<style>.lazy{display:none}</style>İBB Kültür Ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İBB Kültür Ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması

İBB Kültür Ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması

İBB Kültür Ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması

İstanbul Belediyesi İBB Kültür Ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması Düzenliyor. Yarışma Serbest Ulusal, Mimarlık Yarışmasıdır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 900 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 700 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 500 Bin Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 250 Biner Türk Lirası
Ayrıca satın almalar için jüri emrine 300 Bin Türk Lirası ayrılmıştır. Jüri satın almaları eşit olarak, dilediği sayıda projeye dağıtmakta veya satın alma bedelini kullanmamakta serbesttir.

Yarışmanın Amacı
İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması ile yarışmaya konu olan alanın tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirme ile ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, kentsel peyzaja çağdaş bir bakış sunan proje ve müelliflerin saptanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması esastır.

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, tek kademeli mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Ünalan mahallesi 1119 Ada, 47, 117 ve 120 parsellerdir. Bu sınırlar içerisinde 1119 ada 47 ve 117 parsellerde yalnızca açık alan ve peyzaj düzenlemesi yapılması, yarışmaya konu olan yapı / yapıların 120 parselde tasarlanması beklenmektedir. (Yarışma Şartnamesi Eki 5.1’de yarışma sınırları belirlenmiştir.)
Yarışma alanında, sanat üreticilerine çeşitli ölçek ve kapsamda üretim alanları sağlayan, öte yandan kentliye gerek yerleşke içindeki farklı salon ve programlarla, gerek açık alana yayılan gündelik hayat senaryosuyla kamusal bir alan sunacak bir mimari öneri beklenmektedir. Etkileşim alanında ise yarışma alanı ile yaya ve araç ilişkleri kurmak üzere açık alan düzenlemeleri yapılması beklenmektedir.

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

• TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi; meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alarak isim ve iletişim bilgileri ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki müelliflerden birinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 22 Ağustos 2023, Salı
Soru Sormak için Son Tarih: 12 Eylül 2023, Salı, 23.59 GMT+3
Soruların Yanıtlarının İlanı: 19 Eylül 2023, Salı
Projelerin Son Teslim Tarihi: 22 Kasım 2023, Çarşamba, 17.00 GMT+3
Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 24 Kasım 2023, Cuma 17.00 GMT+3
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 1 Aralık 2023, Cuma
Kolokyum ve Ödül Töreni: Sonuçların ilanıyla birlikte açıklanacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ