<style>.lazy{display:none}</style>İbev 100 Yıl 23 Nisan Resim Afiş Ve Slogan Yarışması
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İbev 100 Yıl 23 Nisan Resim Afiş Ve Slogan Yarışması

İbev 100 Yıl 23 Nisan Resim Afiş Ve Slogan Yarışması

İbev 100 Yıl 23 Nisan Resim Afiş Ve Slogan Yarışması

İbev 100 Yıl 23 Nisan Resim Afiş Ve Slogan Yarışması Düzenliyor. Afiş Ve Slogan Yarışmasına Türkiye Geneli Herkes, Resim Yarışmasına Türkiye Geneli İlköğretim Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Resim Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü Çeyrek Altın
İkincilik Ödülü Gram Altın
Üçüncülük Ödülü Yarım Gram Altın
3 Adet Mansiyon Ödülü Toplam 450 Türk Lirası

Afiş Ve Slogan Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü Çeyrek Altın
İkincilik Ödülü Gram Altın
Üçüncülük Ödülü Yarım Gram Altın
3 Adet Mansiyon Ödülü Toplam 450 Türk Lirası

Afiş Ve Slogan Yarışması

Ads

Yarışmanın konusu “100. Yılında 23 Nisan” olarak belirlenmiştir. 23 Nisan ‘ın 100. Yılında Ulusal egemenlik kavramının çocuklara hediye edilen bir bayram olarak öne çıkaracak slogan ve afişler ile iletilecek görsel mesajların 100 yıllık geçmiş ile birlikte toplumsal duyarlılığı harekete geçirecek nitelikte olması beklenmektedir.

Yarışma Koşulları
a. Yarışma, Ulusal ve tek kademeli olup tüm yurttaşlara açıktır.
b. Her yarışmacı en çok 2 afişle yarışmaya katılabilir, ancak aynı kişi birden fazla ödül alamaz.
c. Seçici Kurul üyeleri ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
d. Yarışmaya katılanlar;
1. İBEV’e vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu çalışmalarla daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını, bunların hiçbir yerde sergilenmediğini, bu şartname hükümlerini kabul ettiklerini belirteceklerdir.
2. Katılım formu bulunmayan ve iletilmeyen afişler değerlendirmeye alınmayacak ve yarışma dışı bırakılacaktır.
3. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra üçüncü şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.
4. Yarışmacılar, yarışmaya katılmakla yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
5. Yarışmada ödül alan afişler ek bir bedel ödenmeksizin yarışmayı düzenleyen kurum olarak İBEV’e ait olacaktır ve iade edilmeyecektir.
6. Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan afişler, açılacak olan bir sergiyle tanıtılacak ve İBEV tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılacaktır.
7. İBEV yarışma yolu ile elde ettiği afişleri; televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
8. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak basım gerekeceğinden, dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
9. Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek PC ortamında tiff, psd, cdr, ai uzantılı ana kaynak dosyaları katmanları birleştirilmemiş bir şekilde ve 300dpi CMYK formatlı A2 (420*594 mm) ölçülerinde bir jpg dosya ile birlikte CD’de teslim edilecektir. Yarışmaya katılacak çalışmalar; A2 (420*594 mm) boyutunda, dikey olarak tasarlanmalıdır. Hazırlanacak dokümanlar herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmelidir.
10. Seçici Kurul değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, dijital ortamda yapılacak teslimin yanı sıra, bir adet renkli A3 (420*210 mm) boyutunda çıktı teslim edilmelidir. Çıktılar, fotoblok ve benzeri sert bir yüzeye yapıştırılarak afişin ezilmesi, zarar görmesi engellenerek gönderilmelidir.
11. Seçici Kurul, tasarımcıya afiş üzerinde değişiklik yapmasını önerebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
12. Afişlerde “100. Yılında 23 Nisan” ibaresi yanında yanında görsel tasarımı destekleyen en az bir “Slogan” kullanılacaktır.
14. Afişler ve başvuru formu, elden, posta veya kargo yoluyla en son 10 Nisan 2020, Cuma günü saat 17.00’e kadar; “İBEV Kültürevi – Kırtepe M. Asma Cd. No: 40 Bartın adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afişler yarışmaya dahil edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler göz önünde bulundurulmayacaktır.
15. Afiş üzerinde, yarışmacının uygun gördüğü bir yerde ” İBEV- İnci Bankoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ” yazısı ve İBEV Logosu yer alması zorunludur. İBEV logosuna web sayfasından (tiff, eps, formatında) erişilebilir. Logolar, orijinal rengi dışında farklı renkte de kullanılabilir.
16. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler bulunamaz.
17. Her afişe yarışmacı tarafından beş rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; paket üzerine ve afişin arkasına yazılacaktır.
18. Yarışmacı her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “İBEV- 100. Yılında 23 Nisan Afiş Yarışması” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa özgeçmişi, öğrencisi ise olduğu okul, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren katılımcı formu konulacaktır.

e. Seçici Kurul, gerek gördüğü takdirde üç adet başarı ödülünün dışında da ödül ya da belge verebilir.
f. Ödüle layık çalışma bulunup bulunmaması, Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödül tutarları, yarışmacılara 23 Nisan 2020 günü takdim edilecektir.
g. Ödül alan eserler dışında, katılımcılar, istedikleri takdirde yarışmaya gönderdikleri afişlerini geri alabilirler. İBEV sonuçların ilanından itibaren bir ay içinde geri alınmayan eserlerden sorumlu değildir.
Sonuçlar 21 Nisan 2020 tarihinden itibaren İBEV sosyal medya araçlarından ve web sayfasından açıklanacaktır.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 18 Nisan 2020. Yarışma Sonuçları 21 Nisan 2020’de Açıklanacak.

Resim Yarışması

Yarışmanın konusu “100. Yılında 23 Nisan” olarak belirlenmiştir. 23 Nisan ‘ın 100. Yılında Ulusal egemenlik kavramının çocuklara hediye edilen bir bayram olarak öne çıkaracak resimlerin 100 yıllık geçmiş ile birlikte toplumsal duyarlılığı harekete geçirecek nitelikte olması beklenmektedir.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 18 Nisan 2020. Yarışma Sonuçları 21 Nisan 2020 Tarihinde Açıklanacak.

Katılım Koşulları

1. Yarışmaya ulusal ilk öğretim öğrencileri katılabilir.
2. Katılımcılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş bir özgün eserle katılabilirler. Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri eserlerin tamamında ve/veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar. Aksi haldeki durumlarda ortaya çıkacak yasal her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.

1. Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılacaktır.
2. Ölçüler: 35×50 cm ölçülerinde (standart resim kâğıdı).
3. Suluboya, guvaj boya, pastel boya
4. Eserler dışarıya taşmayacak, kırılmayacak şekilde iki mukavva arasına konularak paketlenecektir.
5. Yarışmaya katılacak eserlerde konuya uygunluk aranacaktır.

Yarışma Koşulları
h. Seçici Kurul üyeleri ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
i. Yarışmaya katılanlar;
1. İBEV’e vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; resimlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu çalışmalarla daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını, bunların hiçbir yerde sergilenmediğini, bu şartname hükümlerini kabul ettiklerini belirteceklerdir.
2. Katılım formu bulunmayan ve iletilmeyen resimler değerlendirmeye alınmayacak ve yarışma dışı bırakılacaktır.
3. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra üçüncü şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.
4. Yarışmacılar, yarışmaya katılmakla yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
5. Yarışmaya katılan resimler ek bir bedel ödenmeksizin yarışmayı düzenleyen kurum olarak İBEV’e ait olacaktır ve iade edilmeyecektir.
6. Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan resimler , açılacak olan bir sergiyle tanıtılabilecek ve İBEV tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılabilecektir.
7. İBEV yarışma yolu ile elde ettiği resimleri; televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
8. Eserlerin arkasına öğrencilerin isimleri, telefon numaraları, okul ve ev adresleri (il, ilçe) açık şekilde yazılacaktır.
9. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Aksi haldeki durumlarda ortaya çıkacak yasal her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.
10. Eserler iade edilmeyecek olup, İBEV ‘de kalacaktır.
11. Eserin teslimi sırasında oluşacak herhangi bir hasardan Vakıf sorumlu değildir.
12. Katılımcının kendisi ile velisi tarafından imzalı başvuru formu ile birlikte gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. Yarışma Yürütme Kurulu, işbu şartname ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
13. Yarışmaya katılanlar işbu şartnamedeki şartların tamamını kabul etmiş sayılır.
14. Resimler ve başvuru formu, elden, en son 18 Nisan 2020, Cuma günü saat 17.00’e kadar; “İBEV Kültürevi – Kırtepe M. Asma Cd. No: 40 Bartın adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen Resimler yarışmaya dahil edilmeyecektir.
15. Ödüle layık çalışma bulunup bulunmaması, Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödül tutarları, yarışmacılara 23 Nisan 2020 günü takdim edilecektir.
16. Sonuçlar 21 Nisan 2020 tarihinden itibaren İBEV sosyal medya araçlarından ve web sayfasından açıklanacaktır.

Yarışma Şartnameleri Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ