17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İçişleri Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci Temini

İçişleri Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci Temini

İçişleri Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci Temini

İçişleri Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci Temini Genel Başvuru Koşulları, Adayların Boy Ve Ağırlık Sınırları Tablosu.

İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğrenim Görecek Adaylar İçin Genel Başvuru Koşulları

Başvuru Şartları:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümdeki suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

c. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

ç. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncu maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

d. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş olmamak,

e. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

f. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

g. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

h. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu olmak,

ı. Nişanlı, evli, hamile, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

i. Halen okumakta olan öğrenciler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle bir askeri okuldan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmamış veya çıkarılmamış olmak veya JSGA’dan çıkmış veya çıkarılmış, sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak,

j. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (ÖSYM tarafından MERNİS’den gelen bilgiler doğrultusunda tercih ve yerleştirme aşamasında yaş kontrolü yapılır.)

k. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)

l. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen ve sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerlerine (Tablo-1) uygun olmak, ayrıca aynı Yönetmelik kapsamında “Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak,

m. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

n. İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

Diğer Hususlar
a. ÖSYM tarafından İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K. lığı) nam ve hesabına SBÜ’ye yerleştirilen öğrencilerden;

1) Yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayanların kayıtları yapılmaz.

2) Sağlık raporu alamayan, fiziksel olarak yetersiz (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç) olan, mülakat sınavında başarısız olan, intibak eğitiminde ayrılan ya da başarısız olan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan öğrencilerin durumları, ÖSYM Başkanlığınca, 2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu’nun “4.3. YKS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIĞI BİLDİRİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ?” maddesi kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle adayların bu maddeyi dikkatli bir şekilde okuyarak bilinçli bir tercihte bulunmaları gerekmektedir. Bilinebilen özellikler nedeniyle kaydı yapılamayan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

3) İntibak eğitiminin bitimini müteakip eğitim sürecince kendi istekleri ile ayrılan ya da askeri öğrencilik (JSGA Öğrenciliği) vasfını kaybedenlerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile de ilişiği kesilir.

b. Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi için; JSGA Bşk. lığında yapılacak ön sağlık, fiziki yeterlilik sınavı ile mülakat sınavında başarılı olması, yetkili hastanelerden “Öğrenci adayı olur” raporunu alması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

c. Öğrenciler, öğrenimlerini Ankara’da sürdüreceklerdir.

ç. ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların kayıt kabul işlemleri ile ilgili bilgileri, yerleştirme sonuçlarının açıklanması, kayıt kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar; Jandarma Genel Komutanlığı (www.jandarma.gov.tr) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (www.jsga.edu.tr) internet sayfasından duyurulacaktır. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar aynı zamanda 0312 464 4836 no’lu telefonu arayarak bilgi alabilecektir.

d. Adaylar, duyurulacak kayıt kabul tarihinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (Beytepe/Çankaya/ANKARA) Kayıt Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaklardır. Bu programa Ek kontenjanla kayıt yapılamaz.

İnternet Adresi:
www.jandarma.gov.tr
www.jsga.edu.tr
Telefon Numarası:
Personel Temin Merkezi Komutanlığı
0 312 464 48 36
JSGA Santral
0 312 464 7474

Genel Bilgiler
a. Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) muvazzaf tabip, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecektir. Bu kapsamda J.Gn.K.lığına;

1) Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 33 [(30)’u erkek, (3)’ü kadın] öğrenci,
2) Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 2 (erkek) öğrenci,
3) Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 40 [(39)’u erkek, (1)’i kadın] öğrenci temin edilecektir.

b. İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına SBÜ Gülhane Tıp/Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan öğrenciler muvazzaf tabip subay ve muvazzaf diş tabibi subay, SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulunun İlk ve Acil Yardım bölümünden mezun olan öğrenciler ise muvazzaf sağlık astsubayı olarak Jandarma Genel Komutanlığında görev yapacaktır.

c. ÖSYM tarafından SBÜ Gülhane Tıp/Diş Hekimliği Fakültesi ile Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna yerleştirilen adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesinde (Beytepe/ANKARA) seçme sınavlarına (Fiziki kontrol, fiziki yeterlilik, mülakat) tabi tutulacaktır.

ç. Adayların; TABLO-1’deki boy ve kilo sınırları içerisinde olması, TABLO-2’de gösterilen fiziki yeterlilik parkurunu verilen süre içerisinde başarı ile tamamlaması, mülakatta başarılı olması, uygun sağlık raporunu alması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması ve bu duyuru metninin 2’nci maddesinde belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gereklidir.

d. Adayların faaliyet takvimine uygun olarak hareket etmeleri, hak kaybına uğramamaları açısından önem arz etmektedir.

Faaliyet Takvimi

1Başvuru duyurularının Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) ve SBÜ internet sitelerinde ilan edilmesi22 Temmuz 2022 tarihinden itibaren
2SBÜ tarafından İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına ÖSYM’ce yerleştirilen aday bilgilerinin (TC Kimlik Nu, Adı-Soyadı, Tel.Nu.) JSGA Bşk.lığına (Personel Temin Merkez K.lığı) bildirilmesiÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının yayınlanmasına müteakip
3Seçme sınavları tarihlerinin adaylara duyurulmasıAdaylara ayrıca duyurulacaktır.
(Ağustos/Eylül 2022 ayları içerisinde yapılması planlanmaktadır)
4Seçme sınavlarının icra edilmesi ve başarısız adayların SBÜ’ye bildirilmesiYapılacak olan sınavlara müteakip bildirilecektir.
5Seçme sınavlarında başarılı olan adayların sağlık raporlarının aldırılmasıEylül 2022 ayı içerisinde aldırılması planlanmaktadır.
6JSGA Bşk.lığı tarafından başarılı adayların Bakan Onayını müteakip ilanı ve SBÜ’ye bildirilmesiBaşarılı adayların sağlık raporu işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
7JSGA Bşk.lığınca yapılacak kayıt-kabul işlemleri ve İntibak EğitimiEylül 2022 ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Öğrenci Adayları İçin Boy Ve Ağırlık Sınırları Tablosu
17 Ve Üzeri Yaş İçin Boy Ve Ağırlık Sınırları Tablosu

KADINLAR İÇİN
ERKEKLER İÇİN
Boy (cm)
Ağırlık Alt Sınırı (kg)
Ağırlık Üst Sınırı (kg)
Boy (cm)
Ağırlık Alt Sınırı (kg)
Ağırlık Üst Sınırı (kg)
1494257,716249,868
15042,758,516350,469
15143,359,21645172
15243,8601655272
15344601665272
15445611675373
15545621685473
15646631695474
15746631705575
15847651715676
15948651725677
16048661735778
16149671745879
16249681755880
16350691765981
16451691776081
16551701786082
16652701796183
16753711806284
16853731816285
16954741826386
17054751836487
17155751846488
17256761856589
17356771866690
17457781876691
17558791886792
17658801896893
17759811906994
17860821917095
17960831927096
18061841937197
18162851947298
18262861957299
183638719673100
184648819774101
185648819875102
186658919975103
187669020076104
188679120177105
189679220278106
190689320378107
191699420479108
192709520580109
193709620681110
194719720781111
195729820882112
196729920983114
1977310021084115
19874101
19975102
20076104

Açıklama
1. Bu tablo 17 ve üzeri yaş için boy ve ağırlık sınırları tablosudur. (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-A’sından alınmıştır.)
2. 19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.
3. 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırk ikinci (kırk iki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmi dokuzuncu (yirmi dokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.
4. Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.
5. Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.
6. Adaylarda aranacak olan standart, kendi yaş kategorisine göre belirtilen boy ve kilo ağırlığı aralığında olmalarıdır. Adayların maddi ve manevi kayba uğramamaları için seçim aşamasına gelmeden önce boy ve kilolarını belirtilen esaslar dâhilinde ölçtürüp, istenen boy ve VKİ standartlarını sağlayıp sağlamadıklarına göre karar vermeleri kendi yararlarına olacaktır.

Başvuru Detayları İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ