuva sonucunda dereceye girenleri “İL SONUÇ BİLDİRİM FORMU” ile posta ya da kargo yoluyla federasyona ya da mail yoluyla da turnuva2024@tazof.org.tr adresine bildirecektir.

Ads

C- Turnuvaya Türkiye genelindeki tüm illerden il elemelerine katılarak yukarıdaki kategorilerde yalnızca 1. olanlar katılım sağlayabilecektir.

Ç- Bir öğrenci sadece ilinde birinci olduğu kategoride turnuvaya katılabilir. Bir öğrenci yalnızca bir kategoride turnuvaya katılabilir.

D- Her il, Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasına katılım sağlayacak 10 farklı kategorideki birinci olan öğrencilerin tamamına rehberlik ve destek olunması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerince, katılacak olan öğrencilerin cinsiyet dağılımı göz önünde bulundurularak, tüm kafile için tercihen 1 kadın, 1 erkek öğretmen refakat etmek üzere görevlendirecektir.

E- İl Milli Eğitim Müdürlükleri il sonuç bildirim formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde dolduracaktır. (Ek-4)

F- Resmi ilk ve ortaokullar ile Özel okullar ve İmam Hatip okulları yarışmaya kendi adına katılacaktır. Bu okullardan katılan öğrenciler katıldıkları kategoride il birincisi olmaları durumunda İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından doldurulan EK-4 formda bilgileri yer alacaktır.

G- Bilim ve Sanat Merkezleri öğrencileri, başka okullarda kayıtlı olduğu için kayıtlı olduğu okul üzerinden başvuru yapacaklardır. Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezleri adına katılım olmayacaktır.

Ğ- Rize’de yapılacak olan Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonunun belirlediği hakemler görev alacaktır.

H- Tüm oyunların yönergelerine, oyunlar ile ilgili kurallara ve iletişim bilgilerine www.tazof.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

I- Turnuva, İsviçre sistemi ile yapılacak olup turnuva yeri belli olduğunda yayınlanacak final yönergesinde turnuva işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi yer alacaktır.

İ- Yapılacak olan turnuvaya illerden gelen öğrenci ve refakatçi öğretmenlerin karayolu ile TAZOF tarafından; konaklama, yemek ve gezi giderleri turnuvanın yapılacağı ilin kamu kurum ve kuruluşları ile (valilik ve belediye başkanlıkları) yapılacak protokol neticesinde karar verilecek kurum tarafından karşılanacaktır.

J- Refakatçi öğretmen ve öğrencilerin turnuva katılımları aşamasında tüm izinleri ilgili mevzuat çerçevesinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince bağlı oldukları mülki amirlerden alınacaktır.

K- Turnuva ile ilgili tüm dokümanlara www.tazof.org.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

L- Türkiye finalinde her kategoride dereceye giren öğrencilere (birinci, ikinci ve üçüncülere) ödül verilecektir. Her kategoride birinci olan öğrencilere madalya ve bisiklet, ikinci olan öğrencilere madalya ve scooter, üçüncü olan öğrencilere madalya ve kaykay verilecektir.

M- Katılımcı öğrencileri için veli izin dilekçeleri, öğrenci başvuru formu örneği (veli imzalı), ve valilik izinleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerince alınacak ve birer örneği öğrencilere ve katılımcılara teslim edilecektir.

N- Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasına katılanlar itirazlarını bu turnuva yönergesinin itirazlar başlığı altında belirtilen sürede itiraz kuruluna yapmalıdır. İtiraz kurulu, turnuva teknik toplantısında oluşturulacaktır.

O- Tüm katılımcı ve ilgili personellerin kişisel verilerinin korunması, turnuvayı düzenleyen kurum (TAZOF) tarafından güvence altına alınacaktır.

Ö- Bu etkinlik ücretsiz olup, yarışmacılardan katılım ücreti alınmayacaktır.

P- Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasına katılacak engelli bireyler için TAZOF tarafından yardımcı eleman sağlanacak olup, engelli bireylerin uyacağı turnuva kurallarıyla ilgili bilgi ilgili oyunun kurallarında yer almaktadır.

R- Turnuva için planlanan bütçe 6.500.000,00 TL olup bütçe federasyon kaynakları ve turnuvanın yapılacağı ildeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından TAZOF ile yapılacak protokol neticesinde sağlanacaktır (Rize Valiliği veya Rize Belediye Başkanlıkları).

S- Bu etkinlik kapsamındaki faaliyetler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na, 04/11/2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ ne, 24/7//2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ ne, 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.

Ş- Turnuva ve işleyiş hakkında soru ve sorunlarınız için TAZOF- 0850 515 0045 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

Oyun Listeleri

S.N

OYUN KATEGORİSİ

OKUL SEVİYESİ

AÇIKLAMALAR

1

MANGALA

İlkokul

Öğrencileri

Toplamda 10 Kategoride Yapılacak Olan Turnuvada Sadece Oyunların Karşısında Belirtilen Katılımcılar Yarışabilir.

2

Q-BITZ

3

EQUILIBRIO

4

PENTAGO

5

KÜRE

6

KULAMI

Ortaokul

Öğrencileri

7

REVERSI

8

MANGALA

9

PENTAGO

10

KÜRE

Kategoriler

Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası 10 kategoriden oluşacaktır.

Mangala
Pentago
Equilibrio
Q-Bitz
Küre
İlkokul 1., 2., 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri

Mangala
Reversi
Pentago
Kulami
Küre
Ortaokul 5., 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri

Katılım
Turnuvaya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel okullar ile İmam Hatip okullarına kayıtlı öğrenciler katılabilir.

Turnuva 2 aşamadan oluşmakta olup ilk aşamada ilçe elemeleri yapılacak, ilçede 1. Olan öğrencilerin katılımı ile de il merkezinde il finali yapılacaktır. İlçe final tarihlerini ilçeler kendi durumlarına ve yönergenin 3. Sayfasında yer alan takvim doğrultusunda belirleyerek gerçekleştireceklerdir.

Yarışma Usulü
• Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında İsviçre sistemi kullanılacaktır.

• Turnuva 5 tur oynanacak olup turnuva başhakemi katılımcı sayısına göre tur sayısını ve programı değiştirmeye yetkilidir. Böyle bir değişiklik teknik toplantıda duyurulur.

• Birinci tur eşlendirmesi belirtilen programa göre yapılacaktır. Kayıt kontrol süresinden sonra gelen yarışmacıların geliş sırasına göre, ilk tur eşlendirmesinin sonuna eklenerek yarışmaya dahil edilecektir.

• Birinci tur başladıktan sonra gelen yarışmacılar bir sonraki tura alınır. İkinci turdan önce sıralama yenilenerek eşlendirmeye devam edilecektir. İkinci tur eşlendirmesi duyurulduktan sonra turnuvaya yeni yarışmacı alınmaz.

• İki tur mazeretsiz olarak turnuvaya katılmayan yarışmacı turnuvadan çıkarılır.

• Turnuva başlangıç sıralaması, yarışmacıların soyadlarının alfabetik sıralanması ile elde edilir.

• Tüm eşlendirme ve sonuçlar, yarışma alanında yer alacak olan panolarda duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi
Turnuva Duyurusunun İllere Yapılması: Kasım 2023
Okul Ve İlçe Finallerinin Yapılması Ve İle Bildirimi: Aralık 2023 – 8 Mart 2024
İl Finallerinin Düzenlenmesi Ve Sonuç Bildirimi: 4 Mart – 3 Mayıs 2024
Türkiye Akıl Ve Zekâ Oyunları Turnuvası (Rize’de Gerçekleşecektir): Haziran 2024
İl sonuç bildirimleri en geç 3 Mayıs 2024 tarihine kadar mail yoluyla turnuva2024@tazof.org.tr adresine yapılmak zorundadır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ