<style>.lazy{display:none}</style>Iğdır Vakfı Bursu Başvurusu
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Iğdır Vakfı Bursu Başvuruları

Iğdır Vakfı Bursu Başvuruları

Iğdır Vakfı Bursu Başvurusu

Iğdır Vakfı Bursu Başvurusu Vakfın Resmi İnternet Sitesinden Online Olarak Alınacak. Burs Yılda 9 Ay Süre İle Aylık 300 Türk Lirası Olarak Ödenecek.

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

Başvuru Koşulları
1. T.C. Vatandaşı olmak,

2. Iğdır ili kütüğüne kayıtlı olmak,

3. Türkiye Cumhuriyeti’nde en az 2 yıllık bir Yükseköğretim Kurumu’nu kazanmış olmak (Açık Öğretim Bölümlerini kazananlar bu kuralın dışındadır),

Ads

4. Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

5. Ara sınıflar için en az 4 üzerinden 2,0 olmak,

6. Burs süresi bursiyerin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. Eğer varsa Hazırlık sınıfı da kayıtlı olduğu okulun hazırlık süresi kadar bu süreye eklenir.

7. Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak IĞDIR VAKFI internet sayfasında belirtilen Burs Başvuru Formunu ve Burs Taahhütnamesi’ni doldurarak başvuru sürecinde talep edilen tüm diğer belgeleri Vakıf’a ulaştırmak ile yükümlüdür.

8. burs almaya hak kazananlar, burs koşullarını bilerek burs almaya başlar. Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.

9. Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği IĞDIR VAKFI’na zamanında bildirmekle yükümlüdür.

Güncel Burs Duyuruları İçin Tıklayın.

Bursun Devam Etme Koşulları
1. Bursiyerler, not dökümü belgelerinin (transkript) ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin onaylı örneğini her eğitim-öğretim yılı başında Eylül ayı sonuna kadar IĞDIR VAKFI’na ulaştırmakla yükümlüdür.

2. Bursiyerin kaydını dondurması durumunda bursun da ödemesi durdurulur. Bursiyer öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi de tekrar başlatılır. Bu süre burs süresine dahil edilmez. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin resmi bir yazı gereklidir.

3. Bursiyer tarafından gerekli güncellemelerin zamanında yapılmaması burs ödemelerinin güncelleme yapılana kadar durdurulmasına neden olur.

4. Sınıfını geçemeyen bursiyerin bursu sona erdirilir.

5. Talep edilen bilgilere ilişkin yanlış beyan, talep edilen resmi belgelerin zamanında teslim edilmemesi, disiplin cezası alınması durumlarında burs sona erdirilir. Yanlış beyan dışında bursun kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması Burs Komisyonu’nda bursiyerin durumunun yeniden ele alınmasını ve uygun görülürse bursun tekrar başlatılmasını sağlayabilir.

6. Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu Burs Komitesinde yeniden değerlendirmeye alınır. Bir öğrenci bir yükseköğrenim süresi için burs alabilir.

7. Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, IĞDIR VAKFI’na bilgi vermelidir. istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

8. Bursiyerin başarı durumu, yılsonu ortalaması dikkate alınarak Vakıf Yönetimi tarafından değerlendirilir ve başarı gösteremeyen bursiyerlerin bursu kesilir.

9. Genel başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.0 olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

10. Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin ise başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. Sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterlidir).

11. Belgelerinin Vakıfa ulaşmasından bursiyerler sorumludur. Not dökümü belgesinin ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin IĞDIR VAKFI’na ulaşmaması bursun kesilmesine neden olabilir.

12. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir
a) Sınıf tekrarı yapan
b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen
c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
d) Disiplin cezası alan
e) Burs Yönetmeliğinin 14. maddesinin (b) bendinde belirtilen suçları işlemiş olmak
f) Her ne sebeple olursa olsun gerçeğe aykırı beyanda bulunan
g) Vakıf Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen
i) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan
k) Vefat eden

Burs Ödemeleri
1. Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler 9 ay süresince 300 TL olarak yapılır.
2. Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve öğrencinin IĞDIR VAKFI’nın istediği belgelerin iletmesini takiben yapılır.
3. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ay öğrencinin banka hesabına yapılır.

Başvurular 20 Eylül 2021 Saat 10:30’da Başlayıp 30 Eylül 2021 Saat 21:00’da Sona Erecek.

Başvuru Sayfası İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ