<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması

İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması

İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Türü
Tasarım Yarışması

Yarışma Konusu
“İçindeki Mimarı Çıkar”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün düzenlediği, İstanbul İlinde lise son sınıf öğrencilerinin katılımına açık ödüllü bir poster tasarım yarışmasıdır. Tek aşamalı olan poster tasarım yarışmanın 2021 yılı için konusu “Doğa Evi” olarak belirlenmiştir.

“Doğa Evi” En basit tanımıyla “ev”, insanoğlunun barınma ihtiyacının karşılandığı mekândır. Tarihöncesi çağlarda bir mağara ya da ağaç kovuğu bu işlevi yerine getirirken, günümüzde ev kavramı, ailemiz ile beraber yaşadığımız, uyuduğumuz, yemek yediğimiz, ders çalıştığımız, oyun oynadığımız, kendimizi özgür ve güvende hissettiğimiz yer anlamına gelmektedir. “Ev” hayatımızın merkezindedir. Okula gider, işe gider sonra eve döneriz. Parkta ya da bahçede oynamaya çıkar sonra yine eve geri döneriz. “Ev” kendimizi güvende, bir yere ait hissetmemizi sağlayan en önemli mekândır.

İçinde bulunduğumuz küresel salgın süresince “Ev” kavramının anlamı daha da genişledi. Artık çoğumuz için bir barınma mekânı olan bu yerde hem çalışıyoruz hem eğitim görüyoruz hem de ailelerimizle beraber daha çok vakit geçiriyoruz.

Ads

“İçindeki Mimarı Çıkar” Poster Yarışması ile sizlerden, “Ev” kavramını “Doğa” içerisinde yeniden düşünmeye çağırıyor. İnsanın doğa ve ev ile ilgili bağlantılarının yeniden düzenleneceği, doğayla uyumlu ama ona zarar vermeyen, salgın ile birlikte oluşan yeni “Ev” ihtiyaçlarına da cevap arayan bir tasarım beklenmektedir.

Tasarlanacak olan “Doğa Evi” nin yeri, malzemesi, büyüklüğü, hane halkı gibi tüm kriterler yarışmacıya bırakılmıştır. Ancak yarışmacı tarafından oluşturulacak senaryo ve kurgunun jüri tarafından anlaşılabilecek biçimde tasarıma aktarılması gerekmektedir.

Yarışmacı yer seçimi konusunda serbesttir. Ancak tasarımın belirli bir doğal alanda gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Denizde, su üzerinde, karada, ormanda, belki gökyüzünde… “Doğa” olarak tanımlanabilecek herhangi bir yerde tasarım kurgulanabilir.

Yarışma Amacı
Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde İstanbul ilinde öğrenim görmekte olan lise son sınıf öğrencilerine yönelik bir poster yarışması düzenlemek istemektedir. Yarışmanın hedefi lise son sınıf öğrencileri arasında Mimarlık ve Tasarım alanı için farkındalık yaratmak ve bu alanda öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrencilere destek olmaktır.

Yarışma Kapsamı ve Katılımcılar
İstanbul İlinde bulunan tüm Lise son sınıf öğrencileri bu yarışmaya katılabilecektir.

Davet Edilen Okullar (İl ve İlçe Adıyla Birlikte)
İstanbul İlinde bulunan,
Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi İmam – Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Eğitim Meslek Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel
Temel Lise, Özel Güzel Sanatlar Lisesi, Resmî Sosyal Bilimler Lisesi, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi,

Danışman Öğretmene İlişkin Hususlar
Yarışmaya katılan öğrencilerin danışman öğretmenlerine katılım sertifikası verilecektir.

Genel Katılım Şartları
• Yarışmaya, T.C. vatandaşı olan İstanbul İlinde bulunan liselerde öğrenim gören lise son sınıf öğrencileri katılma hakkına sahiptir. Öğrencilerin bu yarışmaya bireysel olarak katılmaları gerekmektedir.

• Yarışmacılar en fazla üç adet çalışma ile katılabilirler.

• Son başvuru tarihi 18 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir.

• Başvuru dosyaları, .pdf veya .jpeg uzantılı bir dosya olarak gönderilmelidir. Dosyalar en fazla 10 MB boyutunda olmalıdır. El çizim, eskiz, resim veya maket türünde olan çalışmaların bir tarayıcıdan alınan çıktı veya düz bir yüzeyde gün ışığında çekilmiş, müdahale edilmemiş bir fotoğrafla yarışmaya yollanması gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleştirilmediğinde jüri, başvuruyu ve yapılan teslimi geçersiz kılma hakkına sahiptir.

• Yarışmacılardan daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış̧ ya da sergilenmemiş̧ özgün çalışmalar ile yarışmaya katılımları beklenmektedir. Çalışmanın daha önce sergilendiğinin ve/veya daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti durumunda ilgili çalışma değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususun ödül kazandıktan sonra tespiti halinde ise aday, kazandığı ödülü iade ile mükellef olacaktır.

• Yarışmaya katılacak öğrencilerden, icindekimimaricikar.fsm.edu.tr sitesi üzerinden yayınlanan şartnameyi okuması, EK-1, EK-2 ve EK-3’ün eksiksiz bir biçimde doldurması ve onaylaması ve yarışmaya katılacakları çalışmaların görsellerinin de bulunduğu pdf veya jpeg uzantılı dosyasını eksiksiz olarak başvuru alanına eklemeleri gerekmektedir.

• Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.

• Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya katılacak her öğrencinin şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Ayrıca tüm yarışmacıların icindekimimaricikar.fsm.edu.tr sitesi üzerinden yayınlanacak Yarışma Takvimi’ni takip etmeleri ve tarihlere uymaları gerekmektedir.

• Proje teslim süresini geçiren, yarışmacılardan istenenleri eksik-hatalı gönderen veya icindekimimaricikar.fsm.edu.t rüzerinden sisteme yüklenecek belgeleri istenen zamanda yüklemeyen, tüm yarışmacıların projeleri, jüri değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecektir.

• Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcılardan İstenenler
• Öğrenci velisi tarafından imzalanmış ” EK-1, Veli İzin Belgesi”.
• Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “EK-2, Açık Rıza Onayı”.
• Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EK-3, Katılım Formu ve Taahhütname”.
• Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı. (Yarışmaya katılacakları çalışmaların görsellerinin de bulunduğu pdf veya jpeg uzantılı dosyaları. )

Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
Yarışmaya katılacak öğrencilerden, icindekimimaricikar.fsm.edu.tr sitesi üzerinden yarışmaya katılacakları çalışmaların görsellerinin de bulunduğu pdf veya jpeg uzantılı dosyanın eksiksiz olarak başvuru alanına eklemeleri gerekmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
• Yarışmaya, T.C. vatandaşı olan İstanbul İlinde bulunan liselerde öğrenim gören lise son sınıf öğrencileri katılma hakkına sahiptir. Öğrencilerin bu yarışmaya bireysel olarak katılmaları gerekmektedir.

• Yarışmacılar en fazla üç adet çalışma ile katılabilirler.

• Son başvuru tarihi 18 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir.

• Başvuru dosyaları, .pdf veya .jpeg uzantılı bir dosya olarak gönderilmelidir. Dosyalar en fazla 10 MB boyutunda olmalıdır. El çizim, eskiz, resim veya maket türünde olan çalışmaların bir tarayıcıdan alınan çıktı veya düz bir yüzeyde gün ışığında çekilmiş, müdahale edilmemiş bir fotoğrafla yarışmaya yollanması gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleştirilmediğinde jüri, başvuruyu ve yapılan teslimi geçersiz kılma hakkına sahiptir.

• Yarışmacılardan daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış̧ ya da sergilenmemiş̧ özgün çalışmalar ile yarışmaya katılımları beklenmektedir. Çalışmanın daha önce sergilendiğinin ve/veya daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti durumunda ilgili çalışma değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususun ödül kazandıktan sonra tespiti halinde ise aday, kazandığı ödülü iade ile mükellef olacaktır.

• Yarışmaya katılacak öğrencilerden, icindekimimaricikar.fsm.edu.tr sitesi üzerinden yayınlanan şartnameyi okuması, EK-1, EK-2 ve EK-3’ün eksiksiz bir biçimde doldurması ve onaylaması ve yarışmaya katılacakları çalışmaların görsellerinin de bulunduğu pdf veya jpeg uzantılı dosyasını eksiksiz olarak başvuru alanına eklemeleri gerekmektedir.

• Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.

• Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya katılacak her öğrencinin şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Ayrıca tüm yarışmacıların icindekimimaricikar.fsm.edu.tr sitesi üzerinden yayınlanacak Yarışma Takvimi’ni takip etmeleri ve tarihlere uymaları gerekmektedir.

• Proje teslim süresini geçiren, yarışmacılardan istenenleri eksik-hatalı gönderen veya icindekimimaricikar.fsm.edu.trüzerinden sisteme yüklenecek belgeleri istenen zamanda yüklemeyen, tüm yarışmacıların projeleri, jüri değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecektir.

• Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

• Bu yarışmada Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sosyal Etkinlik Yönergesi (31.08.2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.11719784 sayılı Makam Onayı) hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Diskalifiye Edilme Şartları
• Şartnamede belirtilen tüm esas ve koşulların yerine getirilmemesi, eksik-hatalı yerine getirilmesi durumlarında,
• Yarışmacıların seçici kurul üyeleri, raportörler ile birinci derece yakınlıkları ispat edildiğinde,
• Tasarımın başka bir çalışmadan alınması veya aşırı benzerliği durumunda,
• Yarışmaya katılan projenin daha önce başka bir yerde yayınlanmış ya da başka bir yarışmaya katılmış olması durumunda,

EK-1, EK-2 ve EK-3’ün, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
Yarışmaya katılacak öğrencilerden, icindekimimaricikar.fsm.edu.tr sitesi üzerinden EK-1, EK-2 ve EK-3’ün yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Başlama Tarihi
16.06.2021

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati
18.06.2021 saat 17.00

Sonuçların Açıklanacağı Tarih
09.07.2021

Ödüllerin Nasıl Verileceği?
İlk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri aşağıda belirtildiği gibi verilecektir.
Birincilik Ödülü
• Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi %100 Eğitim Bursu*
• Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü
• Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi %50 Eğitim Bursu*
• Tablet
Üçüncülük Ödülü
• Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi %25 Eğitim Bursu*
• Çizim Tableti

Yarışmada ilk üçe giren öğrencilerin burs ödülleri 2021 YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümlerinden herhangi birini tercih edip, yerleşmeleri halinde, eğitim ücretinden belirtilen oranda indirim şeklinde uygulanacak ve bursun kesilmesi şartları hususunda Burs Yönergesine uyulacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler Ve Rumuz Esasları
Katılımcılar, tasarımlarını 420×297 mm (A3) ebadında, .pdf veya .jpeg uzantılı max. 10 MB bir dosya olarak web sitesi üzerinden teslim edeceklerdir. Katılımcıların “rumuz” kurallarına uyarak web sitesine dosyalarını yüklemeleri beklenmektedir. Sunum tekniği serbesttir. Tasarımı anlatan paftanın üzerinde katılımcı kimliği anlaşılmamak koşulu ile tasarımı anlatan açıklama yazısı katılımcının takdiri doğrultusunda eklenebilir. Katılımcılar, web sitesine yükleyecekleri dosyanın adını, iki adet harf ve dört adet birbirini tekrarlamayan rakamdan oluşan bir rumuz şeklinde oluşturmalılardır. Örneğin: AB1357.pdf veya CD2468.jpeg
Dosya adında yazan bu rumuz dışında yüklenen dosya içerisinde ve adında katılımcının kimliğini belli edecek her hangi bir yazılı/çizili ifadenin yer alması diskalifiye sebebi olarak kabul edilir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ