<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İfsak Uluslararası Fotoğraf Yarışması

İfsak Uluslararası Fotoğraf Yarışması

İfsak Uluslararası Fotoğraf Yarışması

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İfsak Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenliyor.

Yarışmanın Adı
İFSAK 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Amacı ve Konusu:
Fotoğraf Sanatının gelişimine katkı yapmak amacıyla, tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılım gösterebileceği uluslararası düzeyde düzenlenen bir yarışmadır.

Yarışma Organizasyonu

“İFSAK 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) (bundan sonra DÜZENLEYİCİ KURUM olarak anılacaktır) tarafından düzenlenmekte ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılmaktadır.
Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.

Ads

Yarışma Kategori / Bölümleri:
İFSAK 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Sayısal (Dijital) kategoride ve 4 (dört) bölümden oluşmaktadır (baskı kabul edilmeyecektir):
1- Sayısal: Serbest Renkli / Digital: Open Color (PI C)
2- Sayısal: Serbest Siyah-Beyaz / Digital: Open Monochrome (PI M)
3- Sayısal: TEMA: Sokak / Digital: Theme: Street Colour or Monochrome (PI M and C – TRAD)
4- Sayısal: Deneysel Renkli / Digital: Creative (PI M and C)

Katılım Koşulları

a) Yarışma, TFSF ve FIAP kurallarına uygun olarak yürütülecektir.

b) Yarışmaya katılım, 18 yaşından büyük tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Salon Başkanı, Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

c) Katılımcılar, yarışmanın her bir bölümüne en fazla 4 (dört) fotoğrafla katılabilirler. Aynı fotoğrafın veya aynı fotoğrafın renkli ve / veya siyah-beyaz sürümleri birden fazla bölüme gönderilemez.

d) Katılımcılar dijital fotoğrafların yanı sıra analog fotoğraflar da taranan görüntülerle yarışmaya katılabilirler. Girişler, fotoğrafik emülsiyonda katılımcı tarafından yapılan veya dijital olarak elde edilen fotoğraflar (ışık hassasiyeti ile nesnelerin görüntü yakalamaları) olarak ortaya çıkmalıdır.

e) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş̧ olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik kural ihlali sayılır ve yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

f) Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Durum FIAP’a bildirilir.

g) TFSF tarafından kısıtlanan ve FIAP’ın kırmızı listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

h) Düzenleyici kurum, jüri toplantısından önce, TFSF ve FIAP’ın kırmızı listesinde olan fotoğrafçıların başvuruları olup olmadığı kontrol edecek ve silecektir.

i) Katılımcı, bir görüntü sunması nedeniyle, işi kendisine ait olarak onaylar. Görüntüler, başkası tarafından üretilen öğeleri içeremez. (örneğin, küçük resim, görüntü veya başkaları tarafından internetten indirilen eser). Takma isimler kabul edilmez. Not: Görüntülerinin çoğaltılamayacağını veya kullanılamayacağını belirten katılımcılar “Ödül almaya uygun kabul edilmezler” veya yarışmanın görsel-işitsellerine dahil edilmezler ve yarışmanın düzenleyicileri tarafından diskalifiye edilmeleri söz konusu olabilir. Yarışma, telif haklarının kötüye kullanımından sorumlu değildir.

j) Bölüm kısıtlamalarına tabi olan Değiştirme ve Bilgisayar Üretimi (özellikle Doğa, Fotoğraf Gezisi ve Foto Muhabirliği) görüntüler, eser sahibi tarafından elektronik olarak veya başka bir şekilde değiştirilebilir. Altta yatan fotoğrafın izleyicinin anlayabileceği bir şekilde kalması koşuluyla, görüntüleri iyileştirmek veya görüntüleri yaratıcı bir şekilde değiştirmek için ayarlamalara izin verilir. Görüntüler tamamen bir bilgisayarla oluşturulamaz ve eser sahibinin tek çalışması olmalıdır. Görüntünün tüm kısımlarının gönderilen tüm eserlerin telif hakkını elinde tutan eser sahibi tarafından fotoğraflanmış olması gereklidir.

k) TFSF ve FIAP onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF ve/veya FIAP üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP
elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

l) Sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum, TFSF ve FIAP sorumlu değildir.

m) Düzenleyici kurum, ödül alan ve / veya kabul edilen fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını talep edebilir.

n) Yarışma herkese açıktır, ancak düzenleyici kurumun bu fotoğraf yarışması kurallarına ve koşullarına uymadığını düşündüğü uygulamaları kabul etmeme hakkı vardır.

o) Yarışmadan sonra fotoğraflarının sergilenmesini veya bir fotoğraf gösterisinde gösterilmesini kabul etmeyen katılımcılar yarışmadan elenecektir.

p) Jüri üyeleri hiçbir koşulda fotoğrafların ismini veya fotoğrafçının adını göremezler.

q) Yarışma sonucunda tüm katılımcılar e-posta ile bilgilendirilecektir.

r) Ödül veya kabul (acceptance) almayan fotoğraflar, sonuçlar açıklandıktan 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.

s) Hiçbir koşulda jüri üyeleri fotoğafların başlıklarını veya fotoğrafçıların isimlerini göremezler.

t) Yarışmaya katılmadan önce yarışma kurallarını ve koşullarını ve talimatları dikkatlice okuduğunuzdan emin olunuz. Lütfen yarışmaya gönderdiğiniz fotoğrafların kriterleri karşıladığından emin olunuz.

Kural İhlalleri FIAP:
FIAP patronajlı bir yarışmaya görüntülerini veya dosyalarını sunarak, katılımcı istisnasız ve itiraz olmaksızın aşağıdaki şartları kabul eder:

a) Katılımcı FIAP üyesi olmasa bile gönderilen görüntülerin FIAP yönetmeliklerine ve tanımlarına uyup uymadığını tespit etmek için FIAP tarafından incelenebileceğini,
b) FIAP’ın bu işlemler için elindeki her yöntemi kullanacağını,
c) FIAP ile iş birliği yapmayı reddetme veya kamera tarafından çekilen orijinal dosyaları sunmayı reddetme veya yeterli kanıt sunmama FIAP tarafından yaptırım uygulanacaktır,
d) FIAP düzenlemelerine uyulmamasını takiben yaptırımlar söz konusu olduğunda, katılımcının adı kural ihlallerini bildirmek için yararlı herhangi bir biçimde açıklanacaktır.
e) Nihai araştırmaları kolaylaştırmak için gönderilen dosyalarda EXIF verilerinin bozulmadan bırakılması önerilir. Herhangi bir zamanda, bir veya daha fazla görüntünün Giriş Koşullarına uymayabileceği durumlarda, bir katılımcının sunmuş olduğu girişlerin, bir yarışmanın değerlendirilmesinden önce, sırasında veya sonrasında, yarışma düzenleyici kurumun veya jürinin makul takdirine bağlı olarak belirlenecek şekilde, belirtilen tanımlar da dahil olmak üzere, yarışmanın düzenleyici kurumunun girişi yarışmadan silme ve yarışma ile ilgili kabul veya ödülleri geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Bu koşullarda ücretler kaybedilebilir veya geri ödenebilir.
Katılımcı, yarışmanın düzenleyici kurumunun veya jürilerin kararının nihai olduğunu kabul eder.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece http://www.photocompentries.net/?org=ifsak adresine, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
c) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
d) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 6 MB’i de geçmemelidir.
e) Fotoğraflar isimlendirilirken Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. Sadece İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
f) Her fotoğrafın bir adı olmalıdır ve FIAP kuralları gereği adının değiştirilmemesi önerilir.
g) Aynı fotoğrafın Renkli ve Siyah-Beyaz versiyonları aynı isimle adlandırılmalıdır.
h) Bir fotoğrafa “Adsız” veya “Başlıksız” veya “İsimsiz” denilemez.
i) Fotoğraf isimleri en fazla 35 karakter olmalıdır.
j) İnternet üzerinden http://www.photocompentries.net/?org=ifsak linkinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde ifsak.photo.contests@gmail.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
k) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF sorumlu olmayacaktır.
l) Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.
Özellikle 018/2017 FIAP belgesindeki << FIAP Onayı için gereken şartlar ve uygulamalar >> ve FIAP document 033/2021<< FIAP şartlarına karşı gelmenin cezaları ve FIAP kırmızı listesi >> bölümlerini okuduğumu ve kabul ettiğimi onaylıyorum. << FIAP onaylı uluslararası fotoğraf yarışmalarının düzenlenmesi >> ile ilgili 018/2017 FIAP Belgesinin II.2 ve II.3 paragraflarındaki FIAP onaylı yarışmalara katılma şartları, FIAP kurallarına karşı gelmenin cezaları ve kırmızı liste konularının bilincindeyim.
m) TFSF kayıt sırasında ve yükleme işlemlerinde oluşabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Yarışma Ücreti ve Ödeme:

a) Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur.
b) Ücret, 4 bölüm için 30 USD’dir
c) Türk Lirası ile ödeme yapacaklar için, yarışmanın planlandığı tarihteki kur tahminen hesaplanarak, ödenecek tutar 500 TL olarak belirlenmiştir.
d) 10 kişilik gruplar için %10, 30 ve üstü kişilik gruplar için %20 indirim uygulanır.
e) Başvuru tarihinde derneğe borcu olmayan İFSAK üyeleri en yüksek grup indirimi olan %20’den faydalanırlar.
f) Ödemesi olmayan veya eksik gelen başvurular, kendilerine gönderilen ikaz mesajlarına rağmen ödemelerini yarışma kapanış tarihine kadar tamamlamazlarsa, başvuruları işleme alınmayacak ve para iadesi yapılmayacaktır.
g) Yarışma ücretini kredi kartı ile ödeyecek olanlar, bu yarışmanın başvuru formunun olduğu http://www.photocompentries.net/?org=ifsak sayfasının en sonundaki ödeme sayfasında “Kredi Kartı” seçeneğini seçtiklerinde, İFSAK Kredi Kartı / Havale ödeme ekranına yönlendirilecektir. Kredi kartı ödeme seçeneğinde, vade farkı katılımcıya ait olmak üzere, 9 takside kadar taksit seçeneği de bulunmaktadır.
h) Banka havalesi ile ödeme yapacaklar aşağıdaki banka hesaplarından birine, tüm masraflar kendilerine ait olmak üzere havale yapabilirler.
i) Havale yapacak olanlar, http://www.photocompentries.net/?org=ifsak linkinden başvurularını yaparken, “Banka havale” tuşunu tıkladıklarında, İFSAK Kredi Kartı / Havale ödeme ekranına yönlendirilecektir.

USD hesabı:
Banka: İş Bankası
Lehdar: İFSAK İSTANBUL FOTOĞRAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ
SWIFT: ISBKTRISXXX
IBAN: TR53 0006 4000 0021 0113 5285 29

Türk Lirası (TL), sadece Türk vatandaşları için:
Banka: İş Bankası
Lehdar: İFSAK İSTANBUL FOTOĞRAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ
IBAN: TR22 0006 4000 0011 0111 8719 44
Havale ile ödemelerde “açıklama” bölümüne yarışmaya katılan fotoğrafçının adı-soyadı muhakkak yazılmalıdır.

Ödüller ve Kabuller:
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü:
Tüm kategorilerin toplamında en fazla kabul (acceptance) + ödül alan sanatçıya verilir.

Her bölüm için:
• FIAP Altın Madalya
• TFSF Altın Madalya
• İFSAK Altın Madalya

• FIAP Gümüş Madalya
• TFSF Gümüş Madalya
• İFSAK Gümüş Madalya

• FIAP Bronz Madalya
• TFSF Bronz Madalya
• İFSAK Bronz Madalya

• FIAP Onursal Mansiyon (6 Adet)
• TFSF Mansiyon (3 Adet)
• İFSAK Onursal Mansiyon (6 Adet)

Kabul: Katılan fotoğrafların en az %20’sine, en fazla %25’ine kabul (acceptance) verilecektir.

Yarışma Takvimi
Kapanış Tarihi: 3 Ocak 2023 Pazar günü, saat 23.59 (TSI)
Son Seçici Kurul Toplantısı: 16 Ocak 2023 Pazartesi
Sonuç Bildirim: 23 Ocak 2023 Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi, İFSAK Sergi Salonu, 16:00
(Covid-19 şartlarına bağlıdır)
Dijital Katalog Yayını: 4 Mart 2023 Cumartesi
Web Galerisi Yayını: 13 Şubat 2023 Pazartesi

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ