<style>.lazy{display:none}</style>İhsan Doğramacı Uluslararası Beste Yarışması
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İhsan Doğramacı Uluslararası Beste Yarışması

İhsan Doğramacı Uluslararası Beste Yarışması

İhsan Doğramacı Uluslararası Beste Yarışması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Uluslararası Beste Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Her Ülkeden Tüm Besteciler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Dolar
İkincilik Ödülü 10 Bin Dolar
Üçüncülük Ödülü 7.500 Dolar
En Fazla 3 Adet Mansiyon Ödülü 5 Bin Dolar

Sunuş
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın adına düzenleyeceği Beste Yarışması ile, kendisinin aziz anısının bilimsel alanda olduğu kadar sanat dünyasında da yaşatılmasını amaçlamaktadır. Her iki yılda bir düzenlenecek bu yarışmada senfonik eserler ile piyano, keman ve viyolonsel konçertolarında sanatın birleştirici evrensel gücüyle kurucumuzun idealleri yeniden yaşatılacaktır.

I. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Uluslararası Beste Yarışması (2024)
(Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.Yılı Anısına) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 1. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Uluslararası Kompozisyon Yarışması’nın 2024 yılında düzenleneceğini duyurur.

Aranacak Özellikler
2023 yılı, tüm dünya ülkelerinin yakından tanıdığı Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümüdür. Düzenleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserin Büyük Atatürk’e ithaf edilmesini önermektedir.

Ads

• Yarışma, orkestra eserleri dalındadır.

• Yarışmaya gönderilen eser, klasik senfonik orkestra kadrosu için bestelenmiş olmalıdır.

• Enstrümentasyon: maksimum üçlü orkestra (3333-4331-timp-perc-strings)

• Eserin süresi en az 10 dakika olmalı, 15 dakikayı geçmemelidir.

• Yarışmaya gönderilen eser, en geç 12 Ocak 2024 Cuma gününe kadar teslim edilmiş olmalıdır.

• Besteciler, besteleme teknik ve stillerinde özgürdürler.

• Ödül kazanan bestecilerin eserleri, 03 Nisan 2024 Çarşamba (Bu tarih Merhum İhsan Doğramacı’nın 109. Yaş günüdür) BİLKENT SENFONİ ORKESTRASI tarafından Şef Gürer Aykal yönetiminde seslendirilecektir.

Not: Takip eden yarışmalarda; 2026 yılında piyano, 2028 yılında keman, 2030 yılında viyolonsel konçertosu en az 18 dakika olmalı ve 22 dakikayı geçmemelidir. (Konçertolarda orkestra en çok ikili olmalıdır).

Katılım Koşulları

a) Yarışma her ülkeden tüm bestecilere açık olup, herhangi bir yaş sınırı yoktur.

b) Jüri Üyeleri yarışmaya katılamazlar.

c) Yarışmaya gönderilen eserler yayınlanmamış, alenileşmemiş, seslendirilmemiş ve ödül kazanmamış olmalıdır. Eserlerin telif haklarının tamamen bestecisine ait olması gereklidir. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp, ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.

d) Bir besteci, yarışmaya birden çok eserle katılamaz.

e) Ödül kazanan bestecilerin eserlerini Bilkent Senfoni Orkestrası’nın seslendirmesi halinde hiçbir zaman telif hakkı doğmayacaktır. Bu karar doğrultusunda, eserin Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilmesi sebebiyle eser sahibi veya eserin mali haklar sahibi herhangi bir hak talep edemez.

f) Ödül kazanan bestecilerin eserlerinin seslendirme hakkı ile CD, Kaset, Video-CD, DVD ve radyo ile internet müzik kanallarında yayımlanma hakları üç yıl süre ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’ne ait olacaktır.

g) Ödül kazanan bestecilerin eserlerinin herhangi bir orkestrada seslendirilmelerinde, programda eser isminin yanı sıra almış olduğu ödül de mutlaka belirtilecektir.

h) Yarışmaya katılan eser sahipleri bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Eserin Teslimi
a) Besteci, eserin bilgisayarla yazılmış orkestra partisyonunu ve rahat okunabilir, sayfa çevirme düzenindeki orkestra partilerini PDF formatında bir flash-belleğe yükleyerek;

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Doğramacı
Uluslararası Beste Yarışması
06800, Bilkent, Ankara

Adresine posta ile gönderir. Herhangi bir konuda Düzenleme Kurulu ile idicc@bilkent.edu.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçilebilir.
b) Yarışmaya gönderilen eser, en geç 12 Ocak 2024 Cuma gününe kadar teslim edilmiş olmalıdır. Herhangi bir sebeple belirtilen tarihten sonra gelecek eserler yarışmaya katılamazlar. Postada meydana gelecek gecikmeler ve kayıplardan Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz.

c) Esere besteci tarafından anlam taşımayan beş harften oluşacak bir rumuz verilir. Rumuz, partisyonun her sayfasında sayfanın sol üst köşesine yazılacaktır. Yarışmaya gönderilen partisyon üzerinde bestecinin kimliğini belirtecek herhangi bir isim, imza, işaret vb. bulunmayacaktır.

d) Besteci, aynı postayla kapalı bir kimlik zarfı gönderecektir.

• Kapalı kimlik zarfının üzerinde bestecinin eseri için belirlediği rumuz ile “Prof. Dr. İHSAN DOĞRAMACI ULUSLARARASI BESTE YARIŞMASI” ifadeleri bulunacaktır. Zarfın dışında bestecinin kimliğini belirtecek herhangi bir isim, imza, işaret vb. bulunmayacaktır.

• Kimlik zarfının içinde:
-bestecinin kimlik kartı ya da pasaportunun fotokopisi,

-bestecinin özgeçmişini (Türkçe veya İngilizce), adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini içeren bir doküman,

-Ek-1’de yer alan yarışma kural ve koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli dilekçe bulunacaktır.

e) Eser sahibi besteci vefat etmiş ise eseri yasal varisleri aracılığı ile yarışmaya gönderilebilir.

Değerlendirme

a) Yarışmaya katılan besteciler tarafından gönderilen postalar Düzenleme Kurulu tarafından açılır ve flash-belleklerde bulunan PDF formatındaki orkestra partisyonları öncelikle Ön Jüri Üyelerine e-posta ile gönderilir.

b) Seçilmiş Ön Jüri Üyeleri, ilk inceleme toplantısı için 10-11-12 Şubat 2024 tarihlerinde Ankara BİLKENT’te toplanır. Toplantıya çevrimiçi katılım mümkün olacaktır. Bu toplantıda yarışmaya gelen eserlerin “Aranacak Özellikler”e ve “Şartname”ye uygunluğu saptanır, uygun olmayanlar elenir ve kalan eserlerin partisyonları Düzenleme Kurulu tarafından e-posta ile tüm Jüri Üyelerine gönderilir. Seçilen eserlerin orkestra partileriyle şef partisyonlarının basım işlemi başlayacaktır.

c) İlk inceleme toplantısının ardından, Jüri Üyelerinin tamamı ikinci değerlendirme toplantısı için 26 Mart 2024 tarihi itibariyle Ankara BİLKENT’te toplanır. Toplantıya çevrimiçi katılım mümkün olacaktır. Eserler, Jüri tarafından, “Aranacak Özellikler”e ve “Şartname”ye uygunluk ile form, özgünlük, ustalık, kendi içinde üslup tutarlığı, teknik düzey, yaratıcılık ve müzikal yapı açılarından değerlendirilir.

d) Jüri Üyeleri, bireysel değerlendirme işleminden önce, kendi aralarında görüş alışverişinde bulunabilirler.

e) Jürinin seçeceği eserlerin orkestra provaları 29-30-31 Mart ve 1-2 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

f) Jüri Üyeleri, yarışmaya katılan her eser ile ilgili görüşlerini yazılı olarak son değerlendirme toplantı öncesi hazırlar. Beğenisine göre en çok dört eseri belirler ve bunları derecelendirir. Birinciye 100, İkinciye 80, Üçüncüye 70 ve mansiyona 50 olarak puanlandırır. Jüri Üyeleri kendi puanlamalarını gösterir belgeyi imzalandıktan sonra değerlendirme toplantısında bulunan Düzenleme Kurulu görevlisine teslim eder.

g) Bireysel değerlendirmeler gizlidir. Gizli oylar Düzenleme Kurulu görevlisi tarafından Jüri’nin önünde açılır, puanlar hesaplanır, tasnif edilir ve en çok puan alandan başlayarak sıralama yapılır.

h) Birden çok eserin puanları eşit olursa, Jüri Üyeleri konuyu görüşür, eşit puanlardan birisi Jüri Üyelerinin ortak kararıyla yükseltilir. Bu konuda anlaşma sağlanamazsa, Jüri Başkanı, eşit puan alan eserlerden birisinin puanını yükseltebilir. Sonuçlar buna göre kesinleşir.

i) Sıralama kesinleştikten sonra, eserlerin rumuzlarına göre kimlik zarfları Düzenleme
Kurulu görevlisi tarafından Jüri Üyelerinin önünde açılır ve ödül kazanan besteciler ve eserler belirlenir.

j) Değerlendirme sonuçları 2 Nisan 2024 tarihinde bir tutanakla Düzenleme Kurulu’na iletilir. Ödül kazanan besteciler ve eserleri aynı gün ilan edilir.

k) Ödül kazanan bestecilerin eserleri, 03 Nisan 2024 tarihinde (Bu tarih Merhum İhsan Doğramacı’nın yaş günüdür) BİLKENT SENFONİ ORKESTRASI tarafından Şef Gürer Aykal yönetiminde seslendirilecektir. 3 Nisan 2024 tarihinde konser öncesinde genel prova yapılacaktır. Genel provanın birinci yarısı Gülsin Onay’ın Mozart Piyano Konçertosu No:12 La Majör K.414 eseriyle başlayacaktır. Aradan sonra sırayla 3., 2. Ve 1. gelen eserler seslendirilecektir. Konserde de aynı program uygulanacaktır. Tören ve ödüllerin dağıtımı konser öncesi gerçekleştirilecektir.

l) Ödül kazanan bestecilerin eserlerinin ses kaydı konser öncesi provalarda planlanacak ve gerçekleştirilecektir. (Görüntü kaydı konser günü yapılabilir)

m) Seçilemeyen eserlerin kimlik zarfları açılmaz. Bu eserlerle ilgili kimlik zarfı ve diğer posta içerikleri sonuçların açıklanmasını izleyen bir ay içinde sahipleri tarafından Düzenleme Kurulu’ndan geri istenebilir. Bu süre içinde istenmeyen eserlerden İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi sorumlu tutulamaz.

n) Jüri, düşük sayıda katılım olması halinde ve yarışmaya değer eser bulamazsa, yarışmanın ertelenmesini Düzenleme Kurulu’na önerebilir.

Ödüller ve Diğer Hususlar

a) Prof. r. İhsan Doğramacı Uluslararası Beste Yarışması’nın ödülleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

• Birincilik Ödülü: $20,000
• İkincilik Ödülü: $10,000
• Üçüncülük Ödülü: $7,500
• Mansiyon Ödülü: $5,000 (en fazla üç adet)

b) Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun “Aranacak Özellikler”in veya “Şartname”nin herhangi bir maddesine aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili eserler yarışma dışı bırakılırlar.

c) Bu yarışma koşulları İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyeleri tarafından yürütülür.

d) Bu yarışmaya ilişkin duyuru ve kuralları içeren dokümanların tercümelerinde herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, çıkabilecek sorunlar Türkçe versiyonuna başvurularak değerlendirilir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ