<style>.lazy{display:none}</style>İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Başvuru Koşulları
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması

İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması

İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması

İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Başvuruları Başlıyor. Yarışmaya Yürütme, Danışma Ve Düzenleme Kurulu Üyeleri Ve Birinci Derecede Yakınları Dışında Tüm Besteciler Katılabilir.

Yarışma Konusu: Yunus Emre şiirlerinden edebiyatçı ve bestekâr akademisyenler tarafından özenle seçilen 100 şiirden hazırlanan güftelerin Türk-İslam Tasavvuf mûsıkîsi kaidelerine göre bestelenmesi.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası, 100-90 arası puan alan 1 eser
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası, 90-80 arası puan alan 1 eser
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası, 80-70 arası puan alan 1 eser
1 Adet Jüri Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası, 70-60 arası puan alan 1 eser
15 Adet Teşvik Ödülü Toplam 15 Bin Türk Lirası, 60-50 arası puan alan 15 eser

Ödüller brüt olup vergiler düşülerek ödeme yapılacaktır. Ödüle layık görülen eserler HAN Vakfı yetkilileri tarafından onaylandıktan sonra basın ve yayın organları ile www.ilahiaskinsesi.com internet adresinden kamuoyuna duyurulacaktır.

Genel Şartlar
1. Yarışma organizasyonunda (Han Vakfı Yönetimleri – Düzenleme – Yürütme – Değerlendirme – Danışma Kurulu Üyeleri – Ajans vs.) görev alanlar ile birinci dereceden akrabaları hariç bütün bestecilerin katılımına açık milletlerarası bir organizasyondur.

Ads

2. Yarışma organizasyonunda görev alanlar ve birinci dereceden yakınları tarafından gönderilen besteler yarışmaya dahil edilmez.

3. Başvuruların; başlangıç tarihi: 10 Haziran 2021 ve son başvuru tarihi: 30 Eylül 2021 (sistem kapanış tarihi)’dir. Bu tarihten sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye tabi tutulmazlar.

4. Yarışma için www.ilahiaskinsesi.com sitesinde ilan edilen kitaplarda bulunan güfteler ile sadece güfte olarak ilan edilen eserlerin bestelenmesi gerekmektedir.

5. Bundan önceki (birinci ya da ikinci) yarışmalara gönderilen eserler ile yeniden yapılacak başvuru kabul edilmeyecektir.

6. Yarışma için ilan edilen eserlerden olmak kaydı ile yarışmaya katılmaksızın gönderilen eserler HAN Vakfı tarafından ayrıca değerlendirilir.

7. Yarışmaya grup halinde katılmak serbesttir. Ancak; ferdi başvuruda bulunanlar bir grup ile, grup başvurusu yapanlar ise ferdi olarak ayrıca başvuruda bulunamazlar. Ödül kazanılması halinde grup adına tek bir ödül verilir.

8. Ödül alan yarışmacılardan ödül törenine katılacak olan yarışmacıların yeme-içme, transfer ve konaklama ihtiyaçları organizasyon tarafından karşılanacaktır.

9. Yarışmaya katılabilmek için, gönderilen her bir beste için 100 TL (Yüz Türk Lirası)’nin TR62 0020 5000 0962 1870 8000 01 IBAN no’lu Kuveyt Türk Demirtepe-Ankara Şubesindeki Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı hesabına yatırılması gerekmektedir.

10. Şartnameye aykırı düzenlenmiş eserler ve başvurular değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

11. Katılım şartnamesine aykırı veya noksan evrak ile yapılan başvuruların sonradan fark edilmesi durumunda, ödül/derece kazanmış olsalar dahi işlemler iptal edilir.

12. Yarışmaya başvuruda bulunan kişi ya da gruplar, bu şartnamede yazılı bulunan bütün şartları kayıtsız-şartsız ve vazgeçilemez / geri dönülemez olarak kabul etmiş sayılırlar.

13. Yarışmacılar organizasyon süresince yarışma sekreterliğinden yarışma süreci, detayı, ödül töreni ve sunumu hakkında bilgi alabilirler.

Teknik Şartlar
Yarışmaya gönderilecek eserler;

1. Geleneksel Türk Tasavvuf Mûsıkîsi zevkine, kültür, mana ve mahiyetine, irfanına uygun ezgi güzelliğine sahip olmalıdır.

2. Geleneksel Türk Tasavvuf Mûsıkîsi kaideleri ile irtibat kurarak bu mirası geleceğe taşıyabilecek bir özellik sergilemelidir.

3. Seslendirmede klasik, tekke ve tasavvuf mûsıkîsinde kullanılan enstrümanların tercih edilmesi önerilir.

4. Her türlü temel, bileşik ve şed makamlarda, geleneksel tavırla ve güncel bir anlayış çerçevesinde bestelenmiş olmalıdır.

5. Türk Mûsıkîsine ait geleneksel; miraciye – na’t – durak – münacaat – ilahi – tevşih – tesbih – nefes gibi büyük veya küçük formlarında olmalıdır.

6. Besteler, seçilen güftenin mana ve mahiyetine, irfanına uygun olan manayı karşılayabilecek makam ve ezgi güzelliğine sahip olmalıdır.

7. Besteler, makam ve usûl bütünlüğüne sahip olmalıdır.

8. Kompozisyon yönünden, güfte – melodi – usûl – vezin – söz – ezgi – ritim bütünlüğü taşımalı ve aralarında uygunluk bulunmalıdır.

9. Notalarda eserin metronomu ve icra süresi yazılmalıdır.

10. Meyan bölümlerinde uygulanan makam ve usûl geçkilerinin estetik bir değer oluşturma özelliği artı puan olarak kabul edilecektir.

11. Bestelerde, usûl – vezin ilişkisi, Türk Mûsıkîsi arel – ezgi – uzdilek nota yazım kurallarına ve prozodi kurallarına uygunluğu, form özelliklerinin doğru kullanılıp kullanılmadığı aranacaktır. Diğer tür ve biçimlerde geçerli olan milletlerarası standartlar gözetilmelidir.

12. Kural dışı durumlarda “özel mûsıkî işaret ve açıklama notları” eklenmeli; icra, hız ve ifade nüansları işaretlerle gösterilmelidir.

13. Yarışma için www.ilahiaskinsesi.com sitesinde ilan edilen güftelerde prozodi açısından farklılık bulunan kısımlar eserin altında ayrıca yazılmalıdır.

Yarışma Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe
Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe
Ön Değerlendirme: 10-20 Ekim 2021
Nihai Değerlendirme: 30 Ekim 2021 Cumartesi
Sonuçların İlanı: 10 Kasım 2021 Çarşamba

Detaylar İçin Tıklayın.
Online Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ